Prijzen van Media Services

Zeer beschikbare, schaalbare en complete mediaoplossingen bouwen en implementeren

Met Azure Media Services kunt u alle media, op vrijwel elk apparaat, overal aanbieden via de cloud. De verzameling services voorziet in codering, live of on-demand streamen, inhoudsbeveiliging en indexering voor video- en audio-inhoud.

Video on Demand Encoding (VoD)

Met Codering - Standaard worden video- en audio-invoerbestanden omgezet in uitvoerindelingen die geschikt zijn voor afspelen op verschillende apparaten, waaronder smartphones, tablets, pc's, spelconsoles en televisies. Met Premium Encoder worden indelingen omgezet voor toepassingen voor uitzendingen en films. Het biedt ook ondersteuning voor videowerkstromen waarvoor complexe logica is vereist. Raadpleeg onze documentatie voor een uitgebreide vergelijking van de functies van de twee soorten encoders.

Codering - Standaard1 Premium Encoder1
$- per uitvoerminuut $- per uitvoerminuut

1Kosten voor uitvoerminuten zijn alleen van toepassing op juist uitgevoerde taken.

Opmerking: voor de prijzen dienen klanten met een Enterprise-overeenkomst contact op te nemen met de Microsoft-accountbeheerder.

Vermenigvuldigers voor uitvoerminuten

De volgende vermenigvuldigers worden toegepast om het totaal aantal uitvoerminuten voor een coderingstaak te berekenen.

Kwaliteit Vermenigvuldiger Voorbeeld
SD (minder dan 1280 × 720) 1 x 10 minuten SD-uitvoer tellen als 10 SD-minuten
HD (1280 × 720 - 1920 x 1080) 2 x 10 minuten HD-uitvoer tellen als 20 SD-minuten
UHD (meer dan 1920 x 1080, maximaal 4096 x 2160) 4 x 10 minuten UHD-uitvoer tellen als 40 SD-minuten
Alleen audio-uitvoer 0,25 x 4 minuten audio-uitvoer tellen als 1 SD-minuut

Voorbeeld: u hebt een QuickTime-video met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een duur van 20 minuten. Deze codeert u naar een MP4-uitvoer met dezelfde lengte, bestaande uit een videobestand met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en één audiotrack. De effectieve vermenigvuldiger is 2 (voor HD) plus 0,25 (voor audio), bij elkaar opgeteld een vermenigvuldiger van 2,25. Er worden kosten in rekening gebracht voor in totaal (20 minuten x 2,25) = 45 uitvoerminuten. Als u voor deze codering Media Encoder Standard hebt gebruikt, bedragen de kosten (45 uitvoerminuten x $- / uitvoerminuut) = $-

Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer voorbeelden.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Gereserveerde media-eenheden

Gereserveerde media-eenheden worden aanbevolen als voor uw workload meer dan één taak gelijktijdig moet worden uitgevoerd. U kunt de algemene doorvoer van de service vergroten door (a) het aantal gereserveerde media-eenheden te verhogen zodat er meer taken gelijktijdig kunnen worden verwerkt, en door (b) een snellere gereserveerde media-eenheid te gebruiken (bijvoorbeeld. S3). Zie voor meer informatie de documentatie. Als u verwacht meer dan 10 gereserveerde media-eenheden te gaan gebruiken, neemt u contact met ons op.

S1 S2 S3
Elke eenheid $- per uur1 $- per uur1 $- per uur1
Gelijktijdige verwerking 1 per eenheid 1 per eenheid 1 per eenheid
Relatieve prestaties2 Ongeveer 2 x S1 Ongeveer 4 x S1

1Facturering wordt per minuut pro rata berekend

2Prestatieverhoging geschat met behulp van Media Encoder Standard

Indexeren

Maak uw videobestanden en media-inhoud doorzoekbaar door de spraakinhoud eruit te extraheren. Prijzen voor Azure Media Indexer zijn gebaseerd op de duur van het invoerbestand. Indexer profiteert van het vermogen van uw gereserveerde media-eenheden om indien mogelijk spraakverwerkingstaken parallel uit voeren. (Opmerking: indexeertaken laten geen betere prestaties zien bij gereserveerde coderingseenheden van Standard of Premium).

Indexer1
Eerste 20,000 minuten/maand $- / inhoudminuut ($-/uur)
Volgende 180.000 minuten (20K-200K minuten)/maand $- / inhoudminuut ($-/uur)
Volgende 800.000 minuten (200K-1M minuten)/maand $- / inhoudminuut ($-/uur)
Meer dan 1.000.000 minuten/maand $- / inhoudminuut ($-/uur)

1Er worden minimaal 5 minuten per taak in rekening gebracht

Livekanalen

Met livekanalen kunt u bijna in realtime inhoud naar uw doelgroep streamen. Er zijn twee typen livekanalen: livekanalen zonder Encoding en livekanalen met live Encoding. Voor elk type livekanaal vindt facturering plaats op basis van de tijdsduur die het kanaal in de status Running doorbrengt, en niet op basis van de inkomende en verwerkte gegevens. Voor gegevens over kanaalstatus en facturering verwijzen we u naar de onderstaande veelgestelde vragen.

Livekanalen zonder Encoding 1
Prijs (per kanaal) ~$- / minuut ($-/uur2)

1 Livekanalen worden gebruikt in combinatie met streamingeenheden om te voorzien in een live-streamingservice. Meer informatie over prijzen voor streamingeenheden vindt u in het gedeelte over streamen op deze pagina.
2 Facturering is per minuut pro rata. Facturering vindt plaats op basis van de tijdsduur die het kanaal in een status Running doorbrengt. Stop kanalen als ze niet worden gebruikt om onnodige kosten te vermijden.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Als uw verwachte gebruik meer dan 300 uur per maand is, neemt u contact met ons op.

Live Channels met Live Encoding is nu algemeen beschikbaar.

Livekanalen met Live Encoding 1
Eerste 20 uur/maand ~$- / minuut ($-/uur 2)
Volgende 80 uur (20-100 uur)/maand ~$- / minuut ($-/uur 2)
Volgende 150 uur (100-250 uur)/maand ~$- / minuut ($-/uur 2)
Meer dan 250 uur/maand ~$- / minuut ($-/uur 2)

1 Facturering is per minuut pro rata. Facturering vindt plaats op basis van de tijdsduur die een kanaal in een status Running doorbrengt. Stop kanalen als ze niet worden gebruikt om onnodige kosten te vermijden

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Als uw verwachte gebruik meer dan 300 uur per maand is, neemt u contact met ons op.

Streaming

Lever op aanvraag livevideostreams en videostreams aan klanten in meerdere indelingen en op schaal. Standard en Premium streamingservices leveren inhoud direct naar een mediaspelertoepassing of naar een netwerk voor contentlevering (Content Delivery Network, CDN) om verder te worden gedistribueerd.

Klanten van Media Services kiezen ofwel een Standard eindpunt of een of meer Premium streamingeenheden, afhankelijk van hun behoeften. Standard streaming-eindpunt is geschikt voor de meeste streamingworkloads. Het heeft de dezelfde functies als Premium streamingeenheden en past automatisch de schaal van de uitgaande bandbreedte aan. Premium streamingeenheden zijn geschikt voor geavanceerde workloads omdat er gebruik wordt gemaakt van toegewezen, schaalbare bandbreedtecapaciteit. Premium streamingeenheden 'stapelen', wat betekent dat iedere eenheid die is ingeschakeld de toepassing van extra bandbreedte voorziet. Standard streaming-eindpunten maken geen gebruik van 'stapeling'. In plaats daarvan wordt de schaal automatisch aangepast op basis van de behoefte aan bandbreedte. Meer informatie

Streaming wordt gefactureerd als de combinatie van streamingservices en de hoeveelheid overgedragen gegevens. Als Azure CDN is geactiveerd via de Media Services-portal of de API voor een streaming-eindpunt, zijn de standaard CDN-prijzen van toepassing op alle overgedragen gegevens. Wanneer Azure CDN niet is geactiveerd voor een streaming-eindpunt, wordt de overdracht van gegevens in rekening gebracht volgens de prijzen voor gegevensoverdracht.

Streamingeenheden

Standard streaming-eindpunt Premium streamingeenheden
Prijs (preview) 3 ~$-/dag ($-/maand 1) N/A
Prijs (per eenheid) N/A ~$-/dag ($-/maand1)
Proefversie 15 dagen 2 N/A
Bandbreedte Tot 600 Mbps van streaming-eindpunt en schaalt met CDN Tot 200 Mbps / eenheid

1 Facturering is dagelijks pro rata op basis van 31 dagen per maand.
2 Nieuwe accounts krijgen gratis 15 dagen lang de beschikking over één Standard streaming-eindpunt. Voor extra Standard en Premium streaming-eindpunten gelden de reguliere prijzen. De proefperiode begint met de start van het eerste eindpunt en eindigt 15 kalenderdagen later.
3 Preview-prijzen kunnen worden gewijzigd bij algemene beschikbaarheid.

Content Protection

Beveilig uw activa met PlayReady Digital Rights Management (DRM), Widevine Modular-licentieverstrekking, Apple FairPlay Streaming of Advanced Encryption Standard (AES)-codering van lege sleutels. De prijzen zijn gebaseerd op het aantal licenties of sleutels dat wordt uitgegeven door de service.

PlayReady

PlayReady
Prijs $-/100 licenties

Widevine

Widevine
Prijs $-/100 licenties

AES-sleutels (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Prijs $-/100 sleutels

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

FairPlay

FairPlay
Prijs $-/100 licenties

Ondersteuning en SLA

  • Technische ondersteuning voor alle algemeen beschikbare services, inclusief Azure Media Services, is beschikbaar via Ondersteuning van Azure, vanaf $29.0/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
  • Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,9% voor REST API-transacties voor Media Services Encoding, -indexering, -verpakking en Content Protection-services. Streaming biedt een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% voor bestaande media-inhoud wanneer minimaal één streamingeenheid wordt aangeschaft. Voor Live Channels wordt 99,9 % van de tijd externe verbinding voor actieve Channels gegarandeerd. De beschikbaarheid wordt berekend voor een maandelijkse factureringscyclus. Voor preview-services geldt geen SLA. Ga voor meer informatie naar de pagina met de SLA voor Azure.

Veelgestelde vragen

Bronnen

Calculator

Calculator

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Frequently Asked Questions

Veelgestelde vragen over aankopen

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Product Details

Productdetails

Meer informatie over Media Services

Documentation

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Tot wel 100 GB aan video coderen.

Begin vandaag