Prijsinformatie Cognitive Services - Computer Vision-API

Gebruik intelligente API's om beeld-, spraak-, taal- en kennisfuncties in te stellen

Deze innovatieve op de cloud gebaseerde API biedt ontwikkelaars toegang tot geavanceerde algoritmen voor het extraheren van uitgebreide informatie uit afbeeldingen, zodat ze visuele gegevens kunnen categoriseren en verwerken. De mogelijkheden variëren van beeldanalyse, taggen, het herkennen van beroemdheden en slimme generatie van miniaturen.

Prijsinformatie

Laag Functies Prijs
Computer Vision-API: gratis 5.000 gratis transacties per maand
S1: maximaal 10 transacties per seconde voor deze functies: Tag, Gezicht, GetThumbnail, Kleur en Afbeeldingstype 0-1M transacties — $- per 1.000 transacties
1M-5M transacties — $- per 1.000 transacties
5M+ transacties — $- per 1.000 transacties
OCR (afgedrukt), Volwassenen, Beroemdheid en Interessante locatie 0-1M transacties — $- per 1.000 transacties
1M-5M transacties — $- per 1.000 transacties
5M+ transacties — $- per 1.000 transacties
Beschrijving en OCR (handschrift) $- per 1.000 transacties

Ondersteuning en SLA

 • Gratis ondersteuning voor facturerings- en abonnementsbeheer is inbegrepen.
 • Wij bieden de garantie dat Cognitive Services die in de standaardlaag worden uitgevoerd, minimaal 99,9% van de tijd beschikbaar zijn. Er is geen SLA voor de gratis laag. De SLA lezen.

Veelgestelde vragen

Computer Vision-API

 • Raadpleeg de documentatie voor een gedetailleerdere beschrijving van deze bewerkingen.

  • Tag: Computer Vision-API retourneert tags op basis van meer dan 2,000 herkenbare objecten, levende wezens, landschappen en acties. Wanneer tags mogelijk ambigu of niet algemeen bekend zijn, biedt de API-reactie "tips" om de betekenis van de tag te verduidelijken.
  • Gezicht: detecteert menselijke gezichten op een foto
  • GetThumbnail: nadat een afbeelding is geüpload, genereert GetThumbnail een miniatuur van hoge kwaliteit. Het algoritme van de Computer Vision-API analyseert de objecten op de afbeelding en snijdt de afbeelding vervolgens bij, zodat deze aan de eisen van het meest interessante deel (ROI) voldoet.
  • Kleur: het Computer Vision-algoritme extraheert kleuren uit een afbeelding. De kleuren worden in drie verschillende contexten geanalyseerd: voorgrond, achtergrond en geheel. De kleuren worden in 12 dominante accentkleuren gegroepeerd.
  • Afbeeldingstype: de Computer Vision-API kan een Booleaanse vlag instellen om aan te geven of een afbeelding in zwart-wit of kleur is, en dezelfde methode gebruiken om aan te geven of een afbeelding een lijntekening is of niet. Afbeeldingstype geeft ook aan of een afbeelding clipart is of niet, en wat de kwaliteit is.
  • OCR: de technologie voor optische tekenherkenning (OCR) detecteert tekstinhoud in een afbeelding. De herkende tekst wordt geëxtraheerd in een karakterstroom die door een machine kan worden gelezen en kan worden gebruikt voor zoekopdrachten en talloze andere functies, variërend van medische gegevens tot beveiliging en bankieren. Hij detecteert de taal automatisch. OCR bespaart tijd en biedt gebruikers gemak door ze in staat te stellen om gewoon foto’s van tekst te maken in plaats van deze te transcriberen. Raadpleeg de documentatie voor ondersteunde talen.
  • Volwassenen: gebruik de instellingen voor het herkennen van inhoud voor volwassenen om automatisch inhoud in afbeeldingen te beperken die alleen voor volwassenen is bedoeld.
  • Beroemdheid: met het model voor het herkennen van beroemdheden in Azure worden 200,000 wereldwijd bekende persoonlijkheden uit het bedrijfsleven, de politiek, sport en de amusementswereld herkend.
  • Analyseren: meerdere bewerkingen tegelijk aanroepen. Geef op welke functies u wilt uitvoeren. De API voert alle functies vervolgens tegelijk uit. Elke bewerking van Analyseren wordt geteld als een afzonderlijke transactie.
 • Elke bewerking die u aanroept (individueel of via Analyseren) wordt geteld als een transactie. De totale factuur wordt gebaseerd op het aantal transacties voor elk type bewerking binnen een maandelijkse factureringsperiode.

  Stel voor dat u de volgende aanroepen in een bepaalde maandelijkse factureringsperiode doet:

  • 1,500,000 Analyserenbewerkingen, die bewerkingen voor zowel Tag als Beschrijving aanroepen
  • Bewerkingen voor 500,000 OCR (afgedrukt)
  • Bewerkingen voor 4,000,000 OCR (handschrift)

  Uw totale factuur wordt als volgt samengesteld:

  Bewerkingen Berekeningen
  1,500,000 Tag-bewerkingen: Eerste 1,000,000 transacties: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Overige 500,000 transacties: $-/1000 * 500,000 = $-
  Bewerkingen voor 500,000 OCR (afgedrukt): $-/1000 * 500,000 = $-
  5,500,000 Beschrijving en bewerkingen voor OCR (handschrift): $-/1000 * 5,500,000 = $-

Algemeen

 • De Emotion-API, Face-API, Language Understanding Intelligent Service-API, Bing Speech to Text-API en Bing Text to Speech-API worden gefactureerd per 1.000 API-transactieaanroepen wanneer een productie-API-aanroep actief wordt uitgevoerd. Transactieaanroepen van de productie-API en gedeeltelijke rekenuren worden pro rata in rekening gebracht.

  De Long Form Speech-API-service voor Bing wordt gefactureerd per uur geanalyseerde spraak. Facturering vindt pro rata per minuut plaats.

  De Recommendations-API en Tekstanalyse-API zijn verkrijgbaar in eenheden van de standaardlagen, tegen een vaste prijs. Bij elke eenheid van een laag zijn bepaalde aantallen API-transacties inbegrepen. Als de gebruiker de vaste aantallen overschrijdt, wordt de overschrijding in rekening gebracht tegen het tarief dat in bovenstaande prijstabel wordt vermeld. Deze overschrijdingen worden pro rata berekend en de service wordt op maandbasis in rekening gebracht. De inbegrepen aantallen van een laag worden elke maand opnieuw ingesteld.

 • Het gebruik wordt vertraagd als de transactielimiet wordt bereikt op de gratis laag. Klanten kunnen overschrijdingen op de gratis laag niet verrekenen.

 • Elke aantekening bij een document telt als een transactie. Bij de batchscore-aanroepen wordt ook rekening gehouden met het aantal documenten waarvoor een score moet worden bepaald in die transactie. Als er dus bijvoorbeeld in één API-aanroep 1.000 documenten worden verzonden voor sentimentanalyse, telt dit voor 1.000 transacties. Als een API meer dan een aantekeningbewerking ondersteunt, wordt dat ook in aanmerking genomen. Bijvoorbeeld bij een API-aanroep wordt een sentimentanalyse uitgevoerd én vindt er sleuteltermextractie plaats voor 1.000 documenten die telt voor 2.000 transacties (2 aantekeningen x 1.000 documenten).

 • Als het gebruik op een standaardlaag wordt overschreden, worden in het account overschrijdingen verzameld. Deze overschrijdingen worden maandelijks gefactureerd en berekend op basis van het tarief dat voor elke laag geldt.

 • Elke API-aanroep (met uitzondering van batchscore-aanroepen) wordt als een transactie gerekend. De telling van batchscore-aanroepen is gebaseerd op het aantal items dat moet worden genoteerd in die transactie .

 • Het gebruik wordt vertraagd als de transactielimiet wordt bereikt op de gratis laag. Klanten kunnen overschrijdingen op de Gratis laag niet verrekenen. Batchscores worden niet ondersteund op de Gratis laag.

 • De Recommendations-API is tegen een vaste prijs verkrijgbaar in eenheden van de standaardlagen. Bij elke eenheid van een laag zijn bepaalde aantallen API-transacties inbegrepen. Als de gebruiker de vaste aantallen overschrijdt, wordt de overschrijding in rekening gebracht tegen het tarief dat in bovenstaande prijstabel wordt vermeld. Deze overschrijdingen worden pro rata berekend en de service wordt op maandbasis in rekening gebracht. De inbegrepen aantallen van een laag worden elke maand opnieuw ingesteld.

 • U kunt op elk gewenst moment een upgrade naar een hogere laag uitvoeren. De tarieven en vaste aantallen die bij de hogere laag behoren, worden onmiddellijk toegepast.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Cognitive Services

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account