Gezintiyi Atla

Automation: Full Azure Resource Manager PowerShell cmdlet support

1 Ağustos 2015 Cumartesi

The Azure Automation team has released more than 60 PowerShell cmdlets in the Azure Resource Manager PowerShell module for managing all aspects of Azure Automation from the command line. Cmdlets exist for managing automation accounts, runbooks, Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) configurations, schedules, assets, DSC nodes, and webhooks. Here's the full list of cmdlets:
 • Export-AzureAutomationDscConfiguration
 • Export-AzureAutomationDscNodeReportContent
 • Export-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationAccount
 • Get-AzureAutomationCertificate
 • Get-AzureAutomationConnection
 • Get-AzureAutomationCredential
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Get-AzureAutomationDscCompilationJobOutput
 • Get-AzureAutomationDscConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNode
 • Get-AzureAutomationDscNodeConfiguration
 • Get-AzureAutomationDscNodeReport
 • Get-AzureAutomationDscOnboardingMetaconfig
 • Get-AzureAutomationJob
 • Get-AzureAutomationJobOutput
 • Get-AzureAutomationModule
 • Get-AzureAutomationRegistrationInfo
 • Get-AzureAutomationRunbook
 • Get-AzureAutomationSchedule
 • Get-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Get-AzureAutomationVariable
 • Get-AzureAutomationWebhook
 • Import-AzureAutomationDscConfiguration
 • Import-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationAccount
 • New-AzureAutomationCertificate
 • New-AzureAutomationConnection
 • New-AzureAutomationCredential
 • New-AzureAutomationKey
 • New-AzureAutomationModule
 • New-AzureAutomationRunbook
 • New-AzureAutomationSchedule
 • New-AzureAutomationVariable
 • New-AzureAutomationWebhook
 • Publish-AzureAutomationRunbook
 • Register-AzureAutomationDscNode
 • Register-AzureAutomationScheduledRunbook
 • Remove-AzureAutomationAccount
 • Remove-AzureAutomationCertificate
 • Remove-AzureAutomationConnection
 • Remove-AzureAutomationCredential
 • Remove-AzureAutomationModule
 • Remove-AzureAutomationRunbook
 • Remove-AzureAutomationSchedule
 • Remove-AzureAutomationVariable
 • Remove-AzureAutomationWebhook
 • Resume-AzureAutomationJob
 • Set-AzureAutomationAccount
 • Set-AzureAutomationCertificate
 • Set-AzureAutomationConnectionFieldValue
 • Set-AzureAutomationCredential
 • Set-AzureAutomationDscNode
 • Set-AzureAutomationModule
 • Set-AzureAutomationRunbook
 • Set-AzureAutomationSchedule
 • Set-AzureAutomationVariable
 • Set-AzureAutomationWebhook
 • Start-AzureAutomationDscCompilationJob
 • Start-AzureAutomationRunbook
 • Stop-AzureAutomationJob
 • Suspend-AzureAutomationJob
 • Unregister-AzureAutomationDscNode
 • Unregister-AzureAutomationScheduledRunbook
We would love to hear your feedback and suggestions. Please tell us what you think in the Azure Automation feedback forum.

Ücretsiz hesap

$200 değerinde Azure kredisi elde edin ve popüler hizmetlerden 12 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanın

Ücretsiz kullanmaya başlayın

Visual Studio

Aboneler yıllık $1800 tutarına kadar Azure hizmeti edinir

Şimdi etkinleştirin

Başlangıçlar

Startup’lar için Microsoft’a katılın ve ücretsiz Azure hizmetleri edinin

Daha fazla bilgi edinin