Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Gezintiyi Atla

HDInsight için R Server

Büyük veriler için tahmine dayalı modelleme, makine öğrenimi ve istatistiksel analiz

  • R ile uyumlu olan en geniş kapsamlı paralel analiz ve makine öğrenimi kitaplığı
  • Terabayt ölçeğinde makine öğrenimi: Açık kaynak R’ye göre 1000 kat daha geniş
  • Apache Spark için R Server’ı ve iyileştirilmiş vektör/matematik kitaplıklarını kullanarak 50 kat daha hızlı performans elde edin
  • Microsoft SLA’sı ile desteklenen kurumsal düzeyde güvenlik ve destek
  • Mevcut R işlevlerini kullanarak dağıtılmış parametre süpürmeleri ve benzetimleri çalıştırın
  • Hızlı sonuçlar için kolay kurulum

HDInsight için R Server nedir?

HDInsight üzerinde bir hizmet olarak Microsoft R Server çalıştırdığınızda HDInsight için R Server, Hadoop ve Spark’ın gücüyle kurumsal ölçekli R analiz yazılımlarını bir araya getirerek eşi görülmemiş bir ölçeğe ve performansa ulaşır. R Server’daki çok iş parçacıklı matematik kitaplıkları ve şeffaf paralelleştirme, açık kaynak R ile karşılaştırıldığında 1.000 kata kadar daha fazla veriyi 50 kata kadar daha hızlı işleyebileceğiniz anlamına gelir. Bu da her zamankinden daha iyi tahminler elde etmek için daha doğru modeller eğitmenize yardımcı olur. Ayrıca R Server, açık kaynak R diliyle çalışacak biçimde tasarlandığından tüm R betikleriniz değişikliğe gerek kalmadan çalıştırılabilir.

R dilinin gücüyle ve tanıdık özellikleriyle çalışın

Veri uzmanlarının ilk tercihi olan R programlama dili, dünya çapında iki milyonun üzerinde kullanıcıdan oluşan ve gittikçe büyüyen bir topluluk tarafından kullanılıyor ve açık kaynaklı analiz paketlerinin toplam sayısı her yıl katlanarak artıyor. HDInsight için R Server kullanarak Hadoop ve Spark kümelerinde uygun ölçekte çalıştırılan R diliyle tam uyumluluk sağlarsınız.

Veri madencilerinin %70’nin R kullanarak raporlama yaptığını, %24’ünün de birincil araç olarak R’yi seçtiğini gösteren grafik.
Yayınlanma tarihine göre CRAN paketi sayısının 2005 yılında 0’ken 2016 yılında 8.000’i aştığını gösteren grafik.

R ile uyumlu olan en geniş kapsamlı paralel analiz ve makine öğrenimi kitaplığı

Açık kaynak R dili ile çalışmak üzere tasarlanan en geniş kapsamlı paralel analiz ve makine öğrenimi kitaplığıyla, alışkın olduğunuz R avantajlarından yararlanın. Karar ağaçları ve gruplar, regresyon modelleri, kümeleme, veri hazırlama, görselleştirme ve istatistiksel işlevler, bu avantajlardan bazılarıdır.

Terabayt ölçeğinde makine öğrenimi ile 1000 kat daha fazla veri işleme olanağı

HDInsight için R Server, Hadoop ve Spark üzerinde şeffaf paralelleştirmeyle terabaytlarca veri (yalnızca açık kaynak R dilini kullandığınızda işlediğinizden 1000 kat daha fazla) işlemenizi sağlar. Veri miktarından bağımsız olarak, lojistik regresyon modellerini, ağaçları ve grupları eğitin. Yalnızca Hadoop kümenizin boyutu ile sınırlandırılırsınız.

50 kata kadar daha hızlı performans elde edin

HDInsight için R Server’a eklenen birden çok iş parçacıklı vektör ve matris matematik kitaplıkları Apache Spark ile birleştiğinde, bir önceki açık kaynak R’ye göre 50 kat daha hızlı performans sunar.

Mevcut R işlevlerini kullanarak dağıtılmış parametre süpürmeleri ve benzetimleri çalıştırın

Paralel parametre süpürmeleri ve benzetimleri gerçekleştirmek için, yüzü aşkın düğümde açık kaynak R işlevleri çalıştırın. Bu sayede modellerinizi inceleyerek ve geliştirerek daha hızlı ve daha kolay şekilde, daha fazla doğru tahmin oluşturabilirsiniz.

Access Spark data sources through Spark SQL

Analyzing data in Hadoop and Spark is now even easier using Spark SQL as a data source for R Server. Load the results of a Spark SQL query against sources such as Apache Hive and Parquet to a Spark Data Frame, and analyze it directly using any R Server distributed computing algorithms.

Use the development tools of your choice

R Server on HDInsight includes R Studio Server Community Edition making it easy for data scientists to get started quickly. You can also download R Tools for Visual Studio free for a convenient local development environment.

Kurumsal düzeyde güvenlik ve destek

Azure’un sunduğu kurumsal düzeyde güvenlik ve destek olanaklarından (sürüm paketleri, düzeltme, güvenlik güncelleştirmeleri ve sürekli küme izleme gibi) yararlanın. Üstelik, Microsoft tarafından desteklenen ve %99,9 oranında bağlantı garantisi sunan Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (SLA) sayesinde, HDInsight için R Server kümelerinin tümünü yıkıcı olaylara karşı koruyabilirsiniz.

Kolay kurulum, hızlı sonuçlar

HDInsight için R Server, yükleme ve kurulum için harcanan zamanı ortadan kaldırır. Azure her şeyi sizin için halleder. Birkaç dakikada çalışmaya başlayabilir ve yeni donanım satın almadan ya da başka ön maliyetlerle karşılaşmadan istatistiksel modellerinizi ve makine öğrenimi modellerinizi eğitebilirsiniz. Yalnızca kullandığınız işlem ve depolama alanı için ödeme yapın.

Apache Hadoop® and associated open source project names are trademarks of the Apache Software Foundation.

HDInsight'ı ücretsiz olarak deneyin