Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Navigatie overslaan

Prijzen van Media Services

Zeer beschikbare, schaalbare en complete mediaoplossingen bouwen en implementeren

Met Azure Media Services kunt u alle media, op vrijwel elk apparaat, overal aanbieden via de cloud. De verzameling services voorziet in codering, live of on-demand streamen, inhoudsbeveiliging en indexering voor video- en audio-inhoud.

Video on Demand Encoding (VoD)

Verwerkte gegevens Codering - Standaard3 Premium Encoder3
Eerste 5 TB 1/maand $1.99 per uitvoer in GB $3.99 per uitvoer in GB
Volgende 5 TB (5-10 TB)/maand $1.89 per uitvoer in GB 2 $3.79 per uitvoer in GB 2
Volgende 15 TB (10-25 TB)/maand $1.69 per uitvoer in GB 2 $3.39 per uitvoer in GB 2
Volgende 25 TB (25-50 TB)/maand $1.49 per uitvoer in GB 2 $2.99 per uitvoer in GB 2
Volgende 50 TB (50-100 TB)/maand $1.29 per uitvoer in GB 2 $2.59 per uitvoer in GB 2
Meer dan 100 TB/maand Contact opnemen Contact opnemen

1 1 TB = 1024 GB
2 Als u een Enterprise Overeenkomst van Microsoft hebt, neemt u voor deze prijzen contact op met uw accountbeheerder.
3 Kosten op basis van uitvoer in GB zijn alleen van toepassing op geslaagde taken.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Gereserveerde media-eenheden

Gereserveerde media-eenheden worden aanbevolen als voor uw workload een of meer taken gelijktijdig moeten worden uitgevoerd. U kunt de algemene doorvoer van de service vergroten door (a) het aantal gereserveerde media-eenheden te verhogen zodat er meer taken tegelijkertijd kunnen worden verwerkt, en door (b) een snellere gereserveerde media-eenheid te gebruiken (bijvoorbeeld S3). Zie voor meer informatie de documentatie. Als u verwacht meer dan 10 gereserveerde media-eenheden te gaan gebruiken, neemt u contact met ons op.

S1 S2 S3
Prijs / eenheid ~$2.2258064516129/dag ($69/maand1) ~$4.48387096774194/dag ($139/maand1) ~$12.8709677419355/dag ($399/maand1)
Extra parallelle taken 1 / eenheid 1 / eenheid 1 / eenheid
Relatieve prestaties ~2x Basis ~4x Basis

1 Facturering is dagelijks pro rata op basis van 31 dagen per maand.

Indexeren

Maak uw videobestanden en media-inhoud doorzoekbaar door de spraakinhoud eruit te extraheren. Prijzen voor Azure Media Indexer zijn gebaseerd op de duur van het invoerbestand. Indexer profiteert van het vermogen van uw gereserveerde media-eenheden om indien mogelijk spraakverwerkingstaken parallel uit voeren. (Opmerking: indexeertaken laten geen betere prestaties zien bij gereserveerde coderingseenheden van Standard of Premium).

Indexer 1
Eerste 20,000 minuten/maand $0.05 / inhoudminuut ($3/uur)
Volgende 180.000 minuten (20K-200K minuten)/maand $0.048 / inhoudminuut ($2.88/uur)
Volgende 800.000 minuten (200K-1M minuten)/maand $0.043 / inhoudminuut ($2.58/uur)
Meer dan 1.000.000 minuten/maand $0.038 / inhoudminuut ($2.28/uur)

1 Er worden minimaal 5 minuten per taak in rekening gebracht

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Livekanalen

Met livekanalen kunt u bijna in realtime inhoud naar uw doelgroep streamen. Er zijn twee typen livekanalen: livekanalen zonder Encoding en livekanalen met live Encoding. Voor elk type livekanaal vindt facturering plaats op basis van de tijdsduur die het kanaal in de status Running doorbrengt, en niet op basis van de inkomende en verwerkte gegevens. Voor gegevens over kanaalstatus en facturering verwijzen we u naar de onderstaande veelgestelde vragen.

Livekanalen zonder codering 1
Prijs (per kanaal) ~$0.0165 / minuut ($0.99/uur2)

1 Livekanalen worden gebruikt in combinatie met streamingeenheden om te voorzien in een live-streamingservice. Meer informatie over prijzen voor streamingeenheden vindt u in het gedeelte over streamen op deze pagina.
2 Facturering is per minuut pro rata. Facturering vindt plaats op basis van de tijdsduur die het kanaal in een status Running doorbrengt. Stop kanalen als ze niet worden gebruikt om onnodige kosten te vermijden.

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Als uw verwachte gebruik meer dan 300 uur per maand is, neemt u contact met ons op.

Live Channels met Live Encoding is nu algemeen beschikbaar.

Livekanalen met Live Encoding 1
Eerste 20 uur/maand ~$0.0916666666666667 / minuut ($5.5/uur 2)
Volgende 80 uur (20-100 uur)/maand ~$0.0783333333333333 / minuut ($4.7/uur 2)
Volgende 150 uur (100-250 uur)/maand ~$0.07 / minuut ($4.2/uur 2)
Meer dan 250 uur/maand ~$0.065 / minuut ($3.9/uur 2)

1 Facturering is per minuut pro rata. Facturering vindt plaats op basis van de tijdsduur die een kanaal in een status Running doorbrengt. Stop kanalen als ze niet worden gebruikt om onnodige kosten te vermijden

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

Als uw verwachte gebruik meer dan 300 uur per maand is, neemt u contact met ons op.

Streaming

Lever op aanvraag livevideostreams en videostreams aan klanten in meerdere indelingen en op schaal. Streaming wordt in rekening gebracht op basis van de hoeveelheid gegevens die wordt overgedragen en de vereiste streamingeenheden. Wanneer Azure CDN niet is geactiveerd voor een streamingeindpunt, wordt de overdracht van gegevens in rekening gebracht volgens de prijzen voor gegevensoverdracht. Wanneer Azure CDN is geactiveerd voor een streamingeindpunt, zijn er geen kosten voor gegevensoverdracht van toepassing. In plaats daarvan wordt de overdracht van gegevens in rekening gebracht volgens onze standaard CDN-prijzen.

Streamingeenheden (worden vanaf 1 november 2016 'Premium-streamingeenheden' genoemd)

Voorziet in toegewezen bandbreedtecapaciteit voor live en on-demand streamen.

Streamingeenheden
Prijs (per eenheid) ~$4.48387096774194/dag ($139/maand 1)
Bandbreedte Tot 200 Mbps / eenheid
Failover Ingebouwd

1 Facturering is dagelijks pro rata op basis van 31 dagen per maand.

Content Protection

Beveilig uw activa met PlayReady Digital Rights Management (DRM), Widevine Modular-licentieverstrekking, Apple FairPlay Streaming of Advanced Encryption Standard (AES)-codering van lege sleutels. De prijzen zijn gebaseerd op het aantal licenties of sleutels dat wordt uitgegeven door de service.

PlayReady

PlayReady
Prijs $0.2/100 licenties

Widevine

Widevine
Prijs $0.2/100 licenties

AES-sleutels (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Prijs $0.1/100 sleutels

Tarieven voor opslag en gegevensoverdracht zijn mogelijk ook van toepassing en worden in rekening gebracht tegen standaard Azure-tarieven.

FairPlay

FairPlay
Prijs $0.2/100 licenties

Ondersteuning en SLA

  • Technische ondersteuning voor alle algemeen beschikbare services, inclusief Azure Media Services, is beschikbaar via Ondersteuning van Azure, vanaf $29/maand. Ondersteuning bij facturering en abonnementsbeheer is gratis.
  • Wij garanderen een beschikbaarheid van 99,9% voor REST API-transacties voor Media Services Encoding, -indexering, -verpakking en Content Protection-services. Streaming biedt een gegarandeerde beschikbaarheid van 99.9% voor bestaande media-inhoud wanneer minimaal één streamingeenheid wordt aangeschaft. Voor Live Channels wordt 99,9 % van de tijd externe verbinding voor actieve Channels gegarandeerd. De beschikbaarheid wordt berekend voor een maandelijkse factureringscyclus. Voor preview-services geldt geen SLA. Ga voor meer informatie naar de pagina met de SLA voor Azure.

Veelgestelde vragen

Bronnen

Tot wel 100 GB aan video coderen.

Begin vandaag