Ana içeriğe atla
KULLANIMA SUNULDU

Azure API Management güncelleştirmesi—Mayıs 2020

Yayımlanma tarihi: 07 Mayıs, 2020

5 Mayıs 2020’de aşağıdaki yeni özellikleri, hata düzeltmelerini, değişiklikleri ve diğer iyileştirmeleri içeren düzenli bir Azure API Management hizmet güncelleştirmesi başlatıldı. API Management hizmetinizin güncelleştirmeyi alması bir haftadan uzun sürebilir.

Yeni

 • API kapsamındaki abonelikler şimdi API raporlarına ve bunun sonucunda Azure portalında API Management hizmetinizin Analiz bölümüne de ekleniyor.
 • Geliştirici portalına yayımlama ve Azure portalında API Management hizmetinizin Portala genel bakış bölümünden CORS ilkesini denetleyip uygulama özelliği artık kullanılabilir.


   
 • API Management hizmetiniz sanal ağa dağıtıldıysa, artık Azure portalında hizmetinize ayrılmış Ağ bağlantısı durumu bölümünde ağ bağlantısının durumunu inceleyebilirsiniz.

Sabit

 • Geliştirici portalı oturumu kapatıldığında kimlik doğrulama belirteciyle tarayıcının tanımlama bilgisi temizleniyor.

Değiştirildi

 • Şirket içinde barındırılan API ağ geçidi konak adları artık API dışarı aktarılırken OpenAPI v3 tanımının servers alanına ekleniyor.
 • Ek önbellek sayesinde geliştirici portalının yükleme süresi kısaltıldı.
 • Geliştirici portalı yönetim oturumunu yeni tarayıcı sekmesinde geri yükleme özelliği artık kullanılabilir.
 • Captcha hizmetine ulaşılamazsa (örneğin sanal ağ yanlış yapılandırıldıysa), eski geliştirici portalı şimdi bir ileti görüntülüyor.
 • API Management’ta günlük etkinleştirildiyse Application Insights artık her zaman doğru hata sayısını gösteriyor. Daha önce örnekleme yüzde 100’den düşük olduğunda ve "Hataları her zaman günlüğe kaydet" bayrağı seçildiğinde sayı yanlış bildiriliyordu.
 • Artık ARM şablonu kullanarak API’yi içeri aktarırken abonelik anahtarı üst bilgisini veya sorgu parametresi adını belirtebilirsiniz. Örneğin:
  {
    "type": "Microsoft.ApiManagement/service/apis",
    "name": "[concat(parameters('ApiManagement.Name'),'/', variables('ApiManagement.Api.Name'))]",
    "apiVersion": "2019-01-01",
    "properties": {
      "subscriptionRequired": true,
      "path": "catalog/products",
      "subscriptionKeyParameterNames": {
        "header": "X-API-Key",
        "query": "apiKey"
      },

      "value": "<REDACTED>",
      "format": "swagger-json"
    },
    "tags": "[variables('Tags')]",
    "dependsOn": []
  }

Geliştirici portalı bağımsız bir yayın yaşam döngüsünü takip eder ve yayın başına değişiklik günlüğü GitHub’da bulunabilir.

 • API Management
 • Features

İlgili Ürünler