Prijzen voor Data Lake Analytics

Een service voor het uitvoeren van analysetaken ter ondersteuning van intelligente actie

De eerste analyseservice in de cloud waarmee u op grote schaal gemakkelijk programma’s voor parallelle gegevenstransformatie en -verwerking kunt ontwikkelen en uitvoeren in U-SQL, R, Python en .Net. Daarvoor hoeft u geen infrastructuur te beheren. U kunt gegevens op aanvraag verwerken en direct schalen, en u betaalt gewoon per taak.

U betaalt alleen voor de rekenkracht (gemeten in termen van Analytics Units) die u hebt aangevraagd voor uw U-SQL-taak en alleen voor de duur ervan.

Prijsinformatie

Betalen per gebruik

Met betalen per gebruik betaalt u per seconde zonder verplichtingen op langere termijn.

Gebruik Prijs
Analytics Unit $-/uur

Pakketten met maandelijkse vergoeding

Pakketten met maandelijkse vergoeding bieden een aanzienlijke korting (tot 74%) vergeleken bij tarieven op basis van Betalen per gebruik.

Inbegrepen Analytics Unit-uren Prijs/maand Besparingen ten opzichte van Betalen per gebruik
100 $- 50%
500 $- 55%
1.000 $- 60%
5.000 $- 64%
10.000 $- 67%
50.000 $- 71%
100.000 $- 74%
> 100.000 Contact opnemen

Overschrijding van Analytics Unit-uren wordt verrekend tegen $-/uur.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen
 • Gegarandeerde uptime van 99,9% voor Azure Data Lake Analytics. De SLA lezen

Veelgestelde vragen

 • Een Azure Data Lake Analytics Unit, ofwel AU, is een berekeningseenheid die kan worden gebruikt voor uw U-SQL-taak. Elke AU geeft uw taak toegang tot een reeks onderliggende resources zoals de CPU en het geheugen. Meer informatie over een AU

 • Door het aantal AU's te vergroten komen er meer resources beschikbaar voor de taak. Afhankelijk van de kenmerken van uw taak (zoals de mate van parallelliseerbaarheid, hoeveel gegevens ermee worden verwerkt, enzovoort) is het mogelijk dat de taken sneller worden uitgevoerd naarmate er meer AU's worden ingezet. Azure Data Lake Tools voor Visual Studio biedt een aantal hulpprogramma's waarmee u de prestaties van uw U-SQL-taken kunt diagnosticeren en het optimale aantal AU's kunt inschatten. Hier vindt u informatie over hoe u ADL Tools voor Visual Studio kunt gebruiken.

 • De prijs wordt bepaald aan de hand van het aantal AU's en de lengte van de taak. Hier volgen twee gevallen:

  • Geval 1: het duurt 3 uur om een taak uit te voeren met 10 AU's; de prijs wordt dan berekend als 3*10 = 30 AU-uren. Als het voordeliger is om de taak twee keer zo snel uit te voeren met 20 AU's, is de prijs 1,5*20 = 30 AU-uren. In dit geval is de prijs gelijk, maar is de wachttijd korter.
  • Geval 2: het duurt 5 uur om een taak uit te voeren met 10 AU’s; de prijs wordt dan berekend als 5*10 = 50 AU-uren. Als de taak 4 uur duurt met 20 AU's, is de prijs 4*20 = 80 AU-uren. In het laatste geval zijn de kosten 80% hoger en is de taak één uur eerder voltooid.

 • De prijs wordt bepaald aan de hand van het aantal AU's dat u voor die maand hebt gereserveerd.

  • Er wordt een factureringscyclus gemaakt op basis van de kalendermaand. Daarom begint de cyclus altijd op de eerste dag van de maand en eindigt deze op de laatste dag van de maand.
  • Wanneer u de eerste keer gebruikmaakt van een pakket, verrekenen we de maandprijs pro rata en de AU-uren met de resterende dagen binnen die maand. Als u bijvoorbeeld een pakket van 1000 AU-uren hebt en er nog 10 dagen binnen die maand over zijn, krijgt u onmiddellijk 334 AU-uren (1000 AU-uren / 30 dagen in een maand x 10 dagen over) voor een prijs van $- ($- / 31 dagen in een maand x 10 dagen over). Wij verrekenen 30 dagen pro rata voor de AU-uren in een pakket en 31 dagen voor de prijs zodat de pro rata altijd in uw voordeel uitvalt.
  • Eenheden in een pakket worden elke eerste dag van de maand opnieuw ingesteld. Als u bij wijze van voorbeeld een pakket hebt van 100 AU-uren en er aan het eind van de maand nog 20 AU-uren over zijn, wordt uw pakket opnieuw ingesteld op 100 AU-uren de dag erna. Ongebruikte AU-uren kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.
  • U kunt op elk moment een nieuw pakket kiezen. De wijziging gaat dan in op de eerste dag van de volgende kalendermaand. Dit betekent dat als u tijdens een maand een pakket van 100 AU-hebt en besluit over te stappen op een pakket van 500 AU-uren, die wijziging pas ingaat op de eerste dag van de volgende kalendermaand. Voor de rest van de huidige kalendermaand blijft het pakket van 100 AU-uren gehandhaafd.
  • We gebruiken 'seconden' als rekeneenheid voor het gerealiseerde verbruik binnen uw pakket.
  • Zodra uw pakket is verbruikt, wordt de eventuele overschrijding ervan verrekend tegen een prijs van $-/AU-uur.

 • Verbruik wordt bepaald aan de hand van het aantal AU's en de lengte van de taak. De lengte van een taak wordt beïnvloed door het aantal AU's dat aan de taak is toegewezen en van de kenmerken van de taak, zoals de gegevensgrootte en de complexiteit van de taak.

  • Geval 1: u hebt een pakket van 100 AU-uren en dient een taak in die 2 uur en 30 minuten in beslag neemt met 1 AU. Het verbruik wordt dan berekend als 2,5*1 = 2,5 AU-uren. U hebt dan nog 97,5 AU-uren in uw pakket over.
  • Geval 2: u hebt een pakket van 100 AU-uren en hebt nog maar 1 AU-uur over. U dient een taak in die 2 uur duurt met 2 AU's; de prijs wordt dan berekend als 2*2 = 4 AU-uren. U gebruikt het resterende AU-uur en krijgt 3 extra AU-uren in rekening gebracht tegen het overschrijdingstarief (1,5*3 = $-)

 • Met Azure Data Lake Analytics kunt u gegevens lezen en schrijven uit Azure Data Lake Store, Azure Blob Storage en Azure SQL Database. Voor het gebruik van deze services door Azure Data Lake Analytics gelden mogelijk standaardkosten voor deze services (bijvoorbeeld transacties, uitgaande gegevensoverdracht enzovoort). Raadpleeg de pagina met de tarieven voor deze services voor meer informatie.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Data Lake Analytics

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account