Gezintiyi Atla

Blok zinciri

Güvenli blok zinciri uygulamaları geliştirin, test edin ve dağıtın

Azure Blockchain Workbench kullanmaya başlama

Blok zinciri nedir?

Blok zinciri, insanların değer ve varlık alışverişi, sözleşme koşullarının uygulanması ve veri paylaşımına bakışını değiştirecek şeffaf ve doğrulanabilir bir sistemdir. Bu teknoloji tek bir sağlayıcıda beklemek yerine bir bilgisayar ağında dağıtılmış işlemlerin yer aldığı paylaşılan ve güvenli bir kayıt defteridir. İşletmeler yeni bir uygulama sınıfına olanak tanımak için ortak veri katmanı olarak blok zincirini kullanmaktadır. Artık iş süreçleri ve verileri birden çok kuruluşta paylaşılabilmekte, bu da zaman kaybını ortadan kaldırmakta, sahtekarlık riskini azaltmakta ve yeni gelir akışları yaratmaktadır.

Blok Zinciri, İş Performansını Nasıl Hızlandırır ve Akıllı Ekonomiyi Nasıl Destekler?

“Tamamen otomatikleştirildiğinde blok zinciri, yürütmede tutarlılık sağlayabilir, uyuşmazlık çözümüne yardımcı olabilir, sorumluluk bilincini artırabilir ve daha iyi iş kararlarının alınmasını sağlayan uçtan uca bir şeffaflık düzeyi sunabilir.”

Daha fazlası

İşletmeler blok zinciri ile neler yapıyor?

Blok zincirinin finansal hizmet sektöründe nasıl dönüşüm gerçekleştirdiğini öğrenin

Blok zincirinin bankacılık, sermaye piyasaları ve sigorta sektörlerine nasıl uygulandığını keşfedin. Blok zincirinin, aracıları ortadan kaldırma, daha verimli bir şekilde işbirliği yapma ve çığır açıcı yeni iş modelleri oluşturma konusunda finansal hizmet kurumlarına nasıl yardımcı olduğunu görün.

Blok zincirinin nasıl daha akıllı ve daha verimli tedarik zincirleri oluşturduğunu öğrenin

Blok zincirinin, uyuşmazlıkları hızlı ve şeffaf bir şekilde çözmeye nasıl yardımcı olduğuna bakın. Blok zincirinin herkes için tutarlı, gerçek zamanlı tek bir görünüm bulundurarak kurumsal tedarik zincirine nasıl görünürlük kazandırdığını keşfedin.

Azure’da blok zincirini neden kullanmalısınız?

Çözüm geliştirme sürecini basitleştirin

Geliştirme süresinden tasarruf edin ve modüler, önceden yapılandırılmış ağlar ile kolayca denemeler yapın.

Hızla çalışmaya başlayın

Azure ve zaten bildiğiniz araçlar ile yerleşik bağlantıları kullanarak blok zinciri senaryolarını hızlıca yineleyin ve doğrulayın.

Güvenle yenilik gerçekleştirin

Açık, güvenilir ve genel kullanıma açık bir bulut platformunda verilerinizi güvende tutun ve ihtiyaç duyduğunuzda ölçeklendirin.

Müşteriler Azure’da blok zinciri ile harika işler yapıyor

Devrim niteliğindeki sigorta blok zinciri çözümü Microsoft Azure’da çalışıyor

Insurwave

"We anticipate that the efficiencies delivered by Insurwave will reduce the cost of marine insurance premiums by 10 to 20 percent."
Stefan Schrijnen, Direktör, Sigortacılık, EY

Webjet, çevrimiçi seyahat piyasasına yönelik bir ödeme mutabakatı hizmeti olan Rezchain’i desteklemek için Azure’ı kullanıyor

"We've found that almost 90 percent of mismatched hotel bookings can be resolved without cost when we use blockchain to tackle them at or near the time of booking."
Lynne Oldfield, Kurumsal Gelişim Direktörü

Microsoft, Xbox oyun yayıncılarına telif ödemelerini daha hızlı ulaştırmak ve bunu daha az çabayla yapmak için blok zinciri kullanıyor

"The need for a blockchain solution like ours is not unique to Microsoft and game publishers. It applies to any industry where organizations have to reconcile royalty payments."
Brent Truell, Program Yöneticisi, Azure Blok Zinciri Mühendislik Ekibi, Microsoft

Solution architectures

Tedarik Zinciri Takip ve İzleme

Supply Chain Track and TraceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678
  1. Genel Bakış
  2. Akış

Sık kullanılan bir blok zinciri deseni, çok taraflı tedarik zincirinde ilerleyen bir varlığın IoT ile izlenmesidir. Buna verilebilecek iyi bir örnek, taşıma süreci boyunca belirli uyumluluk kurallarının karşılanması gereken gıda veya ilaç gibi bozulabilir malların soğutmalı olarak taşınmasıdır. Bu senaryoda süreci başlatan karşı taraf (perakendeci gibi), tedarik zincirindeki koruyucuların uyması gereken nem ve sıcaklık aralığı gibi sözleşme koşullarını belirtir. Herhangi bir noktada cihazın ölçtüğü sıcaklık veya nem değeri aralığın dışındaysa akıllı sözleşme durumu güncelleştirilerek uyumluluk dışı olduğunu belirtir, blok zincirine bir işlem kaydeder ve aşağı akış yönünde düzeltici olayları tetikler.

  1. 1 IoT cihazları telemetri kayıtlarını veya olaylarını bir ileti aracısına (Service Bus) gönderir.
  2. 2 DLT Consumer, ileti aracısındaki (Service Bus) verileri getirir ve Transaction Builder'a gönderir.
  3. 3 Transaction Builder, işlemi derler ve imzalar.
  4. 4 İmzalanan işlem Blockchain'e (Private Ethereum Consortium Network) gönderilir.
  5. 5 DLT Watcher, işlemin Blockchain'e gönderildiğinin onayını alır ve bu onayı ileti aracısına (Service Bus) gönderir.
  6. 6 DB tüketicileri onaylı blok zinciri işlemlerini zincir dışındaki veritabanlarına (Azure SQL Database) gönderir.
  7. 7 Zincir dışındaki veritabanlarına (Azure SQL Database) bağlanan Power BI gibi araçlarla bilgiler analiz edilir ve görselleştirilir.
  8. 8 Aşağı akış tüketicileri (Event Grid) için ileti aracısı ile iş süreci tümleştirmesi (olaylar veya CRM gibi) gerçekleştirilir.

Azure’da blok zinciri projenize hızlı bir başlangıç yapın

En son haberleri Azure blogundan öğrenin

Multi-member consortium support with Azure Blockchain Workbench 1.3.0

Continuing our monthly release cadence for Azure Blockchain Workbench, we’re excited to announce the availability of version 1.3.0. You can either deploy a new instance of Workbench through the Azure…

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Ethereum Proof-of-Authority on Azure

We’ve had great traction with our support of Ethereum on Azure. The existing Proof-of-Work solution has been deployed tens of thousands of times across a variety of industry verticals.

Software Engineer, Azure Global

Improve collaborative care and clinical data sharing with blockchain

Currently, the healthcare industry suffers major inefficiencies due to diverse uncoordinated and unconnected data sources/systems. Collaboration is vital to improve healthcare outcomes. With digitized health data, the exchange of healthcare information across healthcare organizations is essential to support effective care collaboration. Traditional health information exchanges have had limited success.

Principal Healthcare Program Manager, Industry Experiences

İlgili çözümler

Nesnelerin İnterneti

Nesnelerin İnterneti

Cihazlarınızı, varlıklarınızı ve algılayıcılarınızı bağlayarak dijital dönüşümünüze güç katın, işlenmemiş veriler toplayın ve yeni içgörülere ulaşın

Büyük veri ve analiz

İhtiyacınız olan tüm verileri gerçek zamanlı inceleyerek, mümkün olan en bilinçli kararları alın

Sunucusuz bilgi işlem

Sunucusuz bilgi işlem

Altyapı yönetimi yerine yeniliğe odaklanarak uygulamaları daha hızlı oluşturun

LOB uygulamaları

LOB uygulamaları

Şirket içi iş kolu (LOB) uygulamalarınızı, günümüzün BT zorluklarını karşılayacak şekilde modernleştirin