Microsoft Azure Desteği tanılama bilgileri ve bellek dökümü toplama

Tanılama bilgilerini paylaşmak için izin verdiğinizde veya tam bellek dökümü toplanmasını kabul ettiğinizde hangi bilgilerin Microsoft Desteği ile paylaşılacağını öğrenin.

Tanılama bilgisi toplama

Destek isteği oluşturduğunuzda, "Tanılama bilgilerini paylaş" seçeneği Microsoft Desteği mühendisinin sorununuzu gidermek için isteğinizle ilişkilendirilmiş Azure aboneliklerinden uzaktan veri toplamasına izin verdiğinizi gösterir. Bu izni istediğiniz zaman destek mühendisinize başvurarak iptal edebilirsiniz.

Sizin onayınızla hangi tür bilgiler toplanır?

Ortak günlük dosyaları, sistem tarafından oluşturulan olay günlükleri, kayıt defteri anahtarları, hata ayıklama günlükleri, sunucu/veritabanı bilgileri, konsol ekran görüntüleri* ile temel ağ ve depolama diski bilgileri, toplanan tanılama bilgilerine örnek olarak gösterilebilir.

App Service ile ilgili sorunlarda, sorun gidermeye yardımcı olmak için HTTP günlükleri, ayrıntılı hatalar, KUDU izlemesi, dönüşüm günlükleri, FREB günlükleri, Winsock günlükleri, olay günlükleri, DAAS günlükleri ve Webjob günlükleri toplanır.

Azure AD Connect ile ilgili sorunlarda, Active Directory nesneleri hakkındaki bilgiler (Kullanıcı ve cihaz özellikleri, eşitleme yapılandırmanız gibi) ve ilgili günlük dosyaları (Oturum Açma, Denetim veya eşitleme günlükleri gibi) sorun gidermeye yardımcı olması amacıyla toplanır.

Ayrıntılı dosya listesi

Toplanan dosyaların ayrıntılı bir listesi şu makalelerde bulunabilir:

Makale Kimliği Hizmet veya Ortam
Windows Server günlükleri Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
PaaS günlükleri Microsoft Azure PaaS VM Günlükleri
IaaS günlükleri Microsoft Azure IaaS VM günlükleri
Service Fabric günlükleri Microsoft Azure Service Fabric Günlükleri
StorSimple günlükleri StorSimple destek paketleri ve cihaz günlükleri
SQL Server Windows VM günlükleri VM günlüklerinde Azure SQL Server
Azure Active Directory Günlükleri Azure Active Directory Günlükleri

*Sanal Makinenin VGA konsolundan yararlanan bir grafik masaüstü paylaşım uygulaması kullanıyorsanız konsol oturumunda gösterilen bilgileri bir ekran görüntüsü ile yakalayabilirsiniz.

Bellek dökümü toplama

Belirli Sanal Makine sorun türleri için destek olayı oluşturduğunuzda, sorunu tanılamak için desteğin sanal makinenizin belleğine erişmesini kabul edip etmediğiniz sorulur. Tam bellek dökümü, en büyük çekirdek modu bilgi döküm dosyasıdır. Bu dosya, Windows tarafından kullanılan tüm fiziksel belleği içerir. Tam bellek dökümü, platform üretici yazılımı tarafından kullanılan fiziksel belleği varsayılan olarak içermez.

Döküm, oluşturulduğu işlem düğümünden (Azure ana bilgisayarı) aynı veri merkezi içindeki başka bir sunucuya hata ayıklama için kopyalanır. Veriler Azure’ın güvenlik sınırının dışına çıkmadığı için müşteri verileri korunmuş olur. Müşteri verilerinin Azure’da nasıl depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bilgi döküm dosyası, sanal makinenin (VM) Hyper-V kaydedilmiş durumu üretilerek oluşturulur. Bu işlem, VM’yi en fazla 10 dakika süreyle duraklatır ve bu sürenin ardından VM sürdürülür. VM bu sürecin bir parçası olarak yeniden başlatılmaz.

Verileriniz nasıl işlenir?

Destek amacıyla toplanan tüm veriler Microsoft Güven Merkezi’nde açıklanan taahhütlere göre yönetilir.

Önceden izninizle toplanan veriler, izninizin geri alınmasından etkilenmez.

Hava almayan ortamlarda, Microsoft bu hava almayan sınır içinde sorununuzu gidermek için toplanan tanılama verilerini saklar.