Azure Kubernetes Service (AKS)

Maximaal beschikbare, veilige en volledig beheerde Kubernetes-service

Sneller verzenden, groot gebruiksgemak en schalen met vertrouwen

Implementeer en beheer containertoepassingen eenvoudiger met een volledig beheerde Kubernetes-service. Azure Kubernetes Service (AKS) biedt serverloze Kubernetes, een geïntegreerde ervaring voor continue integratie en continue levering (CI/CD), en beveiliging en governance op bedrijfsniveau. Verenig uw ontwikkelingsteam en operationele team op één platform om snel en met vertrouwen toepassingen te bouwen, te leveren en te schalen.

Elastische inrichting van capaciteit zonder de infrastructuur te hoeven beheren en met de mogelijkheid om gebeurtenisgestuurde automatische schaalaanpassing en triggers toe te voegen via KEDA

Snellere complete ontwikkelervaring met Visual Studio Code Kubernetes-hulpprogramma's, Azure DevOps en Azure Monitor

Geavanceerd identiteits- en toegangsbeheer met Azure Active Directory en dynamisch afdwingen van regels in meerdere clusters met Azure Policy

Beschikbaar in meer regio's dan elke andere cloudprovider

Toepassingsontwikkeling versnellen met containers

U kunt zelfs de meest complexe Kubernetes-toepassingen eenvoudig definiëren, implementeren, upgraden en foutopsporing erop toepassen en uw toepassingen automatisch in containers plaatsen.

Voeg een volledige CI/CD-pijplijn toe aan uw AKS-clusters met geautomatiseerde routinetaken en stel een canary-implementatiestrategie op met slechts een paar klikken. Detecteer fouten tijdig en optimaliseer uw pijplijnen met uitgebreide traceerbaarheid in uw implementaties.

Verkrijg zichtbaarheid in uw omgeving met de Kubernetes-resourcesweergave, besturingsvlaktelemetrie, logboekaggregatie en containerstatus, zichtbaar in Azure Portal en automatisch geconfigureerd voor AKS-clusters.

DevOps-basisprincipes bestuderen

Verhoogde operationele efficiëntie

Vertrouw op ingebouwde, geautomatiseerde inrichting, reparatie, bewaking en schaalaanpassing. Met deze selectievakje-achtige ervaring kunt u snel aan de slag en onderhoud van infrastructuur minimaliseren.

 • U kunt eenvoudig volledig beheerde clusters inrichten met automatisch geconfigureerde bewakingsmogelijkheden op basis van Prometheus.
 • Gebruik Azure Advisor om uw Kubernetes-implementaties te optimaliseren met realtime gepersonaliseerde aanbevelingen op basis van onze kennis over het werken met duizenden zakelijke klanten. Bespaar op kosten door gebruik te maken van scherp geprijsde capaciteit met Azure spot.
 • Voeg rekencapaciteit binnen enkele seconden elastisch toe met serverloze Kubernetes zonder u bezig te houden met het beheer van de infrastructuur.
 • Bereik hogere beschikbaarheid en bescherm toepassingen tegen datacenterfouten door gebruik te maken van redundanties in beschikbaarheidszones.

Meer informatie over kostenbesparende strategieën

Bouwen op een veiligere fundering van hoog niveau

Elke workload uitvoeren in de cloud, aan de rand of als een hybride

Organiseer elk type workload uitgevoerd in de door u gekozen omgeving. Of u nu .NET-toepassingen wilt verplaatsen naar Windows Server-containers, Java-toepassingen in Linux-containers wilt moderniseren of microservicetoepassingen in de openbare cloud, aan de rand of in hybride omgevingen wilt uitvoeren, Azure heeft de oplossing voor u.

Meer informatie over de belangrijkste concepten van Kubernetes en best practices in productie toepassen.

Algemene gebruikstoepassingen voor Azure Kubernetes Service (AKS)

Migreer uw bestaande toepassing migreren naar de cloud, bouw een complexe toepassing die machine learning gebruikt of profiteer van de flexibiliteit die wordt geboden door een microservicesarchitectuur.

 • Easily migrate existing applicationEasily migrate existing application12345
  1. Overzicht
  2. Stroom

  Overzicht

  Migreer eenvoudig een toepassing naar een of meer containers en voer deze uit binnen AKS. Beheer toegang door integratie met Azure Active Directory en gebruik Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL, met behulp van Open Service Broker for Azure om te voorzien in uw behoeften op het gebied van gegevens.

  Stroom

  1. 1 Converteer uw toepassing naar een of containers en publiceer containerinstallatiekopieën in Azure Container Registry.
  2. 2 Met Azure Portal of de opdrachtregel implementeert de gebruiker de containers in een AKS-cluster.
  3. 3 Gebruik Azure Active Directory om de toegang tot de AKS-resources te beheren.
  4. 4 Via Open Service Broker for Azure kan eenvoudig toegang worden verkregen tot Azure-services met een SLA, zoals Azure Database for MySQL.
  5. 5 U kunt AKS optioneel ook implementeren met virtueel VNET-netwerk.
 • Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778
  1. Overzicht
  2. Stroom

  Overzicht

  Gebruik AKS om horizontaal schalen, zelfherstel, taakverdeling en geheimenbeheer te stroomlijnen.

  Stroom

  1. 1 Gebruik een IDE, bijvoorbeeld Visual Studio, om wijzigingen in GitHub door te voeren.
  2. 2 Via GitHub wordt een nieuwe build in Azure DevOps getriggerd
  3. 3 Microservices worden in Azure DevOps verpakt als containers en gepusht naar Azure Container Registry
  4. 4 De containers worden in een AKS-cluster geïmplementeerd
  5. 5 Azure Active Directory wordt gebruikt om de toegang tot de resources te beveiligen
  6. 6 Gebruikers krijgen via apps en websites toegang tot de services
  7. 7 Beheerders hebben toegang tot de apps via een afzonderlijke beheerportal
  8. 8 Microservices maken gebruik van databases om gegevens in op te slaan en uit op te halen
 • Secure DevOps for AKSDevOps and Kubernetes are better together. Implementing secure DevOps together with Kubernetes on Azure, you can achieve the balance between speed and security and deliver code faster at scale. Put guardrails around the development processes using CI/CD with dynamic policy controls and accelerate feedback loop with constant monitoring. Use Azure Pipelines to deliver fast while ensuring enforcement of critical policies with Azure Policy. Azure provides you real-time observability for your build and release pipelines, and the ability to apply compliance audit and reconfigurations easily.123456789
  1. Overzicht
  2. Stroom

  Overzicht

  DevOps en Kubernetes werken samen beter. Wanneer u het beveiligde DevOps in combinatie met Kubernetes in Azure implementeert, bereikt u de perfecte balans tussen snelheid en beveiliging, en kunt u code sneller in de juiste schaal leveren. Installeer veiligheidsmaatregelen rondom de ontwikkelingsprocessen met behulp van CI/CD met dynamisch beleidsbeheer en versnel de feedbacklus met constante bewaking. Gebruik Azure-pijplijnen voor snelle levering en de afdwinging van kritieke beleidsregels met Azure Policy. Azure biedt u waarneembaarheid in real time voor uw ontwikkelings- en publicatiepijplijnen en de mogelijkheid om nalevingscontroles en nieuwe configuraties toe te passen.

  Stroom

  1. 1 U kunt snel tegelijkertijd verschillende onderdelen van een toepassing in hetzelfde Kubernetes-cluster herhalen, testen en debuggen
  2. 2 Code wordt in een GitHub-opslagplaats samengevoegd, waarna automatische builds en testen worden uitgevoerd door Azure Pipelines
  3. 3 De containerinstallatiekopie wordt geregistreerd in Azure Container Registry
  4. 4 Kubernetes-clusters worden ingericht met hulpprogramma's als Terraform; Helm-grafieken die door Terraform worden geïnstalleerd, definiëren de gewenste status van app-resources en configuraties
  5. 5 Operators dwingen beleid af om de implementaties naar het AKS-cluster te beheren
  6. 6 De release-pijplijn voert automatisch voor elke codewijziging een vooraf gedefinieerde implementatiestrategie uit
  7. 7 Met Azure Policy wordt beleidsafdwinging en controle toegevoegd aan de CI/CD-pijplijn
  8. 8 App-telemetrie, containerstatuscontrole en realtime logboekanalyse worden verkregen met Azure Monitor
  9. 9 Inzichten worden gebruikt om problemen te verhelpen en vormen de basis voor de volgende sprintplannen
 • Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI