Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Creating a Windows VM on Microsoft Azure - Classic Portal

Walkthrough for creating a Windows VM on Microsoft Azure with the classic portal.