Gå til hovedindhold

Aktiv geo-replikering er tilgængelig på alle tjenesteniveauer for Azure SQL Database

Dato for publicering: 29 april, 2016

Med øjeblikkelig virkning, har vi udvidet vores geo-replikeringsfunktioner ved at aktivere aktiv geo-replikering på tværs af tjenesteniveauerne Basic og Standard i Microsoft Azure SQL Database. Derfor udfases Standard geo-replikering i april 2017. Når kunderne bruger aktiv geo-replikering i enten en Basic- eller Standard-database, får de mange fordele, der giver større sikkerhed og forretningskontinuitet i katastrofesituationer:

  • It-katastrofeberedskab på databaseniveau går hurtigt, når du har replikeret transaktioner til databaser på forskellige SQL Database-servere i det samme eller forskellige områder.
  • Med redundans på tværs af områder kan programmer genoprettes efter permanent tab af et datacenter, der skyldes naturkatastrofer, katastrofale menneskelige fejl eller skadelige handlinger.
  • Sekundære onlinedatabaser kan læses, og de kan bruges som belastningsjustering for skrivebeskyttede arbejdsbelastninger, f. eks. rapportering.
  • Med automatisk asynkron replikering kopieres opdateringer af den primære database automatisk til den sekundære database, når der er oprettet en sekundær onlinedatabase.

Du kan finde flere oplysninger om aktiv geo-replikering og det fulde sæt funktioner ved at gå til siden Aktiv geo-replikering for Azure SQL Database i dokumentation. Du kan finde flere oplysninger om priser ved at gå til siden Microsoft Azure SQL Database-prisfastsættelse.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services