Azure Cosmos DB için yükseltilmiş Gremlin API artık kullanıma sunuldu

15 Mayıs 2019 Çarşamba tarihinde gönderildi

Azure Cosmos DB Gremlin API'sinde geliştirilmiş Gremlin işlevselliği artık kullanıma sunuldu. Desteğimiz şimdi performans değerlendirmesi için bir yürütme profili işlevi ve Apache Tinkerpop belirtimine uygun dize karşılaştırma işlevleri içeriyor.

Dize karşılaştırma işlevi hakkında daha fazla bilgi edinin

Yürütme profili işlevi hakkında daha fazla bilgi edinin