Azure-livedemo en Q&A

Lees hoe u snel aan de slag kunt gaan met Azure

Neem deel voor een overzicht van de portal en een demonstratie van populaire producten

See Azure in action as we demonstrate how to begin deploying resources. Join a live session to get your questions answered in real time by Azure technical experts and learn how to get help when you need it.

Meer informatie over het gebruik van de portal om resources te maken en te beheren, waaronder:

  • Een virtuele machine bouwen.
  • Een web-app maken.
  • Een SQL Database implementeren.
  • Uw DevOps-dashboard aanpassen.

Zie ook hoe u resources van uw IDE implementeert en taken kunt scripten en automatiseren met Azure-opdrachtregelprogramma's en PowerShell.

Register to schedule a live demo

Select a time

Aanmelden om de registratie te voltooien

Of vertel ons iets over uzelf om u te registeren voor de demo.

Ik zou graag informatie, tips en aanbiedingen ontvangen over Microsoft Azure- en andere Microsoft-producten en -diensten. Privacyverklaring