Navigatie overslaan

Log Analytics

Zet uw logboekgegevens om in inzichten en acties

Verzamel en correleer gegevens uit meerdere bronnen

Centraliseer logboekgegevens van meerdere systemen in één gegevensopslag. Zet uw activiteitengegevens en gegevens van beheerde resources voor verschillende abonnementen in Azure om in inzichten waarop u actie kunt ondernemen. Krijg meer inzicht in uw hybride IT-omgeving, met inbegrip van Azure en on-premises resources.

Pas dashboards aan om u te richten op dat wat voor ú het belangrijkst is

Maak een krachtig dashboard met behulp van aangepaste zoekopdrachten om gegevens te visualiseren. Definieer aangepaste velden met behulp van velduitlezing on the fly en uitgebreide ingebouwde functies.

Verken uitgebreide gegevens met interactieve query's

Correleer gegevens op nieuwe manieren aan de hand van krachtige samenvoegingstaken om meer inzicht te krijgen. Zoom in met behulp van uitgebreide datum-tijdanalyse om onderzoek te doen naar interessante gegevens. Stel snel de hoofdoorzaak van operationele problemen vast.

Gebruik slimme analyses op basis van machine learning

Diagnosticeer prestatieproblemen met één klik via de uitgebreide analyseportal. Gebruik machine learning-algoritmes om potentiële problemen te detecteren en af te zwakken voordat ze gevolgen hebben voor gebruikers.

Zet inzichten om in actie met ingebouwde meldingen en automatisering

Integreer uw servicedeskoplossing en koppel waarschuwingen, gebeurtenissen en incidenten uit verschillende bronnen aan elkaar. Gebruik ingebouwde meldingen, zoals sms, e-mail en webhook. Automatiseer en trigger oplossingen via Azure Automation, Logic Apps en Functions.

Gerelateerde producten en services

HDInsight

Cloudclusters voor Hadoop, Spark, R Server, HBase en Storm inrichten

Virtual Machines

Virtuele machines in Windows en Linux binnen enkele seconden inrichten

Cloud Services

Maximaal beschikbare, onbeperkt schaalbare cloudtoepassingen en API's maken

Log Analytics gratis uitproberen