Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Create a Web App with ASP.NET and Azure App Service

Konuşmacı: : Scott Hanselman

Learn how to create and deploy an ASP.NET Web App with Azure App Service