App Service-aftaler

Gennemse mulighederne og begrænsningerne i de forskellige App Service-aftaler. Du kan se en samlet oversigt med priser på App Service og oplysninger om aftaler under Priser for App Service.

Gratis Delt Basis Standard Premium Isoleret* App Service Linux Forbrugsplan (funktioner)
Apps 10 100 Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset 500
Diskplads 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Maksimalt antal instanser Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Op til 3 Op til 10 Op til 20 Op til 100 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
SLA Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig 99,95% 99,95% 99,95% 99,95% Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Funktioner på App Service-planer* Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Fortsat udvikling* Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Tilgængelig Tilgængelig
Installationsslots Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Docker (objektbeholdere) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig 1 Ikke tilgængelig
Klonapp Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Kudu Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Tilgængelig 2 Tilgængelig
Stedudvidelser Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Test under produktion Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Log stream Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig Tilgængelig
Procesoversigt Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig Tilgængelig
Hybridforbindelser* Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
VNET-integration* Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
.NET Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
.NET Core Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Java Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig alfa
Node.js Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
PHP Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig alfa
Python Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig alfa
Ruby Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Automatisk skalering Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Integreret Load Balancer Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Traffic Manager3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
64-bit Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
App Service-rådgiver* Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Kører altid Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Godkendelse og autorisation Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Backup/gendan Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
Brugerdefinerede domæner Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
FTP/FTPS Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Lokal cache Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
MySQL i app Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 1 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Fjernbaseret fejlfinding (.NET) Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig Tilgængelig
Fjernbaseret profilering (.NET) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig 3 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Sikkerhedsscanning* Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
Sessionstilknytning Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig
SSL (IP/SNI) Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig SNI SSL
Websockets4 Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Ikke tilgængelig

* Ikke tilgængelige i selvstændige cloudmiljøer.

** Du kan se flere oplysninger under begrænsninger, tjenestegrænser og kvoter for App Service.

1 Understøtter en engangstrækmodel fra Docker Hub, Azure Container Registry eller et privat Docker Registry.

2 Kudu på Linux har ikke samme funktionssæt som Kudu på Windows.

3 SKU'er, der er isoleret fra App Service, har evnen til at være internt belastningsjusteret vha. Azure Load Balancer, hvilket betyder, at der ikke er nogen offentlig internetforbindelse. Som et resultat heraf skal nogle af de interne belastningsjusteringer i en isoleret App Service anvendes fra maskiner, der har direkte adgang til slutpunktet for den isolerede App Service på netværket.

4 Antallet af websocketporte er begrænset af SKU'en. Gennemse begrænsninger, tjenestegrænser og kvoter for App Service.

5165 MB udgående netværkstrafik er inkluderet. Yderligere båndbredde til udgående netværkstrafik faktureres separat.

6App Service inkluderer 12 måneders gratis adgang til en 20 MB SQL Database. Efter 12 måneder omdannes det gratis abonnement til et SQL-basisabonnement med betaling.

7 Du kan finde oplysninger om tilgængeligheden i forskellige områder her. Nogle funktioner er ikke tilgængelige i regentclouds (Azure Government, Tyskland og Kina).

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis