Ana içeriğe atla

Ölçüm adlarındaki iyileştirmeler ve bunların Power BI içerik paketi raporlamasına etkisi

Yayımlanma tarihi: 15 Ağustos, 2018

Geçtiğimiz Kasım ayında Microsoft, Azure Kurumsal kullanıcıları için Power BI içerik paketinin Microsoft Azure Consumption Insights olarak adlandırılan yeni bir sürümünü duyurmuştur. Bu içerik paketi, 31 Aralık 2018 tarihinde kullanımdan kaldırılacak olan önceki Azure Kurumsal içerik paketinin yerine geçer.

En son kullanıma sunulan Power BI içerik paketi, Azure kullanımı ile ilgili sorgu oluşturma olanağı sağlar ve herhangi bir tarih aralığına veya fatura dönemine (36 ay) göre ücretlendirme gerçekleştirir. Son API’ler, kullanımınıza ilişkin daha ayrıntılı içgörüler elde etmenizi ve Azure’daki maliyetleri doğru bir şekilde izlemenizi, tahmin etmenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Microsoft Azure Kurumsal içerik paketinin kullanımdan kaldırılacağı 31 Aralık tarihinden önce en yeni sürüme geçmenizi öneririz. 

Son sürüme geçiş yapmanın diğer bir avantajı da bu sürümün, ilk aşaması 16 Ağustos’ta kullanıma sunulan adlandırma taksonomisi iyileştirmelerimizi daha sorunsuz bir şekilde destekliyor olmasıdır. İlk aşama, sanal makine kullanımıyla ilişkili adlandırma kurallarımızı büyük ölçüde iyileştiriyor. Raporlarınızın oluşturulma biçimine bağlı olarak bu raporları yeni adlandırma taksonomimize uyacak şekilde güncelleştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bölümlere bakın.

Diğer tüm Azure hizmetleri için adlandırma kurallarımızda yapılacak olan diğer iyileştirmeler Ekim 2018’in ilk haftasında geçerli olacaktır.

Microsoft Azure Kurumsal içerik paketinin etkileri

Aralık 2018’in sonunda kullanımdan kaldırılması planlanan Microsoft Azure Kurumsal içerik paketini kullanmaya devam ederseniz ad değişikliklerinden önce gerçekleşen kullanım, eski adlandırma kuralı altında görüntülenir. Ad değişikliklerinin geçerli olduğu ayın içinde gerçekleşen kullanım, yeni adlandırma yapısını görüntüler. Bu nedenle ad değişikliğinden önceki herhangi bir ayın içinde ve ad değişikliğinin yapıldığı herhangi bir ayın içinde veya bu aydan sonra kullanım gerçekleştirirseniz iki giriş görürsünüz: ad değişikliklerinden önceki aylar için eski adlandırma yapısını içeren bir giriş, ad değişikliklerinin olduğu ayların ve bundan sonrasının bulunduğu yeni adlandırma yapısını içeren diğer bir giriş. Ad değişiklikleri aşağıdaki şekil 1 ve 2’de göründüğü gibi “Hizmetlere Göre Kullanım Eğilimi” panosundaki dört varsayılan görseli etkiler.

Şekil 1. Ağustos ayındaki Azure Sanal Makine ad değişikliklerinden önce geçerli olan, etkilenen görsellerin vurgulandığı pano.

 • 1. Kutu - Ölçüm Kategorisi: Sanal Makine Ölçü Kategorisi değişmedi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ölçüm Kategorisi olabilir.
 • 2. Kutu - Tarihe Göre Maliyet ve Ölçüm Alt Kategorisi: Ölçüm Alt Kategorisi adları, Ağustos ayında Sanal Makineler için değiştirildi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ölçüm Alt Kategorisi olabilir.
 • 3. Kutu - Ürün: Sanal Makineler için Ürün adları Ağustos ayında değiştirildi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ürün adı ve Ölçü Birimi olabilir.
 • 4.Kutu - Tarihe ve Ürüne Göre Maliyet: Sanal Makineler için Ürün adları Ağustos ayında değiştirildi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ürün adı, Ölçü Birimi ve Bölge olabilir.

Şekil 2. Ağustos ayındaki Sanal Makine ad değişikliklerinden sonra geçerli olan, etkilenen görsellerin vurgulandığı pano.

 

Microsoft Azure Consumption Insights etkileri

İçerik paketinin son sürümünü kullanıyorsanız yeni adlar hem geçmiş hem de geçerli kullanım için görüntülenir. Ağustos ayında, Sanal Makineler ile ilgili rapor oluşturmaya yönelik olarak aşağıdaki alanları kullanan tüm görsellerin değiştirilmesi gerekebilir:

 • Ölçüm Alt Kategorisi
 • Ölçüm Adı
 • Ürün Adı

Ekim ayında tüm Azure hizmetlerinde yapılacak değişiklikler tamamlandıktan sonra kullanımla ilgili rapor oluşturmaya yönelik olarak aşağıdaki alanları kullanan tüm görsellerin değiştirilmesi gerekebilir:

 • Ölçüm Kategorisi
 • Ölçüm Alt Kategorisi
 • Ölçüm Adı
 • Ürün adı
 • Ölçü Birimi
 • Bölge Adı

Ad değişiklikleri aşağıdaki şekil 3 ve 4’de göründüğü gibi “Hizmetlere Göre Kullanım Eğilimi” panosundaki dört varsayılan görseli etkiler.

Şekil 3. Ağustos ayındaki Sanal Makine ad değişikliklerinden önce geçerli olan, etkilenen görsellerin vurgulandığı pano.

 • 1. Kutu - Ölçüm Kategorisi: Sanal Makine Ölçü Kategorisi değişmedi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ölçüm Kategorisi olabilir.
 • 2. Kutu - Tarihe Göre Maliyet ve Ölçüm Alt Kategorisi: Ölçüm Alt Kategorisi adları, Ağustos ayında Sanal Makineler için değiştirildi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ölçüm Alt Kategorisi olabilir.
 • 3. Kutu - Ürün: Sanal Makineler için Ürün adları Ağustos ayında değiştirildi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ürün adı ve Ölçü Birimi olabilir.
 • 4.Kutu - Tarihe ve Ürüne Göre Maliyet: Sanal Makineler için Ürün adları Ağustos ayında değiştirildi. Ekim ayında diğer hizmetlerde yeni bir Ürün adı, Ölçü Birimi ve Bölge olabilir.

Şekil 4. Ağustos ayındaki Sanal Makine ad değişikliklerinden sonra geçerli olan, etkilenen görsellerin vurgulandığı pano.

 

Microsoft Azure Consumption Insights içerik paketindeki raporlarınızı ayarlama

Ağustos ayında Sanal Makineler için, daha sonra Ekim ayında ise diğer tüm Azure hizmetleri için ad değişiklikleri uygulandıktan sonra, varsayılan veya özel görseller kullanılarak raporlanan ayrıntı düzeyinde bazı farklılıklar göreceksiniz. Aşağıda, raporlama gereksinimlerinize bağlı olarak değiştirmek isteyebileceğiniz iki varsayılan görsel verilmiştir.

1. Başlıca 5 Kullanım Etkeni - Aya Göre Maliyet ve Ölçüm Adı

Ağustos ayındaki Sanal Makine ad değişikliğinden önce şekil 5’tekine benzer bir görsel fark etmiş olabilirsiniz. İşlem Saatlerinin tüm Sanal Makine kullanımlarına ilişkin olarak özetlendiğini unutmayın.

Şekil 5. Ad değişikliklerinden önce Ölçüm Adlarını gösteren pano.

Sanal Makine ad değişikliklerinden sonra her sanal makine için varsayılan olarak, Ölçüm Adı altında ayrı olarak rapor oluşturulacaktır. Azure Cloud Services veya HDInsight gibi diğer işlem kaynakları kapsamında kullanımınız varsa, bu hizmetlere yönelik ad değişiklikleri Ekim ayında geçerli olana kadar İşlem Saatlerinin ayrı olarak listelenebileceğini unutmayın.

Şekil 6. Ad değişikliklerinden sonra Ölçüm Adlarını gösteren pano.

Sanal makine kullanımınızı özetlemek istiyorsanız birkaç seçeneğiniz vardır. Aya göre başlıca 5 maliyeti görüntülemek için filtreleri değiştirmeniz gerekir.

1. Seçenek: Sanal Makine serisine göre gruplandırma - Sanal Makine serisine ve işletim sistemine (örneğin, A Serisi Windows veya B Serisi) göre gruplandırma yapmak için Görselleştirmeler bölmesindeki göstergeden Ölçüm Adını kaldırın ve bunu Ölçüm Alt Kategorisi ile değiştirin.

Şekil 7. Ad değişikliklerinden sonra seriye göre (Ölçüm Alt Kategorisi) gruplandırılan sanal makine kullanımını gösteren değiştirilmiş pano.

2. Seçenek: Sanal Makinelere Göre Gruplandırma - Tüm Sanal Makine kullanımlarını raporlamak için Görselleştirmeler bölmesindeki göstergeden Ölçüm Adını kaldırın ve Ölçüm Kategorisi ile değiştirin.

Şekil 8. Ad değişikliklerinden sonra Ölçüm Kategorisine göre gruplandırılmış tüm Sanal Makine kullanımını gösteren değiştirilmiş pano.

2. Hizmetlere Göre Kullanım - Tarihe Göre Maliyet ve Ölçüm Alt Kategorisi

Ağustos ayındaki Sanal Makine ad değişikliğinden önce, hem işletim sistemi hem de boyut bilgisinin gösterildiği, şekil 9’dakine benzer bir görsel fark etmiş olabilirsiniz. 

Şekil 9. Ad değişikliklerinden önce Ölçüm Alt Kategorisini gösteren pano.

Sanal Makine ad değişiklikleri geçerli hale geldikten sonra bu rapor Sanal Makinelerin seri ve işletim sistemi bilgilerini (örneğin, A Serisi Windows veya B Serisi) gösterir ancak sanal makine boyutu artık Ölçüm Adı alanında belirtilir. Cloud Services veya HDInsight gibi diğer işlem kaynaklarına, Ekim ayına kadar aynı değişikliklerin uygulanmayacağını unutmayın.

Şekil 10. Ad değişikliklerinden sonra Ölçüm Alt Kategorisini gösteren pano.

Bu görsel için Sanal Makine kullanımınızı boyuta göre özetlemek istiyorsanız Görselleştirmeler bölmesindeki göstergeden Ölçüm Alt Kategorisini kaldırın ve Ölçüm Adı ile değiştirin.

Şekil 11. Boyuta göre (Ölçüm Adı) gruplandırılan Sanal Makine kullanımını gösteren değiştirilmiş pano.

Bu değişikliklerle ilgili sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

 • Services