Visual Studio Code için Azure API Management uzantısı önizlemede

Güncelleştirme: 28 Haziran, 2019

Visual Studio Code için yeni bir Azure API Management uzantısı önizlemeye sunuldu. API yayımcılarına API Management ile çalışmak için yeni bir yüzey sunar ve API’lerini tanıdık geliştirme araçları bağlamında yönetmeyi tercih eden müşterilere yönelik olarak tasarlanmıştır. 

Uzantının temel özellikleri şunlardır:

  • API Management örnekleri oluşturma/silme
  • OpenAPI belirtimlerini içeri aktararak API oluşturma
  • Azure Resource Manager veya OpenAPI belirtimi biçimindeki API’leri ve işlemleri düzenleme
  • Kapsamdan bağımsız olarak ilkeleri düzenleme
  • API’leri ürünlerle ilişkilendirme
  • REST İstemcisini kullanarak API’leri test etme
  • Komut Paleti desteği

Kullanmaya başlamak için uzantıyı buradan edinebilirsiniz.

Uzantıya katkıda bulunmak istiyorsanız GitHub deposunda daha fazla ayrıntı bulabilirsiniz. 

  • API Management
  • Features
  • Services

Related Products