Prijzen voor Media Services

Zeer beschikbare, schaalbare en complete mediaoplossingen bouwen en implementeren

Met Azure Media Services kunt u alle media, op vrijwel elk apparaat, overal aanbieden via de cloud. De verzameling services voorziet in codering, live of on-demand streamen, inhoudsbeveiliging en indexering voor video- en audio-inhoud.

Video on Demand Encoding (VoD)

Met Codering - Standaard worden video- en audio-invoerbestanden omgezet in uitvoerindelingen die geschikt zijn voor afspelen op verschillende apparaten, waaronder smartphones, tablets, pc's, spelconsoles en televisies. Met Premium Encoder worden indelingen omgezet voor toepassingen voor uitzendingen en films. Het biedt ook ondersteuning voor videowerkstromen waarvoor complexe logica is vereist. Raadpleeg onze documentatie voor een uitgebreide vergelijking van de functies van de twee soorten encoders.

Codering - Standaard1 Premium Encoder1
$- per uitvoerminuut $- per uitvoerminuut

1Geannuleerde taken of taken met een fout worden niet gefactureerd voor Media Services. Van een taak die bijvoorbeeld voor 50% is voltooid en dan wordt geannuleerd, wordt 50% van de minuten die voor de taak zijn gebruikt, niet in rekening gebracht. U wordt alleen gefactureerd voor taken die zijn voltooid.

Opmerking: voor de prijzen moeten klanten met een Enterprise Agreement contact opnemen met de Microsoft-accountbeheerder.

Vermenigvuldigers voor uitvoerminuten

De volgende vermenigvuldigers worden toegepast om het totaal aantal uitvoerminuten voor een coderingstaak te berekenen.

Kwaliteit Vermenigvuldiger Voorbeeld
SD (minder dan 1280 × 720) 1 x 10 minuten SD-uitvoer tellen als 10 SD-minuten
HD (1280 × 720–1920 x 1080) 2 x 10 minuten HD-uitvoer tellen als 20 SD-minuten
UHD (meer dan 1920 x 1080, tot 4096 x 2160) 4 x 10 minuten UHD-uitvoer tellen als 40 SD-minuten
Alleen audio-uitvoer 0,25 x 4 minuten audio-uitvoer tellen als 1 SD-minuut

Voorbeeld: u hebt een QuickTime-video met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een duur van 20 minuten. Deze codeert u naar een MP4-uitvoer met dezelfde lengte, bestaande uit een videobestand met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en één audiotrack. De effectieve vermenigvuldiger is 2 (voor HD) plus 0,25 (voor audio), bij elkaar opgeteld een vermenigvuldiger van 2,25. Er worden kosten in rekening gebracht voor in totaal (20 minuten x 2,25) = 45 uitvoerminuten. Als u voor deze codering Media Encoder Standard hebt gebruikt, bedragen de kosten (45 uitvoerminuten x $- / uitvoerminuut) = $-.

Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer voorbeelden.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Gereserveerde media-eenheden

Gereserveerde media-eenheden worden aanbevolen als voor uw workload meer dan één taak gelijktijdig moet worden uitgevoerd. U kunt de algemene doorvoer van de service vergroten door (a) het aantal gereserveerde media-eenheden te verhogen zodat er meer taken tegelijkertijd kunnen worden verwerkt, en door (b) een snellere gereserveerde media-eenheid te gebruiken (bijvoorbeeld S3). Zie voor meer informatie de documentatie. Als u verwacht meer dan 10 gereserveerde media-eenheden te gaan gebruiken, neemt u contact met ons op.

S1 S2 S3
Elke eenheid $- per uur1 $- per uur1 $- per uur1
Gelijktijdige verwerking 1 per eenheid 1 per eenheid 1 per eenheid
Relatieve prestaties2 Ongeveer 2 x S1 Ongeveer 4 x S1

1Facturering wordt per minuut pro rata berekend.

2Prestatieverhoging geschat met behulp van Media Encoder Standard.

Live Video Analytics op IoT EdgePreview

Met Live Video Analytics op IoT Edge kunt u livevideostreams vastleggen, opnemen en analyseren met behulp van AI die door Microsoft wordt geleverd of door uw eigen team is ontwikkeld1. Zo kunt u IoT-oplossingen voor de cloud en de rand maken die videoanalyse combineren met gegevens van andere sensoren om in realtime goed onderbouwde zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Meer informatie.

Standard
Prijs per videostream2 $-/dag

1Beschikbaarheid varieert per regio

2Facturering is naar rato per minuut videoverwerking per stream. De facturering begint zodra de verwerking van de videopijplijn is gestart, ongeacht de verwerkingsstatus (wordt uitgevoerd/mislukt enzovoort) en stopt wanneer de verwerking expliciet wordt gestopt.

Tarieven voor gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaardtarieven van Azure.

Voorbeeldprijzen

U hebt 15 IP-camera's die gemiddeld met 1 Mbps worden uitgevoerd, alle uren van de dag, waarbij ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag wordt gegenereerd. Video wordt door Live Video Analytics op IoT Edge verwerkt en in de cloud opgeslagen in Azure Blob Storage, waar deze inhoud gedurende een periode van 7 dagen wordt bewaard. Elke dag wordt inhoud ouder dan 7 dagen verwijderd. Elk van de 15 camera's genereert afzonderlijk ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag, dus het totaal voor alle camera's bedraagt ongeveer 158 GB per dag. (Berekeningen gaan uit van een maand van 30 dagen.)

Kosten voor het uitvoeren van Live Video Analytics op IoT Edge = $-

Kosten om videomateriaal te kunnen afspelen (Standard streaming-eindpunt-SSU levert 600 Mbps) = $-.

Kosten voor video-opslag (Standard Azure 'hot' blok-blob) = $- (in stationaire toestand nadat het systeem 30 dagen of langer actief is geweest).

Totale maandelijkse kosten = $-

Zie de veelgestelde vragen voor meer informatie en voorbeelden.

Live-evenementen

Met livegebeurtenissen (in verouderde API's ook wel kanalen genoemd) kunt u bijna in realtime inhoud naar uw publiek streamen. Livegebeurtenissen worden gebruikt in combinatie met streamingeenheden om te voorzien in een live-streamingservice. Meer informatie over prijzen voor streamingeenheden vindt u in het gedeelte over streamen op deze pagina. U hebt de volgende opties voor livegebeurtenissen.

Type Live Encoding Passthrough (geen) Standard Live Encoding Premium Live Encoding
Maximumresolutie van de uitvoerstroom Maximaal 4 K bij 60 frames/seconde Maximaal 720p bij 30 frames/seconde Maximaal 1080p bij 30 frames/seconde
Codering met meerdere bitsnelheden Niet beschikbaar Ja Ja
Prijs1 ~$-/minuut ($-/uur) ~$-/minuut ($-/uur) ~$-/minuut ($-/uur)
1 De facturering vindt naar rato per seconde plaats. De facturering is gebaseerd op de tijd gedurende welke de Live Event-entiteit de status 'Running' heeft. Het maakt daarbij geen verschil of via de service video wordt gestreamd. Stop de Live Event-entiteit als deze niet wordt gebruikt om onnodige kosten te vermijden.

Voor alle typen livegebeurtenissen is de facturering gebaseerd op de duur dat de livegebeurtenis de status 'Running' heeft, ongeacht of er video wordt gestreamd via de service. Meer informatie over de status van livegebeurtenissen en de facturering vindt u in de onderstaande veelgestelde vragen.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaardtarieven van Azure.

LivetranscriptiePreview

Livetranscriptie is ontworpen als add-on voor workloads voor live streamen bij gebruik van livegebeurtenissen die worden doorgegeven of livegebeurtenissen van Standard/Premium Live Encoder. De facturering is gebaseerd op de duur dat de livegebeurtenis de status Running heeft, ongeacht of er video wordt gestreamd via de service. Meer informatie over de status van live-transcriptie en de facturering vindt u in de onderstaande veelgestelde vragen. Deze preview-functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Zie documentatie voor meer informatie.

Exemplaar Prijs
Livetranscriptie ~$-/minuut ($-/uur)

Streaming

Lever op aanvraag livevideostreams en videostreams aan klanten in meerdere indelingen en op schaal. Standard en Premium streamingservices leveren inhoud direct naar een mediaspelertoepassing of naar een netwerk voor contentlevering (Content Delivery Network) om verder te worden gedistribueerd.

Klanten van Media Services kiezen ofwel een Standard eindpunt of een of meer Premium streamingeenheden, afhankelijk van hun behoeften. Standard streaming-eindpunt is geschikt voor de meeste streamingworkloads. Het heeft de dezelfde functies als Premium streamingeenheden en past automatisch de schaal van de uitgaande bandbreedte aan. Premium streamingeenheden zijn geschikt voor geavanceerde workloads omdat er gebruik wordt gemaakt van toegewezen, schaalbare bandbreedtecapaciteit. Premium streamingeenheden 'stapelen', wat betekent dat iedere eenheid die is ingeschakeld de toepassing van extra bandbreedte voorziet. Standard streaming-eindpunten maken geen gebruik van 'stapeling'. In plaats daarvan wordt de schaal automatisch aangepast op basis van de behoefte aan bandbreedte. Zie meer informatie.

Streaming wordt gefactureerd als de combinatie van streamingservices en de hoeveelheid overgedragen gegevens. Als Azure Content Delivery Network is geactiveerd via de Media Services-portal of de API voor een streaming-eindpunt, zijn de standaard Content Delivery Network-prijzen van toepassing op alle overgedragen gegevens. Wanneer Azure Content Delivery Network niet is geactiveerd voor een streaming-eindpunt, wordt de overdracht van gegevens in rekening gebracht volgens de prijzen voor gegevensoverdracht.

Streamingeenheden

Standard streaming-eindpunt Premium streamingeenheden
Prijs (preview) 2 ~$-/dag ($-/maand 1) N/A
Prijs (per eenheid) N/A ~$-/dag ($-/maand1)
Bandbreedte Tot 600 Mbps van streaming-eindpunt en schaalt met Content Delivery Network Tot 200 Mbps/eenheid

1Facturering is dagelijks pro rata op basis van 31 dagen per maand.

2Preview-prijzen kunnen worden gewijzigd bij algemene beschikbaarheid.

Content Protection

Beveilig uw activa met PlayReady Digital Rights Management (DRM), Widevine Modular-licentieverstrekking, Apple FairPlay Streaming of Advanced Encryption Standard (AES)-codering van lege sleutels. De prijzen zijn gebaseerd op het aantal licenties of sleutels dat wordt uitgegeven door de service.

PlayReady

PlayReady
Prijs $-/100 licenties

Widevine

Widevine
Prijs $-/100 licenties

AES-sleutels (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Prijs $-/100 sleutels

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

FairPlay

FairPlay
Prijs $-/100 licenties

Live Video Analytics op IoT EdgePreview

Met Live Video Analytics op IoT Edge kunt u livevideostreams vastleggen, opnemen en analyseren met behulp van AI die door Microsoft wordt geleverd of door uw eigen team is ontwikkeld1. Zo kunt u IoT-oplossingen voor de cloud en de rand maken die videoanalyse combineren met gegevens van andere sensoren om in realtime goed onderbouwde zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Meer informatie.

Standard
Prijs per videostream2 $-/dag

1Beschikbaarheid varieert per regio

2Facturering is naar rato per minuut videoverwerking per stream. De facturering begint zodra de verwerking van de videopijplijn is gestart, ongeacht de verwerkingsstatus (wordt uitgevoerd/mislukt enzovoort) en stopt wanneer de verwerking expliciet wordt gestopt.

Tarieven voor gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaardtarieven van Azure.

Voorbeeldprijzen

U hebt 15 IP-camera's die gemiddeld met 1 Mbps worden uitgevoerd, alle uren van de dag, waarbij ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag wordt gegenereerd. Video wordt door Live Video Analytics op IoT Edge verwerkt en in de cloud opgeslagen in Azure Blob Storage, waar deze inhoud gedurende een periode van 7 dagen wordt bewaard. Elke dag wordt inhoud ouder dan 7 dagen verwijderd. Elk van de 15 camera's genereert afzonderlijk ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag, dus het totaal voor alle camera's bedraagt ongeveer 158 GB per dag. (Berekeningen gaan uit van een maand van 30 dagen.)

Kosten voor het uitvoeren van Live Video Analytics op IoT Edge = $-

Kosten om videomateriaal te kunnen afspelen (Standard streaming-eindpunt-SSU levert 600 Mbps) = $-.

Kosten voor video-opslag (Standard Azure 'hot' blok-blob) = $- (in stationaire toestand nadat het systeem 30 dagen of langer actief is geweest).

Totale maandelijkse kosten = $-

Zie de veelgestelde vragen voor meer informatie en voorbeelden.

Video Indexer

Met behulp van AI voor videotechnologieën, mogelijk gemaakt door Azure Media Services, kunt inzichten uit uw video’s extraheren, beoordelen, cureren zoeken en publiceren in één taak. Bekijk de volledige lijst met AI-functies van Video Indexer

Video Indexer kan worden gebruikt met twee accounttypen:

Gratis proefaccount: maximaal 10 uur gratis indexering voor websitegebruikers en maximaal 40 uur gratis indexering voor API-gebruikers.

Betaald onbeperkt account: voor grootschalige indexering kunt u een nieuw Video Indexer-account maken dat is gekoppeld met een betaald Microsoft Azure-abonnement.

Prijzen zijn gebaseerd op de duur van het invoerbestand. Indexering wordt in rekening gebracht voor audioanalyse, videoanalyse of beide. Voor de service worden uw gereserveerde media-eenheden gebruikt om taken parallel uit te voeren wanneer dit mogelijk is. Meer informatie over mediaverwerking

Audioanalyse is beschikbaar in twee bundels van functies op verschillende prijspunten. De standaardinstelling Audioanalyse biedt een uitgebreidere set metagegevens met behulp van een vooraf gedefinieerde set van audioanalysemodellen op basis van AI, waaronder spraaktranscriptie, sprekers indexeren, analyse van spraaksentiment en trefwoorden en bijschriften of ondertiteling met opgemaakte uitvoer. De voorinstelling Basisanalyse van audio biedt een goedkope optie om alleen spraaktranscriptie te extraheren en de uitvoer voor bijschriften en ondertiteling op te maken. Basisanalyse van audio produceert twee afzonderlijke meters op uw factuur, inclusief een regel voor transcriptie en een afzonderlijke regel voor de opmaak van bijschriften ondertitels.

Videoanalyse Audioanalyse Basisanalyse van audio*
Prijs per invoerminuut $- $- $-
*Afgerond op seconden met een minimum van 15 seconden.

Redactor

Maak video's anoniem door het gezicht van geselecteerde personen te detecteren en te vervagen. Azure Media Redactor is ideaal voor gebruik in openbare veiligheid en nieuwsmedia. Prijzen zijn gebaseerd op de duur en de resolutie van het invoerbestand. Bij Redactor wordt gebruikgemaakt van uw gereserveerde media-eenheden voor het parallel uitvoeren van videoverwerkingstaken wanneer dit mogelijk is. (Opmerking: de SLA voor Redactor geldt alleen voor de gereserveerde media-eenheden S3). Zie voor meer informatie de documentatie.

S1 S2 S3
Ondersteunde invoerresoluties1 640 x 480 en lager 641 x 481 tot 1280 x 720 1281 x 721 tot 1920 x 1200
Eerste 50,000 minuten/maand2 $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur)
Volgende 950.000 minuten (50K-1M minuten)/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur)
Meer dan 1.000.000 minuten/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur)

1Beide afmetingen van de invoerresolutie moeten binnen de ondersteunde invoerresolutie van de meter passen, anders wordt er een hogere resolutie gemeten (zie veelgestelde vragen voor een voorbeeld).

2Het minimumgebruik is één minuut. Alle gebruik wordt naar boven afgerond op de volgende minuut.

Azure Media Indexer

Azure Media Indexer wordt op 1 maart 2023 buiten gebruik gesteld en wordt vervangen door Azure Media Services Video Indexer (zie hierboven op deze pagina).

Raadpleeg de documentatie voor meer informatie over migratie.

Ondersteuning en SLA

 • Technische ondersteuning voor alle algemeen beschikbare services, inclusief Azure Media Services, is beschikbaar via Ondersteuning van Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturerings- en abonnementsbeheer is gratis.
 • Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,9% voor REST API-transacties voor Media Services Encoding, -indexering, -verpakking en Content Protection-services. Streaming biedt een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% voor bestaande media-inhoud wanneer minimaal één streamingeenheid wordt aangeschaft. Voor Livegebeurtenissen garanderen we een externe verbinding voor livegebeurtenissen (die de status 'Running' hebben) gedurende ten minste 99,9 % van de tijd. De beschikbaarheid wordt berekend voor een maandelijkse factureringscyclus. Voor preview-services geldt geen SLA. Ga voor meer informatie naar de pagina met de SLA voor Azure.

VEELGESTELDE VRAGEN

 • Wanneer u een video opstuurt om deze te laten indexeren, geeft u aan dat de video, de audio of beide moeten worden geanalyseerd. Op basis hiervan wordt bepaald voor welke SKU's kosten in rekening worden gebracht. Als er tijdens de verwerking een kritieke fout optreedt, wordt er als antwoord een foutcode geretourneerd. In een dergelijk geval worden er geen kosten in rekening gebracht. Kritieke fouten kunnen worden veroorzaakt door een bug in onze code of een kritiek probleem met een interne afhankelijkheid van de service. Bij fouten zoals onjuiste verificatie of de onjuiste extractie van inzichten, wordt er gewoon een antwoord geretourneerd; deze fouten zijn niet kritiek. Als er een geldig antwoord wordt geretourneerd (geen foutcode), worden er kosten in rekening gebracht.

 • Door gereserveerde media-eenheden toe te voegen aan uw account, zorgt u ervoor dat meerdere bestanden gelijktijdig kunnen worden verwerkt. Als u het type gereserveerde media-eenheid wijzigt, is dit van invloed op de snelheid waarmee de bestanden worden verwerkt. Voorbeeld: als uw account beschikt over drie gereserveerde media-eenheden van het type S1, worden er maximaal drie bestanden gelijktijdig verwerkt. Door het type gereserveerde media-eenheid te wijzigen in S3, wordt elk afzonderlijk bestand sneller verwerkt. Zie voor meer informatie de documentatie.

 • Ja, u kunt het aantal gereserveerde media-eenheden in uw account schalen. Azure Portal heeft weliswaar standaardlimieten (bijvoorbeeld een maximum van 25 gereserveerde S2-media-eenheden), maar dit zijn dynamische limieten. U kunt contact opnemen als u behoefte hebt aan hogere limieten.

 • Nee, er worden alleen kosten berekend op basis van uitvoerminuten, plus het aantal gereserveerde media-eenheden. Zie het voorbeeld hieronder voor meer details.

 • Nee, als een coderingstaak mislukt, worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht.
 • Ja, er worden kosten in rekening gebracht voor uitvoerminuten voor codering (Codering - Standaard: $- per uitvoerminuut, Premium Encoder: $- per uitvoerminuut), naast de kosten per gereserveerde media-eenheid. Zie het voorbeeld hieronder voor meer details.

 • Voorbeeld 1: Jaap heeft 30 coderingstaken waarvoor hij Media Encoder Standard gebruikt (het tarief voor Codering - Standaard is van toepassing). Elke taak genereert 10 uitvoerminuten (in totaal 300 uitvoerminuten). Jaap gebruikt één gereserveerde S1-ME (media-eenheid) en het duurt 2 uur om elke taak uit te voeren. Jaap gebruikt die gereserveerde S1-ME voor een totaal van 60 opeenvolgende uren en schakelt vervolgens de ME uit (zet het aantal ME's op nul).

  • Uitvoerminuten (Codering - Standaard): 300 x $-/minuut = $-
  • S1 gereserveerde media-eenheid: 1 eenheid x 60 uur x $-/uur = $-
  • Totale kosten: $-

  Voorbeeld 2: Jaap heeft 30 coderingstaken waarvoor hij Media Encoder Standard gebruikt. Elke taak genereert 10 uitvoerminuten (in totaal 300 uitvoerminuten). Deze keer gebruikt Jaap drie gereserveerde S2-ME's. Het duurt slechts één uur om elke taak te voltooien en het kost 10 uur om alle 30 taken te voltooien. Jaap gebruikt de drie gereserveerde S2-ME voor een totaal van 10 opeenvolgende uren en schakelt vervolgens de ME uit (zet het aantal ME's op nul).

  • Uitvoerminuten (Codering - Standaard): 300 x $-/minuut = $-
  • S2 gereserveerde media-eenheid: 3 eenheden x 10 uur x $-/uur = $-
  • Totale kosten: $-

  Voorbeeld 3: Jaap heeft een twee uur durende film met een resolutie van 1920 x 1080. Deze codeert hij met Media Encoder Standard met behulp van de vooraf ingestelde standaardcodering H264-multiple-bitrate 1080 pixels, zodat hij de film kan streamen naar iOS- en Android-apparaten. Met de vooraf ingestelde standaardcodering worden 3 HD-uitvoervideo's, 5 SD-uitvoervideo's en 1 audiobestand geproduceerd. De totale vermenigvuldiger voor deze coderingstaak is (3 x 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Het totale aantal uitvoerminuten is 11,25 x 2 x 60 = 1.350. De totale kosten zijn 1.350 x $-/minuut = $-.

 • Als u miniaturen genereert als onderdeel van een reguliere coderingstaak, zoals in dit voorbeeld, dan zijn er geen extra kosten verbonden aan het genereren van miniatuurafbeeldingen. Als u echter een coderingstaak indient die alleen miniaturen genereert (d.w.z. de uitvoer heeft geen video of audio), dan telt iedere afbeelding in de uitvoer als een seconde (1/60 van een minuut).

 • Er worden kosten in rekening gebracht op basis van het werkelijke aantal minuten dat gereserveerde media-eenheden worden gebruikt. Hier is een gedetailleerder voorbeeld. Stel dat Jaap begint met nul ME's en om 10:00 diezelfde dag zijn account instelt voor het gebruik van twee S1-ME's. Omdat er 's middags meer video's bijkomen, wijzigt Jaap zijn account om 13:15 voor het gebruik van vier S3-ME's. Om 16:00 zijn alle video's verwerkt. Jaap schakelt nu de ME's in zijn account uit (zet het aantal ME's op nul). Jaaps gebruik wordt als volgt berekend.

  • S1 gereserveerde media-eenheden: 2 eenheden x 3,25 uur (10:00 uur tot 13:15 uur) x $-/uur = $-
  • S3 gereserveerde media-eenheden: 4 eenheden x 2,75 uur (13:15 uur tot 16:00 uur) x $-/uur = $-

  Dus de kosten die Jaap maakt voor het gebruik van gereserveerde media-eenheden voor die dag, bedragen $- + $- = $-

  In tegenstelling tot de gereserveerde media-eenheden worden de kosten voor streamingeenheden berekend op basis van het hoogste aantal streamingeenheden dat elke dag is ingericht (bovengrens).

 • Nee, de kosten voor gereserveerde media-eenheden worden per minuut pro rata berekend. Streamingeenheden worden dagelijks pro rata berekend.

  Raadpleeg onze onlinerekenmachine voor meer informatie over de kosten van een coderingsproject.

 • Een streamingeenheid voorziet in een toegewezen set met resources voor inhoudsstreaming, waarbij elke eenheid gegarandeerde bandbreedtedoorvoer toevoegt met maximaal 200 Mbps.

 • Ja,u kunt meerdere streamingeenheden kopen voor streaming van inhoud.

 • De kosten worden berekend op basis van het hoogste aantal streamingeenheden dat elke dag is ingericht. In dit voorbeeld worden voor die dag vier streamingeenheden in rekening gebracht.

 • Het is afhankelijk van de huidige status van een livegebeurtenis. Mogelijke waarden zijn:

  • Stopped. Dit is de beginstatus van de livegebeurtenis nadat deze is gemaakt. Bij deze status kunnen de eigenschappen van de livegebeurtenis worden bijgewerkt, maar is streaming niet toegestaan.
  • Starting. De livegebeurtenis wordt gestart. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan. Als er een fout optreedt, wordt de livegebeurtenis teruggezet naar de status 'Stopping'.
  • Running. De livegebeurtenis kan nu livestreams verwerken.
  • Stopping. De livegebeurtenis wordt gestopt. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan.
  • Deleting. De livegebeurtenis wordt verwijderd. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan.

  In de volgende tabel wordt weergegeven hoe de statussen aan de factureringsmodus zijn gekoppeld .

  Status van de livegebeurtenis In rekening gebracht?
  Starting Nee (overgangsstatus)
  Running Ja
  Stopping Nee (overgangsstatus)
  Stopped Nee
 • Scenario: Stella wil een sportevenement van twee uur streamen en wil daarvoor een livegebeurtenis met Standard Live Encoding gebruiken.

  1. Stella stelt de livegebeurtenis in en laat deze 20 minuten voor aanvang van het evenement beginnen. De livegebeurtenis heeft gedurende vijf minuten de status 'Starting'.
   • Stella wordt voor deze tijd niet gefactureerd
  2. Nadat de livegebeurtenis is opgestart, gaat deze over naar de status 'Running' en kan deze een stream ontvangen. De livegebeurtenis behoudt de status 'Running' gedurende vijftien minuten.
   • Stella wordt voor deze tijd gefactureerd
  3. Het evenement begint op tijd te streamen en het duurt 2 uur oftewel 120 minuten.
   • Stella wordt voor deze tijd gefactureerd
  4. Stella stopt de videofeed, maar beëindigt niet de livegebeurtenis. Stella laat de videofeed gedurende vijf minuten in deze modus.
   • Stella wordt voor deze tijd gefactureerd
  5. Stella streamt vervolgens gedurende 30 minuten een nabespreking van het evenement.
   • Stella wordt voor deze tijd gefactureerd
  6. Na de nabespreking stopt Stella de livegebeurtenis onmiddellijk en verwijdert ze deze.
   • Stella wordt voor deze tijd niet gefactureerd

  In totaal heeft de livegebeurtenis 170 minuten de status 'Running' (15 minuten zonder streaming vóór het evenement + 120 minuten tijdens het evenement + 5 minuten zonder streaming na het evenement + 30 minuten voor de nabespreking). De kosten zijn:

  170 minuten x ~$- = ~$-

 • Beide zijden van de invoervideo moeten binnen de ondersteunde invoerresolutie van elke meter passen. Een video van 600 x 481 overschrijdt bijvoorbeeld de maximumresolutie van 640 x 480 van S1 omdat beide zijden groter zijn dan 480 en hiervoor dus S2-prijseenheden gelden.

 • Nee, u kunt in dat geval Standard Live Encoding gebruiken. Het is het resultaat van de hoogte en de breedte dat maximaal 1280*720 mag zijn. U wordt uitsluitend gefactureerd tegen Standard Live Encoding-tarieven.
 • Er worden kosten in rekening gebracht op basis van uw livegebeurtenis. In dat geval kiest u voor de Standard-versie van Live Encoding en wordt er gefactureerd tegen de Standard Live Encoding-tarieven, zelfs als de video voor de uitvoer niet 1280 x 720 is.

  Als u in de configuratie van de livegebeurtenis kiest voor de Premium-versie van Live Encoding, wordt er tegen die tarieven gefactureerd.

 • U wordt gefactureerd voor livetranscriptie wanneer u deze functie inschakelt tijdens een livegebeurtenis voor streamen, bijvoorbeeld een webinar. Uw account wordt gefactureerd voor de duur dat de livegebeurtenis een actieve status heeft. Mogelijke waarden voor de status van een livegebeurtenis zijn onder andere:

  • Stopped. Dit is de beginstatus van de livegebeurtenis nadat deze is gemaakt. Bij deze status kunnen de eigenschappen van de livegebeurtenis worden bijgewerkt, maar is streaming niet toegestaan.
  • Starting. De livegebeurtenis wordt gestart. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan. Als er een fout optreedt, wordt de livegebeurtenis teruggezet naar de status 'Stopping'.
  • Running. De livegebeurtenis kan nu livestreams verwerken.
  • Stopping. De livegebeurtenis wordt gestopt. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan.
  • Deleting. De livegebeurtenis wordt verwijderd. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan.

  In de volgende tabel wordt weergegeven hoe de statussen aan de factureringsmodus zijn gekoppeld .

  Status van de livegebeurtenis In rekening gebracht?
  Starting Nee (overgangsstatus)
  Running Ja
  Stopping Nee (overgangsstatus)
  Stopped Nee
 • Scenario: Stella wil een webinar van twee uur streamen en wil daarvoor een livegebeurtenis met Standard Live Encoding gebruiken waarvoor livetranscriptie is ingeschakeld.

  1. Stella stelt de livegebeurtenis in en laat deze 20 minuten voor aanvang van het evenement beginnen. De livegebeurtenis heeft gedurende vijf minuten de status 'Starting'.
   • Stella wordt voor deze tijd niet gefactureerd
  2. Nadat de livegebeurtenis is opgestart, gaat deze over naar de status 'Running' en kan deze een stream ontvangen. De livegebeurtenis behoudt de status 'Running' gedurende vijftien minuten.
   • Stella wordt voor deze periode gefactureerd voor Standard Live Encoding en livetranscriptie. Ze wordt gefactureerd ongeacht of de audiofeed voor deze periode gesproken woorden bevat.
  3. Het evenement begint op tijd te streamen en het duurt 2 uur oftewel 120 minuten.
   • Stella wordt voor deze periode gefactureerd voor Standard Live Encoding en livetranscriptie
  4. Stella stopt de videofeed, maar beëindigt niet de livegebeurtenis. Stella laat de videofeed gedurende vijf minuten in deze modus.
   • Stella wordt voor deze periode gefactureerd voor Standard Live Encoding en livetranscriptie
  5. Stella streamt vervolgens een vraag-en-antwoordsessie (Q&A) gedurende 30 minuten.
   • Stella wordt voor deze periode gefactureerd voor Standard Live Encoding en livetranscriptie
  6. Na de vraag-en-antwoordsessie stopt Stella de livegebeurtenis onmiddellijk en verwijdert ze deze.
   • Stella wordt voor deze tijd niet gefactureerd

  In totaal heeft de livegebeurtenis 170 minuten de actieve status (15 minuten zonder streaming vóór het evenement + 120 minuten tijdens het evenement + 5 minuten zonder streaming na het evenement + 30 minuten voor de Q&A). De kosten zijn: 170 minuten x ~$- = ~$- (170 minuten x (tarief van Standard Live Encoding Rate + livetranscriptie)

 • Stel dat een groot ziekenhuisterrein 15 IP-camera's heeft die diverse gebieden bestrijken. Laten we aannemen dat elke camera gemiddeld met 1 Mbps wordt uitgevoerd, alle uren van de dag, en daarbij ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag genereert. De gegevens worden opgenomen in Live Video Analytics op IoT Edge en in de cloud opgeslagen in Azure Blob Storage gedurende een periode van 7 dagen. Elke dag wordt inhoud ouder dan 30 dagen verwijderd. Met de klanttoepassing wordt ongeveer 120 uur (7200 minuten, 52,5 GB) aan videomateriaal per dag bekeken. De maandelijkse kosten (berekend op basis van een maand van 30 dagen) worden als volgt berekend:

  Maandelijkse tarieven en volumes

  • Live Video Analytics per videostream kost: $- per dag (naar rato is dat $- per minuut).
  • Prijs voor Azure Blob Storage: $- per GB per maand.
  • Prijs voor Standard streaming-eindpunt (600 Mbps): ~$-/dag ($-/maand)
  • Elke camera genereert afzonderlijk ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag, dus het totaal bedraagt ongeveer 158 GB per dag.

  Maandelijkse kosten:

  • Kosten voor Live Video Analytics op IoT Edge: $-
  • Kosten voor het inschakelen van videostreaming op apps: $-
  • Kosten voor video-opslag: $-

  Totaal per maand: $- ($- per camera per maand)

  Opmerking: U maakt standaard kosten voor gegevensoverdracht wanneer u gegevens ophaalt uit uw videostreams en deze via internet naar bestemmingen buiten Azure verzendt.

 • Stel dat een grote detailhandelaar 1000 winkels heeft met vijf camera's per winkel (5000 camera's). In elke winkel nemen vier van de vijf camera's video op bij beweging. Dit videomateriaal wordt 7 dagen bewaard. Door één van deze camera's wordt het videomateriaal echter op 24/7-basis gearchiveerd, en deze archieven worden 3 dagen bewaard. Elke camera die beweging detecteert, verzendt alleen de fragmenten waarop de beweging is vastgelegd naar Live Video Analytics op IoT Edge. De verwerking wordt gestart wanneer de frames met de beweging erop binnenkomen en stopt wanneer de beweging eindigt. Laten we eens aannemen dat elke camerastream per dag gemiddeld 20 minuten videomateriaal met bewegende beelden bevat. Met 1 Mbps genereert elke camera 150 MB aan videogegevens per dag, en dit videomateriaal wordt gedurende een periode van één week opgeslagen in Azure Blob Storage. Voor een 24/7 continue camera, genereert elke camera 10,5 GB aan videogegevens per dag. Dit videomateriaal wordt gedurende een periode van 3 dagen opgeslagen in Azure Blob Storage. Ga ervan uit dat honderd gebruikers de opgeslagen video op de bijbehorende app afspelen, zodat 33,33 uur (2000 minuten, 14,65 GB) aan video per dag wordt bekeken. (Berekeningen gaan uit van een maand van 30 dagen.)

  Maandelijkse tarieven en volumes:

  • Live Video Analytics per videostream kost: $- per dag (naar rato is dat $- per minuut)
  • Prijs voor Azure Blob Storage: $- per GB per maand.
  • Prijs voor Standard streaming-eindpunt (600 Mbps): ~$-/dag ($-/maand)
  • Elke camera die 24/7 continu archiveert, genereert ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag, dus het totaal bedraagt dan 10,500 GB per dag. (1,000 camera's)
  • Elke camera die beweging detecteert, genereert ongeveer 150 MB aan videogegevens per dag, dus het totaal bedraagt dan 4,395 GB per dag. (4,000 camera's)

  Maandelijkse kosten voor camera's die beweging detecteren:

  • Kosten voor Live Video Analytics op IoT Edge: $-
  • Kosten voor het inschakelen van videostreaming op apps: $-
  • Kosten voor video-opslag: $-

  Maandelijkse kosten voor camera's die continu archiveren:

  • Kosten voor Live Video Analytics op IoT Edge: $-
  • Kosten voor video-opslag: $-

  Totaal per maand: $- ($- per camera per maand)

  Opmerking: U maakt standaard kosten voor gegevensoverdracht wanneer u gegevens ophaalt uit uw videostreams en deze via internet naar bestemmingen buiten Azure verzendt.

 • Stel dat een leverancier van commerciële beveiligingssystemen 1000 camera's (verouderde camera's zonder functie voor bewegingsdetectie) heeft en probeert te ontdekken of er zich indringers met wapens op het terrein verbinden. Laten we aannemen dat elke camera gemiddeld met 1 Mbps wordt uitgevoerd, alle uren van de dag. Met Live Video Analytics op IoT Edge kan beweging worden gedetecteerd en kunnen relevante frames voor analyse worden doorgegeven aan de AI-module aan de rand voor het detecteren van personen met wapens.

  We gaan ervan uit dat de camerastream slechts voor 20 minuten per dag aan materiaal met beweging bevat. Met 1 Mbps genereert elke camera 150 MB aan videogegevens per dag, en dit videomateriaal wordt gedurende een periode van 3 dagen opgeslagen in Azure Blob Storage. We gaan ervan uit dat tien gebruikers de opgeslagen video op de bijbehorende app afspelen, zodat 33,33 uur (200 minuten, 14,65 GB) aan video per dag wordt bekeken. (Berekeningen gaan uit van een maand van 30 dagen.)

  Maandelijkse tarieven en volumes:

  • Live Video Analytics per videostream kost: $- per dag (naar rato is dat $- per minuut).
  • Prijs voor Azure Blob Storage: $- per GB per maand.
  • Prijs voor Standard streaming-eindpunt (600 Mbps): ~$-/dag ($-/maand)
  • Elke camera die 24/7 continu archiveert, genereert ongeveer 10,5 GB aan videogegevens per dag, dus het totaal bedraagt dan 105,000 GB per dag. (10,000 camera's)
  • Elke camera is de hele dag actief, maar door de functionaliteit voor bewegingsdetectie in Live Video Analytics worden niet meer dan ongeveer 150 MB aan videogegevens per dag gegenereerd en geanalyseerd, met een totaal van 146,5 GB per dag (1,000 camera's)

  Maandelijkse kosten:

  • Kosten voor Live Video Analytics op IoT Edge: $-
  • Kosten voor het inschakelen van videostreaming op apps: $-
  • Kosten voor video-opslag: $-
  • Kosten van het uitvoeren van AI-modellen: $2000

  Totaal per maand: $- ($- per camera per maand)

  Opmerking: U maakt standaard kosten voor gegevensoverdracht wanneer u gegevens ophaalt uit uw videostreams en deze via internet naar bestemmingen buiten Azure verzendt.

 • Als u bijvoorbeeld audio analyseert met behulp van de Basisanalyse van audio en één uur aan inhoud uploadt, wordt de gebundelde prijs (mediatranscriptie + bijschrift en ondertitels) per uur = $-. In totaal wordt er $- in rekening gebracht, maar het wordt vermeld onder twee verschillende namen, $- voor mediatranscripte + $- voor bijschriften en ondertitels).

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Media Services

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Tot wel 100 GB aan video coderen.