KULLANIMA SUNULDU

Azure IoT C# ve Java SDK’ları için uzun süreli destek (LTS) dalları kullanıma sunuldu

Güncelleştirme: 18 Şubat, 2020

Azure IoT Java and C# SDK’ları için uzun süreli destek (LTS) dalları kullanıma sunuldu.

Her iki durumda da, önceki LTS dalları artık desteklenmeyecek.

Önemli notlar

C# SDK’sını kullanıyorsanız, LTS dalı yerine en son ana dalı alarak daha iyi sonuçlar elde edebileceğiniz birkaç senaryo bulunur:

  • HTTP ara sunucularını kullanıyorsanız, en son güncel seçenek olan Microsoft.Azure.Devices v1.19.0 sürümünü kullanın. Bu sürüm, önceki LTS sürümünde HTTP ara sunucusu işlevini bozan bir gerilemeye yönelik düzeltmeyi içerir.
  • Varsayılan sertifika iptal etme ilkesini belirtmek isterseniz en güncel seçenek Microsoft.Azure.Devices.Client v.1.23.0 sürümünü kullanın. Bu sürümde, hem AMQP hem de MQTT için uzaktan SSL sertifikasının iptal edilmesine ilişkin denetim varsayılan olarak devre dışıdır ve bu denetimi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için kullanabileceğiniz yeni bir API sunulur.

Tüm güncelleştirmeleri görmek için deponun sürüm notlarına bakın.

LTS dalı nedir?

GitHub depolarımızda en son ve en iyi özellikleri içeren sürümleri sıkça paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra, yalnızca kritik hata düzeltmeleri ve güvenlik düzeltme ekleri alan kararlı bir dal (LTS dalı) da sunuyoruz. Bu dal, cihazınızın koduna en az düzeyde etki eden kritik güncelleştirmeleri sağlar. LTS dalı ve ana dallar, en son teknolojiye ve GitHub sorun desteğine erişimin yanı sıra kararlı çözümler oluşturmanız için gereken esnekliği de sunar.

LTS zaman çizelgemiz

  • LTS’nin yeni sürümü altı ayda bir yayımlanır. Böylece, kod erişimi için yeni bir LTS dalı oluşturulur ve desteklenen paket yöneticisinde yeni bir LTS paketi kümesi yayımlanır. LTS dalına ilişkin sürüm oluşturma, yayımlanma zamanında ana dalı izler. Ana daldaki kullanımdan kaldırılmış API’ler bir ana sürüm güncelleştirilmesiyle ve yeni bir LTS dalının yayımlanmasıyla kaldırılır.
  • Bir sürüm, altı ay boyunca etkin olarak sürdürülür ve güvenlik düzeltmeleri ve kritik hata düzeltmeleri alır. Altı ayın sonunda yeni bir LTS sürümü yayımlanır. Önceki sürüm kullanım dışı bırakılır ve güncelleştirme almaz.

  • Bir yıllık toplam ömrün ardından, karşılık gelen dal GitHub’dan kaldırılır ancak paket yöneticisindeki paketleri kullanmaya devam edebilirsiniz.

Bu tasarımla ilgili geri bildirimde bulunmak istiyorsanız lütfen GitHub’da yorum yapın.

6 aylık aralıklarla LTS dalımızın zaman çizelgesini gösteren diyagram

 

  • Nesnelerin İnterneti
  • Azure IoT Hub
  • SDK and Tools