Veri Bilimi Sanal Makineleri

Veri bilimi modelleme, geliştirme ve dağıtımı için kapsamlı, önceden yapılandırılmış sanal makineler.

Veri Bilimi ve Yapay Zeka Geliştirme için bulutta Önceden Yapılandırılmış ortamlar

Veri Bilimi Sanal Makineleri (DSVM), önceden yüklenen, yapılandırılan ve veri analizi, makine öğrenimi ve yapay zeka eğitimi amacıyla sık kullanılan çeşitli popüler araçlarla test edilen Azure Sanal Makinesi görüntüleridir.

Veri Bilimi Sanal Makineleri kullanan Uçtan Uca Veri Bilimi İş Akışı

Veri Bilimi Sanal Makinesi İş Akışı Grafiği

Bulutta analize yönelik masaüstü

Ekip genelinde tutarlı kurulum, paylaşım ve işbirliği için destek, Azure ölçeklendirmesi ve yönetimi, Sıfıra Yakın Kurulum, veri bilimi için tam bulut tabanlı masaüstü.

Veri bilimi eğitimi

Bire çoklu sınıf senaryoları ve çevrimiçi kurslar için Hızlı, Uyuşmazlığı düşük başlangıç.

İsteğe bağlı elastik kapasite

Dikey ve yatay ölçeklendirme ile tüm Azure donanım yapılandırmalarında analiz çalıştırma olanağı. Yalnızca kullandığınızda, kullandığınız kadar ödeyin.

GPU’larla Ayrıntılı Öğrenme

Ayrıntılı Öğrenme araçları önceden yapılandırılmış kullanıma hazır GPU kümeleri. Örnekler ve iş akışlarıyla özelleştirilmiş Ayrıntılı Öğrenme Sanal Makineleri.

Kullanmaya başlamak için Örnekler ve Şablonlar

Sinir Ağları (CNTK, Tensorflow vb.), Veri İdaresi, R, Python, Julia ve SQL Server gibi çeşitli araç ve özelliklere kolay eklenebilme sağlamak için, Microsoft tarafından oluşturulan veya test edilen örnekler, şablonlar ve örnek not defterleri VM’lerde sunulur.

Azure Batch ile son derece paralel yapay zeka eğitimi

Azure yapay zeka eğitimiyle tamamen tümleşik hale getirilmiş Veri Bilimi VM’si ve Ayrıntılı Öğrenme VM’si, ölçeği genişletilmiş bir modelde paralel yapay zeka eğitimi için sınırsız kapasite sağlar.

DSVM sürümleri

Veri Bilimi Sanal Makinesi - Windows 2019

Veri bilimi için keşif, analiz, modelleme ve geliştirme araçları

Yazılım planları şu fiyattan başlar:

Ücretsiz

Microsoft logosu

Veri Bilimi Sanal Makinesi - Ubuntu 18.04

Makine öğrenimi ve veri bilimine yönelik ayrıntılı öğrenme altyapısı ve araçları içeren sanal makine

Yazılım planları şu fiyattan başlar:

Ücretsiz

Microsoft logosu

ArcGIS ile Coğrafi Yapay Zeka Veri Bilimi VM’si

Microsoft Veri Bilimi Sanal Makinesi’ne yönelik jeo-uzamsal yapay zeka ve analiz uzantısı

Yazılım planları şu fiyattan başlar:

Ücretsiz

Microsoft logosu

Neler dahildir?

Anaconda Python

Anaconda Python

R Server

R Server

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Visual Studio

Visual Studio

Microsoft Excel

Microsoft Excel

SQL Server

SQL Server

Power BI

Python

Python

Microsoft Bilişsel Araç Seti

Microsoft Bilişsel Araç Seti

Apache Spark

Apache Spark

İlgili ürün ve hizmetler

Machine Learning Studio

Kolayca tahmine dayalı analiz çözümleri oluşturun, dağıtın ve yönetin

Azure Machine Learning

Deneme ve model yönetimi özelliklerine sahip uçtan uca, ölçeklenebilir, güvenilir bir platformla herkese yapay zeka olanağı sunun

HDInsight

Bulut Hadoop, Spark, R Server, HBase ve Storm kümeleri sağlayın

Birkaç saniye içinde bir Veri Bilimi Sanal Makinesi oluşturun