Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Spring over navigation

Funktioner i prøveversionen

Med henblik på at få feedback fra dig tilbyder Azure følgende funktioner i prøveversioner til evaluering. En prøveversion kan omfatte en prøveversion, en betaversion eller andre foreløbige funktioner, tjenester, programmer eller områder. Prøveversionerer underlagt forskellige servicevilkår som angivet i serviceaftalen og de supplerende vilkår for prøveversionen. Du kan få stillet en prøveversion til rådighed på betingelse af, at du accepterer disse vilkår og betingelser, der er et tillæg til din aftale for brug af Azure.

Azure Bot Service

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and you pay only for the resources you consume.

Learn more

Advisor

Azure Advisor is your personalized recommendation engine that helps you follow Azure best practices. It analyzes your Azure resource configuration and usage telemetry data and provides recommendations that will reduce your cost and improve performance, security and reliability of your applications.

Learn more

Azure Container Registry

Azure Container Registry is a place to store and manage container images for all types of container deployments (Mesosphere DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes, App Service, Service Fabric, Azure Batch). The Azure Container Registry provides local, network-close storage of your container images. You can benefit from using familiar and open source Docker CLI tools to push and pull images from Azure Container registry.

Learn more

Web Apps on Linux

Azure App Service provides default containers for versions of node.js and php that make it easy to quickly get up and running on the service. With our new container support, developers can create a customized container based on the defaults. For example, developers could create a container with specific builds of node.js and php that differ from the default versions provided by the service. This enables developers to use new or experimental framework versions that are not available in the default containers.

Learn more

Apache Kafka for HDInsight

Kafka for HDInsight is an enterprise-grade, open-source, streaming ingestion service that is cost-effective and easy to provision, manage, and use. This service enables you to build real-time solutions like IoT, fraud detection, click-stream analysis, financial alerts, and social analytics.

Learn more

Analysis Services

Azure Analysis Services, der er bygget på det dokumenterede analyseprogam i Microsoft SQL Server Analysis Services, giver dig professionelle semantiske BI-modelegenskaber med cloudmiljøets skalerings-, fleksibilitets- og administrationsfordele. Med Azure Analysis Services får du hjælp til at transformere komplekse data til viden, du kan agere ud fra. Og ved at udnytte de evner, værktøjer og data, dit team har i dag, kan du få mere ud af de investeringer, du allerede har foretaget.

Få mere at vide

Visual Studio Application Insights

Application Insights til Visual Studio er en alt-i-et-telemetriløsning, som kan hjælpe dig med at registrere og løse problemer samt løbende forbedre dine webprogrammer. Det er udviklet med henblik på at indgå som en integreret del af din udviklingsproces og skabe en 360° visning i realtid af dine programmers tilgængelighed, ydeevne og brug. Du kan benytte de effektive værktøjer inden for dataudforskning til at håndtere problemer på en smidig, proaktiv og reaktiv måde. Få mere at vide om, hvordan dine brugere bruger dine programmer, så du kan træffe beslutninger på bedre grundlag med fokus på de investeringer, der giver det bedste afkast.

Få mere at vide

Faktureringsmeddelelsestjeneste

Brug Azure Faktureringsmeddelelsestjeneste til hurtigt og nemt at oprette brugerdefinerede faktureringsmeddelelser, som gør det lettere at overvåge og administrere faktureringsaktivitet for dine Azure-konti.

Få mere at vide

Cognitive Services

En oversigt over API'er og SDK'er, der gør det muligt for udviklere nemt at tilføje intelligente tjenester, f.eks. vision, tale, sprog, viden og søgemuligheder, i deres løsninger.

Få mere at vide

Dynamics 365 til Customer Insights

Customer Insights gør det muligt for dig at engagere kunder bedre ved at styrke dine medarbejdere med handlingsrettet viden på baggrund af en færdig løsning. Ødelæg organisatoriske siloer, og saml forskellige sæt af kundedata, så du kan danne dig et dynamisk 360-graders overblik over dine kunders handlinger, engagement og indkøbshistorik.

Få mere at vide

Media Analytics

Azure Media Analytics, en samling af komponenter til tale og ansigtsgenkendelse, der gør det nemmere for organisationer og virksomheder at udlede brugbar indsigt fra deres videofiler gennem avanceret teknologi til maskinel indlæring. Azure Media Analytics-tjenester er hostet på Azure Media Services-platformen, der er Azures medieløsning i skyen til kodning, kryptering og streaming af lyd eller videovideo efter behov, live eller on demand (VOD). Media Analytics-tjenester tilbydes services tilbydes til store virksomheder og leverer den kompatibilitet, sikkerhed og globale rækkevidde, store organisationer har behov for.

Få mere at vide

Azure Monitor

Azure Monitor giver dig mulighed for at overvåge, få meddelelser om og automatisk skalere dine Azure-ressourcer samt bruge logfiler på ressource- og tjenesteniveau til at diagnosticere problemer fra ét centralt sted.

Få mere at vide

Ydelsestest af web- og mobilapps i Azure

Du kan nu udføre ydelses/belastningstest og kontrollere appens ydeevne under belastning. Generér tusindvis af virtuelle brugere fra flere placeringer over hele verden ved at simulere trafik fra den virkelige verden for dit program. Anvend den gratis med en offentlig prøveversion af denne funktionalitet.

Få mere at vide

Azure Resource Health

Azure Resource Health er en ny tjeneste, der viser de enkelte Azure-ressourcers tilstand og giver praktisk vejledning til fejlfinding af problemer. Målet med Resource Health er at reducere den tid, kunderne bruger på fejlfinding og især reducere den tid, der bruges på at fastlægge, om årsagen til problemet findes i programmet, eller om problemet skyldes en hændelse på Azure Platform.

Få mere at vide

R Server for HDInsight

R Server for HDInsight er en implementering af R, der kan skaleres, og som kan integreres med Hadoop- og Spark-klynger, som oprettes fra HDInsight. Det er en 100 procent åben kildekode-implementering af R, der kører i clouden.

Få mere at vide

Storage Service Encryption

Med Storage Service Encryption til Azure Blob Storage kan du håndtere organisationens krav til sikkerhed og overholdelse af regler ved automatisk at kryptere dit Blob-lager – herunder blok-blobs, side-blobs og tilføjelses-blobs. Azure Storage håndterer hele krypteringen, dekrypteringen og nøgleadministrationen på en fuldt gennemsigtig måde. Alle data krypteres ved hjælp af 256-bit AES-kryptering, som er en af de stærkeste typer blokkryptering på markedet. Du kan aktivere denne funktion på nyoprettede ARM-lagerkonti, og det koster ikke ekstra at aktivere denne funktion.

Få mere at vide

StorSimple Virtual Array

StorSimple Virtual Array giver de samme fordele som StorSimple hardware – et primært lager, snapshots og databeskyttelse uden for virksomheden via hybridintegration med Azure – i form af en virtuel maskine. Ved at tilbyde en fantastisk udrulningsfleksibilitet understøtter StorSimple Virtual Array både VMware og Hyper-V som hostingplatforme og indeholder indbyggede iSCSI- og SMB-protokoller.

Få mere at vide

Politikker for betinget adgang til Azure Active Directory

Azure Active Directory indeholder nu politikker for betinget adgang, så du kan oprette adgangsregler for programmer, der er forbundet via Azure Active Directory, på baggrund af brugerens placering og gruppemedlemskab. Der kan tildeles strengere politikker for mere følsomme apps, f.eks. dem, der kræver Azure Multi-Factor Authentication uden for virksomhedens netværk, mens der kan tildeles mere åbne politikker for mindre følsomme apps.

Dynamisk gruppemedlemskab i Azure Active Directory

I denne prøveversion kan administratorer angive regler for enhver gruppe i Azure Active Directory på baggrund af brugerattributter som "afdeling" eller "land" for at definere deres medlemskab dynamisk. Disse grupper kan bruges til at give adgang til programmer eller ressourcer i skyen eller til at tildele licenser til brugerne.

Fornyelse af adgangskode til Azure Active Directory

Via Azure Active Directory kan du tildele delte programkonti til grupper. Dette er især nyttigt i forbindelse med administration af adgang til firmaejede konti til sociale medier, f.eks. Twitter, Facebook eller LinkedIn. Det er kun administratoren, der kender den rigtige adgangskode til disse konti, mens andre medlemmer af gruppen bruger deres arbejdslegitimationsoplysninger til at få adgang til dem. Derved øges sikkerheden, idet du kan konfigurere adgangskoder til automatisk fornyelse, hvilket gør delte konti mere sikre, idet der automatisk oprettes nye, stærke, komplekse adgangskoder med et interval, som du definerer. Derved minimeres risikoen for, at virksomhedsejede konti på sociale medier udnyttes.

Privilegeret identitetsstyring i Azure Active Directory

Ved hjælp af Privilegeret identitetsstyring, der er en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du opdage, begrænse og overvåge identiteter med administratorrettigheder og deres adgang til ressourcer, og du kan også håndhæve administratoradgang efter behov, når det er nødvendigt. Du kan få adgang til denne nye funktion, der i øjeblikket er tilgængelig som prøveversion, via Microsoft Azure-portalen.

Få mere at vide

Anmodninger om adgang til Azure Active Directory via selvbetjening

I denne prøveversion kan brugere af Azure Active Directory vælge mellem en række programmer, der er gjort tilgængelige af deres organisation, og de kan anmode om adgang til dem via en selvbetjeningsproces. Denne proces kan enten give adgang til det valgte program med det samme eller via en godkendelsesproces.