KULLANIMA SUNULDU

Azure Blob Depolama’da etkili veri kopyalama için yeni Kopya API’leri

Yayımlanma tarihi: 20 Ağustos, 2019

Azure içinde veri kopyalama ya da herhangi bir URL’den Azure’a veri kopyalama işlemlerinde verimliliği arttırmaya yardımcı olan yeni API’ler kullanıma sunuldu. API’ler şunları içerir:

Bu API’ler, herhangi bir URL kaynağındaki verilerin blok blobuna, sayfa blobuna ya da ek bir blob olarak, sunucu tarafında zaman uyumlu kopyalanmasına olanak tanır. Bu API’lerin avantajları:

  • Sunucu tarafı veri aktarımı. Veri aktarımı sunucu taraflı gerçekleştiğinden, veriler Azure’daki hedef sunucu tarafından doğrudan kaynaktan okunur. Veri akışı, çağıran üzerinden gerçekleşmediğinden, verileri taşımak için CPU’lu bir VM, bellek ve ağ kapasitesi gerekmez. Yalnızca veri aktarımını düzenlemeye yetecek boyutta küçük bir VM kullanmanız yeterli olur.
  • Eş zamanlı veri aktarımı.  Her çağrı zaman uyumlu olarak gerçekleştiğinden, çağrı döndürüldüğünde veri aktarımı tamamlanır. Bu yönüyle, tamamlanıp tamamlanmadığını sürekli kontrol etmeniz gereken zamanlanmış bir arka plan işlemi olan asenkron çapraz hesap kopya blobu API’sinden farklıdır.
  • Tüm veri kaynakları. URL adresiyle belirtilebilen tüm veriler, veri kaynağı olarak kullanılabildiğinden Azure içinden ya da dışından veri kopyalayabilirsiniz. Hatta dilediğiniz blob türünden herhangi bir bloba veri aktarımı yapabilirsiniz. Örneğin, bir sayfa blobundan okuyup bir blok blobuna yazabilirsiniz.

Bu API’ler, hesaptan hesaba veri kopyalama, birden fazla küçük blobu birleştirerek daha büyük bir blob oluşturma ve blob türlerini dönüştürme gibi senaryoların uygulanmasına olanak tanır.

  • Storage Accounts
  • Blob storage
  • Features

İlgili Ürünler