Maandelijks Azure-tegoed voor Visual Studio Dev Essentials

Aan de slag

Als lid van Visual Studio Dev Essentials hebt u de beschikking over de kracht van de cloud. Met de geïntegreerde hulpprogramma's, kant-en-klare sjablonen en beheerde services in Azure kunt u op basis van uw bestaande vaardigheden en de technologieën die u al kent, eenvoudiger en sneller zakelijke, mobiele, web- en IoT-apps (Internet of Things) bouwen en beheren.

Wat kan ik met mijn maandelijkse tegoed kopen?

U kunt zelf kiezen hoe u uw maandelijkse Azure-tegoed gebruikt. Gebruik het tegoed voor nagenoeg elke Azure-service, waaronder Virtual Machines, Web Apps, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services en vele andere. Alle prijzen voor services zijn standaardprijzen op basis van betalen per gebruik, weergegeven in de Prijscalculator.

Ondersteuningsabonnementen, Visual Studio-abonnementen, Visual Studio Team Services, merkproducten van derden, producten die worden verkocht via Marketplace en producten die anderszins afzonderlijk van Azure worden verkocht (bijvoorbeeld Microsoft Azure Active Directory Premium) komen niet in aanmerking voor het maandelijks tegoed: voor het gebruik van deze services ontvangt u een factuur .

Azure nodig voor uw ontwikkelteam?

Hoewel het maandelijkse Azure-tegoed voor Dev Essentials handig is voor uw persoonlijke workloads voor ontwikkelen en testen, is het niet optimaal voor werk dat u als team uitvoert. Gelukkig zijn er enkele opties voor u gecreëerd voor lagere tarieven voor ontwikkelen/testen, toegang tot Windows 10 voor ontwikkelen/testen, samen met andere voordelen:

Enterprise Dev/Test: als uw organisatie een Enterprise Overeenkomst (EA)-aankoopcontract met Microsoft heeft

Dev/Test met betalen per gebruik: als u geen Enterprise Overeenkomst hebt

Voor deze teamaanbiedingen moeten alle gebruikers actieve Visual Studio-abonnementen hebben. Deze worden los verkocht.

Aanvullende voorwaarden

U wordt ten minste 30 dagen voor de verhoging van de tarieven hiervan op de hoogte gebracht.

Eventuele belastingen die van toepassing kunnen zijn als gevolg van het ontvangen van gratis services zijn voor rekening van de ontvanger.

U moet een actief abonnement op Visual Studio Dev Essentials behouden om te profiteren van dit voordeel. Deze aanbieding is beperkt tot één per nieuwe klant en de looptijd is 12 maanden. De aanbieding kan niet worden gebruikt voor een account waarvoor eerder gebruik is gemaakt van een gratis aanbieding. Na het verstrijken van de looptijd moet u uw bestedingslimiet verwijderen om uw maandelijkse tegoed voor Dev Essentials om te zetten in betalen per gebruik, anders worden uw services uitgeschakeld.

Betaalopties

Alleen creditcards of betaalpassen, tenzij op voorhand goedgekeurd voor factuur. We accepteren geen prepaid- en virtuele creditcards.

U kunt voor meer informatie over prijzen en facturering terecht op onze pagina met prijsdetails.

Annuleringsbeleid

U kunt dit abonnement op elk gewenst moment annuleren. Betaling is vereist voor gefactureerde openstaande kosten.

Beschikbaarheid van het aanbod

Deze aanbieding is beschikbaar voor klanten in de volgende landen/regio's. Zij ontvangen hun rekening in de weergegeven valuta:

Limieten, quotums en beperkingen

Raadpleeg dit document voor een lijst met algemene limieten, quotums en beperkingen voor Microsoft Azure.

De volgende maandelijkse gebruiksquota's worden toegepast. Als u meer capaciteit nodig hebt dan deze limieten, kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice, zodat we aan de hand van uw behoeften deze limieten kunnen aanpassen.

Gebruiksrechten

Dit voordeel is alleen voor ontwikkeling en testen. We behouden ons het recht voor om elke instantie (VM of cloudservice) op te schorten die meer dan 120 uur achtereen wordt uitgevoerd of als we ontdekken dat de instantie wordt gebruikt voor productie. Werkbelastingen voor productie moeten worden uitgevoerd met normale abonnementen.

Serviceovereenkomsten

Dit voordeel is uitsluitend bedoeld voor het ontwikkelen en testen van uw toepassingen. Voor het verbruik binnen het abonnement geldt geen SLA met financiële garantie, behalve voor gebruik van Visual Studio-teamservices en HockeyApp.

Toezegging van bronnen

Alle verhogingen in het gebruiksniveau van servicebronnen (bijvoorbeeld verhoging van het aantal actieve rekeninstanties of verhoging van de hoeveelheid gebruikte opslag) zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van deze servicebronnen. Quotums die zijn vermeld in de sectie Limieten, quotums en beperkingen zijn geen garantie dat er voldoende bronnen voor u beschikbaar zijn om het quotum te halen.

Voor alle abonnementen van deze aanbieding waarvoor geen kosten worden berekend en die meer dan 90 dagen inactief zijn, behouden we ons het recht voor alle rekenbronnen te verwijderen, inclusief gehoste service(s), virtuele machines en websites. Er worden geen gegevens vernietigd en klanten kunnen het abonnement op elk moment opnieuw implementeren. We sturen ook vooraf een kennisgeving voordat we rekenbronnen verwijderen.

Als u wilt voorkomen dat uw rekenbronnen worden verwijderd, kunt u ook elke 90 dagen een van de volgende acties uitvoeren:

  1. Meld u aan bij de Azure Portal of de nieuwe Microsoft Azure Portal
  2. Gebruik de API's van Azure om toegang tot uw bronnen te verkrijgen