Delta Lake on Azure Databricks

Bu kaynak English dilinde sunulmaktadır.

Yayımlanma tarihi: 22.06.2020

Delta Lake on Azure Databricks allows you to configure Delta Lake based on your workload patterns and has optimized layouts and indexes for fast interactive queries. Delta Lake is an open source storage layer that brings reliability to data lakes.  It provides ACID transactions, scalable metadata handling, and unifies streaming and batch data processing. Delta Lake runs on top of your existing data lake and is fully compatible with Apache Spark APIs.  

Tercih ettiğiniz hesapla oturum açın

- Veya -

Bize kendinizden bahsedin.

* ile işaretlenmiş tüm alanlar gereklidir

İşletmeler ve Kuruluşlar için Çözümler ve diğer Microsoft ürün ve hizmetleri hakkında bilgi, ipuçları ve teklifler almak istiyorum. Gizlilik Bildirimi