Gezintiyi Atla

Ölçüm Adlarında Yapılan İyileştirmeler

Müşteri görüşlerine dayalı olarak Azure ölçüm özniteliklerine yönelik geliştirilmiş standart adları kullanıma sunacağız. Bu tarih yaklaştığında, sizleri e-posta ve bu web sitesi aracılığıyla bilgilendireceğiz. Bu değişiklikler Azure kaynaklarınızı yönetmenizi ve Azure web sitesinde görülen özellik sayfaları, yönetim portalından indirilen veya API’lerden alınan ayrıntılı kullanım verileri ve faturalar arasında tutarlı bir taksonomi oluşturulmasını kolaylaştırır. Bu değişiklikler ölçümün kullanım verilerini, fiyatını veya benzersiz tanımlayıcısını (Azure aboneliğinize bağlı olarak Ölçüm Kimliği veya Kaynak GUID’si olarak raporlanır) etkilemez. Raporlarınızı yeni adlandırma kuralına uygun olarak değiştirmeniz gerekebilir.

Aşağıdaki tabloda, geliştirilmiş ölçüm adları için açıklayıcı örnekler verilmiştir. Ölçüm öznitelikleri için alternatif adlar başvuru amaçlı olarak parantez içinde gösterilmektedir.

ölçüm adı biçimi ölçüm kimliği (kaynak guid’si) ölçüm kategorisi (hizmet adı veya ad) ölçüm alt kategorisi (hizmet türü veya tür) ölçüm adı (kaynak adı, kaynak, hizmet kaynağı) ölçüm bölgesi (bölge) birim (ölçü birimi)
Eski Kural a149966f-73b4-4e1d-b335-d2a572b1e6bd Veri Hizmetleri SQL Veritabanı Standart S0 Veritabanı Günleri Gün
Yeni Kural SQL Veritabanı Standart S0 SQL DB 1 Gün
Eski Kural 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Depolama Coğrafi Olarak Yedekli Standart GÇ – Tablo/Kuyruk (GB) GB
Yeni Kural Depolama Tablolar ve Kuyruklar GR Depolama 1 GB
Eski Kural 2005544f-659d-49c9-9094-8e0aea1be3a5 Sanal Makineler A1 VM (Windows) İşlem Saatleri ABD Orta Saat
Yeni Kural Sanal Makineler Standart A Serisi A1 Windows VM ABD Orta 1 Saat
Eski Kural 6c5c3140-e894-4ecf-aacc-60137b0bc93b Ağ İletişimi Veri Aktarımı Gönderilen (GB) Gov (US) GB
Yeni Kural Bant Genişliği Giden Veri Aktarımı ABD Devleti 1 GB

Tüm ölçümleri ve eski/yeni öznitelik değerlerini içeren ayrıntılı bir elektronik tabloyu indirin. Bu liste, değişiklikler üretim ortamında uygulanana kadar her ay yenileneceğinden lütfen dağıtımdan önce düzenli olarak güncelleştirmeleri denetleyin. Eski adları kullanarak raporlama yapmaya devam etmeniz gerekiyorsa, lütfen bu dosyadaki eşlemeleri kullanın.

Bu geçişte rehberlik sağlamak için, ölçüm özniteliği adlarına dayalı raporları güncelleştirmenize yardımcı olmak üzere yönergeler de derledik.

Ölçüm özniteliği adlandırma değişiklikleri ile ilgili başka sorularınız varsa, lütfen Azure Desteği ile iletişim kurun.