Gezintiyi Atla

Azure Digital Twins şu anda önizleme aşamasındadır

Yayımlanma tarihi: 24 Eylül, 2018

Azure Digital Twins şu anda önizleme aşamasındadır. Digital Twins müşterilerin ve iş ortaklarının, kişiler, mekanlar ve nesneler ile bunları bağlayan ilişkiler ve süreçleri de içeren fiziksel ortamın kapsamlı bir dijital modelini oluşturmasını sağlayan bir bulut, AI ve IoT platformudur. Mekanın nasıl kullanıldığını analiz etmek ve bu alanı kişilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak biçimde iyileştirmek üzere kişiler, mekanlar ve cihazlar arasındaki ilişkileri sanal olarak çoğaltarak fiziksel bir ortamın dijital ikizini oluşturun. Azure Digital Twins, mekansal zeka çözümlerinin değere dönüşme sürecini hızlandırıp geliştirme karmaşıklığını ve maliyetlerini azaltır.

Digital Twins şu özellikleri içerir:

  • Mekansal zeka grafiği - Fiziksel bir ortamdaki kişiler, mekanlar ve cihazlar arasındaki ilişkileri modelleyen gerçek bir sanal temsilidir. Bu dijital ikiz, kuruluşların enerji verimliliğini, alan kullanımını, kullanıcı deneyimini ve daha fazlasını geliştirebilen çözümler derlemesini sağlayan içgörüler oluşturur. Haritaları, belgeleri, kullanım kılavuzlarını, resimleri ve diğer dosyaları grafikte gösterilen mekanlara, kişilere ve cihazlara meta veri olarak ekleme ve depolama özelliği olan blob depolamayı da içerir.
  • İkiz nesne modelleri - Bu hizmet, oluşturulmalarını hızlandırmak ve basitleştirmek için bir çözümün alana özgü ihtiyaçlarına uygun, önceden tanımlanmış şema ve cihaz protokolleri de sunar.
  • Kullanıcı tanımlı işlevler yoluyla gelişmiş hesaplama - Gelen telemetri iletilerine göre son noktalara bildirimler veya eylemler gönderen işlevleri özelleştirin.
  • Yerleşik rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) ve Azure Active Directory - Erişimi ve belirli bir mekanda eylemler gerçekleştirme özelliğini güvenli bir şekilde denetler.
  • Çoklu kiracılık ve iç içe geçmiş kiracılık – Verilerin yalıtıldığından emin olmak için yerleşik çoklu kiracı ve iç içe geçmiş kiracı özelliklerinden yararlanarak, birden çok kiracı ve alt kiracı arasında ölçeklendirilip güvenli bir şekilde çoğaltılan çözümler derleyin.

Bu özellikler bir araya geldiğinde gelişmiş ilişkisel modelleme sunarak ve ayrıca gizlilik, güvenlik ve genel olarak ölçeklendirme becerisi için kritik ihtiyaçları ele alarak iş ortaklarımızın, son kullanıcıları için belirleyici sonuçlara odaklanmasını sağlar.

Daha fazla bilgi edinin

Kullanmaya başlayın

Belgeleri okuyun

  • Azure Digital Twins
  • Services

İlgili Ürünler