Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Azure CLI deploy Node.js

Creating a Node.js Express app, and deploying that to Azure using the Azure CLI.