Naar hoofdinhoud gaan

Prijzen voor Data Lake Analytics

Gedistribueerde analyseservice die het werken met big data eenvoudig maakt

Azure Data Lake Analytics is de eerste serverloze, op taken gebaseerde analyseservice in de cloud waarmee u op grote schaal gemakkelijk programma’s voor parallelle gegevenstransformatie en -verwerking kunt ontwikkelen en uitvoeren in U-SQL, R, Python en .Net. Daarvoor hoeft u geen infrastructuur te beheren. U kunt gegevens op aanvraag verwerken en direct schalen, en u betaalt gewoon per taak.

Prijsopties verkennen

Pas filters toe om de prijsopties aan te passen aan uw behoeften.

De prijzen zijn slechts schattingen en zijn niet bedoeld als werkelijke prijsopgaven. De werkelijke prijzen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst dat is afgesloten met Microsoft, de aankoopdatum en de valutakoers. De prijzen worden berekend op basis van Amerikaanse dollars en worden geconverteerd op basis van de slotspot-tarieven in Londen die zijn vastgelegd in de twee werkdagen voor de laatste werkdag van de vorige maand. Als de twee werkdagen voor het einde van de maand vallen op een feestdag in de voornaamste markten, is de dag direct voorafgaande aan de twee werkdagen de dag van de tariefvaststelling. Dit tarief is van toepassing op alle transacties gedurende de aankomende maand. Meld u zich aan bij de Azure-prijscalculator voor prijzen op basis van uw huidige programma/aanbieding bij Microsoft. Neemt u contact op met een Azure-verkoopspecialist voor meer informatie over prijzen of om een prijsopgave aan te vragen. Zie veelgestelde vragen over Azure-prijzen.

Betalen per gebruik

Met betalen per gebruik betaalt u per seconde zonder verplichtingen op langere termijn.

Gebruik Prijs
Analytics Unit $-/uur

Pakketten met maandelijkse vergoeding

Pakketten met maandelijkse vergoeding bieden een aanzienlijke korting (tot 74%) vergeleken bij tarieven op basis van Betalen per gebruik.

Inbegrepen Analytics Unit-uren Prijs/maand Besparingen ten opzichte van Betalen per gebruik Prijs per analytische eenheid Overschrijdingprijs per analytische eenheid
100 $- $- $-
500 $- $- $-
1.000 $- $- $-
5.000 $- $- $-
10.000 $- $- $-
50.000 $- $- $-
100.000 $- $- $-
> 100.000 Ondersteuningsaanvraag indienen via Help en ondersteuning in Azure Portal

Azure-prijzen en -aankoopopties

Neem rechtstreeks contact met ons op

Bekijk een overzicht van Azure-prijzen. Krijg inzicht in prijscategorieën voor uw cloudoplossing, leer meer over kostenoptimalisatie en vraag een aangepast voorstel aan.

Praat met een verkoopspecialist

Aanschafmethoden bekijken

Koop Azure-services via de Azure-website, uw Microsoft-vertegenwoordiger of een Azure-partner.

Verken uw opties

Aanvullende bronnen

Data Lake Analytics

Meer informatie over functies en mogelijkheden van Data Lake Analytics.

Prijscalculator

Bereken de verwachte maandelijkse kosten voor het gebruik van een willekeurige combinatie van Azure-producten.

SLA

De Service Level Agreement voor Data Lake Analytics bekijken.

Documentatie

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere Data Lake Analytics-bronnen.

 • Een Azure Data Lake Analytics Unit, ofwel AU, is een berekeningseenheid die kan worden gebruikt voor uw U-SQL-taak. Elke AU geeft uw taak toegang tot een reeks onderliggende resources zoals de CPU en het geheugen. Meer informatie over een AU

 • Wanneer u een taak maakt, moet u AU's toewijzen om de taak te kunnen uitvoeren. Een taak bestaat uit vier belangrijke fasen: voorbereiding, in de wachtrij staan, uitvoering en afronding. De uitvoering vindt plaats wanneer de toegewezen AU's beschikbaar worden. U wordt gefactureerd voor de AU's die worden toegewezen tijdens het uitvoeren en afronden van de taak. Meer informatie over een AU

 • U moet zorgvuldig het juiste aantal AU's toewijzen voor uw taakvereisten. Als u het aantal AU's verhoogt, worden er meer rekenresources beschikbaar voor uw taak, maar dit leidt niet tot een groter inherent parallellisme voor de taak. Afhankelijk van de kenmerken van uw taak (zoals de mate van parallelliseerbaarheid, hoeveel gegevens ermee worden verwerkt, enzovoort) is het mogelijk dat de taken sneller worden uitgevoerd naarmate er meer AU's worden ingezet. Het kan ook zijn dat u meer AU's toewijst dan kunnen worden gebruikt. Azure Data Lake Tools voor Visual Studio biedt een aantal hulpprogramma's waarmee u de prestaties van uw U-SQL-taken kunt diagnosticeren en het optimale aantal AU's kunt inschatten. Meer informatie over het besparen van geld en het beheren van kosten

 • De prijs wordt bepaald aan de hand van het aantal AU's en de lengte van de taak. Twee voorbeelden:

  • Voorbeeld 1: Het duurt drie uur om een taak uit te voeren met 10 AU's; de prijs wordt dan berekend als 3*10 = 30 AU-uren. Als het voordeliger is om de taak twee keer zo snel uit te voeren met 20 AU's, is de prijs 1,5*20 = 30 AU-uren. In dit geval is de prijs gelijk, maar is de wachttijd korter.
  • Voorbeeld 2: Het duurt vijf uur om een taak uit te voeren met 10 AU's; de prijs wordt dan berekend als 5*10 = 50 AU-uren. Als de taak 4 uur duurt met 20 AU's, is de prijs 4*20 = 80 AU-uren. In het laatste geval zijn de kosten 80% hoger en is de taak één uur eerder voltooid.
 • Azure Data Lake Storage Gen1-transacties vinden steeds plaats wanneer u gegevens naar de service leest en schrijft. Elke keer wanneer een gebruiker, toepassing of andere Azure-service gegevens van maximaal 4 MB leest of schrijft, wordt dit gefactureerd als één transactie. Als met één schrijfbewerking bijvoorbeeld 128 kB aan gegevens in Data Lake Storage Gen1 wordt geplaatst, wordt dit gefactureerd als één transactie. Transacties worden gefactureerd in stappen van maximaal 4 MB, zodat een item in meerdere stappen wordt gefactureerd wanneer het groter is dan 4 MB. Als met één leesbewerking bijvoorbeeld 9 MB aan gegevens wordt opgehaald van Data Lake Storage Gen1, wordt dit gefactureerd als drie transacties (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Lees hierna hoe transacties worden weergegeven op uw factuur op basis van leesbewerkingen. Stel u eens een scenario voor waarbij uw toepassing een Data Lake Analytics-taak uitvoert gedurende vier uur per dag. Daarnaast worden er 1,000 items per seconde gelezen tijdens het uitvoeren van de taak. Elk item is kleiner dan 4 MB. In dit scenario brengt Data Lake Storage Gen1 kosten in rekening voor leestransacties voor het lezen van gegevens door Data Lake analyse vanuit Data Lake Storage Gen1. De volgende kosten worden in rekening gebracht:

  Item Gebruiksvolume per maand Tarief per maand Maandelijkse kosten
  Leestransacties van Data Lake Analytics 1,000 items/seconde * 3,600 * 4 * 31 $- per 10,000 transacties $-
  Totale transactiekosten $-
 • De prijs wordt bepaald aan de hand van het aantal AU's dat u voor die maand hebt gereserveerd.

  • Er wordt een factureringscyclus gemaakt op basis van de kalendermaand. Daarom begint de cyclus altijd op de eerste dag van de maand en eindigt deze op de laatste dag van de maand.
  • Wanneer u de eerste keer gebruikmaakt van een pakket, verrekenen we de maandprijs pro rata en de AU-uren met de resterende dagen binnen die maand. Als u bijvoorbeeld een pakket van 1000 AU-uren hebt en er nog 10 dagen binnen die maand over zijn, krijgt u onmiddellijk 334 AU-uren (1000 AU-uren / 30 dagen in een maand x 10 dagen over) voor een prijs van $- ($- / 31 dagen in een maand x 10 dagen over). Wij verrekenen 30 dagen pro rata voor de AU-uren in een pakket en 31 dagen voor de prijs zodat de pro rata altijd in uw voordeel uitvalt.
  • Eenheden in een pakket worden elke eerste dag van de maand opnieuw ingesteld. Als u bij wijze van voorbeeld een pakket hebt van 100 AU-uren en er aan het eind van de maand nog 20 AU-uren over zijn, wordt uw pakket opnieuw ingesteld op 100 AU-uren de dag erna. Ongebruikte AU-uren kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.
  • U kunt op elk moment een nieuw pakket kiezen. De wijziging gaat dan in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. Dit betekent dat als u tijdens een maand een pakket van 100 AU-hebt en besluit over te stappen op een pakket van 500 AU-uren, die wijziging pas ingaat op de eerste dag van de volgende kalendermaand. Voor de rest van de huidige kalendermaand blijft het pakket van 100 AU-uren gehandhaafd.
  • Er wordt gebruikgemaakt van seconden als eenheid voor het meten van het verbruik van uw pakket.
  • Zodra uw pakket is verbruikt, worden er kosten in rekening gebracht tegen de prijs voor overschrijding.
 • Verbruik wordt bepaald aan de hand van het aantal AU's en de lengte van de taak. De lengte van een taak wordt beïnvloed door het aantal AU's dat aan de taak is toegewezen en van de kenmerken van de taak, zoals de gegevensgrootte en de complexiteit van de taak.

  • Voorbeeld 1: U hebt een pakket van 100 AU-uren en dient een taak in die 2 uur en 30 minuten in beslag neemt met 1 AU. Het verbruik wordt dan berekend als 2,5*1 = 2,5 AU-uren. U hebt dan nog 97,5 AU-uren in uw pakket over.
  • Voorbeeld 2: U hebt een pakket van 100 AU-uren en hebt nog maar 1 AU-uur over. U dient een taak in die 2 uur duurt met 2 AU's; de prijs wordt dan berekend als 2*2 = 4 AU-uren. U gebruikt het resterende AU-uur en krijgt 3 extra AU-uren in rekening gebracht tegen het overschrijdingstarief (1,5*3 = $-)
 • Met Azure Data Lake analyse kunt u gegevens lezen en schrijven uit Azure Data Lake Storage Gen1, Azure Blob Storage en Azure SQL Database. Voor het gebruik van deze services door Azure Data Lake Analytics gelden mogelijk standaardkosten voor deze services (bijvoorbeeld transacties, uitgaande gegevensoverdracht enzovoort). Raadpleeg de pagina met de tarieven voor deze services voor meer informatie.

  • Geannuleerde taken:
   als er wordt geannuleerd, doet de klant dit bewust of gebeurt dit door een beleid dat door de beheerder is gedefinieerd. Bij de ADLA-service worden taken niet automatisch geannuleerd, behalve als voor een hoekpunt de tijdslimiet voor uitvoering van vijf uur wordt bereikt (er geldt geen tijdslimiet voor taken, maar wel voor hoekpunten). Als een taak wordt geannuleerd, worden er kosten doorberekend voor de periode dat de taak werd uitgevoerd.
  • Mislukte taken:
   taken kunnen mislukken door de fout van een gebruiker of door een ADLA-servicefout. Op basis van de foutcode van een mislukte taak kan worden achterhaald of een taak is mislukt door een gebruiker of een servicefout. Als de foutcode de tekst USER bevat, was het mislukken het resultaat van een gebruikersfout. In dat geval wordt u gefactureerd voor de periode dat de taak werd uitgevoerd. Als de foutcode de tekst SYSTEM bevat, was het mislukken het resultaat van een ADLS-servicefout en worden er geen kosten in rekening gebracht voor de taak.

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator
Kunnen we u helpen?