Azure Hibrit Avantajı

Mevcut şirket içi lisans yatırımınızı kullanarak Azure'da büyük bir tasarruf elde edin.

Azure Hibrit Avantajı, etkin Yazılım Güvencesi'ne veya aboneliklere sahip olan şirket içi Windows Server ve SQL Server lisanslarınızı Azure'a getirerek bulutta çalışan iş yüklerinizin maliyetlerini önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olan bir lisanslama avantajıdır.

AWS, Windows Server ve SQL Server için Azure’dan 5 kat daha pahalıdır

Azure Hibrit Avantajı’nı, rezervasyon fiyatlandırmasını ve genişletilmiş güvenlik güncelleştirmelerini birleştirerek sahip olma maliyetinde en düşük düzeye ulaşın.

  • Windows Server, SQL Server 2008 ve 2008 R2 iş yüklerinizi Azure sanal makinelerine geçirerek ücretsiz genişletilmiş güvenlik güncelleştirmeleri alın.
  • Rezervasyon fiyatlandırmasının geçerli olduğu bir veya üç yıllık bir dönem kapsamında işlem kapasiteniz için önceden ödeme yaparak bütçe tahminlerini iyileştirebilirsiniz. İş gereksinimlerinin değişmesi durumunda da değişiklik veya iptal esnekliğine sahip olursunuz.

Azure Karma Avantajı Tasarruf Hesaplayıcısı

Sahip olduğunuz, etkin Yazılım Güvencesi veya Windows Server Abonelikleri kapsamındaki çekirdek lisansı sayısını girin

Windows Sanal Makinelerinin planlanan Azure dağıtımını girin

Örnek boyutu seçimine göre uygun Sanal Makineler

Yazılım Güvencesi kapsamındaki SQL Server lisans çekirdeği sayısını girin

SQL Server Örnekleri için planlanan Azure dağıtımını girin

Sahip olduğunuz mevcut Windows Server ve SQL Server Lisanslarını birleştirerek %85'e varan oranlarda tasarruf edin

Örnek seçiminize dayalı olarak SQL Server Enterprise sürümünü içeren uygun Sanal Makine sayısı