Prijzen voor Media Services

Zeer beschikbare, schaalbare en complete mediaoplossingen bouwen en implementeren

Met Azure Media Services kunt u alle media, op vrijwel elk apparaat, overal aanbieden via de cloud. De verzameling services voorziet in codering, live of on-demand streamen, inhoudsbeveiliging en indexering voor video- en audio-inhoud.

Video on Demand Encoding (VoD)

Met Codering - Standaard worden video- en audio-invoerbestanden omgezet in uitvoerindelingen die geschikt zijn voor afspelen op verschillende apparaten, waaronder smartphones, tablets, pc's, spelconsoles en televisies. Met Premium Encoder worden indelingen omgezet voor toepassingen voor uitzendingen en films. Het biedt ook ondersteuning voor videowerkstromen waarvoor complexe logica is vereist. Raadpleeg onze documentatie voor een uitgebreide vergelijking van de functies van de twee soorten encoders.

Codering - Standaard1 Premium Encoder1
$- per uitvoerminuut $- per uitvoerminuut

1Kosten voor uitvoerminuten zijn alleen van toepassing op juist uitgevoerde taken.

Opmerking: voor de prijzen moeten klanten met een Enterprise Agreement contact opnemen met de Microsoft-accountbeheerder.

Vermenigvuldigers voor uitvoerminuten

De volgende vermenigvuldigers worden toegepast om het totaal aantal uitvoerminuten voor een coderingstaak te berekenen.

Kwaliteit Vermenigvuldiger Voorbeeld
SD (minder dan 1280 × 720) 1 x 10 minuten SD-uitvoer tellen als 10 SD-minuten
HD (1280 × 720–1920 x 1080) 2 x 10 minuten HD-uitvoer tellen als 20 SD-minuten
UHD (meer dan 1920 x 1080, tot 4096 x 2160) 4 x 10 minuten UHD-uitvoer tellen als 40 SD-minuten
Alleen audio-uitvoer 0,25 x 4 minuten audio-uitvoer tellen als 1 SD-minuut

Voorbeeld: u hebt een QuickTime-video met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en een duur van 20 minuten. Deze codeert u naar een MP4-uitvoer met dezelfde lengte, bestaande uit een videobestand met een resolutie van 1920 x 1080 pixels en één audiotrack. De effectieve vermenigvuldiger is 2 (voor HD) plus 0,25 (voor audio), bij elkaar opgeteld een vermenigvuldiger van 2,25. Er worden kosten in rekening gebracht voor in totaal (20 minuten x 2,25) = 45 uitvoerminuten. Als u voor deze codering Media Encoder Standard hebt gebruikt, bedragen de kosten (45 uitvoerminuten x $- / uitvoerminuut) = $-.

Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer voorbeelden.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Gereserveerde media-eenheden

Gereserveerde media-eenheden worden aanbevolen als voor uw workload meer dan één taak gelijktijdig moet worden uitgevoerd. U kunt de algemene doorvoer van de service vergroten door (a) het aantal gereserveerde media-eenheden te verhogen zodat er meer taken tegelijkertijd kunnen worden verwerkt, en door (b) een snellere gereserveerde media-eenheid te gebruiken (bijvoorbeeld S3). Zie voor meer informatie de documentatie. Als u verwacht meer dan 10 gereserveerde media-eenheden te gaan gebruiken, neemt u contact met ons op.

S1 S2 S3
Elke eenheid $- per uur1 $- per uur1 $- per uur1
Gelijktijdige verwerking 1 per eenheid 1 per eenheid 1 per eenheid
Relatieve prestaties2 Ongeveer 2 x S1 Ongeveer 4 x S1

1Facturering wordt per minuut pro rata berekend.

2Prestatieverhoging geschat met behulp van Media Encoder Standard.

Livekanalen

Met livekanalen kunt u bijna in realtime inhoud naar uw doelgroep streamen. Er zijn twee typen livekanalen: livekanalen zonder Encoding en livekanalen met live Encoding. Voor elk type livekanaal vindt facturering plaats op basis van de tijdsduur die het kanaal in de status Running doorbrengt, en niet op basis van de inkomende en verwerkte gegevens. Voor gegevens over kanaalstatus en facturering verwijzen we u naar de onderstaande veelgestelde vragen.

Livekanalen zonder Encoding 1
Prijs (per kanaal) ~$-/minuut ($-/uur2)

1 Livekanalen worden gebruikt in combinatie met streamingeenheden om te voorzien in een live-streamingservice. Meer informatie over prijzen voor streamingeenheden vindt u in het gedeelte over streamen op deze pagina.
2 Facturering is per minuut pro rata. Facturering vindt plaats op basis van de tijdsduur die het kanaal in een status Running doorbrengt. Stop kanalen als ze niet worden gebruikt om onnodige kosten te vermijden.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Live Channels met Live Encoding is nu algemeen beschikbaar.

Livekanalen met Live Encoding 1
Eerste 20 uur/maand ~$-/minuut ($-/uur 2)
Volgende 80 uur (20-100 uur)/maand ~$-/minuut ($-/uur 2)
Volgende 150 uur (100-250 uur)/maand ~$-/minuut ($-/uur 2)
Over 250 uur/maand ~$-/minuut ($-/uur 2)

1 Facturering is per minuut pro rata. Facturering vindt plaats op basis van de tijdsduur die een kanaal in een status Running doorbrengt. Stop kanalen als ze niet worden gebruikt om onnodige kosten te vermijden.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Als uw verwachte gebruik meer dan 300 uur per maand is, neemt u contact met ons op.

Streaming

Lever op aanvraag livevideostreams en videostreams aan klanten in meerdere indelingen en op schaal. Standard en Premium streamingservices leveren inhoud direct naar een mediaspelertoepassing of naar een netwerk voor contentlevering (Content Delivery Network) om verder te worden gedistribueerd.

Klanten van Media Services kiezen ofwel een Standard eindpunt of een of meer Premium streamingeenheden, afhankelijk van hun behoeften. Standard streaming-eindpunt is geschikt voor de meeste streamingworkloads. Het heeft de dezelfde functies als Premium streamingeenheden en past automatisch de schaal van de uitgaande bandbreedte aan. Premium streamingeenheden zijn geschikt voor geavanceerde workloads omdat er gebruik wordt gemaakt van toegewezen, schaalbare bandbreedtecapaciteit. Premium streamingeenheden 'stapelen', wat betekent dat iedere eenheid die is ingeschakeld de toepassing van extra bandbreedte voorziet. Standard streaming-eindpunten maken geen gebruik van 'stapeling'. In plaats daarvan wordt de schaal automatisch aangepast op basis van de behoefte aan bandbreedte. Zie meer informatie.

Streaming wordt gefactureerd als de combinatie van streamingservices en de hoeveelheid overgedragen gegevens. Als Azure Content Delivery Network is geactiveerd via de Media Services-portal of de API voor een streaming-eindpunt, zijn de standaard Content Delivery Network-prijzen van toepassing op alle overgedragen gegevens. Wanneer Azure Content Delivery Network niet is geactiveerd voor een streaming-eindpunt, wordt de overdracht van gegevens in rekening gebracht volgens de prijzen voor gegevensoverdracht.

Streamingeenheden

Standard streaming-eindpunt Premium streamingeenheden
Prijs (preview) 3 ~$-/dag ($-/maand 1) N/A
Prijs (per eenheid) N/A ~$-/dag ($-/maand1)
Proefversie 15 dagen 2 N/A
Bandbreedte Tot 600 Mbps van streaming-eindpunt en schaalt met Content Delivery Network Tot 200 Mbps/eenheid

1 Facturering is dagelijks pro rata op basis van 31 dagen per maand.
2 Nieuwe accounts krijgen gratis 15 dagen lang de beschikking over één Standard streaming-eindpunt. Voor extra Standard en Premium streaming-eindpunten gelden de reguliere prijzen. De proefperiode begint met de start van het eerste eindpunt en eindigt 15 kalenderdagen later.
3 Preview-prijzen kunnen worden gewijzigd bij algemene beschikbaarheid.

Content Protection

Beveilig uw activa met PlayReady Digital Rights Management (DRM), Widevine Modular-licentieverstrekking, Apple FairPlay Streaming of Advanced Encryption Standard (AES)-codering van lege sleutels. De prijzen zijn gebaseerd op het aantal licenties of sleutels dat wordt uitgegeven door de service.

PlayReady

PlayReady
Prijs $-/100 licenties

Widevine

Widevine
Prijs $-/100 licenties

AES-sleutels (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Prijs $-/100 sleutels

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

FairPlay

FairPlay
Prijs $-/100 licenties

Video Indexer

U kunt video- en audiobestanden analyseren om veel verschillende inzichten te extraheren in één Media Services-taak. Audioanalyse omvat spraak naar tekst, indexering van sprekers en sleutelwoorden. Videoanalyse omvat gezichtsherkenning, inhoudstoezicht, herkenning van optische tekens, opnamedetectie, sleutelframedetectie en objectdetectie. Prijzen zijn gebaseerd op de duur van het invoerbestand. Als een video met een audiokanaal wordt geïndexeerd, worden er kosten in rekening gebracht voor zowel video- als audioanalyse. Voor de service worden uw gereserveerde media-eenheden gebruikt om taken parallel uit te voeren wanneer dit mogelijk is. Zie de documentatie voor meer informatie.

Videoanalyse Audioanalyse
Prijs per invoerminuut $- $-

Redactor

Maak video's anoniem door het gezicht van geselecteerde personen te detecteren en te vervagen. Azure Media Redactor is ideaal voor gebruik in openbare veiligheid en nieuwsmedia. Prijzen zijn gebaseerd op de duur en de resolutie van het invoerbestand. Bij Redactor wordt gebruikgemaakt van uw gereserveerde media-eenheden voor het parallel uitvoeren van videoverwerkingstaken wanneer dit mogelijk is. (Opmerking: de SLA voor Redactor geldt alleen voor de gereserveerde media-eenheden S3). Zie voor meer informatie de documentatie.

S1 S2 S3
Ondersteunde invoerresoluties1 640 x 480 en lager 641 x 481 tot 1280 x 720 1281 x 721 tot 1920 x 1200
Eerste 50,000 minuten/maand2 $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur)
Volgende 950.000 minuten (50K-1M minuten)/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur)
Meer dan 1.000.000 minuten/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur) $-/inhoudsminuut ($-/uur)

1Beide afmetingen van de invoerresolutie moeten binnen de ondersteunde invoerresolutie van de meter passen, anders wordt er een hogere resolutie gemeten (zie veelgestelde vragen voor een voorbeeld).

2Het minimumgebruik is één minuut. Alle gebruik wordt naar boven afgerond op de volgende minuut.

Indexeren

Maak uw videobestanden en media-inhoud doorzoekbaar door de spraakinhoud eruit te extraheren. Prijzen voor Azure Media Indexer zijn gebaseerd op de duur van het invoerbestand. Indexer profiteert van het vermogen van uw gereserveerde media-eenheden om indien mogelijk spraakverwerkingstaken parallel uit voeren. (Opmerking: indexeertaken laten geen betere prestaties zien bij gereserveerde coderingseenheden van Standard of Premium).

Indexer1
Eerste 20,000 minuten/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur)
Volgende 180.000 minuten (20K-200K minuten)/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur)
Volgende 800.000 minuten (200K-1M minuten)/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur)
Meer dan 1.000.000 minuten/maand $-/inhoudsminuut ($-/uur)

1Er worden minimaal 5 minuten per taak in rekening gebracht.

Ondersteuning en SLA

 • Technische ondersteuning voor alle algemeen beschikbare services, inclusief Azure Media Services, is beschikbaar via Ondersteuning van Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
 • Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,9% voor REST API-transacties voor Media Services Encoding, -indexering, -verpakking en Content Protection-services. Streaming biedt een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% voor bestaande media-inhoud wanneer minimaal één streamingeenheid wordt aangeschaft. Voor Live Channels wordt 99,9 % van de tijd externe verbinding voor actieve Channels gegarandeerd. De beschikbaarheid wordt berekend voor een maandelijkse factureringscyclus. Voor preview-services geldt geen SLA. Ga voor meer informatie naar de pagina met de SLA voor Azure.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer u een video opstuurt om deze te laten indexeren, geeft u aan dat de video, de audio of beide moeten worden geanalyseerd. Op basis hiervan wordt bepaald voor welke SKU's kosten in rekening worden gebracht. Als er tijdens de verwerking een kritieke fout optreedt, wordt er als antwoord een foutcode geretourneerd. In een dergelijk geval worden er geen kosten in rekening gebracht. Kritieke fouten kunnen worden veroorzaakt door een bug in onze code of een kritiek probleem met een interne afhankelijkheid van de service. Bij fouten zoals onjuiste verificatie of de onjuiste extractie van inzichten, wordt er gewoon een antwoord geretourneerd; deze fouten zijn niet kritiek. Als er een geldig antwoord wordt geretourneerd (geen foutcode), worden er kosten in rekening gebracht.

 • Door gereserveerde media-eenheden toe te voegen aan uw account, zorgt u ervoor dat meerdere bestanden gelijktijdig kunnen worden verwerkt. Als u het type gereserveerde media-eenheid wijzigt, is dit van invloed op de snelheid waarmee de bestanden worden verwerkt. Voorbeeld: als uw account beschikt over drie gereserveerde media-eenheden van het type S1, worden er maximaal drie bestanden gelijktijdig verwerkt. Door het type gereserveerde media-eenheid te wijzigen in S3, wordt elk afzonderlijk bestand sneller verwerkt. Zie voor meer informatie de documentatie.

 • Ja, u kunt het aantal gereserveerde media-eenheden in uw account schalen. Azure Portal heeft weliswaar standaardlimieten (bijvoorbeeld een maximum van 25 gereserveerde S2-media-eenheden), maar dit zijn dynamische limieten. U kunt contact opnemen als u behoefte hebt aan hogere limieten.

 • Nee, er worden alleen kosten berekend op basis van uitvoerminuten, plus het aantal gereserveerde media-eenheden. Zie het voorbeeld hieronder voor meer details.

 • Ja, er worden kosten in rekening gebracht voor uitvoerminuten voor codering (Codering - Standaard: $- per uitvoerminuut, Premium Encoder: $- per uitvoerminuut), naast de kosten per gereserveerde media-eenheid. Zie het voorbeeld hieronder voor meer details.

 • Voorbeeld 1: Jaap heeft 30 coderingstaken waarvoor hij Media Encoder Standard gebruikt (het tarief voor Codering - Standaard is van toepassing). Elke taak genereert 10 uitvoerminuten (in totaal 300 uitvoerminuten). Jaap gebruikt één gereserveerde S1-ME (media-eenheid) en het duurt 2 uur om elke taak uit te voeren. Jaap gebruikt die gereserveerde S1-ME voor een totaal van 60 opeenvolgende uren en schakelt vervolgens de ME uit (zet het aantal ME's op nul).

  • Uitvoerminuten (Codering - Standaard): 300 x $-/minuut = $-
  • S1 gereserveerde media-eenheid: 1 eenheid x 60 uur x $-/uur = $-
  • Totale kosten: $-

  Voorbeeld 2: Jaap heeft 30 coderingstaken waarvoor hij Media Encoder Standard gebruikt. Elke taak genereert 10 uitvoerminuten (in totaal 300 uitvoerminuten). Deze keer gebruikt Jaap drie gereserveerde S2-ME's. Het duurt slechts één uur om elke taak te voltooien en het kost 10 uur om alle 30 taken te voltooien. Jaap gebruikt de drie gereserveerde S2-ME voor een totaal van 10 opeenvolgende uren en schakelt vervolgens de ME uit (zet het aantal ME's op nul).

  • Uitvoerminuten (Codering - Standaard): 300 x $-/minuut = $-
  • S2 gereserveerde media-eenheid: 3 eenheden x 10 uur x $-/uur = $-
  • Totale kosten: $-

  Voorbeeld 3: Jaap heeft een twee uur durende film met een resolutie van 1920 x 1080. Deze codeert hij met Media Encoder Standard met behulp van de vooraf ingestelde standaardcodering H264-multiple-bitrate 1080 pixels, zodat hij de film kan streamen naar iOS- en Android-apparaten. Met de vooraf ingestelde standaardcodering worden 3 HD-uitvoervideo's, 5 SD-uitvoervideo's en 1 audiobestand geproduceerd. De totale vermenigvuldiger voor deze coderingstaak is (3 x 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Het totale aantal uitvoerminuten is 11,25 x 2 x 60 = 1.350. De totale kosten zijn 1.350 x $-/minuut = $-.

 • Als u miniaturen genereert als onderdeel van een reguliere coderingstaak, zoals in dit voorbeeld, dan zijn er geen extra kosten verbonden aan het genereren van miniatuurafbeeldingen. Als u echter een coderingstaak indient die alleen miniaturen genereert (d.w.z. de uitvoer heeft geen video of audio), dan telt iedere afbeelding in de uitvoer als een seconde (1/60 van een minuut).

 • Er worden kosten in rekening gebracht op basis van het werkelijke aantal minuten dat gereserveerde media-eenheden worden gebruikt. Hier is een gedetailleerder voorbeeld. Stel dat Jaap begint met nul ME's en om 10:00 diezelfde dag zijn account instelt voor het gebruik van twee S1-ME's. Omdat er 's middags meer video's bijkomen, wijzigt Jaap zijn account om 13:15 voor het gebruik van vier S3-ME's. Om 16:00 zijn alle video's verwerkt. Jaap schakelt nu de ME's in zijn account uit (zet het aantal ME's op nul). Jaaps gebruik wordt als volgt berekend.

  • S1 gereserveerde media-eenheden: 2 eenheden x 3,25 uur (10:00 uur tot 13:15 uur) x $-/uur = $-
  • S3 gereserveerde media-eenheden: 4 eenheden x 2,75 uur (13:15 uur tot 16:00 uur) x $-/uur = $-

  Dus de kosten die Jaap maakt voor het gebruik van gereserveerde media-eenheden voor die dag, bedragen $- + $- = $-

  In tegenstelling tot de gereserveerde media-eenheden worden de kosten voor streamingeenheden berekend op basis van het hoogste aantal streamingeenheden dat elke dag is ingericht (bovengrens).

 • Nee, de kosten voor gereserveerde media-eenheden worden per minuut pro rata berekend. Streamingeenheden worden dagelijks pro rata berekend.

  Raadpleeg onze onlinerekenmachine voor meer informatie over de kosten van een coderingsproject.

 • Een streamingeenheid voorziet in een toegewezen set met resources voor inhoudsstreaming, waarbij elke eenheid gegarandeerde bandbreedtedoorvoer toevoegt met maximaal 200 Mbps.

 • Ja,u kunt meerdere streamingeenheden kopen voor streaming van inhoud.

 • De kosten worden berekend op basis van het hoogste aantal streamingeenheden dat elke dag is ingericht. In dit voorbeeld worden voor die dag vier streamingeenheden in rekening gebracht.

 • Het is afhankelijk van de huidige status van een kanaal. Mogelijke waarden:

  • Stopped. Dit is de beginstatus van het kanaal nadat het is gemaakt. In deze status kunnen de eigenschappen van het kanaal worden bijgewerkt, maar is streaming niet toegestaan.
  • Starting. Het kanaal wordt gestart. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan. Als er een fout optreedt, wordt het kanaal teruggezet naar de status Stopped.
  • Running. Het kanaal kan nu live streams verwerken.
  • Stopping. Het kanaal wordt gestopt. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan.
  • Deleting. Het kanaal wordt verwijderd. In deze status zijn streaming en updates niet toegestaan.

  In de volgende tabel wordt het verband tussen de verschillende kanaalstatussen en de facturering weergegeven.

  Kanaalstatus Portal UI-indicatoren In rekening gebracht?
  Starting Starting Nee (overgangsstatus)
  Running Ready (er worden geen programma's uitgevoerd)
  of
  Streaming (er wordt ten minste een programma uitgevoerd)
  Ja
  Stopping Stopping Nee (overgangsstatus)
  Stopped Stopped Nee
 • Jaap wil een sportevenement van twee uur streamen en wil daarvoor een livekanaal met codering gebruiken.

  1. Jaap stelt het kanaal in en laat het 20 minuten voor aanvang van het evenement beginnen. Het kanaal bevindt zich 5 minuten lang in de status 'Starting'
  2. Na te zijn opgestart gaat het kanaal in de status 'Running' en is het klaar om een stream te ontvangen. Het kanaal blijft 15 minuten in de status 'Running' (de portal UI geeft aan dat het kanaal 'Ready' is).
  3. Het evenement begint op tijd te streamen en het duurt 2 uur oftewel 120 minuten (portal UI geeft 'Streaming' aan).
  4. Jaap stopt de stream maar hij stopt niet het kanaal (portal UI geeft 'Ready' aan). Jaap laat het kanaal 5 minuten lang in deze modus.
  5. Jaap streamt vervolgens 30 minuten lang een nabespreking van het evenement (portal UI geeft 'Streaming' aan).
  6. Na de nabespreking stopt Jaap het kanaal onmiddellijk en verwijdert hij de nabespreking.

  In totaal is het kanaal 170 minuten in de status 'Running' geweest (15 minuten zonder streaming voor het evenement + het evenement van 120 minuten + 5 minuten zonder streaming na het evenement + 30 minuten voor de nabespreking).

  170 minuten x ~$- = ~$-

 • Beide zijden van de invoervideo moeten binnen de ondersteunde invoerresolutie van elke meter passen. Een video van 600 x 481 overschrijdt bijvoorbeeld de maximumresolutie van 640 x 480 van S1 omdat beide zijden groter zijn dan 480 en hiervoor dus S2-prijseenheden gelden.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Media Services

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Tot wel 100 GB aan video coderen.