Gezintiyi Atla

Microsoft Azure Sertifikası

Program Sözleşmesi

İşbu Program Sözleşmesi (“Sözleşme”), Microsoft Corporation (“Microsoft,” “biz”, “bizi” veya “bize”) ile sizin aranızda veya teklifi (“Teklif”) bir şirket adına gönderiyorsanız Microsoft ile temsil ettiğiniz şirket (“Şirket,” “siz” veya “sizin”) arasındadır. İşbu Sözleşme Microsoft Azure Sertifikası Programına (“Program”) katılımınızı kapsayan hükümleri ortaya koyar. “Microsoft Azure Sertifikası” ifadesini kullanarak veya Programda sunulan avantajlardan başka şekilde yararlanarak temsil ettiğiniz Şirket adına işbu Sözleşmeyi kabul etme yetkisine sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt edersiniz ve Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

Program Avantajları

Program katılımcısı olarak Teklifinizi, Programın parçası olarak zaman zaman kullanıma sunduğumuz sertifika göstergelerini (“Microsoft Azure Sertifikası” göstergesi dahil) (toplu olarak “Sertifika Onay İşaretleri”) kullanarak “Microsoft Azure Sertifikası” ifadesiyle pazarlayabilir ve tanıtabilirsiniz. Ek olarak, Teklifiniz hakkındaki bilgileri “Microsoft Azure Sertifikası” galerimizde görüntüleyebilir ve size Programa katılımınızı anlatırken pazarlama materyallerinde (değiştirmeden) kullanabileceğiniz idari bir alıntı (toplu olarak, “Program Avantajları”) sunabiliriz. Ek Program Avantajları kullanıma sunuldukça size bildirebiliriz.

Şirket Yükümlülükleri

Herhangi bir Teklif için Program Avantajlarına katılım hakkınız şu koşullara bağlıdır: (a) teklifinizin ilk sertifika testini ve sonraki testleri geçmesi ve Microsoft’un gerekli kılabileceği yükümlülüklerle uyumlu olması, (b) bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uymanız ve (c) size sunduğumuz Microsoft Azure Sertifikası yönergelerine (“Yönergeler”) uymanız. Lütfen, Yönergelerin zaman zaman güncelleştirilebileceğini ve Yönergelerde yapılan tüm güncelleştirmelere de uymanız gerektiğini unutmayın. İşbu Sözleşmeye veya Yönergelere uymamanız, Programa katılım hakkınızın sonlandırılmasıyla sonuçlanabilir.

Teklif Uyumluluğu

Teklifinizin, bağlı olduğu veya başka şekilde etkileşimde bulunduğu herhangi bir Azure hizmetinin güncel sürümüyle uyumlu olmasını sağlamak için Teklifinizi gerektiğinde güncelleştirmelisiniz. Microsoft, Microsoft Azure hizmetleriyle uyumluluğu doğrulamak üzere sertifika testleri belirleme ve gerektiğinde testlerde değişiklik yapma konusunda yegane takdir yetkisine sahiptir. Teklifinizin bir testin en güncel sürümüyle uyumlu olmadığını size bildirirsek, testin uyumluluk gereksinimlerini karşılamak üzere Teklifinizi güncellemek için iki (2) hafta süreniz olur. Teklifiniz, bu iki haftalık süre içinde uyumlu hâle getirilmezse Programdan çıkarılır; bu durumda Sertifika Onay İşaretlerini söz konusu Teklifle bağlantılı olarak kullanamazsınız veya Teklifin Programda yer aldığını başka şekilde ima edemezsiniz. Programdan çıkarılan tüm Teklifler için tekrar sertifika almanız gerekir.

Sertifika Markalarının Lisansları

Teklifinizin Azure Market'te yayımlanması onaylanırsa, Microsoft Azure Sertifika programının bir parçası olan Teklif kategorileri için, onay verdiğimiz gün itibariyle yürürlüğe girmek üzere ve Teklifiniz Market'te yer almaya devam ettiği süre boyunca, söz konusu kullanımın size sağladığımız ve zaman zaman güncelleştirilebilen Microsoft Azure Sertifikası Kuralları ile uyumlu olması şartıyla, size Teklifinizin pazarlanması ve tanıtılmasıyla bağlantılı olarak Sertifika Markalarını kullanmanız için dünya çapında geçerli, gayri münhasır, devredilemez ve telif ücretinden muaf bir lisans veririz. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklarımız saklıdır. (i) Teklifiniz bir Microsoft ürünü olsun ya da olmasın Sertifika Markalarının mülkiyetine ilişkin kafa karışıklığına neden olamazsınız; (ii) işbu Sözleşmede öngörülenler dışında, Microsoft ile ortaklık, Microsoft tarafından sponsorluk, tasdik ya da onay imasında bulunan hiçbir şey yapamaz ve söyleyemezsiniz; (iii) Sertifika Markalarını, sunduğunuz diğer ürünlerin ya da hizmetlerin Azure için Microsoft tarafından sertifikalı olduğunu ima edecek şekilde kullanamazsınız; (iv) Sertifika Markalarına veya herhangi bir Sertifika Markasındaki Microsoft ticari markasına ilişkin haklarımızı içeren ya da ihlal eden hiçbir ismi, ticari markayı ya da etki alanı adını tescil ettiremez, kullanamaz ya da bunların size ait olduğunu kabul edemezsiniz; (v) Sertifika Markalarını, Sertifika Markalarına ilişkin itibar ve isim değerimize zarar verebilecek şekilde kullanamazsınız; (vi) herhangi bir Sertifika Markasını değiştiremez, bozamaz ya da buna animasyon ekleyemezsiniz veya Sertifika Markasını başka semboller, kelimeler ya da tasarımlarla birleştiremezsiniz.

Sertifika Markalarının Korunması

Kendi ticari markalarınızın ya da başka üçüncü taraf ticari markalarının bildiriminde bulunmak üzere materyallerinizi bir ticari marka dipnotu eklerseniz bu ticari marka dipnotuna aşağıdaki ifadeyi eklemeniz gerekir: "Tüm diğer ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir." Microsoft, Sertifika Markalarının ve bunlara bağlı isim değerinin tek sahibidir ve Sertifika Markalarını kullanmanızla ilgili isim değerinin tek lehtarıdır. Sertifika Markalarını kullanmanız, size Sertifika Markalarına ilişkin herhangi bir hak, unvan veya kazanç sağlamaz. İşbu Sözleşme ile Sertifika Markalarını işbu Sözleşme kapsamında kullanmanız sonucunda elde edebileceğiniz her türlü hakkı ve bunlara ilişkin isim değerini devredersiniz ve ileride devredeceksiniz. Sertifika Markalarını koruma konusunda masraflar tarafımıza ait olmak üzere bize makul ölçüde yardım edeceksiniz. Sadece kendi takdir yetkimizle, Sertifika Markalarına ilişkin haklarımızı icra etmek ya da savunmak üzere yasal işlem başlatıp başlatmamaya biz karar vereceğiz ve Sertifika Markalarına ilişkin her türlü yasal işlemi biz denetleyeceğiz.

Şirket Adını ve Logosunu Kullanma İzni

İşbu belge ile Microsoft’a, sertifika süreci sırasında sağladığınız ad ve logonuzun yanı sıra sertifikalı Tekliflerin görüntülerini (toplu olarak “Şirketin Ticari Markaları”), tüm dünyada ve telifsiz şekilde, Teklifinizin pazarlanması ve tanıtılmasıyla ve Programın pazarlanması ve tanıtılmasıyla bağlantılı olarak görüntüleme izni verirsiniz. Şirketin Ticari Markalarının sahibi ve/veya lisans verme yetkilisi olduğunuzu beyan edersiniz. Taraflar arasında, Şirketin Ticari Markaları ile bağlantılı her türlü marka değerinin lehtarı sizsiniz. Şirketin Ticari Markalarını, gerekli olduğu zaman ve genel görünümlerini değiştirmeksizin yeniden biçimlendirebilir veya yeniden boyutlandırabiliriz. Şirketin Ticari Markalarını amacı dışında kullandığımızı düşünürseniz bunu bize dilediğiniz zaman bildirebilirsiniz ve biz de söz konusu kullanıma ilişkin düzeltici eylemleri makul bir süre içinde gerçekleştiririz.

GARANTİ REDDİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

PROGRAM "OLDUĞU GİBİ", "TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE" VE "TEMİN EDİLEBİLDİĞİ SÜRECE" SUNULUR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, PROGRAMLA VEYA MICROSOFT AZURE HİZMETLERİ’YLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİ VE KOŞULLARI MUAF TUTARIZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE HER İKİ TARAF DA, İŞBU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA İŞBU SÖZLEŞME YA DA İFASI İLE BAĞLANTILI HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, NETİCE KABİLİNDEN, CEZAİ VEYA ÖZEL ZARARDAN (VERİ, GELİR VE/VEYA KÂR KAYBI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR ZAMAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU MUAFİYET, SÖZ KONUSU ZARARLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR HAK TALEBİNİN TEMELLENDİRİLDİĞİ HUKUK KURAMINA, TARAFLARIN SÖZ KONUSU ZARARLARIN İHTİMALİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINA, SÖZ KONUSU ZARARLARIN MAKUL ŞEKİLDE ÖNGÖRÜLEBİLİR OLUP OLMAMASINA VEYA MUAFİYET UYGULAMASININ HERHANGİ BİR ÇÖZÜM YOLUNUN TEMEL AMACINI YERİNE GETİRMESİNİ ENGELLEYİP ENGELLEMEMESİNE BAKILMAKSIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR. BU MUAFİYET, KARŞI TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ VEYA SAHTEKARLIĞA YA DA AĞIR İHMALE BAĞLI, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI KÂR, VERİ, İŞ VEYA ÖNGÖRÜLEN TASARRUF KAYBI İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.

Sözleşme Dönemi

İşbu Sözleşme siz kabul ettiğiniz andan itibaren geçerlidir. Her iki taraf da istediği zaman, tek bir Teklifi veya tüm Teklifleri kapsayacak şekilde, gerekçeli ya da gerekçesiz olarak işbu Sözleşmeyi sonlandırabilir. Bölüm 6 (Sorumluluğun Sınırlandırılması) ve Bölüm 8 (Muhtelif Hükümler), Sözleşmenin sonlandırılmasından sonra da geçerliliğini korur.

Muhtelif Hükümler

(a) İletişim Bilgileri. Bu Sözleşmeyle ilgili olarak Microsoft’a iletilecek bildirimler Azure Sertifikası program masasına (Azurecertred@microsoft.com) gönderilmelidir.

(b) Bilgilerin açıklanması. İşbu Sözleşmeyi icra etmemiz için gerekli olması durumunda Microsoft, iletişim bilgilerinizi Microsoft’un bağlı kuruluşları ve işbu Sözleşmenin icrasına yardımcı olan diğer taraflara açıklayabilir.

(c) Yargılama Alanı ve Amir Hukuk. İşbu Sözleşme, yasalarla çatışması dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington Eyaleti yasalarınca yönetilir. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak öne sürülen tüm iddialar, tarafların, Washington, King County’deki Washington Eyalet mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisini ve yerini kabul ettiği federal konulu olmayan yargılamalar dışında, münhasır olarak ABD, Washington, King County’deki federal mahkemelere intikal eder. Taraflar, Malların Uluslararası Satışına İlişkin Sözleşmeler hakkındaki Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'nun uygulanmayacağını kabul eder.

(d) Maliyetler. Her iki taraf da, işbu Sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm maliyetlerden ve masraflardan münferiden sorumludur.

(e) Feragat ve Bölünebilirlik. Taraflardan birinin, herhangi bir hak veya çözüm yolunu uygulamada gecikmesi ya da uygulayamaması, söz konusu hak veya çözüm yolundan ya da başka herhangi bir hak ve çözüm yolundan feragat edilmesine yol açmaz. Yargı yetkisine sahip bir mahkemenin, işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birinin yasa dışı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar vermesi durumunda diğer Sözleşme hükümlerinin tamamı yürürlükte kalacak ve geçerliklerini koruyacaktır.

(f) Devir. Şirket, işbu Sözleşmeyi (veya kapsamındaki herhangi bir hak ya da görevi) önceden Microsoft’un onayını almadan devredemez.

(g) Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşme ve işbu Sözleşme dahilindeki hiçbir hüküm ve koşul; bir iş ortaklığı, ortak teşebbüs, istihdam ilişkisi oluşturmaz veya herhangi bir imtiyaz hakkı vermez.

(h) Bütün Sözleşme. İşbu Sözleşme (Yönergeleriyle birlikte), konusuna ilişkin olarak taraflar arasındaki bütün sözleşmeyi teşkil eder ve önceki ve eşzamanlı tüm iletişimleri geçersiz kılarak bunların yerine geçer.