HDInsight

Açık kaynak analiz için kolay, uygun maliyetli, kurumsal sınıf hizmet

HDInsight’ın avantajları nelerdir?

Açık kaynak analize yönelik uygun maliyetli, kurumsal sınıf bir hizmet olan Azure HDInsight’ı kullanarak Apache Hadoop, Spark ve Kafka dahil olmak üzere popüler açık kaynak çerçeveleri kolayca çalıştırın. Azure’ın küresel ölçeği sayesinde çok büyük miktarda veriyi hiç çaba harcamadan işleyin ve geniş açık kaynak ekosisteminin tüm avantajlarına sahip olun.

  • İsteğe bağlı olarak hızla büyük veri kümeleri başlatın, kullanım gereksinimlerinize göre bunların ölçeğini büyütün veya küçültün ve yalnızca kullandığınız kadar ödeyin.
  • HDInsight araçlarını kullanarak tercih ettiğiniz geliştirme ortamında kolayca çalışmaya başlayın.
  • Azure Sanal Ağ, şifreleme ve Azure Active Directory ile tümleştirme kullanarak sektör ve kamu uyumluluk standartlarını karşılamanın yanı sıra kurumsal veri varlıklarınızı koruyun.
  • HDInsight, kapsamlı analiz işlem hatları oluşturmak için Data Factory ve Data Lake Storage dahil olmak üzere diğer Azure hizmetleriyle sorunsuzca tümleştirilir.

HDInsight nedir?

Kolay

Yazılım yükleme veya altyapı yönetme gereksinimi olmaksızın hızla açık kaynak projeler ve kümeler başlatın.

Düşük maliyetli

İsteğe bağlı bir biçimde büyük veri kümeleri oluşturarak maliyeti düşürün, bunların ölçeğini kolayca büyütüp küçültün ve yalnızca kullandığınız kadar ödeyin.

Kurumsal Düzey

30’dan fazla sertifikayla kurumsal sınıf güvenliğe ve endüstri lideri uyumluluğa sahip olun.

Açık

Hadoop, Spark ve daha fazlası için iyileştirilmiş bileşenler oluşturun. En son sürümlerle güncel kalın.

HDInsight ile birlikte ne sunulur?

Açık kaynak ekosistemi

HDInsight, Apache Hadoop ve Spark ekosistemlerinden en son açık kaynak projeleri destekler. Kafka, HBase ve Hive LLAP dahil olmak üzere açık kaynak çerçevelerin en son sürümleriyle güncel kalın.

Güvenlik ve uyumluluk

İzleme, sanal ağlar, şifreleme, Active Directory kimlik doğrulaması, yetkilendirmesi ve rol tabanlı erişim denetimi ile kurumsal sınıf veri koruma özelliklerine sahip olun. HDInsight’ın ISO, SOC, HIPAA ve PCI dahil olmak üzere uyumluluk standartlarını karşılamaya yönelik 30’dan fazla sektör sertifikası vardır.

Azure hizmetleri ile yerel tümleştirme

Synapse Analytics, Azure Cosmos DB, Data Lake Storage, Blob Depolama, Event Hubs ve Data Factory dahil olmak üzere birçok Azure veri deposu ve hizmeti ile sorunsuzca tümleştirin.

Basitleştirilmiş izleme

HDInsight, tüm kümelerinizi izleyebileceğiniz tek bir arabirim sağlamak üzere Azure Log Analytics ile tümleştirilir.

Geniş uygulama desteği

HDInsight, büyük veri ekosisteminden geniş bir uygulama yelpazesini destekler ve bu uygulamaları tek bir tıklamayla yükleyebilirsiniz. Çeşitli senaryolar için 30’dan fazla popüler Hadoop ve Spark uygulaması arasından seçim yapın.

Birden çok dil ve araç

Visual Studio, Eclipse, IntelliJ, Jupyter ve Zeppelin dahil olmak üzere dilediğiniz üretkenlik aracını kullanın. Scala, Python, R, JavaScript ve .NET gibi tanıdık dillerde kod yazın.

Azure HDInsight Ekosistemi

Araçlar

Apache Zeppelin

VS Code

IntelliJ

JDBC

Veri erişimi

Batch

SQL

NoSQL

Akış

Machine Learning

Diğerleri

Azure Data Lake Storage

Güvenlik

Apache Ranger

Azure Active Directory

Sanal Ağ

HDInsight kullanan müşteriler

Roche
LG CNS
Reckitt Benckiser
Jet.com
ASOS

HDInsight ile neler yapabilirsiniz??

HDInsight kullanarak ayıklama, dönüştürme ve yükleme (ETL)

Hadoop MapReduce ve Apache Spark ile büyük veri kümelerinizi isteğe bağlı olarak ayıklayın, dönüştürün ve yükleyin.

Extract, transform, and load (ETL) using HDInsightExtract, transform, and load your big data clusters on demand with Hadoop MapReduce and Apache Spark.

HDInsight kullanarak akış oluşturma

Apache Kafka, Apache Storm ve Apache Spark Streaming ile saniyede milyonlarca akış olayını alın ve işleyin.

Streaming using HDInsightIngest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm, and Apache Spark Streaming.

HDInsight ile etkileşimli sorgulama

Apache Hive LLAP ile yapılandırılmış veya yapılandırılmamış veriler üzerinde, uygun ölçekte hızlı, etkileşimli SQL sorguları gerçekleştirin.

Interactive querying with HDInsightPerform fast, interactive SQL queries at scale over structured or unstructured data with Apache Hive LLAP.

HDInsight ile şirket içi büyük veri yatırımlarınızı genişletin

Şirket içi büyük veri yatırımlarınızı buluta genişletin ve HDInsight’ın gelişmiş analiz özelliklerini kullanarak işletmenizi dönüşüme uğratın.

Extend your on-premises big data investments with HDInsightExtend your on-premises big data investments to the cloud and transform your business using the advanced analytics capabilities of HDInsight.

Kullanım Örnekleri

Müşteri içgörüleri

Uçtan uca bir açık kaynak analiz platformu oluşturarak çalışanların veri temelli kararlar almasına yardımcı olun. Farklı kaynaklardan devasa miktarlardaki verileri kolayca işleyin.

HDInsight’ın Reckitt Benckiser tarafından müşteri içgörüleri için nasıl kullanıldığını öğrenin.

Kişiselleştirilmiş öneriler

Kişiselleştirilmiş öneri altyapıları oluşturarak müşterilerinizle etkileşim kurmanın yeni yollarını bulun.

HDInsight’ın ASOS tarafından kişiselleştirilmiş öneriler için nasıl kullanıldığını öğrenin.

Tahmine dayalı bakım

Hataları tahmin edip önleyin ve hayati öneme sahip ekipmanları hep çalışır durumda tutun. Verileri gerçek zamanlı olarak alıp işleyerek işlemleri iyileştirin.

HDInsight’ın Roche Diagnostics tarafından tahmine dayalı bakım için nasıl kullanıldığını öğrenin.

Risk değerlendirmesi

Kritik verilerinizi dönüştürüp analiz ederek daha iyi modeller oluşturun ve kurumsal sınıf özelliklerle verilerinizin güvenli kalmasına yardımcı olun.

HDInsight’ın Milliman tarafından risk değerlendirmesi için nasıl kullanıldığını keşfedin.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure Databricks

Hızlı, kolay ve işbirliğine dayalı Apache Spark temelli analiz platformu

Azure Data Lake Storage

Azure Blob Depolama temelli, çok yüksek oranda ölçeklenebilir, güvenli veri gölü işlevleri

Azure Synapse Analytics

Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti

HDInsight’ı hemen kullanmaya başlayın