Gezintiyi Atla
KULLANIMA SUNULDU

Workday’den Azure AD’ye gelen kullanıcı sağlama özelliği kullanıma sunuldu

Yayımlanma tarihi: 23 Ocak, 2019

Workday’de bulunan zengin iş gücü kimliği ve organizasyon verilerinden güvenli biçimde faydalanarak ve Active Directory’ye ve Azure AD’ye gelen kullanıcı sağlamayı otomatikleştirerek, çalışan verilerini eşitlemeye yönelik olarak düz dosya veya özel betik kullanımına dayalı eski yaklaşımları ortadan kaldırın. Workday’i “kayıt sistemi” olarak kullanarak Joiner-Mover-Leaver senaryolarının tamamını kapsayan uçtan uca kimlik yaşam döngüsü yönetimini uygulayın.

Daha fazla bilgi edinin

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security

İlgili Ürünler