Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Enhanced VMware to Azure Discovery

Enhanced VMware to Azure Discovery

İlgili videolar

Windows 10 IoT and Azure IoT Device Management Enhancements

Azure Availability Zones