Priser for Batch

Jobplanlægning og beregningsstyring i clouden

Azure Batch tilbyder jobplanlægning og klyngeadministration, så en stor mængde applikationer eller algoritmer kan køre parallelt.

Der er ikke noget gebyr for selve Batch, men kun for den underliggende beregning og andre ressourcer, der forbruges for at køre batchjobbene. Cloud Services, virtuelle Linux-maskiner eller virtuelle Windows-maskiner kan benyttes af Batch til beregningen. Standardraterne for beregning er gældende og vises nedenfor. Herudover gør Batch det muligt at bruge virtuelle maskiner (VM'er) med lav prioritet. Reserverede instanser af virtuelle maskiner er tilgængelige, når du anvender Azure Batch Service i programtilstanden Brugerabonnementsgruppe.

VM'er med lav prioritet

VM'er med lav prioritet kan reducere omkostningerne for kørsel af bestemte arbejdsbelastninger markant eller gøre det muligt at udføre langt mere arbejde i større skala til den samme pris. Disse VM'er har dog forskellige egenskaber og er kun velegnet til bestemte typer applikationer og arbejdsbelastninger. VM'erne tildeles fra overskudskapacitet, og tilgængeligheden varierer derfor. Nogle gange er der måske ingen tilgængelige VM'er at tildele, og de tildelte VM'er kan miste forrang. Serviceniveauaftalen for VM'er, der er betalt efter forbrug, gælder derfor ikke for spot-VM'er og VM'er med lav prioritet.

Hvis applikationer kan tolerere afbrydelser, kan brugen af VM'er med lav prioritet reducere beregningsomkostningerne væsentligt. Velegnede arbejdsprocesser kunne f.eks. være batchbehandling og HPC-job, hvor arbejdet opdeles i mange asynkrone opgaver. Hvis VM'er mister forrang, kan opgaverne blive afbrudt og skal køres igen. Den tid, det tager at fuldføre et job, kan altså blive forøget, hvis kapaciteten falder. Azure Batch-puljer kan både indeholde normale VM'er og VM'er med lav prioritet. Hvis VM'er med lav prioritet mister forrang, bliver de afbrudte opgaver sat i kø igen, og puljen forsøger automatisk at erstatte den mistede kapacitet.

Priser på VM'er med lav prioritet vises herunder. Du finder priserne på spot-VM'er på siden med priser på Virtual Machine Scale Sets.

Virtuelle maskiner faktureres pr. sekund rundet ned til seneste minut.

Bemærk! Azure Batch tilføjer understøttelse af spot-VM'er, når spot-VM'er bliver generelt tilgængelige, og der kommer nye versioner af batch-API'er og værktøjer. Når der tilføjes understøttelse af spot-VM'er, frarådes VM'er med lav prioritet, men det vil være muligt at bruge dem i mindst et år ved hjælp af de eksisterende API- og værktøjsversioner.

Generelt formål

I forbindelse med websteder, små til mellemstore databaser og andre programmer i hverdagen.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
A0 1 1 GB 20 GB $- I/T
A1 1 2 GB 225 GB $- $-
A2 2 4 GB 490 GB $- $-
A3 4 7 GB 1.000 GB $- $-
A4 8 14 GB 2.040 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Av2 Standard er den nyeste generation i A-serien, der har en lignende CPU-ydeevne og hurtigere disk. Av2 Standard er velegnet til udviklingsbelastninger, buildservere, kodelagre, websteder med lidt trafik samt webprogrammer, og fungerer også med mikrotjenester, produkteksperimenter på et tidligt stadie og små databaser.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
A1v2 1 2 GB 10 GB $- $-
A2v2 2 4 GB 20 GB $- $-
A4v2 4 8 GB 40 GB $- $-
A8v2 8 16 GB 80 GB $- $-
A2mv2 2 16 GB 20 GB $- $-
A4mv2 4 32 GB 40 GB $- $-
A8mv2 8 64 GB 80 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Hukommelsesintensive

I forbindelse med store databaser, SharePoint-serverfarme og programmer med højt gennemløb.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
A5 2 14 GB 490 GB $- $-
A6 4 28 GB 1.000 GB $- $-
A7 8 56 GB 2.040 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Netværksoptimeret – hurtigt netværk med understøttelse af InfiniBand

Tilgængelig i udvalgte datacentre. Virtuelle maskiner af typen A8 og A9 har Intel® Xeon® E5-processorer og et 32 Gbit/s InfiniBand-netværk med RDMA-teknologi (direkte hukommelsesadgang via fjernforbindelse). Ideel i forbindelse med MPI-programmer (Message Passing Interface), klynger med høj ydeevne, modellering og simulering, videokodning og andre beregningstunge eller netværksintensive scenarier.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
A8 8 56 GB 1.817 GB $- $-
A9 16 112 GB 1.817 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

H-serien er en ny serie, der er specifikt udviklet til at kunne håndtere databehandlingsbelastninger med høj ydeevne, såsom økonomisk risikomodellering, seismisk simulering og beholdersimulering, molekylær modellering og genomisk research. De er baseret på Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz med turbo) med DDR 4-hukommelse. Turbo er altid aktiveret for H-serieinstanser. To af H-seriekonfigurationerne (H16r og H16mr) har desuden en lav ventetid i sekunder, er RDMA-optimeret og har en høj ydeevne, der er justeret til tæt sammenkoblede arbejdsbelastninger med parallel beregning, f.eks. MPI-programmer.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
H8 8 56 GB 1.000 GB $- $-
H16 16 112 GB 2.000 GB $- $-
H8m 8 112 GB 1.000 GB $- $-
H16m 16 224 GB 2.000 GB $- $-
H16mr 16 224 GB 2.000 GB $- $-
H16r 16 112 GB 2.000 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Beregningstung

Tilgængelig i udvalgte datacentre. De virtuelle maskiner A10 og A11 indeholder Intel® Xeon® E5-processorer. Til brug i forbindelse med klynger med høj ydeevne, modellering og simulering, videokodning og andre beregningstunge eller netværksintensive scenarier. De er ligesom konfigurationen af A8- og A9-instanser men uden InfiniBand-netværk og RDMA-teknologi.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
A10 8 56 GB 1.817 GB $- $-
A11 16 112 GB 1.817 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Optimeret beregning – 60 % hurtigere end A-serien, mere hukommelse og lokalt SSD

Virtuelle maskiner i D-serien indeholder solid state-drev (SSD'er) og hurtigere processorer end virtuelle maskiner i A-serien, og de er også tilgængelige for web- eller medarbejderroller i Azure Cloud Services. Denne serie er velegnet til programmer, der kræver hurtigere CPU'er, bedre ydeevne på den lokale disk og større hukommelser.

Generelt formål

I forbindelse med websteder, små til mellemstore databaser og andre programmer i hverdagen.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
D1 1 4 GB 50 GB $- $-
D2 2 7 GB 100 GB $- $-
D3 4 14 GB 200 GB $- $-
D4 8 28 GB 400 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Hukommelsesintensive

I forbindelse med store databaser, SharePoint-serverfarme og programmer med højt gennemløb.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
D11 2 14 GB 100 GB $- $-
D12 4 28 GB 200 GB $- $-
D13 8 56 GB 400 GB $- $-
D14 16 112 GB 800 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Optimeret beregning – 35 % hurtigere end D-serien, nyeste generation af CPU

Instanser i Dv2-serien er næste generation af instanser i D-serien, der kan bruges som virtuelle maskiner eller cloudtjenester. Instanser i Dv2-serien har kraftigere CPU'er, som i gennemsnit er ca. 35 % hurtigere end instanser i D-serien, og de har samme hukommelses- og diskkonfigurationer som D-serien. Instanser i Dv2-serien er baseret på den nyeste generation, som er 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og med Intel Turbo Boost Technology 2.0, som kan udvides til 3.2 GHz. Dv2-serien og D-serien er velegnede til programmer, der kræver hurtigere CPU'er, bedre ydeevne på den lokale disk eller større hukommelse, og de indeholder en effektiv kombination i forbindelse med mange professionelle programmer.

Generelt formål

I forbindelse med websteder, små til mellemstore databaser og andre programmer i hverdagen.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
D1 v2 1 4 GB 50 GB $- $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $- $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $- $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $- $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Hukommelsesintensive

I forbindelse med store databaser, SharePoint-serverfarme og programmer med højt gennemløb.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
D11 v2 2 14 GB 100 GB $- $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $- $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $- $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $- $-
D15 v2 20 140 GB 1.000 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

D2-64 v3 – den nyeste generation

D2-64 v3-instanser er den nyeste hypertrådede generelle generation, som kører på både 2,4 GHz Intel XEON® E5-2673 v3-processoren (Haswell) og 2,3 GHz Intel Xeon® E5-2673 v4-processoren (Broadwell). Størrelser i Dv3-serier tilbyder en kombination af vCPU'er, hukommelse og den bedst egnede lokale disk til de fleste produktionsarbejdsbelastninger.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
D2 v3 2 8 GB 50 GB $- $-
D4 v3 4 16 GB 100 GB $- $-
D8 v3 8 32 GB 200 GB $- $-
D16 v3 16 64 GB 400 GB $- $-
D32 v3 32 128 GB 800 GB $- $-
D48 v3 48 192 GB 1.200 GB $- $-
D64 v3 64 256 GB 1.600 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Optimeret hukommelse – højt forhold mellem hukommelse og kerne

Rigtig god til relationsdatabaseservere, mellemstore til store cachelagre samt hukommelsesanalyse.

G-serie

Virtuelle maskiner i G-serien anvender Intel® Xeon®-processor E5 v3-serien og giver en enestående beregningsydeevne, som understøtter arbejdsbelastninger i forbindelse med store databaser, især SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen og Hortonworks. G5-instansen er isoleret til hardware, der er dedikeret til en enkelt kunde.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
G1 2 28 GB 384 GB $- $-
G2 4 56 GB 768 GB $- $-
G3 8 112 GB 1.536 GB $- $-
G4 16 224 GB 3.072 GB $- $-
G5 32 448 GB 6.144 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

E2-64 v3 – den nyeste generation

E2-64 v3-instanser er den nyeste generation af hypertrådede hukommelsesoptimerede instanser. E2-64 v3-instanser er baseret på 2,3 GHz Intel XEON® E5-2673 v4-processoren (Broadwell). E2-64 V3-instanser er ideelle til hukommelseskrævende virksomhedsprogrammer. Permanente lagerdiske faktureres separat fra virtuelle maskiner. Hvis du vil bruge Premium Storage-diske, skal du bruge virtuelle maskiner af varianten Esv3. Prisfastsættelsen og faktureringsprocessen i forbindelse med størrelserne i Esv3-serien er de samme som for Ev3-serien generelt. Se priser for diske.

Instans Kerner RAM Disk Pris Lav prioritet med betaling efter forbrug
E2 v3 2 16 GB 50 GB $- $-
E4 v3 4 32 GB 100 GB $- $-
E8 v3 8 64 GB 200 GB $- $-
E16 v3 16 128 GB 400 GB $- $-
E20 v3 20 160 GB 500 GB $- I/T
E32 v3 32 256 GB 800 GB $- $-
E48 v3 48 384 GB 1.200 GB $- $-
E64 v3 64 432 GB 1.600 GB $- $-
Priserne er eksklusive moms. Månedlige prisberegninger baseres på 730 timers forbrug.

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan.
  • SLA – Vi garanterer, at vi mindst 99,9 % af tiden vil fuldføre behandling af anmodninger om at udføre handlinger på Batch-konti.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Batch

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.