Funktioner i prøveversionen

Med henblik på at få feedback fra dig tilbyder Azure følgende funktioner i prøveversioner til evaluering. En prøveversion kan omfatte en prøveversion, en betaversion eller andre foreløbige funktioner, tjenester, programmer eller områder. Prøveversionerer underlagt forskellige servicevilkår som angivet i serviceaftalen og de supplerende vilkår for prøveversionen. Du kan få stillet en prøveversion til rådighed på betingelse af, at du accepterer disse vilkår og betingelser, der er et tillæg til din aftale for brug af Azure.

Azure Availability Zones

Availability Zones are fault-isolated locations within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking. Availability Zones allow you to run mission-critical applications with high availability and fault tolerance to failures of entire datacenters. With Availability Zones, Azure provides the most comprehensive set of high availability and disaster recovery capabilities to meet your most demanding business continuity needs.

Learn more

Event Grid

Event Grid er en fuldt administreret hændelsesroutingtjeneste, der lader dig forbinde ikke-serverbaseret logik til hændelser fra flere kilder. Fjern forespørgsler, og opret reaktive apps med pålidelig hændelseslevering i massiv skala.

Få mere at vide

Azure Bot Service

Azure Bot Service enables rapid intelligent bot development, bringing together the power of the Microsoft Bot Framework and Azure Functions. Build, connect, deploy, and manage intelligent bots that interact naturally wherever your users are talking. Allow your bots to scale based on-demand and pay only for the resources you consume.

Få mere at vide

Web Apps på Linux

Azure App Service sørger for standardbeholdere til versionerne node.js og php, hvilket gør det nemt at komme op og køre på tjenesten i en fart. Med vores nye understøttelse af beholdere kan udviklere oprette en brugerdefineret beholder baseret på standarderne. Udviklere kan for eksempel oprette en beholder med specifikke builds af node.js og php, der adskiller sig fra tjenestens standardversioner. Dette gør det muligt for udviklere at bruge nye eller eksperimenterende framework-versioner, der ikke er tilgængelige i standardbeholderne.

Få mere at vide

Apache Kafka til HDInsight

Kafka til HDInsight er en professionel tjeneste med åben kildekode til streamingindtagelse, der er omkostningseffektiv og let at igangsætte, administrere og bruge. Denne tjeneste giver dig mulighed for at opbygge realtidsløsninger, f.eks. IoT, registrering af svindel, analyse af klikstrømme, vigtige finansielle beskeder og analyse af sociale medier.

Få mere at vide

Analysis Services

Built on the proven analytical engine in Microsoft SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services delivers enterprise-grade BI semantic modeling capabilities with the scale, flexibility, and management benefits of the cloud. Azure Analysis Services helps you transform complex data into actionable insights. And by leveraging the skills, tools, and data your team has today, you can get more from the investments you’ve already made.

Få mere at vide

Faktureringsmeddelelsestjeneste

Brug Azure Faktureringsmeddelelsestjeneste til hurtigt og nemt at oprette brugerdefinerede faktureringsmeddelelser, som gør det lettere at overvåge og administrere faktureringsaktivitet for dine Azure-konti.

Få mere at vide

Cognitive Services

<p>En oversigt over API'er og SDK'er, der gør det muligt for udviklere nemt at tilføje intelligente tjenester, f.eks. vision, tale, sprog, viden og søgemuligheder, i deres løsninger.</p>

Få mere at vide

Container Instances

Kør nemt objektbeholdere med en enkelt kommando. Med Azure Container Instances kommer du i gang på sekunder og reducerer dine udgifter til infrastruktur og faktureres efter forbrug beregnet pr. sekund. Du skal ikke til at lære værktøjer til orkestrering af objektbeholdere at kende – du har blot din app, der kører i en objektbeholder i cloudmiljøet.

Få mere at vide

Custom Decision Service

Opret intelligente systemer med en cloudbaseret, kontekstafhængig API, som træffer beslutninger, og som bliver mere effektiv med tiden.

Få mere at vide

Dynamics 365 til Customer Insights

Customer Insights helps you engage customers better by empowering your employees with actionable insights from a finished solution. Break organizational silos and bring together disparate customer data sets to create a dynamic 360-degree view of your customers’ interactions, engagement, and purchase history.

Få mere at vide

Media Analytics

Azure Media Analytics, en samling af komponenter til tale og ansigtsgenkendelse, der gør det nemmere for organisationer og virksomheder at udlede brugbar indsigt fra deres videofiler gennem avanceret teknologi til maskinel indlæring. Azure Media Analytics-tjenester er hostet på Azure Media Services-platformen, der er Azures medieløsning i skyen til kodning, kryptering og streaming af lyd eller videovideo efter behov, live eller on demand (VOD). Media Analytics-tjenester tilbydes services tilbydes til store virksomheder og leverer den kompatibilitet, sikkerhed og globale rækkevidde, store organisationer har behov for.

Få mere at vide

Ydelsestest af Azure Web og Mobile Apps

Du kan nu udføre ydelses/belastningstest og kontrollere appens ydeevne under belastning. Generér tusindvis af virtuelle brugere fra flere placeringer over hele verden ved at simulere trafik fra den virkelige verden for dit program. Anvend den gratis med en offentlig prøveversion af denne funktionalitet.

Få mere at vide

R Server for HDInsight

R Server for HDInsight er en implementering af R, der kan skaleres, og som kan integreres med Hadoop- og Spark-klynger, som oprettes fra HDInsight. Det er en 100 procent åben kildekode-implementering af R, der kører i clouden.

Få mere at vide

Storage Service Encryption

Storage Service Encryption for Azure Blob storage helps you address organizational security and compliance requirements by automatically encrypting your Blob storage—including block blobs, page blobs, and append blobs. Azure Storage handles all the encryption, decryption, and key management in a totally transparent fashion. All data is encrypted using 256-bit AES encryption, one of the strongest block ciphers available. You can enable this feature on newly created ARM storage accounts, and there is no additional charge for enabling this feature.

Få mere at vide

Politikker for betinget adgang til Azure Active Directory

Azure Active Directory indeholder nu politikker for betinget adgang, så du kan oprette adgangsregler for programmer, der er forbundet via Azure Active Directory, på baggrund af brugerens placering og gruppemedlemskab. Der kan tildeles strengere politikker for mere følsomme apps, f.eks. dem, der kræver Azure Multi-Factor Authentication uden for virksomhedens netværk, mens der kan tildeles mere åbne politikker for mindre følsomme apps.

Dynamisk gruppemedlemskab i Azure Active Directory

I denne prøveversion kan administratorer angive regler for enhver gruppe i Azure Active Directory på baggrund af brugerattributter som "afdeling" eller "land" for at definere deres medlemskab dynamisk. Disse grupper kan bruges til at give adgang til programmer eller ressourcer i skyen eller til at tildele licenser til brugerne.

Fornyelse af adgangskode til Azure Active Directory

Azure Active Directory lets you assign shared application accounts to groups. This is particularly useful for managing access to company-owned social media accounts like Twitter, Facebook or LinkedIn. The real password for these accounts is known only to the administrator, while other members of the group use their work credentials to access them. This enhances security by letting you configure passwords to automatically roll over, which makes shared accounts more secure by automatically creating new, strong, complex passwords at an interval that you define, minimizing the risk that company-owned social media accounts will be exploited.

Privilegeret identitetsstyring i Azure Active Directory

Privileged Identity Management, a new feature of Azure Active Directory Premium, lets you discover, restrict, and monitor privileged identities and their access to resources, and also enforce on-demand, just-in-time administrative access when needed. Access this new capability, currently available in public preview, through the Microsoft Azure portal.

Få mere at vide

Anmodninger om adgang til Azure Active Directory via selvbetjening

I denne prøveversion kan brugere af Azure Active Directory vælge mellem en række programmer, der er gjort tilgængelige af deres organisation, og de kan anmode om adgang til dem via en selvbetjeningsproces. Denne proces kan enten give adgang til det valgte program med det samme eller via en godkendelsesproces.

Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL provides a managed database service for app development and deployment that allows you to stand up a MySQL database in minutes and scale on the fly—on the cloud you trust most.

With inclusive pricing models, you get all the capabilities you want like high-availability, security, and recovery built-in, at no extra cost.

Få mere at vide

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL leverer en administreret databasetjeneste til appudvikling og -udrulning, der gør det muligt for dig at få en PostgreSQL-database op at køre på få minutter og skalere på farten – i det cloudmiljø, som du har størst tillid til.

Prismodellen omfatter alle de funktioner, du har brug for, f.eks. høj tilgængelighed, sikkerhed og genoprettelse, indbygget og uden ekstra omkostninger.

Få mere at vide

Bing Custom Search

Bing Custom Search er et brugervenligt søgeværktøj uden annoncer til kommercielle formål, der lader dig levere de ønskede resultater.

Få mere at vide

Video Indexer

Du kan hurtigt udtrække indblik fra videoer vha. den kunstige intelligens i Video Indexer. Registrer ord, identificer ansigter og følelser, og opbyg arbejdsprocesser.

Få mere at vide

Humør-API

Humør-API genkender personers ansigtsudtryk i billeder eller video og returnerer en oversigt over deres humør. Det registrerede humør er vrede, foragt, væmmelse, frygt, glæde, neutral, bedrøvelse og overraskelse.

Få mere at vide

Video-API

Intelligent videobehandling giver stabilt videoresultat, registrerer bevægelse, opretter intelligente miniaturer og registrerer og sporer ansigter.

Få mere at vide

Custom Speech Service

Overvind begrænsninger for genkendelse af tale, såsom udtale, ordforråd og baggrundsstøj.

Få mere at vide

Speaker Recognition API

Identificer individuelle talere, eller brug stemmen til godkendelse med Speaker Recognition API.

Få mere at vide

Language Understanding Intelligent Service

Byg dine egne sprogmodeller, der gør det muligt for apps eller bots at forstå dine kommandoer og reagere derefter. Language Understanding Intelligent Service hjælper din app med at kommunikere på den måde, som folk taler.

Få mere at vide

Linguistic Analysis API

Simplify complex language concepts and parse text with the Linguistic Analysis API. Use advanced linguistic analysis tools for natural language processing, and to access part-of-speech tagging and parsing.

Få mere at vide

Text Analytics-API

Registrer synspunkter, vigtige udtryk, emner og sprog fra din tekst. Lær synspunkter i teksten – både positive og negative. Identificer vigtige udtryk og emner, og fastslå, hvilket sprog der bruges i teksten.

Få mere at vide

Web Language Model-API

Brug avancerede API'er til sprogmodellering for at automatisere en række opgaver til behandling af naturligt sprog, herunder orddeling, joint-sandsynligheder, betingede sandsynligheder og fuldførelse af næste ord.

Få mere at vide

Intelligence Service API til enhedssammenkædning

I et bestemt tekstafsnit i et dokument vil Intelligence Service til enhedssammenkædning genkende og identificere hver særskilt enhed ud fra sammenhængen.

Få mere at vide

Tjeneste til udforskning af viden

Aktivér interaktive søgeoplevelser i strukturerede data via naturligt sproginput.

Få mere at vide

QnA Maker API

Udtræk oplysninger til samtaleagtige spørgsmål og svar, som er nemme at navigere rundt i.

Få mere at vide

Recommendations-API

Forudsig, hvad kunderne ønsker, og gør det nemt at finde flere produkter i dit katalog. Bygget med Azure Machine Learning. Recommendations API bruger kundedata til at tilbyde anbefalede varer til dine kunder og øge konverteringsraten.

Få mere at vide

Custom Vision Service

Du kan nemt tilpasse dine egne avancerede Computer Vision-modeller til den pågældende use case. Du skal blot uploade nogle få mærkede billeder og lade Custom Vision Service gøre det hårde arbejde.

Få mere at vide

Bing Entity Search-API

Bing Entity Search API can help you enrich your app with the knowledge of the web. It lets you access the ever-growing Bing Knowledge Graph to get primary details about billions of real world entities like people, places, movies, books, things, and local businesses.

Få mere at vide