Azure Hibrit Teklifi hakkında SSS

Genel Bakış

 • Azure Hibrit Avantajı, Azure’a geçerken mevcut şirket içi Windows Server ve/veya SQL Server lisansı yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmenize olanak tanıyan bir fiyatlandırma teklifidir. Bu avantajdan yararlanmaya hak kazanan müşteriler, Azure Sanal Makineler (hizmet olarak altyapı, yani IaaS), Azure SQL Veritabanı (hizmet olarak platform, yani PaaS) ve Azure Sanal Makineler'de SQL Server (IaaS) için indirimli bir fiyat üzerinden ücret öder.

  *Gerçek tasarruf miktarı bölgeye, örnek türüne ve kullanıma bağlı olarak değişebilir.

  • Yazılım Güvencesi kapsamındaki Windows Server Standard Sürümü
  • Yazılım Güvencesi kapsamındaki Windows Server Datacenter sürümü
  • Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server Enterprise Core
  • Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server Standard Core
  • Azure SQL Veritabanı

  Not: Azure Hibrit Avantajı için uygun olan müşteriler bu avantajı Azure Ayrılmış Ana Bilgisayarda kullanabilir (Windows Server ve SQL Server bölümlerinde daha ayrıntılı bilgi sunulmaktadır).

 • Azure Hibrit Avantajı yalnızca Windows Server Standard ve Datacenter sürümleri, SQL Server Enterprise Core ve Standard Core sürümleri ve Azure SQL Veritabanı için kullanılabilir. Sunucu/CAL lisans modeli kapsamında lisanslanmış SQL Server ürünleri için bu avantajdan yararlanılamaz.

 • Azure Hibrit Avantajı’ndan etkin olarak Yazılım Güvencesi kapsamındaki uygun SQL Server ve/veya Windows Server lisanslarına ya da bunlara eşdeğer olan uygun abonelik lisanslarına sahip müşteriler yararlanabilir.

  Teklif, tüm Azure bulut bölgelerinde kullanılabilir.

 • Teklif, tüm Azure bulut bölgelerinde kullanılabilir.

 • SQL Server’ı Azure Sanal Makineler’de kullanıyorsanız SQL Server ve Windows Server’a yönelik avantajlarla birlikte kullanabilirsiniz. Önerilen yaklaşım, Azure Sanal Makineler’i Microsoft onaylı kendi lisansını getir SQL Server galerisi görüntüleri ile kullanmaktır. Azure portalında sanal makinelerinizi (VM) bu görüntülerle dağıtın. Şu sorularla karşılaşırsınız: “Zaten bir Windows lisansınız var mı?” Şöyle yanıtlayın: “Evet.”

  Azure SQL Veritabanı’nda SQL Server için Azure Hibrit Avantajı’nı kullanmanız yeterlidir. Avantajı, Azure portalından Yazılım Güvencesi kapsamında yeterli sayıda etkin lisansınız veya uygun abonelik lisansınız olduğunu doğrulayarak etkinleştirebilirsiniz.

 • Desteğin sona ereceği tarihlere kadar bu ürünlerin son sürümüne geçemeyen müşterilerin destek sonu geçiş süreci boyunca verilerini ve uygulamalarını korumasına yardımcı olmak amacıyla Azure Hibrit Avantajı’nın yanı sıra genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri sunuyoruz. Genel olarak güvenlik risklerini azaltmak ve güvenlik güncelleştirmeleri almaya devam etmek için hem şirket içinde hem de bulutta (IaaS ve PaaS) yazılımlarımızın en son sürümlerine yükseltmenizi öneririz. Daha fazla bilgi edinin.

Windows Server için Azure Hibrit Teklifi

 • Azure Karma Kullanım Teklifi, Windows Server lisanslarınızdan daha fazla değer elde etmenize yardımcı olur ve sanal makinelerden yüzde 40’a* kadar tasarruf etmenizi sağlar.

  2 işlemcili her lisans veya 16 çekirdekli lisans kümelerinin her biri (Datacenter veya Standard Sürümleri), 8 çekirdekli iki örnek veya 16 çekirdekli bir örnek kullanma hakkına sahiptir. Datacenter Sürümü lisansları, aynı anda hem şirket içinde hem de Azure’da kullanım olanağı sunar. Standard Sürümü lisansları, şirket içinde veya Azure’da kullanılmalıdır. Ancak, sunucularını geçirmekte olan müşterilere 180 gün boyunca aynı anda hem şirket içinde hem Azure’da kullanım hakkı verilir.

  *Azure Ayrılmış Ana Bilgisayarda ana bilgisayar düzeyinde dağıtılan Datacenter Sürümü lisansları (sunucudaki tüm fiziksel çekirdekleri lisanslama) için eş zamanlı kullanım hakkı geçiş sırasında 180 günle sınırlıdır.

 • Temel işlem ücreti, Azure Hibrit Avantajı’nın hesaplanması için kullanılan ücrettir. Sanal makineler için Linux fiyatı ile aynıdır.

 • Windows Server Datacenter sürümü lisansları hem şirket içinde hem de Azure’da kullanılabilir. Azure lisanslarına dönüştürülen şirket içi Windows Server Standard sürümü lisanslarını şirket içinde kullanmaya devam edemezsiniz.

 • Azure Hibrit Avantajı ile Windows sanal makineleri kullanmak için aşağıdakilerden birini yapın.

  • Azure Market’te sağlanan Windows Server görüntülerinin birinden VM dağıtma.
  • Özel VM yükleyip bir Resource Manager şablonu veya Azure PowerShell ile dağıtma.
  • Azure’da mevcut sanal makineyi Windows Server için Azure Hibrit Avantajı maliyetine dönüştürme.
  • Windows Server için Azure Hibrit Avantajı’nı sanal makine ölçek kümelerinde de uygulama.

  Daha fazla bilgi edinin.

 • Görüntünün sürümünüzle eşleşmesi gerekmez. Örneğin, Standard sürümüne sahipseniz Datacenter sürümü görüntülerini kullanabilirsiniz. Datacenter sürümü veya Standard sürümü lisanslarıyla kullanabileceğiniz dört görüntü sunuyoruz:

  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012 Datacenter sürümü
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter sürümü
  • Windows Server 2016 Datacenter sürümü
  • Windows Server 2019 Datacenter sürümü
 • Evet. Geriye dönük etiketleme özelliği, mevcut VM’lerinizi etiketlemenize olanak sağlar. Avantajdan yararlanmak için Azure’daki mevcut VM’leri dönüştürme hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Evet, bu kurala göre lisansların en az 90 gün boyunca Azure Hibrit Avantajı kapsamında Azure’a ayrılmış olarak kalması gerekir. Bu lisanslar dilendiği zaman Azure’daki yeni VM’lere atanabilir.

 • Her 2 işlemcili Windows Server lisansına veya Yazılım Güvencesi kapsamındaki 16 çekirdekli Windows Server lisansına karşılık Azure’da aşağıdakilerden birine sahip olursunuz.

  • 8’e kadar çekirdek içeren en fazla 2 sanal makine
  • 16’ya kadar çekirdek içeren bir sanal makine
 • Evet, lisansları birleştirerek 16’dan fazla çekirdeğe sahip sanal makineler çalıştırabilirsiniz. Örneğin, iki adet 2 işlemci lisansı veya 32 çekirdek lisansı için 32’ye kadar çekirdeği olan bir sanal makine çalıştırabilirsiniz.

 • Evet, Windows Server’ı Core Infrastructure Suite (CIS) aracılığıyla lisansladıysanız Azure Hibrit Avantajı’ndan yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte, CIS’deki System Center bileşeni kapsam dışındadır.

 • Evet, etkin Yazılım Güvencesi kapsamında veya uygun bir aboneliğe sahip olduğunuz sürece, Azure altyapısı satışı yapan iş ortaklarından gerçekleştirdiğiniz alımlar için Azure Hibrit Avantajı’nı uygulayabilirsiniz. Örneğin, Azure’ı bir Bulut Çözümü Sağlayıcısı aracılığıyla satın aldıysanız bu avantajdan yararlanabilirsiniz.

 • Evet, Azure Hibrit Avantajı iç içe sanallaştırmayı kapsar ve iç içe VM’ler için ek Windows Server lisansları ayırmanız gerekmez.

  Azure Hibrit Avantajı kullanılırken Windows Server çalıştırılması için lisanslama anahtarı gerekmez.

 • Azure Ayrılmış Ana Bilgisayarda Windows Server için Azure Hibrit Avantajı üç şekilde kullanılabilir:

  • Standard sürümü: Paylaşılan sunuculardaki Azure Sanal Makineler'de bulunan Windows Server için Azure Hibrit Avantajı'nın uygulanışına benzer bir şekilde, Windows Server Standard sürümünü kullanan müşteriler 2 örnek kullanma hakkına sahiptir. 2 işlemcili her lisans veya 16 çekirdekli lisans kümelerinin her biri, 8 çekirdekli iki örnek veya 16 çekirdekli bir örnek kullanma hakkına sahiptir. Standard Sürümü lisansları için Azure Hibrit Avantajı, şirket içinde veya Azure’da kullanılmalıdır. Ancak, sunucularını geçirmekte olan müşterilere 180 gün boyunca aynı anda hem şirket içinde hem Azure’da kullanım hakkı verilir.
  • VM'ler için Datacenter sürümü: Windows Server Datacenter sürümünü kullanan müşteriler, Azure Hibrit Avantajı'nı tek tek VM'lere veya ana bilgisayarın tamamına uygulayabilir. Tek tek VM'ler için lisanslama yapılırken 2 işlemcili her lisans veya 16 çekirdekli lisans kümelerinin her biri, Azure Ayrılmış Ana Bilgisayar hizmetlerinde 8 çekirdekli iki örnek veya 16 çekirdekli bir örnek kullanma hakkına sahiptir. Datacenter Sürümü lisansları, VM bazlı olarak Azure Ayrılmış Ana Bilgisayar hizmetlerine tahsis edildiklerinde şirket içinde ve Azure'da aynı anda kullanıma da olanak tanır.
  • Fiziksel ana bilgisayar için Datacenter sürümü: Windows Server Datacenter sürümünü kullanan müşteriler, fiziksel ana bilgisayardaki tüm çekirdeklerin lisansını tam olarak aldıklarında sınırsız sanallaştırma haklarından yararlanabilir. Ancak, VM bazlı olarak lisanslamanın aksine, 180 günlük bir geçiş süresinin ardından şirket içinde ve Azure'da aynı anda kullanıma izin verilmez.

SQL Server için Azure Hibrit Avantajı

 • SQL Server için Azure Hibrit Avantajı, müşterilerin Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server lisanslarını veya uygun abonelik lisanlarını kullanarak Yönetilen Örnek, sanal çekirdek tabanlı Tek Veritabanı ve sanal çekirdek tabanlı Elastik Havuz gibi sanal çekirdek tabanlı SQL Database seçeneklerinin yanı sıra Azure Sanal Makineler’de SQL Server ve SQL Server Integration Services için daha düşük bir fiyat (“taban fiyat”) üzerinden ücret ödemesine olanak tanıyan Azure tabanlı bir avantajdır.

  Not: Azure Hibrit Avantajı’nı etkin bir SKU’ya bile uygulayabilirsiniz, ancak portalda avantajı seçtiğiniz sırada geçerli olan taban fiyat uygulanır. Geriye dönük olarak herhangi bir kredi düzenlenmez.

  SQL Server için Azure Hibrit Avantajı şu olanakları sağlar:

  • Lisanslarınızı tam olarak yönetilen bir PaaS ürününe taşıma olanağı. Bu olanağı sağlayan tek bulut Azure’dır. Amazon Web Services Relational Database Service (RDS), kendi lisansını getir (KLG) modeli için uygun değildir ve “lisans dahil” olarak sunulmalıdır.
  • Genel Amaçlı veya Hiper Ölçek hizmet katmanında Enterprise sürümü müşterileri için şirket içindeki her çekirdeğe karşılık bulutta dört çekirdek.
  • Şirket içinde veya üçüncü taraf bulutta geçerli dağıtıma uygulanması ve Azure’da veri geçişi için fırsat tanınması amacıyla 180 gün ikili kullanım hakkı.

  En yüksek tasarruf oranını elde edebileceğiniz barındırılan bir çözüm istiyorsanız SQL Server için Azure Hibrit Avantajı’nı Windows Server için Azure Hibrit Avantajı ile birleştirin.

 • SQL Server için Azure Hibrit Avantajı’ndan aşağıdaki iki lisanstan birine sahip olan müşteriler yararlanabilir.

  • Yazılım Güvencesi kapsamında SQL Server Enterprise Core veya uygun abonelik lisansları
  • Yazılım Güvencesi kapsamında SQL Server Standard Core veya uygun abonelik lisansları

  Yazılım Güvencesi kapsamında değilseniz yeni lisanslarla liste fiyatlarından ya da uygun abonelik lisanslarıyla Yazılım Güvencesi satın alabilirsiniz.

 • SQL Server için Azure Hibrit Avantajı, sanal çekirdek tabanlı SQL Veritabanı seçeneklerinin sunulduğu tüm bölgelerde kullanılabilir.

 • Avantajınızı etkinleştirmek için ilk olarak Yazılım Güvencesi kapsamındaki şirket içi SQL Server lisansınızın veya uygun abonelik lisanslarının durumunu onaylayın. Bunu Toplu Lisanslama Hizmet Merkezi aracılığıyla yapabilirsiniz. Sonra Azure portalına gidip SQL Veritabanı’nı dağıtın. Sorulduğunda, bulut için istenen sayıda çekirdeği dağıtmak için şirket içinde yeterli sayıda uygun lisansa sahip olduğunuzu onaylayın. Bunu onaylayarak indirimli taban fiyattan yararlanma hakkı elde edersiniz.

 • Azure SQL Veritabanı için avantaj aşağıdaki şekilde sunulur.

  • Etkin Yazılım Güvencesi kapsamında Standard sürümü çekirdek başına lisanslarınız veya uygun abonelik lisanslarınız varsa şirket içi ortamdaki her lisansınız için Genel Amaçlı hizmet katmanında bir sanal çekirdeğe sahip olabilirsiniz.
  • Etkin Yazılım Güvencesi kapsamında Enterprise sürümü çekirdek başına lisanslarınız veya uygun abonelik lisanslarınız varsa şirket içi ortamdaki her lisansınız için İş Açısından Kritik hizmet katmanında bir sanal çekirdeğe sahip olabilirsiniz. Not: İş Açısından Kritik hizmet katmanında SQL Server için Azure Hibrit Avantajı’ndan yalnızca SQL Server Enterprise sürümü lisanslara sahip olanlar yararlanabilir.
  • Yüksek oranda sanallaştırılmış Enterprise sürümü iş yükleriniz varsa şirket içi ortamda sahip olduğunuz Yazılım Güvencesi kapsamındaki her çekirdek lisansı ve uygun abonelik lisansına karşılık Genel Amaçlı veya Hiper Ölçek hizmet katmanlarında dört sanal çekirdeğe sahip olabilirsiniz. Bu yalnızca Azure SQL Veritabanı’nda kullanılabilen benzersiz bir sanallaştırma avantajıdır.

  SQL Server için Azure Hibrit Avantajı, aşağıda açıklandığı gibi lisans ayak izine göre değişkenlik gösterir.

  Lisans ayak izi Haklar
  Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server Enterprise sürümü çekirdeği

  Sanal çekirdek tabanlı SQL Veritabanı seçenekleri:

  • Genel Amaçlı, iş açısından kritik veya Hiper Ölçek katmanı için taban fiyat

  • Şirket içi 1 çekirdeğe karşılık Genel Amaçlı veya Hiper Ölçek katmanında 4 çekirdek

  • Şirket içi 1 çekirdeğe karşılık İş Açısından Kritik katmanında 1 çekirdek

  Azure Sanal Makineler'de SQL Server:

  • Şirket içi 1 çekirdeğe karşılık Azure Sanal Makineler’de 1 Enterprise sürümü çekirdeği

  Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server Standard sürümü çekirdeği

  Sanal çekirdek tabanlı SQL Veritabanı seçenekleri:

  • Yalnızca Genel Amaçlı veya Hiper Ölçek katmanında taban fiyat

  • Şirket içi 1 çekirdeğe karşılık Genel Amaçlı veya Hiper Ölçek katmanında 1 çekirdek

  Azure Sanal Makineler'de SQL Server:

  • Şirket içi 1 çekirdeğe karşılık Azure Sanal Makineler’de 1 Standard sürümü çekirdeği

 • Azure Sanal Makineler’de SQL Server için avantaj aşağıdaki şekilde sunulur.

  • Etkin Yazılım Güvencesi kapsamında Enterprise Core lisanslarınız veya uygun abonelik lisanslarınız varsa şirket içi ortamdaki her lisansınız için Azure Sanal Makineler’de bir SQL Server Enterprise Core çekirdeğine sahip olabilirsiniz. VM başına en az dört çekirdek lisansı ayırmanız gerekir.
  • Etkin Yazılım Güvencesi kapsamında Standard Core lisanslarınız veya uygun abonelik lisanslarınız varsa şirket içi ortamdaki her lisansınız için Azure Sanal Makineler’de bir SQL Server Standard çekirdeğine sahip olabilirsiniz. VM başına en az dört çekirdek lisansı ayırmanız gerekir.
 • SQL Server için Azure Hibrit Avantajı ile kullanılabilen sanallaştırma avantajı, şirket içi yüksek oranda sanallaştırılmış iş yükleri için geçerlidir. Bu avantaj yalnızca Azure SQL Veritabanı için sunulmaktadır. Bu avantaj sayesinde, Etkin Yazılım Güvencesi kapsamındaki bir SQL Enterprise sürümü çekirdeğini dönüştürerek daha düşük bir ücret ile 4 adede kadar SQL Veritabanı Genel Amaçlı ve Hiper Ölçek katmanlarında sanal çekirdeğe sahip olabilirsiniz. Bu sayede, sanallaştırılmış uygulamaların sanal çekirdek tabanlı SQL Veritabanı seçeneklerine taşınması son derece uygun maliyetli olur. Örneğin, SQL Server Enterprise sürümünde dört çekirdek lisansınız varsa indirimli taban fiyattan 16 adede kadar Genel Amaçlı SQL Veritabanı sanal çekirdeğine sahip olabilirsiniz.

 • Azure Sanal Makineler ve Azure SQL Veritabanı bağlamında SQL Server teklifinin ana farkı, sanallaştırma avantajının yalnızca Azure SQL Veritabanı için sunulmasıdır. Ayrıca, Azure Sanal Makineler’i kullanırken en az dört çekirdek lisansı ayırmanız gerekir. Azure Sanal Makineler’de SQL Server ile Azure SQL Veritabanı arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • Lisanslarınız şirket içi ortamda ya da bulutta kullanılmalıdır. Ancak geçişi kolaylaştırmak için lisansları hem mevcut dağıtımınızda hem de Azure’da kullanabileceğiniz 180 günlük bir yetkisiz kullanım süresi tanıyoruz.

 • Hayır, Azure Hibrit Avantajı geriye dönük olarak uygulanamaz.

 • Evet. Sanal çekirdek tabanlı SQL Database seçenekleri için taban fiyat üzerinden ödeme yapmaya devam edebilmeniz için SQL Server lisanslarınızın veya uygun SQL aboneliği lisanslarınızın etkin olarak Yazılım Güvencesi kapsamında kalmasını sağlamanız gerekir.

 • SQL Server için Azure Hibrit Avantajı’ndan yararlanabilmeniz için etkin olarak Yazılım Güvencesi kapsamında olmanız gerekir. Yazılım Güvencesi süreniz dolduğunda güvencenizi yenilemezseniz ilgili hizmet katmanının lisans dahil fiyatlandırma katmanına geçirilirsiniz.

  SQL Server 2008/2008 R2 veya Windows Server 2008/2008 R2 sürümüne sahi olduğunuz halde Yazılım Güvencesi kapsamında değilseniz Kullandıkça Öde veya Bulut Çözümü Sağlayıcısı (CSP) abonelik lisansları aracılığıyla Azure’a geçerek herhangi bir maliyet olmadan genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri alabilirsiniz. Şirket içinde kalmak için Yazılım Güvencesi ve/veya CSP aboneliği lisansı satın alarak ek lisanslar aracılığıyla şirket içinde genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri alabilir veya sunucuların Azure’a taşınması halinde Azure Hibrit Avantajı’ndan yararlanma hakkı kazanabilirsiniz. Genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri, Azure Hibrit Avantajı kapsamında ek ücret olmadan uygulanır.

 • Evet, lisansları birleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, Standard sürümü lisansları birleştirilerek Enterprise sürümüne uygun bir hizmet katmanına erişilemez. Örneğin, 4 adet 2 çekirdekli Standard sürümü lisansını birleştirerek 8 sanal çekirdek içeren Genel Amaçlı hizmet katmanı lisanslarına daha düşük bir fiyat karşılığında sahip olabilirsiniz. Ancak Standard sürüm lisanslarınızı birleştirerek yalnızca Yazılım Güvencesi kapsamındaki Enterprise Core abonelerinin ve uygun abonelik lisanslarının sahip olabileceği İş Açısından Kritik hizmet katmanı lisansları elde edemezsiniz.

 • SQL Server için Azure Hibrit Avantajı ile SQL Server lisanslarınızdan daha fazla değer elde edebilir ve SSIS için yüzde 55’e varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu avantajı Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server Enterprise Core ve Standard Core lisanslarına ya da uygun abonelik lisanslarına uygulayabilir ve Azure’da SQL Server lisanslarınızı kullanarak daha düşük bir taban fiyat karşılığında SQL Server SSIS paketleri çalıştırabilirsiniz.

 • Yazılım Güvencesi lisans taşınabilirliği avantajlarına sahip bir SQL Server müşterisiyseniz SQL Server lisanslarınızı üçüncü taraf paylaşılan sunuculara atayabilirsiniz. Bu olanak, sanal makineler ve barındırılan teklifler gibi buluttaki yönetilmeyen teklifler için geçerlidir. Kendi medyanızı getirmeniz ve üçüncü taraf bulut sağlayıcılarıyla tüm uyumluluk formlarını doldurmanız gerekir. Sahip olduğunuz her şirket içi çekirdeğe karşılık bulutta bir çekirdek kullanma hakkınız vardır ve aynı SQL Server sürümünü çalıştırmanız gerekir.

 • Azure Hibrit Avantajı için uygun olan müşteriler bu avantajı, aynı hüküm ve koşullarla Azure Ayrılmış Ana Bilgisayarda kullanabilir. Buna ek olarak, SQL Server Enterprise sürümünü kullanan ve Azure Ayrılmış Ana Bilgisayarı ana bilgisayar düzeyinde lisanslayan Yazılım Güvencesi müşterileri sınırsız sanallaştırma hakkına sahiptir. Mevcut iş yüklerini Azure Ayrılmış Ana Bilgisayara geçirmekte olan müşterilere 180 günlük eş zamanlı kullanım hakkı verilir. Daha fazla bilgi edinin.

 • SQL Server ve Windows Server için Azure Hibrit Avantajı, SQL Server’ı Azure Sanal Makineler’de kullandığınızda birlikte kullanılabilir. Önerilen yaklaşım Microsoft onaylı KLG SQL Server galerisi görüntüleri ile Sanal Makineleri kullanmaktır. Azure Portal’da Microsoft onaylı KLG SQL Server galerisi görüntüleri ile Sanal Makineleri dağıtın ve “Zaten bir Windows lisansınız var mı?” sorusunu “Evet” olarak yanıtlayın.