Trace Id is missing
Overslaan naar hoofdinhoud
Azure

Wat is Kubernetes?

Kubernetes is opensource-indelingssoftware waarmee je containers kunt implementeren, beheren en schalen.

Uitleg over Kubernetes


Moderne toepassingen worden in toenemende mate gebouwd met behulp van containers. Dit zijn microservices die zijn verpakt met de bijbehorende afhankelijkheden en configuraties. Kubernetes (uitgesproken 'koe-ber-net-ies') is opensource-software voor implementatie en beheer van containers op schaal; het is tevens Grieks voor stuurman of loods. Met Kubernetes, ook wel 'k8s' of 'k-eights' genoemd, kunt u sneller apps in containers bouwen, leveren en schalen.

Hoe Kubernetes werkt

Naarmate toepassingen meerdere containers omvatten die worden geïmplementeerd op meerdere servers, neemt de operationele complexiteit toe. Kubernetes biedt een opensource-API waarmee kan worden beheerd hoe en waar deze containers worden uitgevoerd om de complexiteit te beheersen.

Met Kubernetes deel je een cluster van virtuele machines in en plan je op basis van de beschikbare rekenresources en de vereisten voor elke container, de containers die op de virtuele machines moeten worden uitgevoerd. Containers worden gegroepeerd in pods, de operationele basiseenheid voor Kubernetes. Deze pods kunnen worden geschaald op basis van de gewenste status.

Kubernetes beheert ook automatisch servicedetectie, omvat taakverdeling, houdt de toewijzing van resources bij en schaalt op basis van het rekengebruik. Bovendien wordt de status van afzonderlijke resources gecontroleerd en kunnen apps zelf worden hersteld door containers automatisch opnieuw op te starten of te repliceren.

Zien hoe Kubernetes werkt
Zien hoe Kubernetes werkt
Terug naar tabbladen

Waarom Kubernetes gebruiken?

Het uitvoeren van container-apps kan een uitdaging vormen, omdat hiervoor vaak veel verschillende containers benodigd zijn die op verschillende computers zijn geïmplementeerd. Kubernetes biedt een manier om deze containers te plannen en te implementeren, ze te schalen naar de gewenste status en de levenscycli te beheren. Gebruik Kubernetes om je containertoepassingen op een draagbare, schaalbare en uitbreidbare manier te implementeren.

Workloads draagbaar maken

Omdat container-apps zijn gescheiden van hun infrastructuur, worden ze draagbaar wanneer je ze op Kubernetes uitvoert. Verplaats ze van lokale computers naar productie via on-premises, hybride en meervoudige cloudomgevingen, terwijl consistentie tussen omgevingen behouden blijft.

Containers eenvoudig schalen

Je kunt met Kubernetes complexe toepassingen in containers definiëren en implementeren naar een cluster, of zelfs meerdere clusters. Naarmate Kubernetes toepassingen naar de gewenste status schaalt, wordt automatisch de containerstatus gecontroleerd en gehandhaafd.

Beter uitbreidbare apps bouwen

Een grote opensource-community van ontwikkelaars en bedrijven bouwt actief aan extensies en invoegtoepassingen waarmee mogelijkheden als beveiliging, bewaking en beheer worden toegevoegd aan Kubernetes. Bovendien is het voor het Certified Kubernetes Conformance-programma vereist dat elke Kubernetes-versie ondersteuning biedt voor API's die het gebruik vereenvoudigt van deze community-aanbiedingen.

Aan de slag met Kubernetes

Bekijk hoe je begint met het implementeren en beheren van gecontaineriseerde toepassingen.

Het leertraject volgen

Leer praktische vaardigheden om met Kubernetes aan de slag te gaan.

Bouwen op een volledig Kubernetes-platform

Hoewel Kubernetes zelf draagbaarheid, schaalbaarheid en uitbreidbaarheid biedt, kun je met het toevoegen van end-to-end-ontwikkeling, bewerkingen en beveiligingsbeheer updates sneller implementeren, zonder in te leveren op het gebied van beveiliging of betrouwbaarheid, en tijd besparen op infrastructuurbeheer. Naarmate je overstapt op Kubernetes, denk dan ook na over het implementeren van het volgende:

 • Infrastructuurautomatisering of serverloze Kubernetes om routinetaken, zoals de inrichting, het toepassen van patches en het uitvoeren van upgrades, te elimineren.

 • Hulpprogramma's voor het ontwikkelen van apps in containers, en CI/CD-werkstromen (continue integratie en continue implementatie).

 • Services om de beveiliging, governance, identiteit en toegang te beheren.

Kubernetes bundelen met DevOps-practices

Naarmate een Kubernetes-app groeit, inclusief het aantal containers, de omgeving en de teams, neemt ook de releasefrequentie, en daarmee de complexiteit van de ontwikkeling en de operationele activiteiten toe. Als je DevOps-practices gebruikt in Kubernetes-omgevingen, kun je snel schalen met verbeterde beveiliging.

Sneller code leveren met CI/CD

Hoewel containers een consistente indeling voor het verpakken van toepassingen bieden die de samenwerking tussen de ontwikkelingsteams en de operationele teams vergemakkelijkt, kun je met CI/CD de verplaatsing van code naar container en naar het Kubernetes-cluster met enkele minuten versnellen door deze taken te automatiseren.

Effectief resources beheren met infrastructuur als code

Infrastructuur als code zorgt voor consistentie en zichtbaarheid van rekenresources voor verschillende teams, waardoor de kans op een menselijk fout afneemt. Deze methode werkt met de declaratieve aard van Kubernetes-toepassingen die door Helm worden aangeboden. Door de twee te combineren kun je op een betrouwbare, traceerbare en herhaalbare manier apps, resources en configuraties definiëren.

De feedbacklus versnellen met constante bewaking

Verkort de tijd tussen het opsporen en oplossen van fouten met een compleet overzicht van je resources, cluster, Kubernetes-API, containers en code, van de containerstatus tot en met de gecentraliseerde registratie. Op basis van dit overzicht kunt u resourcetekorten voorkomen, kwaadaardige aanvragen traceren en ervoor zorgen dat uw Kubernetes-toepassingen blijven werken.

Een juiste balans tussen snelheid en beveiliging met DevOps

Voeg realtime-waarneembaarheid toe je DevOps-werkstroom zonder concessies te doen aan snelheid. Pas automatisch nalevingscontroles en herconfiguraties toe om je build- en releaspijplijn en daarmee ook je Kubernetes-toepassing te beveiligen.

Een processtroom-infographic van DevOps-werkstroom met Kubernetes

Voorbeeld van een DevOps-werkstroom met Kubernetes

 1. U kunt snel tegelijkertijd verschillende onderdelen van een toepassing in hetzelfde Kubernetes-cluster herhalen, testen en debuggen.

 2. U kunt in een GitHub-opslagplaats samenvoegen en controleren voor continue integratie. Voer vervolgens geautomatiseerde builds en tests uit als onderdeel van een continue levering.

 3. Verifieer de bron en integriteit van containerinstallatiekopieën. Installatiekopieën worden in quarantaine geplaatst totdat ze succesvol zijn gescand.

 4. Richt Kubernetes-clusters in met hulpmiddelen als Terraform. Helm-grafieken die door Terraform worden geïnstalleerd, definiëren de gewenste status van app-resources en configuraties.

 5. Dwing beleid af om de implementaties naar het Kubernetes-cluster te beheren.

 6. De release-pijplijn voert automatisch voor elke code een vooraf gedefinieerde implementatiestrategie uit.

 7. Voeg beleidscontrole automatisch doorvoeren toe aan de CI/CD-pijplijn. Er mogen bijvoorbeeld alleen via de release-pijplijn nieuwe pods in uw Kubernetes-omgeving worden gemaakt.

 8. Schakel app-telemetrie, containerstatuscontrole en realtime logboekanalyse in.

 9. Pak problemen aan op basis van inzichten en vorm plannen voor de volgende sprint.

Vul de kracht van Kubernetes aan met Azure

Gebruik de volledig beheerde Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) voor automatisch inrichten, upgraden, controleren en schalen. Profiteer van serverloze Kubernetes, een vereenvoudigde ervaring van ontwikkeling naar productie en beveiliging en governance op ondernemingsniveau.

Inspiratie en innovatie putten uit de Kubernetes-community

Kubernetes is gemaakt door, en floreert dankzij, de duizenden individuen en honderden organisaties die hun kennis, code en doorlopende ondersteuning hebben geboden aan de mensen die het gebruiken. Ontwikkel succesvolle software op basis van hun gepassioneerde bijdragen.

35.000

Inzenders

180.000

Doorvoerbewerkingen

Topproject

in GitHub

Bijdragen van Microsoft aan Kubernetes

Process Flow Infographic Microsoft contributions to Kubernetes

Opensource-vernuft naar ondernemingen brengen

Microsoft heeft het aantal werknemers dat deelneemt aan het open source-project verdrievoudigd in slechts drie jaar om het voor organisaties eenvoudiger te maken om Kubernetes in gebruikt te nemen en gebruiksvriendelijker te maken voor ontwikkelaars. Microsoft is nu de op twee na grootste zakelijke bijdrager en werkt eraan om Kubernetes bedrijfsvriendelijker en toegankelijker te maken door de laatste lessen en best practices van het werken met diverse klanten naar de Kubernetes-gemeenschap te brengen.

Veelgestelde vragen over Kubernetes

 • Volg deze gecureerde beleving om meer over Kubernetes te leren.

 • Kubernetes is handig in tal van scenario's, of je nu toepassingen naar de cloud wilt verplaatsen of uitdagingen met betrekking tot machine learning en AI wilt vereenvoudigen.

  Enkele belangrijke gebruiksvoorbeelden:

  Bestaande toepassingen migreren naar de cloud

  Het implementeren en beheren van toepassingen op basis van microservices vereenvoudigen

  Eenvoudig schalen

  Implementeren en beheren van IoT-apparaten

  Machine learning

 • Bekijk best practices en architectuurpatronen gemaakt door de duizenden professionals en partners die Kubernetes gebruiken.

 • Met een Kubernetes-implementatie kun je de gewenste status van de toepassingsimplementatie beschrijven. De Kubernetes-planner zorgt ervoor dat de werkelijke status overeenkomt met uw gewenste status en handhaaft die status in het geval er een of meer pods crashen. Kubernetes-implementaties bieden je daarnaast de mogelijkheid om je toepassingen op consistente wijze en zonder downtime te upgraden.

 • Voor de implementatie naar Kubernetes met DevOps wordt doorgaans een opslagplaats zoals Git gebruikt om verschillende versies te beheren. De opslagplaats fungeert als het begin van de CI/CD-lijn. Afhankelijk van de benadering die je gebruikt, kunnen de opslagplaatsintegratie-, build-, leverings- en implementatieactiviteiten verschillen.

 • Kubernetes en Docker werken samen.

  Docker biedt een open standaard voor het verpakken en distribueren van toepassingen in containers. Met Docker kunt u containers bouwen en uitvoeren en containerinstallatiekopieën opslaan en delen.

  Met Kubernetes kunt u de gedistribueerde toepassingen in containers die met Docker zijn gemaakt, organiseren en beheren. Daarnaast biedt Kubernetes je de benodigde infrastructuur om deze toepassingen te implementeren en uit te voeren op een cluster van machines.

Als je er klaar voor bent, kun je Kubernetes gratis uitproberen in Azure 

Gratis aan de slag