Microsoft Azure Desteği tanılama bilgileri ve bellek dökümü toplama

Microsoft Azure portalından tam bellek dökümü ve tanılama bilgisi toplanmasına izin verdiğinizde hangi bilgilerin Microsoft Desteği ile paylaşılacağını öğrenin.

Tanılama bilgisi toplama

Yeni Microsoft Azure portalındaki “Tanılama bilgilerini paylaş” özelliği, sorununuzu gidermek amacıyla bir Microsoft Desteği mühendisine, geçerli destek olayının konusu olan Azure Sanal Makinelerinizden/Azure Bulut Hizmetlerinizden uzaktan veri toplama izni vermenizi sağlar. Ortak günlük dosyaları, sistem tarafından oluşturulan olay günlükleri, kayıt defteri anahtarları, hata ayıklama günlükleri, sunucu/veritabanı bilgileri, konsol ekran görüntüleri* ile temel ağ ve depolama diski bilgileri, toplanan tanılama bilgilerine örnek olarak gösterilebilir.

App Service ile ilgili sorunlarda, sorun gidermeye yardımcı olmak için HTTP günlükleri, ayrıntılı hatalar, KUDU izlemesi, dönüşüm günlükleri, FREB günlükleri, Winsock günlükleri, olay günlükleri, DAAS günlükleri ve Webjob günlükleri toplanır.

Azure AD Connect ile ilgili sorunlarda, Active Directory nesneleri hakkındaki bilgiler (Kullanıcı ve cihaz özellikleri, eşitleme yapılandırmanız gibi) ve ilgili günlük dosyaları (Oturum Açma, Denetim veya eşitleme günlükleri gibi) sorun gidermeye yardımcı olması amacıyla toplanır.

Destek mühendisinize ulaşarak bu erişimi istediğiniz zaman iptal edebilir ve bu destek olayıyla ilgili daha fazla tanılama bilgisinin toplanmasını önleyebilirsiniz. Toplanan dosyaların ayrıntılı bir listesi şu makalelerde bulunabilir:

Makale Kimliği Hizmet veya Ortam
Windows Server günlükleri Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2
PaaS günlükleri Microsoft Azure PaaS VM Günlükleri
IaaS günlükleri Microsoft Azure IaaS VM günlükleri
Service Fabric günlükleri Microsoft Azure Service Fabric Günlükleri
StorSimple günlükleri StorSimple destek paketleri ve cihaz günlükleri
SQL Server Windows VM günlükleri VM günlüklerinde Azure SQL Server
Azure Active Directory Günlükleri Azure Active Directory Günlükleri

Bellek dökümü toplama

Tam bellek dökümü nedir?

Tam bellek dökümü, en büyük çekirdek modu bilgi döküm dosyasıdır. Bu dosya, Windows tarafından kullanılan tüm fiziksel belleği içerir. Tam bellek dökümü, platform üretici yazılımı tarafından kullanılan fiziksel belleği varsayılan olarak içermez.

Döküm, oluşturulduğu işlem düğümünden (Azure ana bilgisayarı) aynı veri merkezi içindeki başka bir sunucuya hata ayıklama için kopyalanır. Veriler Azure’un güvenlik sınırının dışına çıkmadığı için müşteri verileri korunmuş olur. Müşteri verilerinin Azure’da nasıl depolandığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bilgi döküm dosyası, sanal makinenin (VM) Hyper-V kaydedilmiş durumu üretilerek oluşturulur. Bu işlem, VM’yi en fazla 10 dakika süreyle duraklatır ve bu sürenin ardından VM sürdürülür. VM bu sürecin bir parçası olarak yeniden başlatılmaz.

Önyükleme tanılamayı etkinleştirme

Önyükleme tanılamanın etkinleştirilmesi, sanal makinenin seri konsol çıktısı ve ekran görüntüleri* yakalanarak tanılama gerçekleştirilebilmesi için sanal makineyi çalıştıran konaktan günlüklerin yakalanmasını sağlar. Ayrıca, önyükleme tanılamanın etkinleştirilmesi Azure platformunun işletim sistemi VHD’sinde sanal makine sağlama hataları olup olmadığını incelemesine imkan tanıyarak hataların kök nedenleri hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlanmasına yardımcı olur. İşletim sistemi VHD’sine erişime Konuk işletim sistemi bilgileri, işletim sistemi VHD’sindeki sistem dosyaları, özel betikler ve daha fazlası dahildir.

Verileriniz nasıl işlenir?

Önceden izninizle toplanan veriler, izninizin geri alınmasından etkilenmez. Veriler yalnızca sorununuzun giderilmesi için kullanılır ve izniniz olmadan pazarlama, reklamcılık veya ticari herhangi bir amaçla kullanılmaz. Veriler 90 güne kadar saklanabilir ve Microsoft Desteği tarafından toplanan tüm veriler standart gizlilik uygulamalarımıza uygun şekilde işlenir. Hava almayan ortamlarda Microsoft, müşteri tarafından başka bir yere taşınmasının dışında ilgili erişim denetimlerine tabi olan, hava almayan ortamlarda toplanan tanılama verilerini saklar. Veri saklama ilkeleri hakkında daha fazla bilgi.

Hava almayan ortamlarda Microsoft, müşteri tarafından başka bir yere taşınmasının dışında ilgili erişim denetimlerine tabi olan, hava almayan ortamlarda toplanan tanılama verilerini saklar.

*Sanal Makinenin VGA konsolundan yararlanan bir grafiksel masaüstü paylaşım uygulaması kullanıyorsanız konsol oturumunda gösterilen bilgileri bir ekran görüntüsü ile yakalayabilirsiniz.