Azure Hibrit Avantajı

Azure, Windows Server ve SQL Server için en uygun maliyetli buluttur

  • AWS, Windows Server ve SQL Server için Azure’dan 5 kat daha pahalıdır*
  • Şirket içi lisanslarınızla Windows Server ve SQL Server iş yüklerinizi Azure’a geçirin
  • Kendi hızınızda ilerleyin. İster birkaç iş yükünü ister tüm veri merkezinizi taşıyın
Satış birimini arayın 0-800-026-0797

AWS, Windows Server ve SQL Server için Azure’dan 5 kat daha pahalıdır

Azure Hibrit Avantajı’nı, rezervasyon fiyatlandırmasını ve genişletilmiş güvenlik güncelleştirmelerini birleştirerek sahip olma maliyetinde en düşük düzeye ulaşın.

  • Windows Server, SQL Server 2008 ve 2008 R2 iş yüklerinizi Azure sanal makinelerine geçirerek ücretsiz genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri alın.
  • Rezervasyon fiyatlandırmasını geçerli olduğu bir veya üç yıllık bir dönem kapsamında işlem kapasiteniz için önceden ödeme yaparak bütçe tahminlerini iyileştirebilirsiniz. İş gereksinimlerinin değişmesi durumunda da değişiklik veya iptal esnekliğine sahip olursunuz.

Azure Karma Avantajı Tasarruf Hesaplayıcısı

Sahip olduğunuz, etkin Yazılım Güvencesi veya Windows Server Abonelikleri kapsamındaki çekirdek lisansı sayısını girin

Windows Sanal Makinelerinin planlanan Azure dağıtımını girin

Örnek boyutu seçimine göre uygun Sanal Makineler

Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server lisans çekirdeği sayısını girin

SQL Server Örnekleri için planlanan Azure dağıtımını girin

Sahip olduğunuz mevcut Windows Server ve SQL Server Lisanslarını birleştirerek %85'e varan oranlarda tasarruf edin

Örnek seçiminize dayalı olarak SQL Server Enterprise sürümünü içeren uygun Sanal Makine sayısı