App Service-aftaler

Gennemse mulighederne og begrænsningerne i de forskellige App Service-aftaler. Du kan se en samlet oversigt med priser på App Service og oplysninger om aftaler under Priser for App Service.

Gratis Delt Basis Standard Premium Isoleret* App Service Linux
Apps 10 100 Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset
Diskplads 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB Ikke tilgængelig
Maksimalt antal instanser Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Op til 3 Op til 10 Op til 30 Op til 100 Ikke tilgængelig
SLA Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 99,95% 99,95% 99,95% 99,95% Ikke tilgængelig
Funktioner på App Service-planer* Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Fortsat udvikling* Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Tilgængelig
Installationsslots Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Docker (objektbeholdere) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig 1
Klonapp Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Kudu Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Tilgængelig 2
Stedudvidelser Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig
Test under produktion Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Log stream Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig
Procesoversigt Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig
Hybridforbindelser* Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
VNET-integration* Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
.NET Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
.NET Core Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Java Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Node.js Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
PHP Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Python Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Ruby Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Automatisk skalering Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Integreret Load Balancer Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Traffic Manager3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
64-bit Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
App Service-rådgiver* Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Kører altid Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Godkendelse og autorisation Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Backup/gendan Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Brugerdefinerede domæner Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
FTP/FTPS Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Lokal cache Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
MySQL i app Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 1 Ikke tilgængelig
Fjernbaseret fejlfinding (.NET) Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig
Fjernbaseret profilering (.NET) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig
Sikkerhedsscanning* Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Sessionstilknytning Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
SSL (IP/SNI) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Administrerede certifikater til App Service (offentlig prøveversion)8 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Websockets4 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig

* Ikke tilgængelige i selvstændige cloudmiljøer.

** Du kan se flere oplysninger under begrænsninger, tjenestegrænser og kvoter for App Service.

1 Understøtter en engangstrækmodel fra Docker Hub, Azure Container Registry eller et privat Docker Registry.

2 Kudu på Linux har ikke samme funktionssæt som Kudu på Windows.

3 SKU'er, der er isoleret fra App Service, har evnen til at være internt belastningsjusteret vha. Azure Load Balancer, hvilket betyder, at der ikke er nogen offentlig internetforbindelse. Som et resultat heraf skal nogle af de interne belastningsjusteringer i en isoleret App Service anvendes fra maskiner, der har direkte adgang til slutpunktet for den isolerede App Service på netværket.

4 Antallet af websocketporte er begrænset af SKU'en. Gennemse begrænsninger, tjenestegrænser og kvoter for App Service.

5 165 MB udgående netværkstrafik er inkluderet. Yderligere båndbredde til udgående netværkstrafik faktureres separat.

6 App Service inkluderer 12 måneders gratis adgang til en 20 MB SQL Database. Efter 12 måneder omdannes det gratis abonnement til et SQL-basisabonnement med betaling.

7 Du kan finde oplysninger om tilgængeligheden i forskellige områder her. Nogle funktioner er ikke tilgængelige i regentclouds (Azure Government, Tyskland og Kina).

8 Ubeskyttede domæner understøttes ikke. Kun udstedende standardcertifikater (jokercertifikater er ikke tilgængelige). Begrænset til kun ét gratis certifikat pr. brugerdefineret domæne.

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis