Azure Analysis Services

Kendini kanıtlamış analiz altyapısı

  • Altyapı yönetmenize gerek kalmadan hızla kullanmaya başlayın
  • Kaynakları iş gereksinimlerinize uygun şekilde ölçeklendirin
  • Verilerinizi en sevdiğiniz veri görselleştirme aracını kullanarak görselleştirin
  • BI çözümünüzü güvenle yönetin, dağıtın, test edin ve sunun

Hızla kullanmaya başlayın ve verimli bir biçimde ölçeklendirin

Azure Resource Manager’ı kullanarak, saniyeler içinde Azure Analysis Services örneği oluşturup dağıtın ve mevcut modellerinizi Azure Analysis Services hizmetine hızla taşıyarak bulutun ölçek, esneklik ve yönetim avantajlarından yararlanın. Ölçeği artırın, azaltın veya hizmeti duraklatarak yalnızca kullandığınız kadar ödeyin.

Karmaşık verileri gerçeğin tek bir sürümüne dönüştürün

Birden çok kaynaktan alınan verileri anlaşılması ve kullanımı kolay tek, güvenilir bir BI anlam modelinde birleştirin. Verilerin görünümünü ve temelindeki yapıyı basitleştirerek iş kullanıcılarına self servis ve veri bulma imkanı sağlayın.

Performansı iş hızına uydurun

Büyük ve karmaşık veri kümelerinde öngörülere ulaşma hızınızı artırın. Yanıt sürelerinin kısa olması, BI çözümünüzün iş kullanıcılarınızın gereksinimlerini karşılayabileceği ve işletmenizin hızına ayak uydurabileceği anlamına gelir. DirectQuery ile gerçek zamanlı işlem verilerine bağlanarak işletmenizin nabzını yakından izleyin.

Her zaman, her yerden güvenli erişim sağlayın

Rol tabanlı güvenlik ve Azure Active Directory desteği sayesinde veri modellerinize nerede oldukları fark etmeksizin yalnızca yetkili kullanıcıların erişebildiğinden emin olun. %99,9 kullanılabilirlik oranı sayesinde kullanıcılarınız, gerektiğinde kritik bilgilere erişebilir.

Teslim süresini kısaltın

BI çözümlerinizi öngörülebilir ve son derece güvenli bir biçimde yayınlayın. Güçlü uygulama yaşam döngüsü yönetim özelliklerini kullanarak BI çözümünüzü hızla ve güvenle yönetin, dağıtın, test edin ve sunun.

Alışık olduğunuz bir ortamda geliştirin

Visual Studio’nun alışık olduğunuz tümleşik geliştirme ortamını kullanarak yeni beceriler edinmeye değil, iş sorunlarını çözmeye odaklanın. Mevcut SQL Server 2016 tablosal modellerinizi kolayca buluta dağıtın.

Neden Analysis Services’a güvenmeliyim?

  • Microsoft, siber güvenlik araştırma ve geliştirme çalışmalarına her yıl 1 milyar ABD Dolarını aşan yatırımlar yapıyor.

  • Yalnızca veri güvenliğiniz ve gizliliğiniz için çalışan 3.500'ten fazla güvenlik uzmanımız bulunuyor.

  • Diğer tüm bulut sağlayıcılarına kıyasla Azure daha fazla uyumluluk sertifikasına sahiptir. Kapsamlı listeyi görüntüleyin.

Analysis Services fiyatlandırması

  • No upfront cost
  • No termination fees
  • Pay only for what you use

Everything you need to get started

Ücretsiz bir Azure hesabına kaydolarak anında erişim ve $200 değerinde kredi elde edin.

5 dakikalık hızlı başlangıç öğreticileri ve belgeler ile Azure Analysis Services’ı kullanmayı öğrenin.

Güvenlik ve yedekleme hizmetleri gibi ek özellikler ve ürünlerle Azure Analysis Services’ı geliştirin.

Documentation and resources

Related products and services

Azure Synapse Analytics

Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Power BI Embedded

Uygulamalarınıza tam etkileşimli, çarpıcı veri görselleştirmeleri ekleyin

Ready when you are—let's set up your Azure free account