Funktioner i prøveversionen

Med henblik på at få feedback fra dig tilbyder Azure følgende funktioner i prøveversioner til evaluering. En prøveversion kan omfatte en prøveversion, en betaversion eller andre foreløbige funktioner, tjenester, programmer eller områder. Prøveversionerer underlagt forskellige servicevilkår som angivet i serviceaftalen og de supplerende vilkår for prøveversionen. Du kan få stillet en prøveversion til rådighed på betingelse af, at du accepterer disse vilkår og betingelser, der er et tillæg til din aftale for brug af Azure.

Azure Bot Service

Azure Bot Service gør hurtig intelligent robotudvikling muligt og forener styrken ved Microsoft Bot Framework og Azure Functions. Byg, forbind, udrul og administrer intelligente robotter, der interagerer naturligt, uanset hvor dine brugere taler fra. Tillad dine robotter at skalere efter behov, og betal kun for de ressourcer, du bruger.

Få mere at vide

Web Apps på Linux

Azure App Service sørger for standardbeholdere til versionerne node.js og php, hvilket gør det nemt at komme op og køre på tjenesten i en fart. Med vores nye understøttelse af beholdere kan udviklere oprette en brugerdefineret beholder baseret på standarderne. Udviklere kan for eksempel oprette en beholder med specifikke builds af node.js og php, der adskiller sig fra tjenestens standardversioner. Dette gør det muligt for udviklere at bruge nye eller eksperimenterende framework-versioner, der ikke er tilgængelige i standardbeholderne.

Få mere at vide

Apache Kafka til HDInsight

Kafka til HDInsight er en professionel tjeneste med åben kildekode til streamingindtagelse, der er omkostningseffektiv og let at igangsætte, administrere og bruge. Denne tjeneste giver dig mulighed for at opbygge realtidsløsninger, f.eks. IoT, registrering af svindel, analyse af klikstrømme, vigtige finansielle beskeder og analyse af sociale medier.

Få mere at vide

Analysis Services

Azure Analysis Services, der er bygget på det dokumenterede analyseprogam i Microsoft SQL Server Analysis Services, giver dig professionelle semantiske BI-modelegenskaber med cloudmiljøets skalerings-, fleksibilitets- og administrationsfordele. Med Azure Analysis Services får du hjælp til at transformere komplekse data til viden, du kan agere ud fra. Og ved at udnytte de evner, værktøjer og data, dit team har i dag, kan du få mere ud af de investeringer, du allerede har foretaget.

Få mere at vide

Faktureringsmeddelelsestjeneste

Brug Azure Faktureringsmeddelelsestjeneste til hurtigt og nemt at oprette brugerdefinerede faktureringsmeddelelser, som gør det lettere at overvåge og administrere faktureringsaktivitet for dine Azure-konti.

Få mere at vide

Cognitive Services

En oversigt over API'er og SDK'er, der gør det muligt for udviklere nemt at tilføje intelligente tjenester, f.eks. vision, tale, sprog, viden og søgemuligheder, i deres løsninger.

Få mere at vide

Custom Decision Service

Opret intelligente systemer med en cloudbaseret, kontekstafhængig API, som træffer beslutninger, og som bliver mere effektiv med tiden.

Få mere at vide

Dynamics 365 til Customer Insights

Customer Insights gør det muligt for dig at engagere kunder bedre ved at styrke dine medarbejdere med handlingsrettet viden på baggrund af en færdig løsning. Ødelæg organisatoriske siloer, og saml forskellige sæt af kundedata, så du kan danne dig et dynamisk 360-graders overblik over dine kunders handlinger, engagement og indkøbshistorik.

Få mere at vide

Media Analytics

Azure Media Analytics, en samling af komponenter til tale og ansigtsgenkendelse, der gør det nemmere for organisationer og virksomheder at udlede brugbar indsigt fra deres videofiler gennem avanceret teknologi til maskinel indlæring. Azure Media Analytics-tjenester er hostet på Azure Media Services-platformen, der er Azures medieløsning i skyen til kodning, kryptering og streaming af lyd eller videovideo efter behov, live eller on demand (VOD). Media Analytics-tjenester tilbydes services tilbydes til store virksomheder og leverer den kompatibilitet, sikkerhed og globale rækkevidde, store organisationer har behov for.

Få mere at vide

Ydelsestest af Azure Web og Mobile Apps

Du kan nu udføre ydelses/belastningstest og kontrollere appens ydeevne under belastning. Generér tusindvis af virtuelle brugere fra flere placeringer over hele verden ved at simulere trafik fra den virkelige verden for dit program. Anvend den gratis med en offentlig prøveversion af denne funktionalitet.

Få mere at vide

R Server for HDInsight

R Server for HDInsight er en implementering af R, der kan skaleres, og som kan integreres med Hadoop- og Spark-klynger, som oprettes fra HDInsight. Det er en 100 procent åben kildekode-implementering af R, der kører i clouden.

Få mere at vide

Storage Service Encryption

Med Storage Service Encryption til Azure Blob Storage kan du håndtere organisationens krav til sikkerhed og overholdelse af regler ved automatisk at kryptere dit Blob-lager – herunder blok-blobs, side-blobs og tilføjelses-blobs. Azure Storage håndterer hele krypteringen, dekrypteringen og nøgleadministrationen på en fuldt gennemsigtig måde. Alle data krypteres ved hjælp af 256-bit AES-kryptering, som er en af de stærkeste typer blokkryptering på markedet. Du kan aktivere denne funktion på nyoprettede ARM-lagerkonti, og det koster ikke ekstra at aktivere denne funktion.

Få mere at vide

Politikker for betinget adgang til Azure Active Directory

Azure Active Directory indeholder nu politikker for betinget adgang, så du kan oprette adgangsregler for programmer, der er forbundet via Azure Active Directory, på baggrund af brugerens placering og gruppemedlemskab. Der kan tildeles strengere politikker for mere følsomme apps, f.eks. dem, der kræver Azure Multi-Factor Authentication uden for virksomhedens netværk, mens der kan tildeles mere åbne politikker for mindre følsomme apps.

Dynamisk gruppemedlemskab i Azure Active Directory

I denne prøveversion kan administratorer angive regler for enhver gruppe i Azure Active Directory på baggrund af brugerattributter som "afdeling" eller "land" for at definere deres medlemskab dynamisk. Disse grupper kan bruges til at give adgang til programmer eller ressourcer i skyen eller til at tildele licenser til brugerne.

Fornyelse af adgangskode til Azure Active Directory

Via Azure Active Directory kan du tildele delte programkonti til grupper. Dette er især nyttigt i forbindelse med administration af adgang til firmaejede konti til sociale medier, f.eks. Twitter, Facebook eller LinkedIn. Det er kun administratoren, der kender den rigtige adgangskode til disse konti, mens andre medlemmer af gruppen bruger deres arbejdslegitimationsoplysninger til at få adgang til dem. Derved øges sikkerheden, idet du kan konfigurere adgangskoder til automatisk fornyelse, hvilket gør delte konti mere sikre, idet der automatisk oprettes nye, stærke, komplekse adgangskoder med et interval, som du definerer. Derved minimeres risikoen for, at virksomhedsejede konti på sociale medier udnyttes.

Privilegeret identitetsstyring i Azure Active Directory

Ved hjælp af Privilegeret identitetsstyring, der er en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du opdage, begrænse og overvåge identiteter med administratorrettigheder og deres adgang til ressourcer, og du kan også håndhæve administratoradgang efter behov, når det er nødvendigt. Du kan få adgang til denne nye funktion, der i øjeblikket er tilgængelig som prøveversion, via Microsoft Azure-portalen.

Få mere at vide

Anmodninger om adgang til Azure Active Directory via selvbetjening

I denne prøveversion kan brugere af Azure Active Directory vælge mellem en række programmer, der er gjort tilgængelige af deres organisation, og de kan anmode om adgang til dem via en selvbetjeningsproces. Denne proces kan enten give adgang til det valgte program med det samme eller via en godkendelsesproces.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL leverer en administreret databasetjeneste til appudvikling og -udrulning, der gør det muligt for dig at få en MySQL-database op at køre på få minutter og skalere på farten – i det cloudmiljø, som du har størst tillid til.

Prismodellen omfatter alle de funktioner, du har brug for, f.eks. høj tilgængelighed, sikkerhed og genoprettelse, indbygget og uden ekstra omkostninger.

Få mere at vide

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL leverer en administreret databasetjeneste til appudvikling og -udrulning, der gør det muligt for dig at få en PostgreSQL-database op at køre på få minutter og skalere på farten – i det cloudmiljø, som du har størst tillid til.

Prismodellen omfatter alle de funktioner, du har brug for, f.eks. høj tilgængelighed, sikkerhed og genoprettelse, indbygget og uden ekstra omkostninger.

Få mere at vide

Bing Custom Search

Bing Custom Search er et brugervenligt søgeværktøj uden annoncer til kommercielle formål, der lader dig levere de ønskede resultater.

Få mere at vide

Video Indexer

Du kan hurtigt udtrække indblik fra videoer vha. den kunstige intelligens i Video Indexer. Registrer ord, identificer ansigter og følelser, og opbyg arbejdsprocesser.

Få mere at vide

Bing Entity Search-API

Med Bing Entity Search-API kan du få hjælp til at forbedre din app med internetkendskab. Dermed får du adgang til den stadigt voksende Bing Knowledge Graph, så du kan få primære detaljer om milliarder af enheder i den virkelige verden, såsom personer, steder, film, bøger, ting og lokale virksomheder.

Få mere at vide