Azure App Service yeni Sanal Ağ tümleştirmesi özelliği önizlemeye sunuldu

31 Ekim 2018 Çarşamba tarihinde gönderildi

Azure App Service ile Sanal Ağ tümleştirmesi özelliği genel önizlemeye sunuldu. Yükseltilmiş tümleştirme özelliği, uygulamaların ExpressRoute ve diğer bağlantı teknolojilerindeki kaynaklara erişmesini sağlar. Ayrıca uygulamaların, güvenliği hizmet uç noktalarıyla SQL, Depolama ve CosmosDB’dekine benzer bir biçimde sağlanan kaynaklara erişmesine de olanak tanır. Bu özellik yalnızca Windows Web Uygulamalarıyla, sınırlı sayıda bölgede çalışır. 

Daha fazla bilgi edinin