Microsoft Azure Desteği tanılama bilgileri ve bellek dökümü toplama

Microsoft Azure portalından tam bellek dökümü ve tanılama bilgisi toplanmasına izin verdiğinizde hangi bilgilerin Microsoft Desteği ile paylaşılacağını öğrenin.

Tanılama bilgisi toplama

On the new Microsoft Azure portal, the “Share diagnostic information” feature gives your consent to allow a Microsoft Support engineer to remotely collect data from your Azure VM/Cloud Service subject of the current support incident, in order to troubleshoot your issue. Examples of diagnostic data collected are common log files, system-generated event logs, registry keys, debug logs and basic network and storage disk information.

For App service related issues, HTTP Logs, detailed errors, KUDU trace, Transform Logs, FREB Logs, Winsock Logs, Event Logs, DAAS Logs and Webjob Logs are collected to help with troubleshooting.

You can revoke this access by contacting your support engineer, which will prevent further collections of diagnostic information related to this support incident. A detailed list of files that are collected can be found on the following articles: KB2518791, KB2772488, KB3137442, KB3200697 and StorSimple KB.

Bellek dökümü toplama

Tam Bellek Dökümü nedir?

Tam Bellek Dökümü, en büyük çekirdek modu bilgi döküm dosyasıdır. Bu dosya, Windows tarafından kullanılan tüm fiziksel belleği içerir. Tam bellek dökümü, platform üretici yazılımı tarafından kullanılan fiziksel belleği varsayılan olarak içermez.

Döküm, oluşturulduğu işlem düğümünden (Azure ana bilgisayarı) aynı veri merkezi içindeki başka bir sunucuya hata ayıklama için kopyalanır. Veriler Azure’un güvenlik sınırının dışına çıkmadığı için müşteri verileri korunmuş olur. Müşteri verilerinin Azure’da nasıl depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bilgi döküm dosyası, sanal makinenin Hyper-V kaydedilmiş durumu üretilerek oluşturulur. Bu işlem, VM’yi en fazla 10 dakika süreyle duraklatır ve bu sürenin ardından VM sürdürülür. VM bu sürecin bir parçası olarak yeniden başlatılmaz.

Verileriniz nasıl işlenir?

Önceden izninizle toplanan veriler, izninizin geri alınmasından etkilenmez. Veriler yalnızca sorununuzun giderilmesi için kullanılır ve izniniz olmadan pazarlama, reklamcılık veya ticari herhangi bir amaçla kullanılmaz. Veriler 90 güne kadar saklanabilir ve Microsoft Desteği tarafından toplanan tüm veriler standart gizlilik uygulamalarımıza uygun şekilde işlenir. Veri saklama ilkeleri hakkında daha fazla bilgi.