Gezintiyi Atla

Sınırsız olmaya hazır mısınız?

Kuruluşunuzun veri olgunluğunu değerlendirin ve Azure veri hizmetleriyle dijital dönüşümü nasıl hızlandıracağınızı görün.

Kuruluşunuzun veri olgunluğu hakkında önemli içgörüler elde edin

Rethinking the Enterprise (Kuruluşu Yeniden Tanımlama) adlı teknik incelemede açıklandığı gibi, kuruluşunuzun veri olgunluğu hakkında içgörüler elde etmek için bu soruları yanıtlayın. Dijital dönüşümünüzü hızlandırmak için kuruluşunuzda uygulamanız önerilen adımları görün ve özel olarak hazırlanmış kaynakları inceleyin.

Ortak çalışmayla geliştirilmiştir:
Keystone
1. Ekipler arasında veri toplamak için bir veri platformunuz mı var?
2. Veriler üzerinde gerçek zamanlı analiz (toplu veri işlemenin tersine) işleyebiliyor ve çalıştırabiliyor musunuz?
3. Verileri dışarıyla otomatik olarak paylaşmak için API'leri veya diğer sistematik yöntemleri kullanıyor musunuz?
4. Ekipler arasında dahili API’ler/veri paylaşımı için merkezi bir belge kaynağınız var mı?
5. Kalite ve/veya biçim gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için yeni veri kaynaklarını otomatik olarak denetleyen sistemleriniz var mı?
6. Veriler dönüştürülüp modeller veya raporlar tarafından kullanılırken verilerin yaşam döngüsünü veya kökenini izleyebiliyor musunuz?
7. Farklı özelliklerle modelleri test etmenizi ve bunların performansını iyileştirmenizi sağlayacak bir korumalı alan ortamınız var mı?
8. Kuruluşunuz derin öğrenme veya pekiştirmeli öğrenme gibi gelişmiş makine öğrenmesi teknikleri kullanıyor mu?
9. Makine öğrenmesi modellerini insan müdahalesi olmadan otomatik olarak dağıtabiliyor musunuz?
10. Makine öğrenmesi modellerinin gelecekte denetlenmesini sağlayarak makine öğrenmesi yapılarını otomatik olarak arşivliyor musunuz?
11. Makine öğrenmesi uygulamalarıyla uyumluluğu zorunlu tutmak için performans incelemelerini veya başka yönetim araçlarını kullanıyor musunuz?

Sonucunuz: Platform

Kuruluşunuz başarılı bir dijital dönüşüm geçirmiş ve şimdi teknik yoğunluk açısından lider bir konumda. Kuruluşunuz büyük olasılıkla hem olgunlaşmış bir yenilik sürecini hem de çalışanlara yoğun olarak işbirliği yapma ve kurumsal stratejiyle uyumlu bireysel kararlar alma gücü veren sağlam bir büyüme ve ölçüm kültürünü destekleyen tümleşik bir veri, yazılım ve yapay zeka temeline sahip. Platform kuruluşlarıyla ilgili daha fazla bilgi ve içgörü elde edin.

Sonucunuz: Merkez

Kuruluşunuz zaten dijital dönüşüm yolunda önemli adımlar atmış ve şimdi tüm kurumsal varlıklarınızı başarıyla kullanmayı bekler duruma gelmiş. Bu noktada kuruluşunuz büyük olasılıkla teknik temellerinizi değil süreçlerinizi geliştirmenin yollarını arıyor. Çalışanlarınızın onlara sunulan yeni veri ve analiz araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmesi için iş performansını geliştirmek ve işletme kültürünüzü dönüştürmek üzere analiz ve makine öğrenmesini geliştirmeye ve bunların kullanımını ilerletmeye odaklanabilirsiniz. Merkez kuruluşlarıyla ilgili daha fazla bilgi ve içgörü elde edin.

Sonucunuz: Köprü

Kuruluşunuz zaten dijital dönüşüm yolunda ilk adımları atmış. Veri platformunuzu kurmaya devam ederken, kuruluşunuz ilk başarılarınızı temel alıp ilerlemenin yollarını bulmakta, ayrıca veri platformunuz için sonraki adımları belirlemekte ve önceliklendirmekte zorluklar yaşayabilir. Köprü kuruluşlarıyla ilgili daha fazla bilgi ve içgörü elde edin.

Sonucunuz: Geleneksel

Kuruluşunuz henüz dijital dönüşümünün ilk aşamalarında ve kuruluş sınırları arasında işbirliğinden yararlanma, veri paylaşma ve verilerinizi etkili bir şekilde kullanma konusunda zorluklarla karşılaşıyor olabilir. Geleneksel kuruluşlarla ilgili daha fazla bilgi ve içgörü elde edin.

Başarılı veri odaklı dönüşümleri etkinleştirmek için anahtar içgörüler edinin

Öğrenilen Analiz Dersleri: Dört Şirket Analiz ile Nasıl İşletme Becerisi Sağladı

Duyarlı, bilgiye dayalı ve zamanında kararlar almak için veri analizi kullanan şirketlerin gerçek dünyadaki örneklerine bakın.

Teknik incelemeyi okuyun

Dijital dönüşüm yolculuğunuzda değişime yön verin

Dijital dönüşüm sırasında başarılı değişiklik yönetimi için temel stratejileri keşfedin.

Teknik incelemeyi okuyun

GigaOm - Azure Machine Learning’den Forrester Total Economic Impact™

Azure Machine Learning ile yapay zeka çözümleri oluşturarak işletmelerin karşılaştığı gerçek etki ve avantajlar hakkında bilgi edinin.

Teknik incelemeyi okuyun

GigaOm: MLOp’un Vizyonunun Gerçekleştirilmesi

MLOps'u uygulamayı ve ML'nin geliştirme döngüsündeki etkisiyle ilgilenmeyi öğrenin.

Teknik incelemeyi okuyun

Azure veri hizmetleriyle, dijital dönüşümünüz için sınırsız ölçeklendirme, sınırsız performans ve sınırsız olanaklardan yararlanın.

Sınırsız ölçek

Tek bir veritabanını yüzlerce terabay olarak ölçeklendirin ve on binlerce kullanıcının petabayt ölçeğinde gerçek zamanlı içgörüler elde etmesini sağlayın.

NBA’in, milyarlarca veri noktasını taraftar deneyimini geliştiren içgörülere dönüştürmek için verileri ve yapay zekayı nasıl kullandığını öğrenin.

Walgreens’in, Azure sayesinde nasıl 1/3 maliyetle 3 kat analiz performansı elde ettiğini görün.

Sınırsız performans

Gerçek zamanlı kişiselleştirme ve son derece düşük gecikme süresiyle bulutta yerel uygulamalar oluşturun. Rakiplerle karşılaştırıldığında daha düşük maliyetli, daha yüksek performans analizinden yararlanın.1

P&G’nin, tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmak için verileri ve analizi nasıl kullandığını görün.

Coca-Cola’ın, petabaytlarca farklı veriyi kritik içgörülere dönüştürmek için Azure Cosmos DB’yi nasıl kullandığını keşfedin.

Sınırsız olanaklar

Azure verileri ve yapay zeka hizmetleriyle müşteri deneyimlerini iyileştirin, ürünleri dönüştürün, operasyonları en iyi hale getirin ve her beceri düzeyinden çalışanların yapay zekayı verilerine sorumlu bir şekilde uygulamalarını sağlayın.

Land O'Lakes’in tarımsal yeniliklere öncülük etmek için Azure Yapay Zeka çözümlerini nasıl kullandığını öğrenin.

BNY Mellon’un, müşterilerinin daha iyi yatırım kararları vermesine yardımcı olmak için Azure veri hizmetlerini nasıl kullandığını görün.

Verilerinizden daha düşük maliyetle daha fazla değer elde edin

380%

Diğer bulut sağlayıcılara göre, Azure’da Analiz, %380’e kadar daha hızlıdır1

59%

Diğer bulut sağlayıcılara göre, Azure’da Analiz, %59’a kadar daha ucuzdur1

64%

Google Vertex AI’ye göre Azure Machine Learning %64’e kadar daha ucuz2

Azure hizmetlerini keşfedin

Azure yönetilen veritabanları

Tam olarak yönetilen, esnek veritabanlarıyla, buluta özel uygulamalar oluşturun veya var olan uygulamaları modernleştirin.

Bulut ölçeğinde analiz

Dönüştürücü ve güvenli analiz çözümleri oluşturun ve verilerinizi doğru zamanda kurumsal ölçekte içgörülere dönüştürün.

Azure Yapay Zeka

Kanıtlanmış, güvenli ve sorumlu yapay zeka özellikleriyle görev açısından kritik çözümler oluşturun.

Satış birimiyle bağlantı kurun

Azure veri hizmetlerinizi planlamak ve uygulamak için kişiselleştirilmiş yardım alın

1Performans, TCO ve fiyat-performans beyanları, Mart 2021’de Microsoft tarafından yaptırılan ve GigaOm tarafından yürütülen Bulut Analizi Platformu Toplam Sahip Olma Maliyeti raporu çalışmasından elde edilen verileri temel alır. Bulut Analizi Platformu Toplam Sahip Olma Maliyeti raporuna göre Azure’daki analizlerin maliyeti diğer bulut sağlayıcılarından %59’a kadar daha azdır. Veriler, Test-DS tarafından türetilen sorgulardan alınır ve Mart 2021’de Microsoft tarafından yaptırılan, GigaOm tarafından gerçekleştirilen satıcı başına 103 sorgunun sorgu yürütme performans testini temel alır. Kullanılan birincil ölçüm, her sorgu için en iyi yürütme sürelerinin kümelenmiş toplamıdır. Üç güç çalıştırması tamamlandı. 103 sorgunun (99 artı 4 sorgu için 2. bölüm) her biri, her bir satıcı bulut platformunda sırayla (1, 2, 3, … 98, 99) üç kez yürütüldü ve üç ölçümün en hızlısı performans ölçümü olarak kullanıldı. Bu en iyi zamanlar daha sonra tüm iş yükü için kümelenmiş toplam yürütme süresini elde etmek üzere bir araya getirildi. Fiyatlar, Mart 2021 itibarıyla genel kullanıma sunulan ABD fiyatlandırmasına dayanmaktadır. Gerçek performans ve fiyatlar değişiklik gösterebilir. GigaOm TCO çalışması hakkında daha fazla bilgi edinin.

2Toplam Sahip Olma Maliyeti, değere ulaşma süresi ve kurumsal yetenek hazırlığı talepleri, Microsoft tarafından yaptırılan ve GigaOm tarafından Temmuz 2021’de Bulut MLOps’un Kurumsal Hazırlığı raporu için yürütülen bir çalışmadan elde edilen verilere dayalıdır. Fiyatlar, Temmuz 2021 itibarıyla genel kullanıma sunulan ABD fiyatlandırmasına dayanmaktadır. Gerçek performans ve fiyatlar değişiklik gösterebilir. GigaOm çalışması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Gartner, Bulut Veritabanı Yönetim Sistemleri için Magic Quadrant, 23 Kasım 2020, Donald Feinberg | Merv Adrian | Rick Greenwald | Adam Ronthal | Henry Cook

Gartner, araştırma yayınlarında geçen hiçbir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklemez ve teknoloji kullanıcılarına sadece en yüksek dereceye veya başka bir belirlemeye sahip bu satıcıları seçmeleri gibi bir tavsiyede bulunmaz. Gartner araştırma yayınları Gartner’ın araştırma kuruluşunun fikirlerinden oluşur ve doğru bilgi beyanları olarak yorumlanmamalıdır. Gartner, satılabilirliğe veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler dahil olmak üzere bu araştırmaya yönelik açık veya zımni hiçbir garantiyi kabul etmez.

GARTNER ve Magic Quadrant, Gartner, Inc.’in ve/veya ABD’deki ve uluslararası iştiraklerinin tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır ve burada izin alınarak kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.