Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Azure Service Bus 104 with Dan Rosanova

Dan Rosanova talks more deeply about Azure Service Bus techniques with common patterns in Distributed Messaging