Sanal Ağ

Buluttaki özel ağınız

Sanal Ağ çalıştıran müşteriler

  • telenor
  • Avanade, Inc
  • Wellmark
  • Blink Box

Geliştirilmiş güvenlik ve yalıtım

Azure Sanal Ağ, sanal makinelerinizi ve uygulamalarınızı çalıştırmanız için yalıtılmış ve yüksek oranda güvenli bir ortam sağlar. Özel IP adreslerinizi kullanarak alt ağlar, erişim denetimi ilkeleri ve çok daha fazlasını tanımlayın. Sanal Ağ’dan yararlanarak, Azure'u kendi veri merkeziniz gibi kullanın.

Küresel erişimimizden faydalanın

Tek bir bölgedeki veya birden çok bölgelerdeki Azure kaynakları arasında akan trafik, Azure ağında kalır. Azure içi trafik, İnternet üzerinden akmaz. Azure’da, sanal makineden sanal makineye işlemler, depolama ve SQL iletişimi kaynaklı trafik, kaynak ve hedef Azure bölgelerinden bağımsız olarak sadece Azure ağından geçer. Bölgeler arasındaki sanal ağdan sanal ağa trafik de tamamen Azure ağı üzerinden akar.

Gelişmiş ağ topolojileri oluşturma

In a virtual network, run your favorite network virtual appliances—WAN optimizers, load balancers, and application firewalls—and define traffic flows, allowing you to design your network with a greater degree of control.

Veri merkezinizi buluta genişletin

Sanal Ağ’ı kullanarak, şirket içi BT ortamınızı buluta kolayca genişletebilirsiniz. Bu işlem, uzak bir şube kurup bu şubeye bağlanmak gibidir. Bir sanal ağa güvenli bir şekilde bağlanmak için çeşitli seçenekleriniz vardır: IPsec VPN üzerinden ya da Azure ExpressRoute’u kullanarak, özel bir bağlantı aracılığıyla bağlanabilirsiniz.

Karma uygulamalar oluşturun

Sanal Ağ’ı kullanarak, şirket içi veri merkezinize güvenli bir şekilde bağlanan karma bulut uygulamalarınızı oluşturun. Böylece Azure web uygulamaları, şirket içi SQL Server veritabanına erişebilir veya müşterilerin kimlik doğrulamasını şirket içi Azure Active Directory üzerinde yapabilir.

IaaS ve PaaS, birlikte daha iyi

Sanal Ağ’ı kullanarak, Azure Cloud Services’dan ve Azure Sanal Makineler'den yararlanan hizmetler oluşturun. Ön uç veritabanlarınız için Azure web rollerini, arka uç veritabanları için sanal makineleri kullanın. Hizmet olarak platform (PaaS) ve hizmet olarak altyapı (IaaS) modellerini bir sanal ağda birleştirerek, uygulamalarınızı oluştururken daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik elde edin.

Use the networking solution that is right for you

Find and take advantage of popular networking appliances, load balancers, and firewall and traffic management solutions in the Azure Marketplace.

İlgili ürün ve hizmetler

Sanal Makineler

Birkaç saniye içinde Windows ve Linux sanal makineleri sağlayın

Cloud Services

Yüksek düzeyde erişilebilir, sonsuz ölçeklenebilir bulut uygulamaları ve API'ler oluşturun

ExpressRoute

Azure için ayrılmış özel fiber ağ bağlantıları

Ücretsiz Sanal Ağ hesabınızı başlatın