Azure Kubernetes Service (AKS)

Maximaal beschikbare, veilige en volledig beheerde Kubernetes-service

Sneller verzenden, groot gebruiksgemak en schalen met vertrouwen

Dankzij de volledig beheerde Azure Kubernetes Service (AKS) wordt het implementeren en beheren van toepassingen in containers eenvoudig. Het biedt serverloze Kubernetes, een geïntegreerde ervaring voor continue integratie en continue levering (CI/CD), en beveiliging en governance op bedrijfsniveau. Verenig uw ontwikkelingsteam en operationele team op één platform om snel en met vertrouwen toepassingen te bouwen, te leveren en te schalen.

Elastische inrichting van extra capaciteit zonder de noodzaak de infrastructuur te beheren. Gebeurtenisgestuurd automatisch schalen en triggers toevoegen via KEDA

Snellere complete ontwikkelervaring en integratie met Visual Studio Code Kubernetes-hulpprogramma's, Azure DevOps en Azure Monitor

Geavanceerd identiteits- en toegangsbeheer met Azure Active Directory en dynamisch afdwingen van regels in meerdere clusters met Azure Policy

Indeling van containers in 25 regio's (en meer) in de openbare cloud, in Azure Stack of op IoT Edge-apparaten)

Toepassingsontwikkeling versnellen met containers

U kunt zelfs de meest complexe Kubernetes-toepassingen eenvoudig definiëren, implementeren, upgraden en foutopsporing erop toepassen en uw toepassingen automatisch in containers plaatsen.

Voeg een volledige CI/CD-pijplijn toe aan uw AKS-clusters met geautomatiseerde routinetaken en stel een Canary-implementatiestrategie op met slechts een paar klikken. Detecteer fouten tijdig en optimaliseer uw pijplijnen met uitgebreide traceerbaarheid in uw implementaties.

Verkrijg zichtbaarheid in uw omgeving met beheerlaagtelemetrie, logboekaggregatie en containerstatus, zichtbaar in Azure Portal en automatisch geconfigureerd voor AKS-clusters.

Kubernetes eenvoudig beheren

Richt clusters eenvoudig in met de hulpprogramma's voor CLI's of infrastructuur-als-code zoals Terraform. Minimaliseer onderhoud van infrastructuren door geautomatiseerde upgrades, reparatie, controle en schaling te gebruiken.

Richt extra rekencapaciteit binnen enkele seconden elastisch in met serverloze Kubernetes zonder u bezig te houden met het beheer van de infrastructuur.

Vereenvoudig het clusteronderhoud met geautomatiseerde patching, upgrades en schaling.

Elke workload uitvoeren in de cloud, aan de rand of als een hybride

Organiseer elk type workload uitgevoerd in de door u gekozen omgeving. Of u nu .NET-toepassingen wilt verplaatsen naar Windows Server-containers, Java-toepassingen in Linux-containers wilt moderniseren of microservicetoepassingen in de openbare cloud, aan de rand of in hybride omgevingen wilt uitvoeren, Azure heeft de oplossing voor u.

Meer informatie over de belangrijkste concepten van Kubernetes en best practices in productie toepassen.

Hoogtepunten van Microsoft Build

Bekijk alle Azure Kubernetes Service (AKS)-sessies van de conferentie on-demand.

Nu bekijken

Algemene gebruikstoepassingen voor Azure Kubernetes Service (AKS)

Gebruik Kubernetes om uw bestaande toepassing te migreren naar de cloud, een complexe toepassing te bouwen die machine learning gebruikt of om te profiteren van de flexibiliteit die wordt geboden door een microservicesarchitectuur.

 • Migre facilmente aplicações existentesMigre facilmente aplicações existentes12345
  1. Overzicht
  2. Stroom

  Overzicht

  Migreer bestaande toepassingen eenvoudig naar containers en voer ze uit via de Kubernetes-service die door Azure wordt beheerd (AKS). Beheer toegang door integratie met Azure Active Directory en maak gebruik van Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL met OSBA (Opensource Broker for Azure), voor al uw behoeften op het gebied van gegevens.

  Stroom

  1. 1 Een gebruiker plaatst een bestaande toepassing in containers en publiceert de containerinstallatiekopieën in de Azure Container Registry
  2. 2 Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster
  3. 3 Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot de AKS-resources te beheren
  4. 4 Krijg via OSBA (open-sourcebroker voor Azure) eenvoudig toegang tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL
  5. 5 AKS kan optioneel ook worden geïmplementeerd in een virtueel netwerk
 • Simplifique a implementação e a gestão de aplicações baseadas em microsserviçosSimplifique a implementação e a gestão de aplicações baseadas em microsserviços12345567778
  1. Overzicht
  2. Stroom

  Overzicht

  Gebruik AKS om het implementeren en beheren van architecturen op basis van microservices te vereenvoudigen. Met AKS kunt u eenvoudiger horizontaal schalen, zelfherstel en taakverdeling uitvoeren en geheimen beheren.

  Stroom

  1. 1 De ontwikkelaar maakt gebruikt van IDE, bijvoorbeeld Visual Studio, om wijzigingen in Github door te voeren
  2. 2 Via Github wordt een nieuwe build in VSTS getriggerd
  3. 3 Microservices worden in VSTS verpakt als containers en gepusht naar Azure Container Registry
  4. 4 De containers worden in een AKS-cluster geïmplementeerd
  5. 5 Gebruikers krijgen via apps en website toegang tot de services
  6. 6 Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot de resources te beveiligen
  7. 7 Microservices maken gebruik van databases om gegevens in op te slaan en uit op te halen
  8. 8 De beheerder heeft toegang via een afzonderlijke beheerportal
 • DevSecOps com o AKSDevSecOps com o AKS123456789
  1. Overzicht
  2. Stroom

  Overzicht

  Gebruik DevSecOps-methoden om snel en met uitgebreide beveiliging te schalen. Lever sneller code met continue integratie/levering. Versnel de feedbacklus middels constante controle. Vind de balans tussen snelheid en beveiliging met beleidsafdwinging voor continue beveiliging en geavanceerde traceerbaarheid.

  Stroom

  1. 1 Ontwikkelaars kunnen snel tegelijkertijd verschillende onderdelen van een toepassing herhalen, testen en fouten opsporen in hetzelfde Kubernetes-cluster
  2. 2 Code wordt in een GitHub-opslagplaats samengevoegd, waarna automatische builds en testen worden uitgevoerd met Azure-pijplijnen
  3. 3 De containerinstallatiekopie wordt geregistreerd in Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-clusters worden ingericht met hulpprogramma's als Terraform; Helm-grafieken die worden geïnstalleerd door Terraform, definiëren de gewenste status van app-resources en configuraties
  5. 5 Operators dwingen beleid af om de implementaties naar het AKS-cluster te beheren
  6. 6 De release-pijplijn voert automatisch voor elke code een vooraf gedefinieerde implementatiestrategie uit voor elke codewijziging
  7. 7 Met Azure Policy wordt beleidsafdwinging en controle toegevoegd aan de CI/CD-pijplijn
  8. 8 App-telemetrie, containerstatuscontrole en realtime logboekanalyse worden verkregen met behulp van Azure Monitor
  9. 9 Inzichten worden gebruikt om problemen te verhelpen en vormen de basis voor de volgende sprintplannen
 • Dimensione facilmente através do AKS e do ACIDimensione facilmente através do AKS e do ACI443321
  1. Overzicht
  2. Stroom

  Overzicht

  Gebruik het virtuele AKS-knooppunt om in ACI pods in te richten die binnen enkele seconden worden kunnen worden gestart. Zo kunt u AKS uitvoeren met precies de juiste capaciteit voor uw gemiddelde workload. Als de capaciteit in uw AKS-cluster opraakt, schaalt u uit naar aanvullende pods in ACI, zonder dat u hiervoor aanvullende servers hoeft te beheren.

  Stroom

  1. 1 Registratie van een container bij Azure Container Registry door de gebruiker
  2. 2 Containerinstallatiekopieën worden opgehaald uit de Azure Container Registry
  3. 3 Met een virtueel AKS-knooppunt, een Virtual Kubelet-implementatie, worden pods binnen ACI ingericht vanuit AKS als het verkeer in pieken komt.
  4. 4 Via AKS- en ACI-containers in een gedeelde gegevensopslag schrijven
 • Implementação e gestão de dispositivos IoT a pedidoImplementação e gestão de dispositivos IoT a pedido