Gezintiyi Atla

Web Dil Modeli

Son teknoloji ürünü dil modelleme API’leri ile çeşitli standart doğal dil işleme görevlerini otomatikleştirin

Birleşik olasılıklar

Belirli bir sözcük dizisinin ne sıklıkta bir arada göründüğünü hesaplayın.

Koşullu olasılıklar

Bir sözcük dizisinden sonra belirli bir sözcüğün ne sıklıkta geldiğini hesaplayın.

Sonraki sözcük tamamlamaları

Belirli bir sözcük dizisinden sonra gelme olasılığı en yüksek sözcüklerin listesini edinin.

Bilişsel Hizmetler API’lerini keşfedin

Görüntü İşleme

Görüntülerden eyleme dönüştürülebilir bilgiler çıkarın

Yüz Tanıma

Fotoğraflardaki yüzleri algılayın, tanımlayın, çözümleyin, düzenleyin ve etiketleyin

Video Indexer ÖNİZLEME

Videolardaki içgörüleri ortaya çıkarın

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Özel Görüntü İşleme ÖNİZLEME

Son teknoloji ürünü görüntü işleme modellerini kolayca özelleştirerek kendinize özgü kullanım örnekleri oluşturun

Metin Analizi

Duyguları ve konuları kolayca değerlendirerek kullanıcıların ne istediğini anlayın

Translator Metin Çevirisi

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca makine çevirisi yapın

Bing Yazım Denetimi

Uygulamanızdaki yazım hatalarını saptayın ve düzeltin

Content Moderator

Otomatik görüntü, metin ve video denetimi

Language Understanding

Uygulamalarınıza kullanıcılarınızın verdiği komutları anlamayı öğretin

Bing Konuşma

Metni konuşmaya, konuşmayı metne dönüştürerek kullanıcının amacını anlayın

Konuşmacı Tanıma ÖNİZLEME

Tek tek konuşmacıları belirlemek ve doğrulamak için konuşma özelliklerinden yararlanın

Translator Konuşma Çevirisi

Basit bir REST API çağrısıyla kolayca gerçek zamanlı konuşma çevirisi gerçekleştirin

Özel Konuşma ÖNİZLEME

Konuşma tarzı, arka plan gürültüsü ve sözlük gibi konuşma tanıma engellerini aşın

Konuşma Hizmetleri ÖNİZLEME

Konuşmayı metne dönüştürme, metin okuma ve konuşma çevirisi için birleşik konuşma hizmetleri

Soru-Cevap Oluşturma

Bilgileri kategorilere ayırarak konuşma bağlamında kullanılabilen ve kolayca bulunabilen yanıtlar elde edin

Uygulamanızı güçlendirmeye hazır mısınız?