Probeer Cognitive Services uit

Met Cognitive Services kunt u intelligente apps met krachtige algoritmen ontwikkelen met slechts een paar regels code. Probeer de Cognitive Services-API's gratis binnen enkele minuten.

1

Selecteer uw API

2

Een API-sleutel ophalen

3

Begin de API te gebruiken

API selecteren

Bing Zoeken-API's versie 7

Inclusief:

Bing Web Search
Bing Image Search
Bing Video Search
Bing News Search
Bing Visual Search

Versie 7 van de Bing Zoeken-API's bevat verschillende verbeteringen, zoals verbeterde prestaties voor Bing Webzoekopdrachten, nieuwe zoekfilters voor Bing Afbeeldingen zoeken, vereenvoudigde paginering voor Bing Video's zoeken en Bing Afbeeldingen zoeken, en verbeterde foutafhandeling.

Als onderdeel van de bundel omvat deze proefversie alle Bing Zoeken-API's (web, afbeeldingen, video, nieuws, Entiteiten zoeken en Visueel zoeken) en spellingcorrecties, verwante zoekopdrachten en andere beschikbare antwoorden. Bing Visueel zoeken-eindpunten ondersteunen 1.000 transacties per maand tot maximaal 1 per seconde. Alle andere eindpunten daarentegen ondersteunen 3.000 transacties per maand, tot maximaal 3 per seconde. Sleutels voor een proefversie verlopen na 7 dagen, waarna een abonnement kan worden gekocht in Azure Portal.

Computer Vision

Distilleer actiegegevens uit afbeeldingen

5.000 transacties, 20 per minuut.

Face

Herken, identificeer, analyseer, organiseer en tag gezichten in foto's

30.000 transacties, 20 per minuut.

Ink Recognizer PREVIEW

Digitale inkt in uw inhoud herkennen

2.000 gratis transacties per maand

Spraakservices

Inclusief:

Speech to Text
Text to Speech
Speech Translation

Unified Speech Services voor gratis proefversies op Azure.com. 5.000 transacties per maand, 20 per minuut. Sleutels voor een proefversie verlopen na een periode van 30 dagen. Daarna kunt u een Cognitive Services-account maken in Azure Portal. Deze proefversie bevat, als onderdeel van de bundel, de volgende services: Spraak-naar-tekst, Tekst-naar-spraak en Speech Translation.

Speaker Recognition PREVIEW

Gebruik spraak voor het identificeren en verifiëren van individuele sprekers

20.000 transacties per maand, 20 per minuut.

Text Analytics

Gevoelens en onderwerpen evalueren om te begrijpen wat gebruikers willen

5.000 transacties per maand.

Anomaly Detector PREVIEW

Mogelijkheden voor anomaliedetectie insluiten

20.000 gratis transacties per maand

Personalizer

Persoonlijke gebruikerservaringen maken

50.000 gratis transacties per maand