Spring over navigation

MICROSOFT AZURE FRIDAY QUIZ SWEEPSTAKES – MAR-APR 2022

OFFICIELLE REGLER

1. SPONSOR

These Official Rules ("Rules") govern the operation of the Microsoft Azure Friday Quiz Sweepstakes – Mar-Apr 2022 ("Sweepstakes"). Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052, USA, is the Sweepstakes sponsor ("Sponsor").

2. DEFINITIONER

I disse regler henviser "Microsoft", "vi", "vores" og "os" til Sponsor, og "du" og "dig selv" henviser til en Sweepstake-deltager eller forælderen/juridiske værge til en Sweepstake-deltager, der ikke er myndighed, for kontraktmæssigt at forpligte sig på det sted, hvor denne har opholdstilladelse. Ved at deltage (din forælder/juridiske værge, hvis du ikke er myndig på det sted, hvor du har opholdstilladelse) accepterer du at være bundet af disse Regler.

3. DELTAGELSESPERIODE

The Sweepstakes starts at 08:01 a.m. Pacific Time (PT) on March 4, 2022 and ends at 11:59 p.m. PT on April 2, 2022 ("Entry Period").

4. BERETTIGELSE

For at deltage skal du have opholdstilladelse i de halvtreds (50) stater i USA (herunder District of Columbia) og være atten (18) år eller ældre. Hvis du er atten (18) år eller ældre, men endnu ikke er myndig på det sted, hvor du har opholdstilladelse, skal du have samtykke fra en forælder/juridisk værge.

Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer hos Microsoft Corporation og dennes datterselskaber, associerede selskaber og reklamebureauer og Sweepstake-parter er ikke berettigede, og det samme gælder personer, der er involveret i udførelsen eller administrationen af denne kampagne, eller familiemedlemmer til hver af de ovenstående (forældre, børn, søskende, ægtefælle/partnere eller personer, der bor i samme husholdning). Ugyldig i Cuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien, Krim-området, og hvor det i øvrigt er forbudt ved lov.

5. SÅDAN DELTAGER DU

Der kræves ikke noget køb.

You will receive one (1) entry by visiting the website for the Sweepstakes at https://docs.microsoft.com/shows/azure-friday and completing all of the registration requirements including taking a short quiz. You must correctly answer five (5) of the questions to receive an entry. You will only have one (1) opportunity to take and pass the quiz.

Grænsen for bidrag er ét (1) pr. person samlet set. Ethvert forsøg på at opnå mere end det angive antal bidrag ved at bruge flere/forskellige konti, identiteter, registreringer eller nogen anden metode fra din side vil gøre dine bidrag ugyldige, og du kan blive diskvalificeret. Det er forbudt at bruge et automatiseret system til at deltage.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for overskydende, mistede, forsinkede eller ufuldstændige bidrag. Hvis der opstår en tvist, anses bidrag for at være sendt af den "autoriserede kontoindehaver" af den e-mailadresse, konto på sociale medier eller anden metode, der bruges til at deltage. Den "autoriserede kontoindehaver" er en fysisk person, der er tildelt en e-mailadresse af en udbyder af internet eller onlinetjenester eller en anden organisation, der er ansvarlig for at tildele e-mailadresser.

6. UDVÆLGELSE AF VINDERE OG MEDDELELSE

Afhængigt af bekræftelsen af berettigelsen vil mulige præmievindere blive udvalgt af Microsoft eller dennes agent inden for syv (7) dage efter deltagelsesperioden i en vilkårlig lodtrækning blandt alle de berettigede bidrag, der er modtaget.

Vindere får besked via de kontaktoplysninger, der angivet under deltagelsen, og dette sker senest syv (7) dage efter lodtrækningen med instruktioner i, hvordan der gøres krav på præmien, herunder tidsfrister i forhold til indsendelse. Hvis en udvalgt vinder ikke kan kontaktes, ikke er berettet, ikke gør krav på en præmie eller ikke returnerer formularer, vil den udvalgte vinder miste retten til præmien, og der vil blive udvalgt en anden vinder, hvis der er tid til det. Hvis du er en mulig vinder, og du er atten (18) år eller ældre, men endnu ikke er myndig på det sted, hvor du har opholdstilladelse, kan vi kræve, at din forælder/juridiske værge underskriver alle krævede formularer på dine vegne. Der vælges kun tre (3) alternative vinder, hvorefter præmier, der ikke er gjort krav på, ikke vil blive tildelt.

7. PRÆMIER

Følgende præmier tildeles:

Ti (10) store præmier. Alle vinder af en stor præmie modtager en præmiepakke, der består af følgende dele:

En Rocketbook Fusion med Microsoft Azure-mærket. ARV (Approximate Retail Value) $35 USD.

En trådløs oplader med Microsoft Azure-mærket. ARV (Approximate Retail Value) $35 USD.

Et krus med Microsoft Azure-mærket. ARV (Approximate Retail Value) $25 USD.

En Private Eyes Ultimate Privacy-pakke. ARV (Approximate Retail Value) $9 USD.

En pakke med klistermærker med Microsoft Azure og Azure Friday. ARV (Approximate Retail Value) $3 USD.

Den samlede ARV (Approximate Retail Value) på denne pakke er $107 USD.

ARV'en for elektroniske præmier er underlagt prisudsving på forbrugermarkedspladsen, hvilket bl.a er baseret på den tid, der går mellem den dato, hvor ARV'en estimeres med henblik på disse officielle regler, og den dato, hvor præmien tildeles eller indløses. Vi bestemmer værdien af præmien til at være den fair markedsværdi på tidspunktet for præmietildelingen.

Den samlede ARV (Approximate Retail Value) af alle præmier: $1070 USD

Vi tildeler kun én (1) præmie pr. person i deltagelsesperioden. Der tildeles ikke flere præmier end det angivne antal. Der tillades ingen substitution, overdragelse eller tildeling af præmien, medmindre Microsoft forbeholder sig retten til at substituere en præmie af samme eller større værdi, hvis den tilbudte præmie ikke er tilgængelig. Med undtagelse af relevante producenters begrænsede ansvar og eventuelle rettigheder, du måtte have i henhold til dine lokale love, tildeles præmierne "SOM DE ER" og UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, det være sig udtrykkelige eller underforstående (herunder enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnet til et bestemt formål). Du påtager dig hele risikoen, for så vidt angår kvalitet og opfyldelse, og hvis præmierne viser sig at være defekte, påhviler hele omkostningen for al nødvendig service og reparation dig. Microsofts vilkår med begrænset garanti kan findes på https://support.microsoft.com/warranty, og i særdeleshed er den amerikanske garanti her. Præmier sendes senest otteogtyve (28) dage efter udvælgelsen af vinderne. Præmievinderne kan være påkrævet at skulle udfylde og returnere krav på præmie og/eller skatteformularer ("Formularer") inden for den tidsfrist, der er angivet i vindermeddelelsen. Skat på præmien, om nogen, er udelukkende vinderens ansvar og det anbefales, at vinderen søger uafhængig rådgivning vedrørende de skattemæssige konsekvenser af at acceptere en præmie. Ved at acceptere en præmie accepterer du, at Microsoft må bruge dit bidrag, dit navn, dit billede og din hjemby online og på tryk eller i ethvert medie i forbindelse med denne Sweepstake uden betaling eller kompensation til dig, medmindre dette er forbudt ved lov.

8. ODDS

Oddsene for at vinde er baseret på det antal berettigede bidrag, der modtages.

9. GENERELLE BETINGELSER OG ANSVARSFRIHOLDELSE

I det omfang loven tillader det, accepterer du ved din deltagelse at frigøre og holde Microsoft og dennes respektive moderselskaber, partnere, datterselskaber, associerede selskaber, medarbejdere og agenter skadesløse i forhold til enhver form for ansvar eller personskade, tab eller skade af nogen art, der måtte opstå i forbindelse med denne Sweepstake eller en eventuel vunden præmie.

Alle lokale love gælder. Microsofts beslutninger er endelige og bindende.

Vi forbeholder os retten til at annullere, ændre eller suspendere denne Sweepstake af en hvilken som helst årsag, herunder snyd, teknisk fejl, katastrofe, krig eller enhver anden uforudset eller uventet begivenhed, der påvirker integriteten af denne Sweepstake, det være sig menneskeligt eller mekanisk. Hvis integriteten af denne Sweepstake ikke kan genoprettes, kan vi udvælge vindere blandt alle berettigede bidrag, der er modtaget, før vi var nødt til at annullere, ændre eller suspendere denne Sweepstake.

Hvis du forsøger, eller vi har en stærk begrundelse til at tro, at du har kompromitteret integriteten eller den legitime aktivitet i forbindelse med denne Sweepstake ved at snyde, hacke, oprette en bot eller andet automatiseret program eller ved at begå svindel på nogen måde, kan vi gøre krav om erstatning gældende mod dig, i det fulde omfang loven tillader det, og du kan blive forbudt adgang til at deltage i fremtidige Microsoft-kampagner.

10. BRUG AF DIT BIDRAG

De personlige data, du angiver under din deltagelse i denne Sweepstake, bruges kun af Microsoft og/eller dennes agenter samt ansvarlige for præmieopfyldelsen, der handler på Microsofts vegne, til administrationen og aktiviteten i forbindelse med denne Sweepstake og i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

11. LOVVALG

Denne Sweepstake reguleres af lovene i delstaten Washington, og du giver dit samtykke til, at domstolene i delstaten Washington har den eksklusive jurisdiktion og er stedet, hvor enhver tvist, der opstår som følge af denne sweepstake, skal løses.

12. LISTE OVER VINDERE

Send an email to azuredeveloper@microsoft.com with the subject line "Azure Friday Quiz Sweepstakes winners" within thirty (30) days of April 2, 2022 to receive a list of winners that received a prize worth $25 USD or more.