Prijzen voor Batch

Profiteer van taakplanning en rekenbeheer met de kracht van de cloud

Azure Batch biedt taakplanning en clusterbeheer, waardoor toepassingen of algoritmes parallel en op schaal kunnen worden uitgevoerd.

Er zijn geen kosten verbonden aan Batch zelf, alleen aan de onderliggende rekenresources en andere resources die nodig zijn om uw batchtaken uit te voeren. Voor rekenresources kan Batch gebruikmaken van Cloud Services, virtuele Linux-machines of virtuele Windows-machines. Voor het rekenwerk zijn de onderstaande standaardtarieven van toepassing. Bovendien kan Batch gebruikmaken van VM's (virtuele machines) met lage prioriteit. Gereserveerde instanties van virtuele machines zijn beschikbaar als u de Azure Batch-service gebruik in de groepstoepassingsmodus Gebruikersabonnement.

VM's met lage prioriteit in Batch

Voor VM's met lage prioriteit geldt een veel lager tarief dan voor normale VM's, waardoor de kosten voor het uitvoeren van bepaalde werkbelastingen aanzienlijk kunnen worden verlaagd of veel meer werk op veel grotere schaal tegen dezelfde kosten kan worden uitgevoerd. VM's met lage prioriteit hebben echter wel andere kenmerken en zijn alleen geschikt voor bepaalde typen toepassingen en werkbelastingen. VM's met lage prioriteit worden toegewezen op basis van een overschot aan capaciteit waardoor de beschikbaarheid kan variëren: soms zijn er geen VM's beschikbaar voor toewijzing en zijn toegewezen VM's soms bezet vanwege toewijzingen met een hogere prioriteit. Daarom geldt de beschikbaarheids-SLA voor normale VM’s niet voor VM’s met lage prioriteit.

Als toepassingen onderbrekingen aankunnen, kan het gebruik van VM’s met lage prioriteit de computerkosten aanzienlijk verlagen. Geschikte workloads zijn batchvewerking en HPC-taken, waarbij het werk verdeeld is over veel asynchrone taken. Als VM's bezet zijn, kunnen taken worden onderbroken en later opnieuw worden uitgevoerd. De uitvoering van taken kan ook worden versneld als er minder capaciteit nodig is. VM’s met lage prioriteit zijn in eerste instantie alleen beschikbaar via Azure Batch, dat taakplanning en resourcebeheer voor workloads met batchverwerking biedt. Azure Batch-pools kunnen VM's met normale en met lage prioriteit bevatten. Als VM's met lage prioriteit bezet zijn, worden alle onderbroken taken opnieuw in de wachtrij gezet en probeert de pool automatisch de verloren capaciteit te vervangen.

Virtuele machines worden per seconde in rekening gebracht afgerond op de laatste minuut.


Algemeen doel

Evenwichtige CPU-geheugenverhouding. Ideaal voor testen en ontwikkelen, kleine tot middelgrote databases en webservers met weinig of gemiddeld verkeer.

Av2 Standard

Av2 Standard is de nieuwste generatie virtuele machines uit de A-serie met vergelijkbare CPU-prestaties en een snellere schijf. Deze virtuele machines zijn geschikt voor ontwikkelworkloads, voor het bouwen van servers, codeopslag, websites met weinig verkeer en niet-intensief gebruikte webtoepassingen, microservices, voor experimenten met vroege versies van producten en voor kleine databases. Net als de vorige generatie van A Standard bieden virtuele machines van de variant Av2 taakverdeling en automatisch schalen, zonder dat u er extra voor betaalt.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
Gereserveerde VM-instanties zijn niet beschikbaar voor de Av2-reeks.

D2-64–v3 nieuwste generatie

D2-64 v3-exemplaren zijn de nieuwste hyper-threaded generatie algemene instanties. D2-64 v3-exemplaren zijn gebaseerd op Intel XEON® E5-2673 v4-processors van 2,3 GHz (Broadwell) en kunnen maar liefst 3,5 GHz bereiken door de Intel Turbo Boost Technology 2.0. D2-64 v3-exemplaren bieden de combinatie van CPU, geheugen en lokale schijfcapaciteit voor de meeste productiewerkbelastingen.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1.600 GiB $- $- $- $- $-

D2s-64s v3 nieuwste generatie

De Dsv3-serie ondersteunt premiumopslag en is de nieuwste hyper-threaded generatie algemene instanties. Deze is gebaseerd op de 2,3 GHz Intel XEON ® E5-2673 v4-processor (Broadwell), die 3,5 GHz kan halen dankzij de Intel Turbo Boost Technology 2.0. De grootten van de Dsv3-serie bieden een combinatie van vCPU, geheugen en tijdelijke opslag voor de meeste productiewerkbelastingen.

De prijs- en factureringsmeters van VM’s voor de Dsv3-grootten zijn gelijk aan die van de Dv3-serie. Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-

D1-5 v2

D1-5 v2-exemplaren zijn gebaseerd op Intel Xeon® E5-2673 v3-processors van 2,4 GHz (Haswell) en kunnen maar liefst 3,1 GHz bereiken door de Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 v2-exemplaren bieden een krachtige combinatie van CPU, geheugen en lokale schijfcapaciteit voor de meeste productietoepassingen.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-

DS1-S5 v2

Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruik dan virtuele machines van de variant Dsv2. De prijs- en factureringsmeters voor de Dsv2-grootten zijn gelijk aan die van de Dv2-serie. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB $- $- $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB $- $- $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $- $-

D1-4 – v1

D1-4-exemplaren bieden een krachtige combinatie van CPU, geheugen en lokale schijfcapaciteit voor de meeste productietoepassingen. Gebruik virtuele machines van de variant Ds voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs- en factureringsmeters voor de Ds-grootten zijn gelijk aan die van de D-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
D1 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $- $-
D2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D3 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D4 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-

A0-7 – Standard

A Standard biedt ondersteuning voor toepassingen die taakverdeling en automatisch schalen vereisen. Deze virtuele machines zijn geschikt voor ontwikkelworkloads, voor het bouwen van servers, codeopslag, websites met weinig verkeer en niet-intensief gebruikte webtoepassingen, microservices, voor experimenten met vroege versies van producten en voor kleine databases.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A2 2 3,50 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A3 4 7,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A4 8 14,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A5 2 14,00 GiB 135 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A6 4 28,00 GiB 285 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A7 8 56,00 GiB 605 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
Gereserveerde VM-instanties zijn niet beschikbaar voor de A-reeks.

Geoptimaliseerde rekenkracht

Hoge CPU-geheugenverhouding. Goed voor webservers met gemiddeld verkeer, netwerkapparatuur, batchprocessen en toepassingsservers.

F-serie

De virtuele machines uit de F-serie ondersteunen 2 GiB RAM en een lokale SSD-schijf (solid-state drive) van 16 GB per CPU-kern en zijn geoptimaliseerd voor het berekenen van intensieve workloads. De F-serie is gebaseerd op de 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processor, die met Intel Turbo Boost Technology 2.0 een kloksnelheid kan halen van 3,2 GHz. Deze virtuele machines zijn geschikt voor scenario's zoals batchverwerking, webservers, analyses en games.

Gebruik virtuele machines van de variant Fs voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs en factureringsmeters voor de Fs-grootten zijn gelijk aan die van de F-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-

Geoptimaliseerd geheugen

Hoge geheugen-kernverhouding. Uiterst geschikt voor relationele-databaseservers, middelgrote tot grote caches en analysefuncties in het geheugen.

E2-64–v3 nieuwste generatie

E2-64 v3-exemplaren zijn de nieuwste generatie exemplaren met geoptimaliseerd hyper-threaded geheugen. E2-64 v3-exemplaren zijn gebaseerd op Intel XEON® E5-2673 v4-processoren van 2,3 GHz (Broadwell) en kunnen maar liefst 3,5 GHz bereiken door de Intel Turbo Boost Technology 2.0. E2-64 v3-exemplaren zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen.

Permanente-opslagschijven worden apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u Premium Storage-schijven wilt gebruiken, gebruik dan virtuele machines van de variant Esv3. De prijs- en factureringsmeters voor de Esv3-grootten zijn gelijk aan die van de Ev3-serie. Prijzen voor schijven weergeven.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar vCPU RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $- $-

D11-15 v2

D11-15 v2-exemplaren zijn gebaseerd op Intel Xeon® E5-2673 v3-processors van 2,4 GHz (Haswell) en kunnen maar liefst 3,1 GHz bereiken door de Intel Turbo Boost Technology 2.0. De D11-15 v2 is ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen. De D15 v2-exemplaar is geïsoleerd voor hardware, speciaal voor een afzonderlijke klant.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- $-

DS11-S15 v2

Gebruik virtuele machines van de variant Dsv2 voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs- en factureringsmeters voor de Dsv2-grootten zijn gelijk aan die van de Dv2-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB $- $- $- $- $-

D11-14 – v1

D11-14-exemplaren zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen. Gebruik virtuele machines van de variant Ds voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium-opslag aan. De prijs- en factureringsmeters voor de Ds-grootten zijn gelijk aan die van de D-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
D11 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $- $-
D12 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $- $-
D13 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $- $-
D14 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $- $-

G-reeks

Virtuele machines uit de G-serie zijn uitgerust met een Intel® Xeon®-processor uit de E5 v3-familie en bieden ongeëvenaarde rekencapaciteit waardoor ze grote databaseworkloads aankunnen, met name voor SAP, HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen en Hortonworks. G5-exemplaar is geïsoleerd voor hardware, speciaal voor een afzonderlijke klant.

Hebt u een optie nodig voor het uitvoeren van SAP HANA-productieomgevingen die knooppunten vereisen die groter zijn dan 0,5 TB? Met SAP HANA in Azure (grote exemplaren) beschikt u over speciaal gebouwde, door SAP gecertificeerde hardware voor het implementeren van grotere productieomgevingen van SAP-workloads (OLTP en OLAP). Meer informatie over SAP HANA in Azure.

Gebruik virtuele machines van de variant GS voor permanente opslag en schaf afzonderlijk Premium Storage aan. De prijs- en factureringsmeters voor de GS-grootten zijn gelijk aan die van de G-serie.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
G3 8 112,00 GiB 1.536 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
G4 16 224,00 GiB 3.072 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
G5 32 448,00 GiB 6.144 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
Gereserveerde VM-instanties zijn niet beschikbaar voor de G-reeks.

GPU

Gespecialiseerde virtuele machines bedoeld voor intensieve grafische rendering en mogelijkheid tot videobewerking met één of meerdere GPU's.

NC-serie

Virtuele machines van de N-serie zijn ideaal voor reken- en grafisch intensieve werkbelastingen, waardoor de innovatie van klanten wordt gestimuleerd via scenario's met hoogwaardige externe visualisatie, deep learning en predictive analytics. Virtuele machines van de N-serie bevatten het door NVIDIA Tesla aangedreven platform en NVIDIA GRID 2.0-technologie, waardoor de beste grafische ondersteuning wordt geboden die er in de cloud beschikbaar is. Verder biedt de N-serie een NC24r-configuratie met een netwerkinterface met lage latentie en hoge doorvoersnelheid die is geoptimaliseerd voor nauw gekoppelde werkbelastingen voor parallelle berekeningen.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
GPU
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X K80 $- $- $- $- $-

NV-serie

Virtuele machines van de N-serie zijn ideaal voor reken- en grafisch intensieve werkbelastingen, waardoor de innovatie van klanten wordt gestimuleerd via scenario's met hoogwaardige externe visualisatie, deep learning en predictive analytics. Virtuele machines van de N-serie bevatten het door NVIDIA Tesla aangedreven platform en NVIDIA GRID 2.0-technologie, waardoor de beste grafische ondersteuning wordt geboden die er in de cloud beschikbaar is.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
GPU
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1.440 GiB 4X M60 $- $- $- $- $-

Krachtig rekenvermogen

Onze snelste en krachtigste CPU-virtuele machines met optionele netwerkinterfaces (RDMA) voor hoge doorvoer.

H-serie

De H-serie is een nieuwe serie, specifiek ontworpen voor het afhandelen van High Performance Computing-workloads zoals financieelrisicomodellen, seismische simulatie, reservoirsimulatie, moleculair modelleren en genoomonderzoek. De serie werkt op basis van de Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz met turbo) met DDR 4-geheugen. Turbo is altijd ingeschakeld voor exemplaren van de H-serie. Twee van de H-serieconfiguraties (H16r, H16mr) hebben ook een tweede netwerkinterface met een lage latentie en een hoge doorvoer (RDMA), geoptimaliseerd en afgesteld voor nauw gekoppelde workload voor parallelle berekeningen zoals MPI-toepassingen.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
H8 8 56,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1.000 GiB $- $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2.000 GiB $- $- $- $- $-

A8-11

A8-11-exemplaren zijn voorzien van Intel® Xeon® E5-processors, ideaal voor clustertoepassingen met hoge prestaties, modellen maken en simulaties, videocodering en andere rekenintensieve en netwerkintensieve scenario's. Er is bovendien een tweede netwerkinterface beschikbaar met een lage latentie en een hoge doorvoer (RDMA) met geoptimaliseerde configuraties voor virtuele machines (A8, A9) die zijn afgesteld voor MPI-toepassingen (Message Passing Interface) en andere netwerkintensieve scenario's.

Toevoegen aan
schatting
Exemplaar Kerngeheugen RAM Tijdelijk
opslag
Betalen naar gebruik
(Lage prioriteit)
Betalen naar gebruik
(normale prioriteit)
1 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd
(% besparing)
3 jaar gereserveerd met
Azure Hybrid Benefit
(% besparing)
A8 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A9 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A10 8 56,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
A11 16 112,00 GiB 382 GiB $- $- ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg ‐ ‐ Leeg
Gereserveerde VM-instanties zijn niet beschikbaar voor de A-reeks.

Licentieverlening voor grafische toepassingen en renderingtoepassingen

Azure Batch-groepen kunnen optioneel worden geconfigureerd met geïnstalleerde grafische toepassingen en renderingtoepassingen, waarbij de licentieverlening voor de toepassingen door de Batch wordt verwerkt en de toepassingskosten en de kosten voor de VM door de Batch in rekening worden gebracht. Net als de kosten voor de VM worden de kosten voor toepassingen per minuut berekend voor de levensduur van elke VM. Zie de Azure Batch-documentatie voor meer informatie over rendering met Azure Batch.

Er geldt geen korting op de toepassingskosten voor VM's met lage prioriteit. Alleen de kosten voor de VM worden in rekening gebracht.

Toepassing Prijs
Autodesk Maya $0.625/VM/uur
Autodesk 3ds Max $0.625/VM/uur
Autodesk Arnold $0.025/kerngeheugen/uur

Ondersteuning en SLA

  • Gratis ondersteuning voor facturatie en abonnementsbeheer.
  • Flexibele ondersteuningsabonnementen vanaf $29/maand. Kies een abonnement.
  • SLA: verzoeken om bewerkingen op Batch-accounts uit te voeren worden gegarandeerd minstens 99,9% van de tijd volledig uitgevoerd.

Veelgestelde vragen

  • Azure Batch heeft twee modi: gebruikersabonnement en Batch-service. Gereserveerde instanties zijn alleen beschikbaar in de modus Gebruikersabonnement. Gereserveerde instanties zijn van toepassing op de VM's die worden geïmplementeerd door de Batch-service.

Bronnen

Schat uw maandelijkse kosten voor Azure-services

Lees de veelgestelde vragen over Azure-prijzen

Meer informatie over Batch

Gebruik technische zelfstudies, video's en andere bronnen

Toevoegen aan schatting. Druk op 'v' om weer te geven in Calculator Weergeven in Calculator

Leren en bouwen met $200 aan tegoed en blijven doorwerken

Gratis account