Prijzen van Data Factory V1

Transformeer gegevens tot vertrouwde informatie

Azure Data Factory helpt u bij het maken, plannen, controleren en beheren van gegevenspijplijnen. Een gegevenspijplijn bestaat uit activiteiten om gegevens te verplaatsen tussen on-premises opslag en cloudopslaglocaties, en om gegevens te transformeren om betrouwbare informatie te produceren.

Prijsinformatie

De prijs voor Data Factory-gebruik wordt berekend op basis van de volgende factoren:

 • De frequentie van activiteiten (hoog of laag). Een activiteit met lage frequentie wordt niet meer dan eenmaal per dag uitgevoerd (bijvoorbeeld dagelijks, wekelijks, maandelijks elk uur). Een activiteit met hoge frequentie wordt meer dan eenmaal per dag uitgevoerd (bijvoorbeeld elk uur, elk kwartier). Zie de sectie Indeling van activiteiten hieronder voor meer informatie.
 • Waar de activiteiten worden uitgevoerd (cloud of on-premises). Zie de sectie Gegevensverplaatsing hieronder.
 • Of een pijplijn actief is of niet. Zie de sectie Inactieve pijplijnen hieronder.
 • Of u een activiteitopnieuw uitvoert. Zie de sectie Activiteiten opnieuw uitvoeren hieronder.

Indeling van activiteiten

Lage frequentie Hoge frequentie
Activiteiten die worden uitgevoerd in de cloud

(voorbeelden: kopieeractiviteit om gegevens te verplaatsen van een Azure-blob naar een Azure SQL-database; Hive-activiteit om een Hive-script uit te voeren op een Azure HDInsight-cluster).
$- per activiteit per maand $- per activiteit per maand
Activiteiten die on-premises worden uitgevoerd met een zelf-hostende IR (Integration Runtime)

(voorbeelden: kopieeractiviteit om gegevens te verplaatsen van een on-premises SQL Server-database naar een Azure-blob; opgeslagen procedureactiviteit om een opgeslagen procedure uit te voeren in een on-premises SQL Server-database).
$- per activiteit per maand $- per activiteit per maand

Opmerkingen:

 • Bij een verbruik van meer dan 100 activiteiten per maand wordt 20% korting gegeven voor zowel scenario's met een lage als met een hoge frequentie.
 • De eerste 5 lage-frequentieactiviteiten zijn gratis in zowel de cloud- als de on-premisesvarianten.

Gegevensverplaatsing

Azure Data Factory biedt u een veilige, betrouwbare, praktische en schaalbare manier om gegevens van en naar verschillende locaties voor gegevensopslag kopiëren. Azure Data Factory kan opschalen tot de gewenste omvang naarmate de hoeveelheid gegevens toeneemt of u meer behoefte krijgt aan doorvoercapaciteit voor gegevens. Raadpleeg de Handleiding voor prestaties van kopieeractiviteit voor meer informatie over het gebruik van eenheden voor gegevensverplaatsing om het verplaatsen van gegevens sneller te laten verlopen.

Gegevensverplaatsing tussen locaties voor gegevensopslag in de cloud $- per uur
Gegevensverplaatsing wanneer het een on-premises opslag betreft $- per uur
Opmerking:
Mogelijk worden er kosten in rekening gebracht voor de gegevensoverdracht. Deze kosten worden op uw factuur weergegeven als een afzonderlijke regel voor een uitgaande gegevensoverdracht. Kosten voor uitgaande gegevensoverdrachten worden berekend als er gegevens uit Azure-datacenters worden overgedragen. Zie Prijsinformatie voor gegevensoverdracht voor meer informatie.

Inactieve pijplijnen

U moet een actieve gegevensverwerkingsperiode opgeven met een datum-/tijdbereik (begin- en eindtijden) voor elke pijplijn die u implementeert in Azure Data Factory. De pijplijn wordt beschouwd als actief in die specifieke periode, zelfs als de activiteiten niet worden uitgevoerd. Op alle andere tijdstippen wordt de pijplijn als inactief beschouwd.

Een inactieve pijplijn wordt $- per maand in rekening gebracht.

Voor pijplijnen die een hele maand inactief zijn, wordt een tarief in rekening gebracht voor "inactieve pijplijn" voor die maand. Voor pijplijnen die een deel van een maand inactief zijn, worden de inactieve perioden pro rata in rekening gebracht voor het aantal uren dat ze in die maand inactief zijn. Een pijplijn met een begintijd van 1-1-2016 om 12:00 uur en een eindtijd van 20-1-2016 om 12:00 uur, wordt gedurende die 20 dagen als actief beschouwd en wordt de resterende 11 dagen als inactief beschouwd. De kosten voor de inactieve pijplijn ($-) worden 11 dagen pro rato berekend.

Wanneer voor een pijplijn geen periode voor actieve gegevensverwerking is opgegeven (een begin- en een eindtijd), wordt de pijplijn beschouwd als inactief.

Activiteiten opnieuw uitvoeren

Activiteiten kunnen, indien nodig, opnieuw worden uitgevoerd (bijvoorbeeld als de gegevensbron niet beschikbaar was tijdens de geplande uitvoering). De kosten van het opnieuw uitvoeren van activiteiten verschillen afhankelijk van de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd. Het opnieuw uitvoeren van activiteiten in de cloud kost $- per 1.000 heruitvoeringen. Het opnieuw uitvoeren van activiteiten on-premises kost $- per 1.000 heruitvoeringen.

Voorbeeld

Stel dat u werkt met een gegevenspijlijn met de volgende twee activiteiten, die eenmaal per dag worden uitgevoerd (lage frequentie):

 1. Een kopieeractiviteit die gegevens kopieert van een on-premises SQL Server-database naar een Azure-blob.
 2. Een Hive-activiteit die een Hive-script uitvoert op een Azure HDInsight-cluster.

Stel dat het 2 uur per dag duurt om gegevens te verplaatsen van de on-premises SQL Server-database naar de Azure-blobopslag. In de volgende tabel worden de kosten weergegeven die aan deze pijplijn zijn verbonden:

Eerste activiteit (gegevens kopiëren van on-premises naar Azure)
Kosten voor gegevensverplaatsing (per maand) 30 dagen per maand
2 uren per dag
$-
$-
Kosten voor indeling van activiteiten (per maand) $-
Subtotaal (per maand) $-
Tweede activiteit (een Hive-script uitvoeren in Azure HDInsight)
Kosten voor gegevensverplaatsing (per maand) $-
Kosten voor indeling van activiteiten (per maand) $-
Subtotaal (per maand) $-
Totaal aantal activiteiten (per maand) $-

U kunt ook de Data Factory-prijscalculator gebruiken om de kosten voor dit scenario te berekenen.

Opmerkingen:

 • Er zijn geen kosten verbonden aan de eerste vijf cloud- en on-premises activiteiten. In het bovengenoemde prijsschema wordt ervan uitgegaan dat u al vijf cloudactiviteiten en vijf on-premises activiteiten per maand hebt uitgevoerd (in andere pijplijnen).
 • Azure Storage- en HDInsight-services worden apart in rekening gebracht volgens de betreffende servicetarieven.

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
 • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Een abonnement kiezen
 • Verzoeken om bewerkingen op Data Factory-bronnen uit te voeren worden gegarandeerd minstens 99,9% van de tijd volledig uitgevoerd.
 • Alle uit te voeren activiteiten worden gegarandeerd minstens 99,9% van de tijd gestart binnen 4 minuten van de geplande uitvoertijd.
 • Ga voor meer informatie over de SLA naar de pagina voor de SLA.

Veelgestelde vragen

 • Activiteiten definiëren de acties die voor uw gegevens moeten worden uitgevoerd. Elke activiteit neemt nul of meer gegevenssets als invoer en produceert een of meer gegevenssets als uitvoer. Een activiteit is een indelingseenheid in Azure Data Factory.

  Met een kopieeractiviteit kunt u bijvoorbeeld het kopiëren van de ene gegevensset naar de andere indelen. Met een Hive-activiteit kunt u een Hive-query uitvoeren voor een Azure HDInsight-cluster om uw gegevens te transformeren of te analyseren. Azure Data Factory biedt tal van verschillende activiteiten voor gegevenstransformatie en gegevensverplaatsing. U kunt ervoor kiezen om een aangepaste .NET-activiteit te maken om uw eigen code uit te voeren.

 • Een pijplijn is een logische groepering van activiteiten. Pijplijnen kunnen actief zijn voor een door de gebruiker bepaalde periode (een begin- en eindtijden). Pijplijnen zijn op alle andere tijden inactief.
 • Ja. Als voor de activiteit Azure-services zoals HDInsight worden gebruikt, worden deze apart in rekening gebracht volgens de betreffende servicetarieven.
 • Wanneer u gegevens kopieert, worden op twee manieren kosten in rekening gebracht. Ten eerste worden de kosten van de computerbronnen die worden gebruikt om te kopiëren, bijgehouden door de gegevensverplaatsingsmeter. Er is een meter voor gegevensverplaatsing van en naar de cloud en een meter voor on-premises gegevensverplaatsing. On-premises gegevensverplaatsing is goedkoper, omdat een gedeelte van de kopieeractiviteit wordt uitgevoerd door uw eigen on-premises bronnen. Kosten voor gegevensverplaatsing worden per minuut pro rata berekend en naar boven afgerond. (Als u bijvoorbeeld een kopieeractiviteit met een rekentijd van 41 minuten en 23 seconden uitvoert, worden 42 minuten in rekening gebracht).

  Ten tweede worden er mogelijk kosten in rekening gebracht voor de gegevensoverdracht. Deze kosten worden op uw factuur weergegeven als een afzonderlijke regel voor een uitgaande gegevensoverdracht. Kosten voor uitgaande gegevensoverdrachten worden berekend als er gegevens uit Azure-datacenters worden overgedragen. Zie Prijsinformatie voor gegevensoverdracht voor meer informatie.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Data Factory

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account