Azure Bilişsel Hizmetler Özel Konuşma Modeli Barındırma kaynak GUID’si değişikliği

18 Ocak 2019 Cuma tarihinde gönderildi

1 Nisan 2019’dan itibaren geçerli olmak üzere Azure Bilişsel Hizmetler Özel Konuşma Modeli Barındırma kaynak GUID’leri ve ölçü birimi değişecek. Ölçü biriminde yapılacak değişiklik, adlandırmayı etkileyecek. Fiyatlandırma değişiklikten etkilenmeyecek.

GUID değişikliğinin ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakın.

Eski kaynak GUID’si

Yeni kaynak GUID’si

Hizmet adı

Hizmet türü

Kaynak adı

Bölge adı

Eski doğrudan ölçü birimi

Yeni doğrudan ölçü birimi

Eski EA ölçü birimi

Yeni EA ölçü birimi

Ürün adı

Eski Microsoft parça numarası açıklaması

Yeni Microsoft parça numarası açıklaması

29fc9ef8-9e60-44a0-9583-4814e7e2e9a6

10dcf5fa-5eb3-4f87-9cea-3f077a40de19

Bilişsel Hizmetler

Konuşma

Özel Konuşma Modeli Barındırma Birimi

Küresel

1/Gün

1/Saat

1/Gün

100/Saat

Konuşma - Özel Konuşma Modeli Barındırma Birimleri

Az Konuşma-Özel Konuşma Modeli Barındırma Birimleri-1/Gün

Az Konuşma-Özel Konuşma Modeli Barındırma Birimleri-100/Sa

Related feedback