Prijzen voor Azure Cognitive Services

Gebruik intelligente API's om beeld-, taal- en zoekfuncties in te stellen

Prijzen

Selecteer een aanbieding in de bovenstaande vervolgkeuzelijst voor meer informatie over de individuele API-aanbiedingen. ​

QnA Maker, Speech Services en Custom Vision zijn momenteel alleen beschikbaar als individuele API's.

Product Functies Prijs
Computer Vision S1
maximaal 10 aanvragen per seconde
Tag
Face
GetThumbnail
Kleur
Type installatiekopie
GetAreaOfInterest
0-1M transacties — $- per 1.000 transacties
1M-10M transacties — $- per 1.000 transacties
10M-100M transacties — $- per 1.000 transacties
100M+ transacties — $- per 1.000 transacties
OCR
Volwassene
Beroemdheid
Oriëntatiepunt
Detecteren, objecten
Merk
0-1M transacties — $- per 1.000 transacties
1M-10M transacties — $- per 1.000 transacties
10M-100M transacties — $- per 1.000 transacties
100M+ transacties — $- per 1.000 transacties
Beschrijven+
Lezen
0-1M transacties — $- per 1.000 transacties
1M+ transacties — $- per 1.000 transacties
Content Moderator S0
maximaal 10 aanvragen per seconde
Gemiddeld, Beoordelen 0-1 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
1-5 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
5-10 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
Meer dan 10 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
Face Standard
maximaal 10 aanvragen per seconde
Gezichtsdetectie
Gezichtsverificatie
Gezichtsidentificatie
Gezichtsgroepering
Zoek gelijkende gezichten
0-1 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
1-5 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
5-100 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
Meer dan 100 miljoen transacties - $- per 1.000 transacties
Opslag van gezichten $- per 1000 gezichten per maand

Computer Vision S1: Klanten betalen per transactie, niet per API-aanroep. Hieronder vindt u meer informatie over transacties.

* Producten in preview-fase

+ Andere talen dan Engels bevinden zich in preview-fase

** TPS is alleen van toepassing op webeindpunt

Product Functies Prijs
Language Understanding Standard
maximaal 50 aanvragen per seconde
Schriftelijke aanvragen $- per 1.000 transacties
Gesproken aanvragen $- per 1.000 transacties
Text Analytics Standard
maximaal 100 aanvragen per seconde en 1.000 aanvragen per minuut
Sentimentanalyse (en meninganalyse)
Sleuteltermextractie
Taaldetectie
Herkenning van benoemde entiteiten (niet beschikbaar in de container)
0 tot 500.000 tekstrecords — $- per 1.000 tekstrecords
0,5 miljoen tot 2,5 miljoen tekstrecords — $- per 1.000 tekstrecords
2,5 miljoen tot 10,0 miljoen tekstrecords — $- per 1.000 tekstrecords
Meer dan 10 miljoen tekstrecords — $- per 1.000 tekstrecords
Translator S1 Tekstomzetting
Aanpassing
Taaldetectie
Tweetalige woordenlijst
Transliteratie
$- per miljoen tekens (Betalen per gebruik)

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturerings- en abonnementsbeheer is inbegrepen.
 • Wij bieden de garantie dat Cognitive Services die in de standaardlaag worden uitgevoerd, minimaal 99,9% van de tijd beschikbaar zijn. Er is geen SLA voor de gratis proefversie. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

Computer Vision-API

 • Raadpleeg de documentatie voor een gedetailleerdere beschrijving van deze Computer Vision-functies.

  • Volwassenen: Detecteer inhoud voor volwassenen en ongepaste inhoud om op die manier afbeeldingen automatisch te beperken.
  • Analyseren: Meerdere functies tegelijk aanroepen. Geef op welke functies u wilt uitvoeren. De API voert alle functies vervolgens tegelijk uit. Elke functie van Analyseren wordt geteld als een afzonderlijke transactie.
  • Beroemdheid: Hiermee worden wereldwijd 200,000 bekende persoonlijkheden uit het bedrijfsleven, de politiek, sport en de amusementswereld herkend.
  • Kleur: Extraheert kleuren uit een afbeelding. De kleuren worden in drie verschillende contexten geanalyseerd: voorgrond, achtergrond en geheel. De kleuren worden in 12 dominante accentkleuren gegroepeerd.
  • Gezicht: Analyseert gezichten van mensen in afbeeldingen.
  • GetThumbnail: Nadat een afbeelding is geüpload, wordt er een miniatuur van hoge kwaliteit gegenereerd. Dit analyseert de objecten op de afbeelding en snijdt de afbeelding vervolgens bij, zodat deze aan de eisen van het meest interessante deel (ROI) voldoet.
  • Afbeeldingstype: Geeft aan of een afbeelding in zwart-wit of kleur is, en gebruikt dezelfde methode om aan te geven of een afbeelding een lijntekening is of niet. Geeft aan of een afbeelding clipart is of niet, en wat de kwaliteit is.
  • OCR en Lezen: Bij beide functies wordt er gebruikgemaakt van technologie voor optische tekenherkenning (OCR) voor het detecteren van tekst in een afbeelding. De tekst kan voor verschillende doelen worden geëxtraheerd. De functie Lezen biedt de hoogste nauwkeurigheid bij de extractie van gedrukte en handgeschreven tekst. Raadpleeg de documentatie voor informatie over welke talen worden ondersteund voor OCR en Lezen.
  • Spatial analyse: leer in realtime hoe mensen zich door een fysieke ruimte bewegen.
  • Tag: Retourneert tags op basis van meer dan 2,000 herkenbare objecten, levende wezens, landschappen en acties. Wanneer tags mogelijk ambigu of niet algemeen bekend zijn, biedt de API-reactie "tips" om de betekenis van de tag te verduidelijken.
 • Elke functie die u selecteert, wordt als een transactie gezien. Er zijn enkele speciale gevallen waarmee u rekening moet houden:

  1. Tijdens het analyseren kunt u meerdere functies tegelijk selecteren. Een aanroep van Analyseren waarin de functies Tag, Gezicht en Volwassenen zijn gespecificeerd, geldt bijvoorbeeld als drie transacties.
  2. Met Lezen kunt u PDF-documenten met meerdere pagina's uploaden. Elke pagina staat voor een functie. Een document met 200 pagina's telt bijvoorbeeld als 200 transacties.
  3. Alle GET-aanroepen om de resultaten van de asynchrone functies Lezen en Tekst herkennen te bekijken, worden geteld als transacties, maar zijn gratis.
 • Elke bewerking die u aanroept (individueel of via Analyseren) wordt geteld als een transactie. De totale factuur wordt gebaseerd op het aantal transacties voor elk type bewerking binnen een maandelijkse factureringsperiode.

  Stel voor dat u de volgende aanroepen in een bepaalde maandelijkse factureringsperiode doet:

  • 1,500,000 Analyserenbewerkingen, die bewerkingen voor zowel Tag als Beschrijving aanroepen
  • 500,000 OCR-bewerkingen
  • Bewerkingen voor 4,000,000 tekst herkennen

  Uw totale factuur wordt als volgt samengesteld:

  Operations Bron Berekeningen Subtotaal
  Bewerkingen voor 1,500,000 Tag en 1,500,000 Gezicht: S1 transacties Eerste 1,000,000 transacties: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Overige 2,000,000 transacties: $-/1000 * 2,000,000 = $-
  $-
  500,000 OCR-bewerkingen: S2 transacties $-/1000 * 500,000 = $- $-
  Bewerkingen voor 1,500,000 Beschrijving en 4,000,000 Tekst herkennen: S3 transacties $-/1000 * 5,500,000 = $- $-
  Totaal $- $-

Content Moderator

 • Wanneer u de API gebruikt, moeten afbeeldingen uit minimaal 128 pixels bestaan en een maximale bestandsgrootte van 4 MB hebben. De tekst mag maximaal 1024 tekens lang zijn.

 • De tekst-API retourneert een foutcode die aangeeft dat de tekst langer is dan is toegestaan. De afbeeldings-API retourneert ook een foutcode die aangeeft dat de afbeelding niet aan de groottevereisten voldoet.

 • Het hulpprogramma voor menselijke beoordeling is bij uw abonnement inbegrepen.

Face API

 • Voor bewerkingen die training op basis van miljoenen afbeeldingen mogelijk maken (beschikbaar vanaf 1 maart 2018), wordt een transactie geteld voor elke 1.000 getrainde afbeeldingen. LargePersonGroup – Train en LargeFaceList – Train behoren tot deze categorie. Elke bewerking in deze categorie wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde vermeerdering van 1.000 afbeeldingen. Een bewerking voor LargeFaceList – Train die bijvoorbeeld 849.500 afbeeldingen bevat, wordt geteld als 850 transacties.

  Voor alle andere bewerkingen wordt elke API-aanroep geteld als een transactie.

  Raadpleeg de documentatie voor de volledige lijst en gedetailleerdere beschrijving van deze bewerkingen.

 • Met de opslag van gezichten kan een abonnement extra permanente gezichten opslaan wanneer er wordt gebruikgemaakt van persoonsobjecten en gezichtslijsten voor identificatie of gelijkenismatching met de Face-API.

 • De opgeslagen gezichten worden als volgt in rekening gebracht: $- per 1.000 gezichten. Dit tarief is per dag pro rato.

  Als uw account elke dag bijvoorbeeld 10.000 permanente gezichten in de eerste helft van de maand gebruikt, maar geen in de tweede helft, wordt u alleen gefactureerd voor de 10.000 gezichten voor de dagen waarop deze zijn opgeslagen. De berekening is dan als volgt: ($-/1.000)*(10.000*15+0*16)/31 = $-

  Nog een voorbeeld: als u elke dag gedurende de maand enkele uren 1.000 permanente gezichten gebruikt en deze dan elke nacht verwijdert, wordt u nog steeds gefactureerd voor 1.000 permanente gezichten per dag.

 • Het quotum voor het aantal opgeslagen personengroepen is momenteel 1 miljoen, met maximaal 1 miljoen personen per groep met personen of lijst met gezichten.

LUIS

 • Voor geschreven aanvragen is een transactie een API-aanroep met een querylengte tot maximaal 500 tekens.

  Voor gesproken aanvragen is een transactie een uiting met een querylengte tot maximaal 15 seconden lang.

 • Nee, de gratis laag bevat alleen geschreven aanvragen met een maximale lengte van 500 tekens.

 • Dispatch is een functie waarmee twee modellen/toepassingen kunnen worden verwerkt met één API-aanroep.
 • Bouw, beheer en publiceer uw app met een creatiesleutel terwijl u eindpunten aanvraagt met de voorspellingssleutel. Meer informatie
 • Meer informatie over creatie- en publicatieregio's
 • Het is een batchvoorspellingsaanvraag waarmee evaluatieresultaten voor het gepubliceerde model worden verstrekt. Meer informatie

Text Analytics

 • In the S tier, the service is billed for only the amount of Text Records submitted to the service.
 • Het gebruik wordt vertraagd als de transactielimiet wordt bereikt op de Gratis laag. Klanten kunnen overschrijdingen op de Gratis laag niet verrekenen.
 • Bijvoorbeeld bij een API-aanroep wordt een sentimentanalyse uitgevoerd én vindt er sleuteltermextractie plaats voor 1.000 documenten wat telt voor 2.000 transacties (2 x 1.000 documenten). De maximale grootte van één document is 5.120 tekens, zoals gemeten door StringInfo.LengthInTextElements. Als een document meer dan 5.120 tekens bevat, wordt dat specifieke document niet verwerkt en wordt het ongeldige document als de fout weergegeven. Als een aanvraag meerdere documenten bevat, verwerken we alle documenten die kleiner zijn dan 5.120 tekens.
 • If the usage on the S0-S4 tier is exceeded, the account starts to accrue overages. These overages are billed on a monthly basis and are calculated at the rate specified for each tier. S0-S4 pricing tiers are now deprecated and you are encouraged to switch to S tier.
 • U kunt op elk gewenst moment een upgrade naar een hogere laag uitvoeren. Tarieven en vaste aantallen die bij de hogere laag behoren, worden onmiddellijk toegepast.
 • A text record in the S tier contains up to 1.000 characters as measured by StringInfo.LengthInTextElements. If an input document into the text analytics API is more than 1.000 characters, it counts as one text record for each unit of 1.000 characters. For instance, if an input document sent to the API contains 7.500 characters, it would count as 8 text records. If an input document sent to the API contains 500 characters, it would count as 1 text record. If two documents are submitted, one document of 500 characters and one document of 1.200 characters, then the service would be billed for three text records in total: one record for the 500 character document and two text records for the 1.200 character document. You can check your text records usage in your Text Analytics resource in Azure portal under Monitoring > Metrics > Processed Text Records.
 • Standard-prijzen (S-instantie) zijn prijzen die op tekstrecords zijn gebaseerd en die u in staat stellen om de meest recente functionaliteit van Text Analytics te gebruiken. Het is voordeliger in vergelijking met prijzen die op transacties zijn gebaseerd. Handleiding voor het migreren

Bing Custom Search

 • Nee, Bing Custom Search is afgestemd op elke specifieke laagaanbieding. Laag S3 is bijvoorbeeld bedoeld voor klanten die alleen willen gebruikmaken van aangepaste webresultaten en aangepaste afbeeldingsresultaten voor hun geselecteerde set domeinen. Laag S3 biedt ook statistische functies. De API-respons kan variëren, afhankelijk van het eindpunt dat binnen een specifieke laag wordt aangeroepen. Elk eindpunt heeft een eigen responsschema.

 • Hier volgen de verschillende eindpunten:

  • Bing Custom Search (Custom Web Search-eindpunt)
  • Bing Custom Search met Image Search-functie (Custom Image Search-eindpunt)
 • Lagen zijn geprijsd op basis van het aantal transacties. Bijvoorbeeld: voor Laag S3 is de prijs per 1.000 transacties $6 en voor Laag S4 is de prijs per 10.000 transacties $4. Als er aan het einde van de factureringsperiode 20.000 transacties zijn geregistreerd voor Laag S3 en 40.000 transacties zijn geregistreerd voor Laag S4, wordt het totaal $136 berekend als $6*(20.000/1.000) + $4*(40.000/10.000).

 • Statistieken worden geleverd als onderdeel van Laag S2 en Laag S3. Binnen 24 uur na het aanroepen van de aangepaste web- of afbeeldings-API van Bing Custom Search met behulp van een Laag S2- of Laag S3-sleutel, wordt begonnen met het invullen van statistische gegevens in de grafieken in uw ontwerpportal. U kunt metrische gegevens verzamelen, zoals aanroepvolume, meest gebruikte query's, distributie van API-responscodes, marktverdeling en nog veel meer.

 • De functie Aangepaste automatische suggesties wordt aangeboden als afzonderlijke laag, niet als Laag S4. Aangepaste automatische suggesties kan afzonderlijk worden aangeschaft en kan worden geïntegreerd om automatische suggesties te verkrijgen voor de Laag S1, S2 of S3. Als een klant bijvoorbeeld wil gebruikmaken van Laag S1 en Laag S4, moet de klant beide lagen afzonderlijk kopen en werkt facturering als volgt:

  Als een klant in Laag S1 heeft gebruikgemaakt van in totaal 3.000 transacties en in Laag S4 van in totaal 40.000 transacties, wordt de totale facturering $28 berekend als $4*(3.000/1.000) + $4*(40.000/10.000).

Translator

 • Standaardvertaling is een eenvoudig éénstapsproces, waarbij u een zin invoert en de vooraf getrainde modellen van Azure deze zin vertalen in een doeltaal. Aangepaste vertaling is daarentegen een tweestapsproces, waarbij u uw eigen modellen eerst traint met behulp van trainingsgegevens die u uploadt naar de vertaalservice. Als uw model eenmaal is getraind, kunt u de vertaling uitvoeren zoals u dat ook kunt doen met Standaardvertaling.

 • Er zijn drie gefactureerde activiteiten die u kunt uitvoeren gedurende Aangepaste vertaling:

  1. Modelhosting: Een model hosten betekent dat het beschikbaar is om te gebruiken voor Aangepaste vertaling. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor elk model dat wordt gehost tijdens een factureringsperiode. Dit wordt NIET pro rato in rekening gebracht als het model minder dan de volle maand wordt gehost.
  2. Training: Telkens als u een model traint, worden kosten in rekening gebracht voor elk teken in de trainingsgegevens. Er worden kosten in rekening gebracht voor tekens in zowel de brontalen als de doeltalen van de trainingsset, maar er is een limiet aan hoeveel in rekening kan worden gebracht voor elke trainingsuitvoering, ongeacht hoeveel tekens in uw trainingsgegevens zitten. Deze limiet geldt voor elke trainingsuitvoering, dat wil zeggen dat kosten in rekening worden gebracht als u dezelfde set opnieuw zou uitvoeren.
  3. Vertaling: Er worden kosten in rekening gebracht voor elk teken tekst dat wordt vertaald door uw Aangepaste vertaling-model.
 • De lagen S1-S4 zijn ontworpen om kortingen te geven aan gebruikers die elke maand grote volumes Standaardvertaling, en niet Aangepaste vertaling, vereisen. Hoewel een korting wordt aangeboden op het tarief voor Standaardvertaling, geven de lagen S1-S4 geen korting voor Aangepaste vertaling. De lagen C2-C4 zijn bedoeld om kortingen te geven aan klanten die regelmatig grote volumes Aangepaste vertaling uitvoeren. Hoewel een korting wordt aangeboden op het tarief voor Aangepaste vertaling, geven de lagen C2-C4 geen korting op Standaardvertaling.

 • Om volumekortingen te ontvangen voor zowel Standaardvertaling als Aangepaste vertaling, bent u verplicht een S1-S4-instantie EN een C2-C4-instantie toe te wijzen, waarbij Standaardvertaling wordt doorgestuurd naar de S-instantie en Aangepaste vertaling naar de C-instantie.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Azure Cognitive Services

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator

Praat met een verkoopspecialist voor een overzicht van de Azure-prijzen. Krijg inzicht in de prijzen voor uw cloudoplossing.

Maak gratis gebruik van cloudservices en $200 tegoed om Azure gedurende 30 dagen te kunnen verkennen.