Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure Paylaşılan Görüntü Galerisi artık genel olarak kullanılabilir

Yayımlanma tarihi: 06 Mayıs, 2019

Paylaşılan Görüntü Galerisi’nin artık tüm genel bulut bölgelerinde genel kullanıma sunulduğunu mutlulukla duyuruyoruz. Paylaşılan Görüntü Galerisi ile müşteriler, tüm Azure bölgelerinde kolayca sanal makine (VM) görüntülerini yönetebilir, paylaşabilir ve dağıtabilir. Özelliğin önemli işlevlerine göz atın:

Bu özelliğin bir parçası olarak sunduğumuz üç yeni ARM kaynağıyla görüntüleri gruplandırarak ve sürüm oluşturarak görüntüleri verimli bir biçimde yönetın.

Azure Rol Tabanlı Erişim Denetimi’ni (RBAC) kullanarak abonelik ve kiracılarla görüntü paylaşın. Kuruluşunuzun altyapısı kiracılara dağıtıldığında Azure AD kiracılarıyla sanal makine görüntüsü paylaşma oldukça faydalıdır.

Kurumsal ihtiyaçlarınızı temel alarak görüntülerinizi genel olarak dağıtın. Hedef bölgeleri belirtin ve görüntüler genel olarak çoğaltılsın.

Görüntülerinizi çoğaltma özelliği ile, ölçeklendirme ihtiyaçlarını temel alarak dağıtımları ölçeklendirin.

Alanlar arası yedekli depolama (ZRS) hesapları ile Kullanılabilirlik Alanlarını destekleyen bölgelerde görüntülerinizi yüksek oranda kullanılabilir yapın. ZRS, görüntülerinizin bölgesel arızalara karşı daha iyi korunmasını sağlar.

Bölgesel kullanılabilirlik:

Paylaşılan Görüntü Galerisi artık tüm Azure genel bulut bölgelerini hedef bölgeler, Güney Afrika bölgeleri dışındaki tüm genel olarak kullanılabilir Azure genel bulut bölgelerini de kaynak bölge olarak destekliyor.

Fiyatlandırma:

Paylaşılan Görüntü Galerisi hizmetini kullanırken ekstra ücret ödemezsiniz. Sadece aşağıdakiler için ücret ödersiniz:

1.        Her bölgedeki (kaynak ve hedef) Görüntü Sürümleri ve çoğaltmalar için depolama ücretleri.

2.        Bölgeler arası çoğaltma için ağ çıkışı ücretleri.

Kullanmaya başlayın:

CLI, PowerShell, Azure Portal, API, QuickStart Şablonları, Terraform, .NET ve Java

  • Sanal Makineler
  • Features
  • Management

İlgili Ürünler