Funktioner i prøveversionen

Med henblik på at få feedback fra dig tilbyder Azure følgende funktioner i prøveversioner til evaluering. En prøveversion kan omfatte en prøveversion, en betaversion eller andre foreløbige funktioner, tjenester, programmer eller områder. Prøveversionerer underlagt forskellige servicevilkår som angivet i serviceaftalen og de supplerende vilkår for prøveversionen. Du kan få stillet en prøveversion til rådighed på betingelse af, at du accepterer disse vilkår og betingelser, der er et tillæg til din aftale for brug af Azure.

Azure Location Based Services

Tilføj kort, lokationssøgning, rutevejledning og trafikfunktioner i dine applikationer med Azure Location Based Services, der er en samling af API'er med geospatiale tjenester, der kan integreres med andre Azure-værktøjer og -tjenester. Styrk din IoT, mobilitet, sporing af aktiver og logistikløsninger med geospatiale tjenester, der bruger velkendte REST API'er og giver dig adgang til kortkontrolelementer i JavaScript.

Få mere at vide

IoT Edge

Med IoT Edge udvides cloudintelligens til grænseenheder. Den udvider cloudtjenester, så de køres lokalt på dine Windows- og Linux-IoT-enheder. Udvikl og test arbejdsbelastninger i cloudmiljøet, og udrul dem derefter uden problemer til grænseenheder vha. Docker-kompatible objektbeholdere, for at distribuere intelligens på alle dine grænseenheder. Integrer med Microsoft Azure- og tredjepartstjenester, eller gør eksisterende tjenester bedre for at udvikle en brugerdefineret IoT-applikation med din egen forretningslogik.

Få mere at vide

Azure Container Service (AKS)

Fjern kompleksiteten ved implementering, installation, vedligeholdelse og beskyttelse af Kubernetes. Hvis du bruger Azure Container Service til at administrere dit hostede Kubernetes-miljø, behøver du ikke at have ekspertise inden for orkestrering af beholdere for at implementere, administrere og skalere programmer i beholdere. Betal kun for de ressourcer, du forbruger – der er ingen gebyrer for de enkelte klynger.

Få mere at vide

Database Migration Service

Sæt farten op på din rejse til cloudmiljøet. Reducer kompleksiteten af din cloudoverførsel ved at anvende en omfattende og alligevel enkel overførselsproces via selvstudium for enkelt og sikkert at flytte dine SQL Server- og Oracle-databaser fra det lokale miljø til cloudmiljøet.

Få mere at vide

Azure Cosmos DB Apache® Cassandra-API

Med Apache® Cassandra API leveres Cassandra som en tjeneste vha. Azure Cosmos DB. Udviklere kan bruge velkendte Cassandra SDK'er og værktøjer til at løfte og udvikle eksisterende programmer og bygge nye programmer med brug af Cassandra API mod en yderst skalerbar, globalt distribueret databasetjeneste med flere modeller.

Få mere at vide

DevOps-projekter

Med DevOps Projects kan du begynde at køre dit program på en vilkårlig Azure-tjeneste med bare tre trin – du skal bare vælge et programsprog, et kørselstidspunkt og en Azure-tjeneste.

Databricks

Byg og skalér din analyse ved at forene dataforskning, engineering og din virksomhed med Microsoft Azure Databricks, som er en avanceret Apache Spark-baseret platform.

Få mere at vide

Batch AI

Batch AI er en ny platformstjeneste, der hjælper dig med at træne og teste deep learning og andre AI- eller maskinlæringsmodeller med den skalering og fleksibilitet, der bruges af Microsofts dataforskere. Administrerede klynger af GPU'er og CPU'er giver dig mulighed for at designe større netværk, køre eksperimenter parallelt og skaleret for at reducere udviklingstid og gøre udvikling nemmere og mere produktiv. Med Batch AI betaler du kun for den beregning og det lager, der bruges til din undervisning. Der er intet ekstra gebyr for klyngeadministrationen og jobplanlægningen.

Azure Data Box

Azure Data Box er en sikker og solid enhed, der ikke kan manipuleres med, og som er udviklet af Microsoft for at hjælpe kunder med at overføre store mængder data til Azure Storage. Data Box kan bestilles via Azure-portalen og leveres til kundens websted for hurtigt at kopiere data til enheden vha. en NAS-standardprotokol (SMB/CIFS). Oplysningerne i Data Box sikres med 256-bit AES-kryptering for at sikre beskyttelsen af personlige oplysninger. Når dataene returneres til Microsoft, uploades de direkte til Azure Blob eller File Storage, hvorefter de slettes på enheden på sikker vis. Partnerløsninger kan også integreres med Azure Data Box for at hjælpe deres kunder med store Azure-dataoverførselsprojekter. Det er kun muligt at få en prøveversion i amerikanske områder, men vi opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig.

Få mere at vide

Azure Policy

Du kan med Azure Policy aktivere indbyggede politikker eller oprette dine egne brugerdefinerede politikker for at opnå sikkerhed og administration af Azure-ressourcer efter behov. Opbyg politikker i Azure-portalen med fuld IntelliSense, og anvend en politik for en ressourcegruppe, et abonnement eller endda en administrationsgruppe, der spænder over hele organisationen. Vælg enten at håndhæve politikker eller overvåge overholdelsen af politikker i forhold til bedste praksis.

Få mere at vide

PowerShell i Cloud Shell

Cloud Shell er din Microsoft-administrerede administrationsmaskine i cloudmiljøet med godkendt shell-adgang til Azure fra stort set overalt. Den omfatter populære kommandolinjeværktøjer, understøttelse af almindelige programmeringssprog og et tilknyttet Azure File Storage for at bevare dine data på tværs af sessioner.

Få mere at vide

DDoS-beskyttelse

Azure DDoS-beskyttelse er en ny tjeneste, der hjælper med at beskytte dine programmer imod påvirkning fra DDoS-angreb (distribueret denial-of-service) på OSI-niveauerne 3-7. Denne tjeneste overvåger IP-adresserne for dine ressourcer på Azure, lærer et programs normale trafikmønstre og afhjælper øjeblikkeligt angreb så snart de registreres. Når du opretter abonnement på denne tjeneste, får du også avanceret telemetri og advarsler, der er relateret til angreb på dit program. I prøveperioden påløber der ikke gebyrer for brug af tjenesten.

Få mere at vide

Azure Migrate

Kør en overførselsvurdering for at føre dine ressourcer fra det lokale miljø til Azure-cloudmiljøet vha. tjenesten Azure Migrate. Tjenesten hjælper dig med at vurdere oplysninger om egnethed, den rette størrelse og pris i forbindelse med overførslen.

Få mere at vide

Machine Learning-tjenesten Eksperimenteren

Øg din eksperimenteringsfrekvens. Skab hurtigt en prototype på din computer, og skaler den let på virtuelle maskiner via Docker-beholdere eller via Apache Spark-klynger. Administrer modelydeevnen proaktivt, identificer den bedste model, og forfrem den bedste model med data. Samarbejd og del løsninger vha. effektive GIT-lagre efter branchestandarden.

Få mere at vide

Administration af Machine Learning-model

Udrul og administrer dine modeller overalt. Brug Docker-beholdere til hurtigt at udrulle modeller til produktion i cloudmiljøet, i det lokale miljø eller i Edge. Forfrem de modeller, der har den bedste ydeevne, til produktionen, og genoplær dem, når deres ydeevne nedsættes. Udrul batchtjenester i realtid eller med højt gennemløb.

Få mere at vide

Machine Learning Workbench

Saml det hele vha. et computerprogram, der kan downloades, samt et kommandolinjeværktøj, der har en indbygget dataforberedelse, som lærer trinnene i din dataforberedelse, efterhånden som de udføres. Øg din produktivitet vha. projektstyring, kørselshistorik og notesbogsintegration. Brug populære rammer i åben kildekode, f.eks. TensorFlow, Cognitive Toolkit, Spark ML og scikit-learn.

Få mere at vide

Machine Learning Visual Studio-kodeudvidelse

Skab lettere detaljerede læringsmodeller med indbyggede Azure Machine Learning-tjenester. Brug vores Visual Studio-kodeudvidelse til at få en problemfri udvikleroplevelse på tværs af computeren, cloudmiljøet og Edge. Udvikl detaljerede læringsmodeller og kaldetjenester direkte fra dit foretrukne integrerede udviklingsmiljø.

Få mere at vide

Machine Learning MMLSpark

Opret hurtigt effektive, yderst skalerbare forudsigende modeller og analysemodeller til store billed- og tekstdatasæt vha. detaljerede lærings- og datavidenskabsværktøjer til Apache Spark.

Få mere at vide

Tilgængelighedszoner i Azure

Tilgængelighedszoner er placeringer, der er fri for fejl, i et Azure-område, som leverer redundant strøm, nedkøling og netværk. I tilgængelighedszoner kan du køre missionskritiske programmer med høj tilgængelighed og fejltolerance for fejl i hele datacentre. Med tilgængelighedszoner leverer Azure det mest omfattende sæt funktioner med høj tilgængelighed til genoprettelse efter katastrofer for at imødekomme dine mest krævende virksomhedsbehov.

Få mere at vide

Event Grid

Event Grid er en fuldt administreret hændelsesroutingtjeneste, der lader dig forbinde ikke-serverbaseret logik til hændelser fra flere kilder. Fjern forespørgsler, og opret reaktive apps med pålidelig hændelseslevering i massiv skala.

Få mere at vide

Web Apps på Linux

Azure App Service sørger for standardbeholdere til versionerne node.js og php, hvilket gør det nemt at komme op og køre på tjenesten i en fart. Med vores nye understøttelse af beholdere kan udviklere oprette en brugerdefineret beholder baseret på standarderne. Udviklere kan for eksempel oprette en beholder med specifikke builds af node.js og php, der adskiller sig fra tjenestens standardversioner. Dette gør det muligt for udviklere at bruge nye eller eksperimenterende framework-versioner, der ikke er tilgængelige i standardbeholderne.

Få mere at vide

Analysis Services

Azure Analysis Services, der er bygget på det dokumenterede analyseprogram i Microsoft SQL Server Analysis Services, giver dig professionelle semantiske BI-modelegenskaber med cloudmiljøets skalerings-, fleksibilitets- og administrationsfordele. Med Azure Analysis Services får du hjælp til at transformere komplekse data til viden, du kan agere ud fra. Og ved at udnytte de evner, værktøjer og data, dit team har i dag, kan du få mere ud af de investeringer, du allerede har foretaget.

Få mere at vide

Faktureringsmeddelelsestjeneste

Brug Azure Faktureringsmeddelelsestjeneste til hurtigt og nemt at oprette brugerdefinerede faktureringsmeddelelser, som gør det lettere at overvåge og administrere faktureringsaktivitet for dine Azure-konti.

Få mere at vide

Cognitive Services

En oversigt over API'er og SDK'er, der gør det muligt for udviklere nemt at tilføje intelligente tjenester, f.eks. vision, tale, sprog, viden og søgemuligheder, i deres løsninger.

Få mere at vide

Container Instances

Kør nemt objektbeholdere med en enkelt kommando. Med Azure Container Instances kommer du i gang på sekunder og reducerer dine udgifter til infrastruktur og faktureres efter forbrug beregnet pr. sekund. Du skal ikke til at lære værktøjer til orkestrering af objektbeholdere at kende – du har blot din app, der kører i en objektbeholder i cloudmiljøet.

Få mere at vide

Custom Decision Service

Opret intelligente systemer med en cloudbaseret, kontekstafhængig API, som træffer beslutninger, og som bliver mere effektiv med tiden.

Få mere at vide

Media Analytics

Azure Media Analytics indeholder en samling af komponenter til tale og ansigtsgenkendelse, der gør det nemmere for organisationer og virksomheder at udlede brugbar indsigt fra deres videofiler gennem avanceret teknologi til maskinel indlæring. Azure Media Analytics-tjenester er hostet på Azure Media Services-platformen, der er Azures medieløsning i skyen til kodning, kryptering og streaming af lyd eller video efter behov, live eller on demand (VOD). Media Analytics-tjenester tilbydes til store virksomheder og leverer den kompatibilitet, sikkerhed og globale rækkevidde, store organisationer har behov for.

Få mere at vide

Ydelsestest af Azure Web og Mobile Apps

Du kan nu udføre ydelses/belastningstest og kontrollere appens ydeevne under belastning. Generér tusindvis af virtuelle brugere fra flere placeringer over hele verden ved at simulere trafik fra den virkelige verden for dit program. Anvend den gratis med en offentlig prøveversion af denne funktionalitet.

Få mere at vide

R Server for HDInsight

R Server for HDInsight er en implementering af R, der kan skaleres, og som kan integreres med Hadoop- og Spark-klynger, som oprettes fra HDInsight. Det er en 100 procent åben kildekode-implementering af R, der kører i clouden.

Få mere at vide

Storage Service Encryption

Med Storage Service Encryption til Azure Blob Storage kan du håndtere organisationens krav til sikkerhed og overholdelse af regler ved automatisk at kryptere dit Blob-lager – herunder blok-blobs, side-blobs og tilføjelses-blobs. Azure Storage håndterer hele krypteringen, dekrypteringen og nøgleadministrationen på en fuldt gennemsigtig måde. Alle data krypteres ved hjælp af 256-bit AES-kryptering, som er en af de stærkeste typer blokkryptering på markedet. Du kan aktivere denne funktion på nyoprettede ARM-lagerkonti, og det koster ikke ekstra at aktivere denne funktion.

Få mere at vide

Politikker for betinget adgang til Azure Active Directory

Azure Active Directory indeholder nu politikker for betinget adgang, så du kan oprette adgangsregler for programmer, der er forbundet via Azure Active Directory, på baggrund af brugerens placering og gruppemedlemskab. Der kan tildeles strengere politikker for mere følsomme apps, f.eks. dem, der kræver Azure Multi-Factor Authentication uden for virksomhedens netværk, mens der kan tildeles mere åbne politikker for mindre følsomme apps.

Dynamisk gruppemedlemskab i Azure Active Directory

I denne prøveversion kan administratorer angive regler for enhver gruppe i Azure Active Directory på baggrund af brugerattributter som "afdeling" eller "land" for at definere deres medlemskab dynamisk. Disse grupper kan bruges til at give adgang til programmer eller ressourcer i skyen eller til at tildele licenser til brugerne.

Fornyelse af adgangskode til Azure Active Directory

Via Azure Active Directory kan du tildele delte programkonti til grupper. Dette er især nyttigt i forbindelse med administration af adgang til firmaejede konti til sociale medier, f.eks. Twitter, Facebook eller LinkedIn. Det er kun administratoren, der kender den rigtige adgangskode til disse konti, mens andre medlemmer af gruppen bruger deres arbejdslegitimationsoplysninger til at få adgang til dem. Derved øges sikkerheden, idet du kan konfigurere adgangskoder til automatisk fornyelse, hvilket gør delte konti mere sikre, idet der automatisk oprettes nye, stærke, komplekse adgangskoder med et interval, som du definerer. Derved minimeres risikoen for, at virksomhedsejede konti på sociale medier udnyttes.

Privilegeret identitetsstyring i Azure Active Directory

Ved hjælp af Privilegeret identitetsstyring, der er en ny funktion i Azure Active Directory Premium, kan du opdage, begrænse og overvåge identiteter med administratorrettigheder og deres adgang til ressourcer, og du kan også håndhæve administratoradgang efter behov, når det er nødvendigt. Du kan få adgang til denne nye funktion, der i øjeblikket er tilgængelig som prøveversion, via Microsoft Azure-portalen.

Få mere at vide

Anmodninger om adgang til Azure Active Directory via selvbetjening

I denne prøveversion kan brugere af Azure Active Directory vælge mellem en række programmer, der er gjort tilgængelige af deres organisation, og de kan anmode om adgang til dem via en selvbetjeningsproces. Denne proces kan enten give adgang til det valgte program med det samme eller via en godkendelsesproces.

Azure Database for MySQL

Azure Database til MySQL leverer en administreret databasetjeneste til appudvikling og -udrulning, der gør det muligt for dig at få en MySQL-database op at køre på få minutter og skalere på farten – i det cloudmiljø, som du har størst tillid til.

Prismodellen omfatter alle de funktioner, du har brug for, f.eks. høj tilgængelighed, sikkerhed og genoprettelse, indbygget og uden ekstra omkostninger.

Få mere at vide

Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL leverer en administreret databasetjeneste til appudvikling og -udrulning, der gør det muligt for dig at få en PostgreSQL-database op at køre på få minutter og skalere på farten – i det cloudmiljø, som du har størst tillid til.

Prismodellen omfatter alle de funktioner, du har brug for, f.eks. høj tilgængelighed, sikkerhed og genoprettelse, indbygget og uden ekstra omkostninger.

Få mere at vide

Video Indexer

Du kan hurtigt udtrække indblik fra videoer vha. den kunstige intelligens i Video Indexer. Registrer ord, identificer ansigter og følelser, og opbyg arbejdsprocesser.

Få mere at vide

Humør-API

Humør-API genkender personers ansigtsudtryk i billeder eller video og returnerer en oversigt over deres humør. Det registrerede humør er vrede, foragt, væmmelse, frygt, glæde, neutral, bedrøvelse og overraskelse.

Få mere at vide

Custom Speech Service

Overvind begrænsninger for genkendelse af tale, såsom udtale, ordforråd og baggrundsstøj.

Få mere at vide

Speaker Recognition API

Identificer individuelle talere, eller brug stemmen til godkendelse med Speaker Recognition API.

Få mere at vide

Linguistic Analysis API

Gør komplekse sprogbegreber enkle, og opdel tekst ved hjælp af Linguistic Analysis API. Brug avancerede værktøjer til sproglig analyse til behandling på et naturligt sprog, så du kan mærke ordklasser og foretage parsing.

Få mere at vide

Web Language Model-API

Brug avancerede API'er til sprogmodellering for at automatisere en række opgaver til behandling af naturligt sprog, herunder orddeling, joint-sandsynligheder, betingede sandsynligheder og fuldførelse af næste ord.

Få mere at vide

Intelligence Service API til enhedssammenkædning

I et bestemt tekstafsnit i et dokument vil Intelligence Service til enhedssammenkædning genkende og identificere hver særskilt enhed ud fra sammenhængen.

Få mere at vide

Tjeneste til udforskning af viden

Aktivér interaktive søgeoplevelser i strukturerede data via naturligt sproginput.

Få mere at vide

QnA Maker API

Udtræk oplysninger til samtaleagtige spørgsmål og svar, som er nemme at navigere rundt i.

Få mere at vide

Recommendations-API

Forudsig, hvad kunderne ønsker, og gør det nemt at finde flere produkter i dit katalog. Bygget med Azure Machine Learning. Recommendations API bruger kundedata til at tilbyde anbefalede varer til dine kunder og øge konverteringsraten.

Få mere at vide

Custom Vision Service

Du kan nemt tilpasse dine egne avancerede Computer Vision-modeller til den pågældende use case. Du skal blot uploade nogle få mærkede billeder og lade Custom Vision Service gøre det hårde arbejde.

Få mere at vide

Bing Entity Search-API

Med Bing Entity Search-API kan du få hjælp til at forbedre din app med internetkendskab. Dermed får du adgang til den stadigt voksende Bing Knowledge Graph, så du kan få primære detaljer om milliarder af enheder i den virkelige verden, såsom personer, steder, film, bøger, ting og lokale virksomheder.

Få mere at vide