Gezintiyi Atla

Microsoft Azure Sertifikalı

Program Sözleşmesi

Bu Program Sözleşmesi (“Sözleşme”) Microsoft Corporation (“Microsoft”, “biz,” veya “bize”) ve siz arasında, veya bir şirket adına sertifikasyon için teklif (“Teklif”) gönderiyorsanız temsil ettiğiniz şirket (“Şirket,” “siz,” veya “sizin) arasındadır. Bu Sözleşme Microsoft Azure Sertifikalı Programına (“Program”) katılımınıza uygulanan şartları açıklamaktadır. “Microsoft Azure Sertifikalı” işaretini kullanarak veya başka türlü Programın sunduğu faydalardan yararlanırsanız bu Sözleşmeyi Şirket adına kabul etme yetkinizin olduğunu beyan ve taahhüt edersiniz ve onun şart ve koşulları ile bağlı olmayı kabul edersiniz.

Programın Avantajları

Program katılımcısı olarak Teklifinizi, bizim zaman zaman kullanıma sunduğumuz sertifikasyon göstergesinin kullanılması dahil (“Microsoft Azure Sertifikalı” göstergesi dahil), “Microsoft Azure Sertifikalı” işareti ile Programın bir parçası olarak pazarlayabilir ve tanıtabilirsiniz (topluca “Sertifikasyon İşaretleri”). Ayrıca biz Teklifiniz hakkındaki bilgileri “Microsoft Azure Sertifikalı” galerimizde teşhir edebilir ve size Programa katılımınızı tarif ederken pazarlama materyallerinde kullanabileceğiniz (değişiklik yapmadan) özlü bir söz sağlayabiliriz (topluca “Program Avantajları”). İlave Program Avantajları kullanılabilir olduğunda size bildirebiliriz.

Şirket’in Yükümlülükleri

Herhangi bir Teklifin Program Faydalarına katılma hakkınız (a) Teklifinizin ilk sertifikasyon testini ve Microsoft’un talep edebileceği daha sonraki test ve uygunluk koşullarını geçmesi, (b) sizin bu Sözleşmenin şart ve koşullarına uyumluluğunuz ve (c) size sağladığımız Microsoft Azure Sertifikalı kılavuz ilkelere (“Kılavuz İlkeler”) uyumluluğunuza bağlıdır. Lütfen Kılavuz İlkelerin zaman zaman güncellenebileceğine ve sizin bu Kılavuz İlkelerinin güncellemelerine uymanız gerektiğine dikkat edin. Bu Sözleşmeye veya Kılavuz İlkelere uymamanız Programa katılma hakkınızın feshi ile sonuçlanabilir.

Teklif Uyumluluğu

Teklifinizi bağlı olduğu veya başka türlü etkileşim içinde olduğu Azure hizmetlerinin geçerli sürümüne uyumlu olduğundan emin olmak için gerekli oldukça güncellemelisiniz. Microsoft, Microsoft Azure hizmetleri ile uyumluluğu doğrulamak için sertifikasyon testlerine karar verme ve uygun olduğunda testleri değiştirmede tek başına takdir yetkisine sahip olacaktır. Size Teklifinizin bir testin en güncel sürümüne uyumlu olmadığını bildirirsek testin uyumluluk gerekliliklerini karşılayacak şekilde Teklifinizi güncellemek için iki (2) haftanız olacak. Teklifiniz bu iki haftalık sürede uyumlu hale getirilmezse Teklifiniz Programdan çıkarılacak ve söz konusu Teklif ile bağlantılı olarak Sertifikasyon İşaretlerini daha fazla kullanamayacaksınız veya Teklifin başka türlü Programa katıldığını ima edemeyeceksiniz. Programdan çıkarılmış olan Teklifleri yeniden tasdik ettirmeniz gerekir.

Sertifikasyon İşaretlerine Lisans

Teklifinizin onaylama günümüz itibarıyla geçerli olmak üzere o tarihte Microsoft Azur Sertifikalı programının bir parçası olan Teklif kategorilerinde Azur Marketplace’de yayınlanmasını onaylarsak ve Teklifiniz Marketplace’de kullanıma sunulmaya devam ettikçe size Teklifinizin pazarlanması ve tanıtımı ile bağlantılı Sertifikasyon İşaretlerini kullanmak üzere dünya genelinde, münhasır olmayan, devredilemez, telif ücreti olmayan bir lisans veriyoruz, ancak bu kullanım size sağladığımız ve zaman zaman güncellenebilen Microsoft Azure Sertifikalı Kılavuz İlkelerine göre olacaktır. Burada açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutuyoruz. Siz: (i) Sertifikasyon İşaretlerini Sertifikasyon İşaretlerinin mülkiyeti hakkında veya Teklifinizin bir Microsoft ürünü olup olmadığı konusunda karışıklığa sebep olabilecek herhangi bir şekilde kullanamazsınız; (ii) bu Sözleşmede ifade edilenler dışında Microsoft ile bağlantıyı veya sponsorluğu, onun tarafından uygun bulmayı veya onaylamayı ima eden herhangi bir şey yapamaz veya söyleyemezsiniz; (iii) Sertifikasyon İşaretlerini teklif ettiğiniz diğer ürünlerin veya hizmetlerin Microsoft tarafından Azure için onaylandığını veya tasdik edildiğini ima eder şekilde kullanamazsınız; (iv) herhangi bir Sertifikasyon İşaretinde veya Sertifikasyon İşaretindeki Microsoft ticari markası ile ilgili haklarımızı içeren veya ihlal eden herhangi bir isim, ticari marka, etki alanı adı veya bir başka gösterim tescil ettiremez, benimseyemez veya kullanamazsınız; (v) Sertifikasyon İşaretlerini Sertifikasyon İşaretlerindeki itibarımıza veya şerefiyemize zarar verecek bir şekilde kullanamazsınız veya (vi) Sertifikasyon İşaretlerini değiştiremez, animasyon haline getiremez veya bozamaz ya da bir başka sembol, kelime, görüntü veya tasarımla birleştirmezsiniz.

Sertifikasyon İşaretlerinin Korunması

Kendi ticari markalarınız veya diğer üçüncü taraf ticari markalarına dair uyarı yapmak üzere materyallerinize ticari marka alt bilgisi eklerseniz ticari marka alt bilgisine aşağıdaki ifadeyi eklemelisiniz: “Diğer tüm markalar ilgili sahiplerinin malıdır.” Microsoft Sertifikasyon İşaretlerinin ve ilişkili şerefiyenin tek sahibidir ve Sertifikasyon İşaretlerinin sizin tarafınızdan kullanılması ile ilişkili şerefiyenin tek lehdarıdır. Sertifikasyon İşaretlerini kullanmanız nedeniyle Sertifikasyon İşaretlerinde herhangi bir hak, unvan veya çıkar elde etmezsiniz. Bu Sözleşme altında Sertifikasyon İşaretlerini kullanmanız sonucu elde ettiğiniz hakları ilişkili şerefiye ile birlikte bu belge ile temlik ediyorsunuz ve gelecekte de temlik edeceksiniz. Sertifikasyon İşaretlerini korumada masrafı bize ait olmak üzere bize makul bir şekilde yardım edeceksiniz. Sertifikasyon İşaretlerindeki haklarımızı kullanmak veya savunmak için yasal işlem başlatıp başlatmamaya biz mutlak takdir yetkimiz ile karar verecek ve Sertifikasyon İşaretleri ile ilgili yasal işlemlerde kontrole sahip olacağız.

Şirket İsmi ve Logosunu Kullanma İzni

Bu belge ile Microsoft’a isminizin ve logonuzun yanı sıra sertifikalı Teklifler için görüntüleri sizin tarafınızdan sertifikasyon sürecinde sağlandığı şekilde teşhir etmek üzere (topluca “Şirketin Ticari Markaları”) dünya genelinde ve telif ücreti olmadan Teklifinizin pazarlanması ve tanıtımı ile bağlantılı olarak ve Programın pazarlanması ve tanıtımı ile bağlantılı olarak izin veriyorsunuz. Şirket Ticari Markalarının sahibi ve/veya yetkili lisans vereni olduğunuzu beyan ediyorsunuz. Taraflar arasında olduğu gibi Şirket Ticari Markaları ile ilişkili tüm şerefiye sizin menfaatinize gerçekleşmektedir. Şirket Markalarının genel görünümünü değiştirmeden, Şirket Markalarını gerektiği şekilde yeniden biçimlendirebilir veya yeniden boyutlandırabiliriz. Şirket Ticari Markalarını kötüye kullandığımıza inanıyorsanız bize herhangi bir zamanda bildirimde bulunabilirsiniz ve biz bu kullanımı makul bir süre içinde düzelteceğiz.

GARANTİNİN REDDİ VE SORUMLULUK SINIRLANDIRILMALARI

PROGRAM "OLDUĞU GİBİ," "TÜM HATALARIYLA" VE "MEVCUT HALİYLE" TEKLİF EDİLMEKTEDİR. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE PROGRAM VE MİCROSOFT AZURE HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI HARİÇ TUTUYORUZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, TARAFLARIN HİÇBİRİ BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, NETİCEDE OLUŞAN, ÖZEL VEYA ÖRNEK NİTELİĞİNDE OLAN HİÇBİR ZARARDAN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN VERİ KAYBI VE/VEYA KAR KAYBI İÇİN TAZMİNATLAR DAHİL) SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU İSTİSNA, BU TİP BİR ZARAR İDDİASININ DAYANDIĞI YASAL TEORİDEN, TARAFLARIN BU TİP BİR ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINDAN, BU TİP ZARARLARIN MAKUL ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLUP OLMADIĞINDAN VEYA İSTİSNA UYGULAMASININ HERHANGİ BİR ÇARENİN ESAS AMACINI GERÇEKLEŞTİREMEMESİNE NEDEN OLMASINDAN BAĞIMSIZ OLARAK GEÇERLİ OLACAKTIR. BU İSTİSNA DİĞER TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ İÇİN VEYA SAHTECİLİK VEYA AĞIR KUSUR NEDENİYLE KAR, VERİ, İŞ VEYA BEKLENEN TASARRUFUN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI KAYBI BAKIMINDAN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

Süre

Bu Sözleşme sizin tarafınızdan kabul edilmesi üzerine yürürlüğe girer. Taraflar bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda münferit bir Teklif veya Tekliflerinizin tamamı bakımından sebepli veya sebepsiz olarak feshedebilir. Bölüm 6 (Sorumluluğun Sınırları) ve 8 (Muhtelif) fesihten sonra da yürürlükte kalacaktır.

Muhtelif Hükümler

(a) İlgili Kişi Bilgileri. Bu Sözleşme ile ilgili olarak Microsoft’a yapılacak tüm bildirimler Azure Sertifikasyon programı masasına Azurecertred@microsoft.com adresine gönderilmelidir.

(b) Bilgilerin İfşası. Bu Sözleşmeyi yönetmemize yardımcı olan Microsoft iştirakleri ve diğer taraflar aracılığıyla bu Sözleşmeyi idare etmek için bize gerekli oldukça Microsoft iletişim bilgilerinizi ifşa edebilir.

(c) Yargılama Yetkisi ve Tabi Olunan Yasa. Bu Sözleşme yasalar ihtilafı yasaları hariç Amerika Birleşik Devletleri’nin, Washington Eyaletinin yasalarına tabidir. Bu Sözleşme ile ilgili ileri sürülen tüm iddialar, konu bakımından federal yargılama yetkisi olmadığında King County, Washington’daki federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisine yöneltilecektir; aksi durumda taraflar King County, Washington’daki Washington Eyalet mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisine ve yerine onay vermektedir. Taraflar Malların Uluslararası Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nun geçerli olmayacağını kabul eder.

(d) Masraflar. Taraflardan her biri bu Sözleşmeyi ifa etmesi ile bağlantılı yaptığı tüm masraf ve harcamalardan tek başına sorumludur.

(e) Feragat ve Bölünebilirlik. Tarafların herhangi bir hakkı ya da yasal başvuru yolunu kullanmakta gecikmesi ya da kullanmaması, bundan veya bir başka haktan ya da yasal başvuru yolundan feragat etmesiyle sonuçlanmayacaktır. Yargılama yetkisi bulunan bir mahkemenin bu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin yasaya aykırı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar vermesi durumunda, kalan hükümlerinin tamamı yürürlükte kalacak ve geçerliklerini koruyacaktır.

(f) Temlik. Şirket bu Sözleşmeyi (ya da bu Sözleşme kapsamındaki hiçbir hakkı ve görevi) Microsoft'un önceden yazılı onayı olmaksızın temlik edemez.

(g) Tarafların İlişkisi. Ne bu Sözleşme ne de buradaki herhangi bir şart ve koşul bir ortaklık, ortak girişim, istihdam ilişkisi yaratmaz veya herhangi bir franchise hakkı vermez.

(h) Sözleşme Tamamı. Bu Sözleşme (Kılavuz İlkeler dahil), konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturmakta ve önceden ve eşzamanlı olarak yapılan tüm iletişimin yerine geçmektedir.