Azure Analysis Services

Kendini kanıtlamış analiz altyapısı

Azure Hesabınız zaten var mı? Şimdi deneyin

Hızla kullanmaya başlayın ve verimli bir biçimde ölçeklendirin

Azure Resource Manager’ı kullanarak, saniyeler içinde Azure Analysis Services örneği oluşturup dağıtın ve mevcut modellerinizi Azure Analysis Services hizmetine hızla taşıyarak bulutun ölçek, esneklik ve yönetim avantajlarından yararlanın. Ölçeği artırın, azaltın veya hizmeti duraklatarak yalnızca kullandığınız kadar ödeyin.

Karmaşık verileri gerçeğin tek bir sürümüne dönüştürün

Birden çok kaynaktan alınan verileri anlaşılması ve kullanımı kolay tek, güvenilir bir BI anlam modelinde birleştirin. Verilerin görünümünü ve temelindeki yapıyı basitleştirerek iş kullanıcılarına self servis ve veri bulma imkanı sağlayın.

Performansı iş hızına uydurun

Büyük ve karmaşık veri kümelerinde öngörülere ulaşma hızınızı artırın. Yanıt sürelerinin kısa olması, BI çözümünüzün iş kullanıcılarınızın gereksinimlerini karşılayabileceği ve işletmenizin hızına ayak uydurabileceği anlamına gelir. DirectQuery ile gerçek zamanlı işlem verilerine bağlanarak işletmenizin nabzını yakından izleyin.

Her zaman, her yerden güvenli erişim sağlayın

Rol tabanlı güvenlik ve Azure Active Directory desteği sayesinde veri modellerinize nerede oldukları fark etmeksizin yalnızca yetkili kullanıcıların erişebildiğinden emin olun. %99,9 kullanılabilirlik oranı sayesinde kullanıcılarınız, gerektiğinde kritik bilgilere erişebilir.

Teslim süresini kısaltın

BI çözümlerinizi öngörülebilir ve son derece güvenli bir biçimde yayınlayın. Güçlü uygulama yaşam döngüsü yönetim özelliklerini kullanarak BI çözümünüzü hızla ve güvenle yönetin, dağıtın, test edin ve sunun.

Alışık olduğunuz bir ortamda geliştirin

Visual Studio’nun alışık olduğunuz tümleşik geliştirme ortamını kullanarak yeni beceriler edinmeye değil, iş sorunlarını çözmeye odaklanın. Mevcut SQL Server 2016 tablosal modellerinizi kolayca buluta dağıtın.

İlgili ürün ve hizmetler

Azure Synapse Analytics

Benzeri görülmemiş bir sürede içgörü sağlayan sınırsız analiz hizmeti (eski adı SQL Veri Ambarı)

Azure SQL Veritabanı

Bulutta yönetilen, akıllı SQL

Power BI Embedded

Uygulamalarınıza tam etkileşimli, çarpıcı veri görselleştirmeleri ekleyin

Azure Analysis Services hizmetini ücretsiz bir Azure hesabıyla deneyin