Bu video Türkçe dilinde kullanılamaz. Bu video English (US) dilinde kullanılabilir.

Alerting & Monitoring 1 of 2 - Introducing Recovery Services Vault

Demonstration of creation of Recovery Services Vault, Setup backup for a machine.